НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мlтва, є4же бlгослови1ти сhръ и3 ћица

ВLко гDи б9е нaшъ, зижди1телю и3 содётелю всёхъ, бlгослови2 млеко2 њгустёвшее, съ ни1мже и3 ћица, и3 нaсъ соблюди2 во бlгости твоeй, ћкw да причащaющесz и5хъ, твои1хъ независтноподaтельныхъ дарHвъ и3сп0лнимсz и3 неизглаг0ланныz твоеS бlгости. ћкw твоS держaва, и3 твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Коментарисање није више омогућено.