НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мlтва на раздроблeніе ѓртоса въ суббHту свётлыz недёли

По б9eственной літургjи, принесeну бhвшу ѓртосу nбhчнw въ трапeзу, и3 tпёвше три1жды: Хrт0съ воскRсе: съ поклонeніемъ, прочeтшу, Џ§е нaшъ: и3 трапeзу бlгослови1вшу nбhчнw, діaконъ глаг0летъ:

ГDу пом0лимсz.

И# брaтіz: ГDи поми1луй.

Їерeй глаг0летъ мlтву сію2 над8 ѓртосомъ:

ГDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, хлёбе ѓгGльскій, хлёбе животA вёчнагw, сошeдый съ нб7сE, напитaвый нaсъ во всесвBтлыz сі‰ дни6 пи1щею дух0вною твои1хъ б9eственныхъ бlгодэsній, триднeвнагw рaди и3 сп7си1тельнагw воскrніz: при1зри и3 нhнэ, смирeннw м0лимъ тS, на мольбы6 и3 бlгодарє1ніz н†ша, и3 ћкоже бlгослови1лъ є3си2 пsть хлёбwвъ въ пустhнэ, и3 нhнэ бlгослови2 хлёбъ сeй, ћкw да вси2 вкушaющіи t негw2, тэлeснагw и3 душeвнагw бlгословeніz и3 здрaвіz спод0бzтсz бlгодaтію и3 щедр0тами твоегw2 чlвэколю1біz. тh бо є3си2 њсщ7eніе нaше, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Брaтіz: Ґми1нь.

Раздроби1въ же ѓртосъ nбhчнw, раздаeтъ всBмъ прeжде њбёда. М0жетъ же раздроби1ть є3го2 и3 на літургjи по заамвHнной моли1твэ, и3 раздавaть вёрующымъ вмёстw ґнтjдwра.

 

Коментарисање није више омогућено.