Вечерње молитве

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ, ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

 

Коментарисање није више омогућено.