NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Večernje molitve

Večernje molitve

Mltva z7, s™agw їwanna zlatoystagw, po čisly časHvъ, dnS i3 n0či

№ GDi, ne liši2 menE nbcnыhъ tvoi1hъ bl†gъ. v7 GDi, i3zbavi mS vёčnыhъ mykъ. G GDi, ўm0mъ li i3li2 pomыšlenіemъ, sl0vomъ i3li2 dёlomъ sogrэši1hъ, prosti1 mz. d7 GDi, i3zbavi mS vsskagw nevёdэnіz i3 zabvenіz, i3 malodyšіz, i3 njkamenennagw nečyvstvіz. є7 GDi, i3zbavi mS t vsskagw i3skušenіz. ѕ7 GDi, prosvэti2 moE serdce, є4že pomrači2 lukavoe pohotёnіe. z7 GDi, ѓzъ ćkw čelovёkъ sogrэši1hъ, th že ćkw bGъ щedrъ pomi1luй mS, vi1dz nemoщь duši2 moeS. } GDi, posli2 blgodatь tvoю2 vъ p0moщь mnЁ, da proslavlю i4mz tvoE s™0e. f7 GDi ї}se hrtE, napiši1 mz rabA tvoego2 vъ kni1zэ živ0tnэй, i3 daruй mi2 konecъ blgjй. ‹ GDi, b9e m0й, ѓщe i3 ničt0že blgo sotvori1hъ pred8 tob0ю, no daždь mi2, po blgodati tvoeй, položi1ti načalo blg0e. №i GDi, njkropi2 vъ serdcэ moemъ r0su blgodati tvoeS. v7i GDi nb7sE i3 zemli2, pomzni1 mz grёšnago rabA tvoego2, stydnago i3 neči1stago, vo crtvіi tvoemъ. Ґmi1nь.

№ GDi, vъ pokasnіi prіimi1 mz. v7 GDi, ne njstavi menE. G GDi, ne vvedi2 menE vъ napastь. d7 GDi, daždь mi2 mhslь blgu. є7 GDi, daždь mi2 slezы, i3 pamztь smertnuю, i3 ўmilenіe. ѕ7 GDi, daždь mi2 p0mыslъ i3spovёdanіz grэhHvъ moi1hъ. z7 GDi, daždь mi2 smirenіe, cэlomydrіe i3 poslušanіe. } GDi, daždь mi2 terpёnіe, velikodyšіe i3 kr0tostь. f7 GDi, vseli2 vъ mS k0renь blgi1hъ, strahъ tv0й vъ serdce moE. ‹ GDi, spod0bi mS lюbi1ti tS t vseS duši2 moeS i3 pomыšlenіz, i3 tvori1ti vo vsemъ v0lю tvoю2. №i GDi, pokrhй mS t čelovBkъ nёkotorыhъ, i3 bэsHvъ, i3 strasteй, i3 t vsskіz i3nhz nepod0bnыz veщi. v7i GDi, vёsi, ćkw tvori1ši, ćkože tы2 v0liši, da bydetъ v0lz tvoS i3 vo mnЁ grёšnэmъ: ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.