NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Večernje molitve

Večernje molitve

Mltva G, ko pres™0mu d¦u

GDi, cRю2 nbcnый, ўtёšitelю, dš7e i4stinы, ўmlcrdisz, i3 pomi1luй mS grёšnago rabA tvoego2, i3 tpusti1 mi nedost0йnomu, i3 prosti2 vs‰, є3li6ka ti2 sogrэši1hъ dnesь ćkw čelovёkъ, pače že i3 ne ćkw čelovёkъ, no i3 gorёe skotA: vHlьnыz mo‰ grэhi2 i3 nevHlьnыz, vёdwmыz i3 nevёdwmыz, ±že t ю4nosti i3 t nayki ѕlы2, i3 ±že sytь t naglьstva i3 ўnhnіz. Ѓщe i4menemъ tvoi1mъ klshsz, i3li2 pohylihъ є5 vъ pomыšlenіi moemъ: i3li2 kogo2 ўkori1hъ: i3li2 njklevetahъ kogo2 gnёvomъ moi1mъ, i3li2 njpečalihъ, i3li2 nj čemъ prognёvahsz: i3li2 solgahъ, i3li2 bezg0dnw spahъ, i3li2 ni1щъ prіi1de ko mnЁ, i3 prezrёhъ є3go2: i3li2 brata moego2 njpečalihъ, i3li2 svadihъ, i3li2 kogo2 njsudi1hъ: i3li2 razveličahsz, i3li2 razgordёhsz, i3li2 razgnёvahsz: i3li2 stosщu mi2 na moli1tvэ, ќmъ m0й nj lukavstvіi mjra segw2 podvi1žesz, i3li2 razvraщenіe pomhslihъ: i3li2 njb8zd0hsz, i3li2 njpi1hsz, i3li2 bez8 ўmA smэshsz: i3li2 lukavoe pomhslihъ, i3li2 dobr0tu čuždyю vi1dэvъ, i3 t0ю ўszvlenъ bhhъ s®cemъ: i3li2 nepodHbnaz glag0lahъ, i3li2 grэhY brata moegw2 posmэshsz, mo‰ že sytь bezči1slєnnaz sogrэšє1nіz: i3li2 nj moli1tvэ ne radi1hъ, i3li2 i4no čto2 sodёzhъ lukavoe, ne p0mnю, t† bo vs‰ i3 bHlьša si1hъ sodёzhъ. Pomi1luй mS, tv0rče m0й vLko, ўnhlago i3 nedost0йnago rabA tvoego2, i3 njstavi mi2, i3 tpusti2, i3 prosti1 mz, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ, da sъ mi1romъ lsgu, ўsnY i3 počjю, blydnый, grёšnый i3 njkasnnый ѓzъ, i3 poklonю1sz, i3 vospoю2, i3 proslavlю prečctn0e i4mz tvoE, so nc7emъ i3 є3dinor0dnыmъ є3gw2 sn7omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.