NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Či1nъ njsvzщenіz kolesni1cы

Načalo nbhčnoe: CRю2 nbcnый: i3 prHčaz.

Prіidi1te pokloni1msz:

Pal0mъ §:

Živhй vъ p0moщi vhšnzgw, vъ kr0vэ bGa nbcnagw vodvori1tsz, rečetъ gDevi: zastypnikъ m0й є3si2 i3 pribёžiщe moE, bGъ m0й, i3 ўpovaю na nego2. Ćkw t0й i3zbavitъ tS t sёti l0vči i3 t slovesE mztežna: pleщmA svoi1ma njsэni1tъ tS, i3 pod8 krilB є3gw2 nadёešisz: nryžіemъ njbhdetъ tS i4stina є3gw2. Ne ўboi1šisz t straha noщnagw, t strэlы2 letsщіz vo dni2, t veщi vo tmЁ prehodsщіz, t srsщa i3 bёsa polydennagw. Padetъ t stranы2 tvoeS thszщa, i3 tmA njdesnyю tebє2, kъ tebё že ne pribli1žitsz: nbače nči1ma tvoi1ma sm0triši i3 vozdasnіe grёšnikwvъ ќzriši. Ćkw tы2, gDi, ўpovanіe moE: vhšnzgo položi1lъ є3si2 pribёžiщe tvoE. Ne prіi1detъ kъ tebЁ ѕlo2, i3 rana ne pribli1žitsz tэlesi2 tvoemY: ćkw ѓgGlwmъ svoi6mъ zapovёstь nj tebЁ, sohrani1ti tS vo vsёhъ putehъ tvoi1hъ. Na rukahъ v0zmutъ tS, da ne kogdA pretkneši nj kamenь n0gu tvoю2: na ѓspіda i3 vasіljska nastypiši, i3 popereši lьvA i3 ѕmjz. Ćkw na mS ўpovA, i3 i3zbavlю i5: pokrhю i5, ćkw poznA i4mz moE. Vozzovetъ ko mnЁ, i3 ўslhšu є3go2: sъ ni1mъ є4smь vъ sk0rbi, i3zmY є3go2 i3 proslavlю є3go2: dolgot0ю dnjй i3sp0lnю є3go2 i3 kvlю2 є3mY sp7senіe moE.

Moli1tva:

GDi b9e našъ, sэdsй na serafjmэhъ i3 э4zdzй na heruvjmэhъ, mydrostію ўkrasi1vый čelovёka, i3 blgi1mъ tvoi1mъ pr0mыslomъ vs‰ ko blagu napravlszй, nisposli2 blgoslovenіe tvoE na kolesni1cu sію2 i3 ѓgGla tvoegw2 kъ neй pristavi, da šestvuющіi vъ neй i4mъ hrani1mi i3 nastavlsemi, vъ mi1rэ i3 blgopolyčіi pytь sv0й soverši1vše, tebЁ slavu i3 blgodarenіe vozsыlaюtъ, hvalzщe nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a. Ґmi1nь.

Їereй že vzemletъ svzщennuю v0du, i3 kropi1tъ є4ю kolesni1cu vovnЁ i3 vnutri2, glag0lz:

Blgoslovlsetsz i3 njsщ7aetsz kolesni1ca sіS vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.