NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Či1nъ blgoslovenіz i3 njsщ7enіz novosowružennagw krtA

Postavlenu bhvšu stolY čestnw pokrovennu pred8 s™hmi vratы2, їereй vъ є3pіtrahi1lь i3 felHnь njdёznъ, i3sh0ditъ, i3 krtowbraznw pokadi1vъ n0vый krtъ, načinaetъ nbhčnw:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

Li1kъ poetъ: CRю2 nebesnый.

Čtecъ: Tris™0e. DŽ§e našъ:

Їereй: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

GDi pomi1luй, v7i.

Slava, i3 nhnэ: Prіidi1te, pokloni1msz: tri1ždы.

I# pal0mъ rla:

Pomzni2 gDi dv7da, i3 vsю2 kr0tostь є3go2. Ćkw klstsz gDevi, njbэщasz bGu їakwvlю: Ѓщe vni1du vъ selenіe d0mu moegw2, i3li2 vzhdu na dždrъ posteli moeS: Ѓщe damъ s0nъ nči1ma moi1ma, i3 vёždoma moi1ma dremanіe, i3 pok0й skranіama moi1ma: D0ndeže njbrsщu mёsto gDevi, selenіe bGu їakwvlю. SE slhšahomъ | vo є3vfrafэ, njbrэt0homъ | vъ polshъ dubravы. Vni1demъ vъ selє1nіz є3gw2, pokloni1msz na mёsto, i3dёže stosstэ n0zэ є3gw2. Voskrni2 gDi vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS. Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz pravdoю, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz. dv7da radi rabA tvoegw2, ne tvrati2 licE pomazannagw tvoegw2. Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S: t plodA čreva tvoegw2 posaždY na prt0lэ tvoemъ. Ѓщe sohranstъ shnove tvoi2 zavёtъ m0й, i3 svidBnіz mo‰ sі‰, i5mže naučY |, i3 shnove i4hъ do vёka ssdutъ na prt0lэ tvoemъ. Ćkw i3zbrA gDь sіHna, i3zv0li i5 vъ žili1щe sebЁ. Seй pok0й m0й vo vёkъ vёka, zdЁ vselю1sz, ćkw i3zv0lihъ i5. Lovi1tvu є3gw2 blgoslovlszй blgoslovlю2, ni1щыz є3gw2 nasыщY hlёbы, Sщ7enniki є3gw2 njblekY vo sp7senіe, i3 prpdbnіi є3gw2 radostію vozraduюtsz. Tamw vozraщY r0gъ dv7dovi, ўgot0vahъ svэti1lьnikъ pomazannomu moemY. Vragi2 є3gw2 njblekY stud0mъ, na nemže procvэtetъ s™hnz moS.

Taže, pal0mъ n7f:

B9e, tri1nulъ nы2 є3si2, i3 nizloži1lъ є3si2 nasъ: razgnёvalsz є3si2, i3 ўщedrilъ є3si2 nasъ. Strsslъ є3si2 zemlю, i3 smuti1lъ є3si2 ю5: i3scэli2 sokrušenіe є3S, ćkw podvi1žesz. Pokazalъ є3si2 lю1demъ tvoi6mъ žestHkaz, napoi1lъ є3si2 nasъ vіn0mъ ўmilenіz. Dalъ є3si2 bosщыmsz tebE znamenіe, є4že ўbэžati t licA lyka. Ćkw da i3zbavztsz vozlю1blennіi tvoi2, sp7si2 desni1ceю tvoeю, i3 ўslhši mS. BGъ vozglag0la vo s™ёmъ svoemъ: vozraduюsz, i3 razdэlю2 sіki1mu, i3 ю3d0lь žili1щъ razmёrю. M0й є4stь galaadъ, i3 m0й є4stь manassjй, i3 є3fremъ krёpostь. glavы2 moeS, їyda carь m0й. Mwavъ kon0bъ ўpovanіz moegw2: na їdumeю prostrY sap0gъ m0й, mnЁ i3noplemє1nnicы pokori1šasz. Kto2 vvedetъ mS vo gradъ njgraždenіz; i3li2 kto2 nastavitъ mS do їdumei; Ne th li b9e tri1nuvый nasъ; i3 ne i3zhdeši b9e vъ si1lahъ našihъ; Daždь namъ p0moщь t sk0rbi, i3 syetno sp7senіe čelovёčesko. NJ bz7э sotvori1mъ si1lu, i3 t0й ўničiži1tъ stužaющыz namъ.

Taže, pal0mъ §i:

GDь vocRi1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe: sэdsй na heruvjmэhъ, da podvi1žitsz zemlS. GDь vъ sіHnэ veli1kъ, i3 vыs0kъ є4stь nad8 vsёmi lюdьmi2. Da i3spovёdztsz i4meni tvoemY veli1komu: ćkw strašno i3 s™o є4stь. I# čestь careva sydъ lю1bitъ: tы2 ўgot0valъ є3si2 pravwtы2, sydъ i3 pravdu vo їakwvэ tы2 sotvori1lъ є3si2. Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь. Mwmseй i3 ґarHnъ vo їereehъ є3gw2, i3 samyilъ vъ prizыvaющihъ i4mz є3gw2: prizыvahu gDa, i3 t0й poslyšaše i5hъ. Vъ stolpЁ džblačnэ glag0laše kъ ni6mъ: ćkw hranshu svidBnіz є3gw2 i3 povelBnіz є3gw2, ±že dadE i5mъ. GDi b9e našъ, tы2 poslyšalъ є3si2 i5hъ: B9e, tы2 mlctivъ bыvalъ є3si2 i5mъ, i3 mщaz na vs‰ način†nіz i4hъ. Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz vъ gorЁ s™ёй є3gw2: ćkw s™ъ gDь bGъ našъ.

Slava, i3 nhnэ: Ґllilyіa, tri1ždы.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

I# troparь, glasъ №:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE, pobBdы blgovёrnomu їmperatoru našemu nіkolaю ґlexandroviču na soproti6vnыz daruz, i3 tvoE sohransz krt0mъ tvoi1mъ ži1telьstvo. Tri1ždы.

Slava, kondakъ, glasъ d7: Vozneshйsz na krtъ v0leю, tezoimeni1tomu tvoemY n0vomu ži1telьstvu, щedrHtы tvo‰ daruй hrtE b9e: vozveseli2 si1loю tvoeю blgovёrnago їmperatora našego nіkolaz ґlexandroviča, pobBdы daS є3mY na sopostatы, pos0bіe i3myщu tvoE nryžіe mi1ra, nepobэdi1muю pobёdu.

I# nhnэ, glasъ t0йže: Životvorsщій krtъ tvoeS blgosti, є3g0že darovalъ є3si2 namъ nedostHйnыmъ, gDi, tebЁ prin0simъ vъ mltvu, sp7si2 carS i3 vBrnыz lю1di bcdы radi, nj nasъ tebЁ molsщыzsz, є3di1ne člvэkolю1bče.

Ѓbіe že posemъ poю1tъ tri1ždы troparь seй, glasъ ѕ7:

Posli2 blgodatь tvoю2 žiznodavče, i3 krtъ seй njs™i2, i3 vsBmъ lю1demъ tvoi6mъ kvi2 є3go2 bhti p0moщь i3 ўtverždenіe:

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Їereй čtetъ mltvu sію2:

GDi b9e slavы, dž§e vsederži1telю, b9e savaHfъ, i4že drevomъ životA posredЁ raS syщagw, prowbrazi1lъ є3si2 životv0rnый krtъ є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2: i3 vmёstw dreva preslušanіz, є3gHže vkysomъ vselukavый ѕmjй praotcы našz, i3 sъ ni1mi vesь r0dъ čelovёčeskій i3z8 raS i3zgnA, i3 vъ smertь privlečE, znamenіe džnagw živon0snagw krtA, na nemže vozlю1blennый tv0й sn7ъ prigvoždenъ bhvъ ќmre, i3 smertію smertь ўmertvi2, i3 vsю2 si1lu dіavolю ўprazdni2, i3 živ0tъ mjru darovA, cRkvi svoeй nryžіe nepobэdi1moe, njsщ7enіe že i3 pokr0vъ deržavenъ, i3 vёrэ ўtverždenіe, i3 t vsёhъ dіavolьskihъ k0zneй i3zbavu, i3 krёpkoe sp7senіz ўpovanіe, i3 životA polučenіz neposthdnuю nadeždu darovalъ є3si2. Tёmže mы2 rabi2 tvoi2, toli1kіz blgodati tvoeS tyne spod0blьšesz, blgodarni syщe, slavu i3 blgodarenіe i3 smirennoe poklonenіe prin0simъ tvoemY veli1čestvu, i3 m0limsz ўmi1lьnw, ćkw da mlctivnw pri1zriši na znamenіe sіE krtnoe, є4že vёrnіi rabi2 tvoi2 t ўserdіz i3 tverdыz vёrы i3 lюbvE, ćže kъ tebЁ, sowruži1ša, vъ znamenіe pobёdы sn7a tvoegw2, gDa našegw ї}sa hrtA, svob0dы že i3 i3zbavlenіz našegw: i3 nizposli2 na nE nbcnoe tvoE blgoslovenіe, i3 blgoslovi2 i3 njsvzti2 є5, i3 i3sp0lni si1lы i3 blgoslovenіz džnagw dreva, na nemže prigvoždeno bhstь pres™0e tёlo gDa našegw ї}sa hrtA є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, i4mže si1la dіavolz poprasz, i3 zemnji svob0du ўluči1homъ, i3 životA spod0bihomsz. E$й, m0limъ tS vLko pres™hй, s™hhъ radi strteй, i3 s™hz kr0ve i3zlіsnіz, i3 životv0rnыz smerti є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, gDa našegw ї}sa hrtA, ю4že sovёtomъ tebE bGa nc7A beznačalьnagw, i3 pres™agw tvoegw2 d¦a v0leю, sp7senіz našegw radi na drevэ krtnomъ preterpЁ, i3 tёmi drevo krtnoe, є4že i3nogdA sogrэšaющыmъ i3 ѕlotvHrnыmъ kaznь bsše, blgosloveno, s™o, životodatelьno že, i3 i3zbavu sogrэšaющыmъ bhti sotvori2, є4že vъ molьbY ti2 prin0simъ: posli2 nhnэ blgodatь pres™agw tvoegw2 d¦a, na znamenіe sіE krtnoe, i3 blgoslovi2 i3 njs™i2 є5, i3 daždь є3mY bhti znamenіemъ strašnыmъ i3 krёpkimъ na vs‰ vragi2 vi6dimыz i3 nevi6dimыz, prognanіe že i3 traženіe vsёhъ k0zneй, navёtwvъ že i3 pril0gwvъ dіavolьskihъ: lю1demъ že tvoi6mъ da bydetъ pokr0vъ deržavenъ, vёrэ ўtverždenіe, nadeždэ podkrэplenіe, vo branehъ pobёda, i3 vo vsёhъ dobrodёtelehъ prespёznіe, i3 vsBmъ pred8 si1mъ znamenіemъ tebЁ klanzющыmsz i3 molьbы6 prinossщыmъ mlctivenъ poslyšatelь, i3 vsёhъ ±že ko sp7senію prošenій bogatый podatelь bydi. I# ćkože krt0mъ mjrъ t grэh0vnagw njsuždenіz svobodi1lъ є3si2: si1ce rabHvъ tvoi1hъ, sіE krtnoe znamenіe tebЁ t duši2 vёrnw prinossщihъ, si1loю krtA vozlю1blennagw sn7a tvoegw2, vsegdA pobэdi1teli bhti grэhA kvi2, i3 vs‰ zemn†z i3 nebє1snaz tvo‰ blg†z i5mъ daruй, i3 krt0mъ vsegdA kъ blg0mu vsёhъ vёrnыhъ nastavlsz, kъ vosprіstію nbcnagw vэncA privedi2. Th bo є3si2 njsщ7enіz i3st0čnikъ, i3 vsёhъ blgi1hъ bogatый podatelь, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Їereй že čtetъ taйnw mltvu sію2:

B9e i3 dž§e gDa našegw ї}sa hrtA, i4že krt0mъ є3gw2 dіavola pobэdi1vъ i3 smertь ўmertvi1vъ, r0dъ čelovёčeskій t lesti i3 muči1telьstva є3gw2 svobodi1lъ є3si2: pri1zri nhnэ na mltvu našu i3 na znamenіe sіE krtnoe, vъ slavu tebE bGa nc7A i3 є3dinosyщnagw tvoegw2 sn7a i3 soestestvennagw tvoegw2 d¦a, i3 vъ vospominanіe džnыz bhvšіz preslavnыz nad8 dіavolomъ, smerti že i3 ѓda pobёdы, i3 našegw i3zbavlenіz sowružennoe, d¦omъ tvoi1mъ s™hmъ, vъ njkroplenіi vodы2 seS sщ7ennыz blgoslovi2 i3 njs™i2. I# i3zleй na nE blgoslovenіe tvoE s™0e i3 si1lu, ю4že njkroplenіemъ kr0ve i3 prigvoždenіemъ tёla vozlю1blennagw sn7a tvoegw2 džno preblgoslovennoe drevo stzžalo є4stь: i3 tomY podaždь, vo є4že bhti vBrnыmъ lю1demъ tvoi6mъ vъ stёnu i3 pokr0vъ, i3 vъ st0lpъ krёposti t licA vražіz, vo tgnanіe že vsskagw ѕlA soproti1vnagw, i3 vo i3scэlenіe duševnыhъ, i3 tэlesnыhъ nedygwvъ, i3 vo є4že ўslы6šannыmъ bhti molьbamъ i3 molenіzmъ vsёhъ vёrnw pred8 si1mъ znamenіemъ molsщihъ ti sz.

I# vozglašaetъ: Th bo є3si2 bGъ mlcti, i3 щedr0tъ, i3 člvэkolю1bіz, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, i3 sъ pres™hmъ, blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй že kropi1tъ sщ7ennoю vod0ю, glag0lz:

NJsщ7aetsz krtnoe sіE znamenіe blgodatію pres™agw d¦a, njkroplenіemъ vodы2 seS sщ7ennыz, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь. Tri1ždы.

I# ѓbіe posemъ stavъ blgogovёйnw pred8 s™hmъ krtnыmъ znamenіemъ, kadi1lьnicu že vzemъ kadi1tъ є5 krtowbraznw, poS sі‰ stіhi6rы, glasъ }:

Krtъ hrani1telь vseй vselennэй, krtъ krasotA cRk0vnaz: krtъ carє1mъ deržava: krtъ vBrnыmъ ўtverždenіe: krtъ ѓgGlwmъ slava, i3 bэsHmъ ćzva.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7: NJ tebЁ, treblženne i3 žiznodavče krte, lю1dіe pitaemi sprazdnuюtъ: sъ bezpl0tnыmi li1ki, či1nъ ґrhіereйskій blgogovёйnw poetъ: mn0žestvo že i4nočestvuющihъ i3 p0stnikwvъ poklansetsz, hrta že na tebЁ raspenšagosz vsi2 proslavlsemъ.

Posemъ poS stіhi1ru sію2 dvaždы: KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ.

Poklansetsz blgogovёйnw do zemli2, i3 lobzaetъ čctnhй i3 sщ7ennый krtъ. Po lobzanіi že paki, treti1ceю poS t0žde, poklansetsz. Takožde i3 vsi2 predstosщіi poklansюtsz, i3 lobzaюtъ čctnhй krtъ:

Li1ku poю1щu stіhi1ru sію2, glasъ v7:

Prіidi1te vёrnіi, krtA si1lэ pokloni1msz: drevo bo vъ rai2 smertь prozzbE, sіe že ži1znь procvэtE, bezgrёšna i3myщee prigvoždenna na sebЁ gDa. t negHže vsi2 kzhcы netlёnіe njb8emlющe, zovemъ: krt0mъ smertь ўprazdni1vый, i3 nasъ t prelesti i3 muči1telьstva dіavolz svobodi1vый, gDi slava tebЁ.

Ѓbіe že posemъ tvori1tъ tpystъ, rekšu dіakonu:

Premydrostь.

I# li1ku: ČCtnёйšuю heruv‡mъ.

Slava, i3 nhnэ:

GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

Їereй: I$že na drevэ krtnomъ sp7senіz našegw radi raspnhйsz, i3 smertь pod8sti i3zv0livый, i3 tridnevnw i3z8 mertvыhъ voskRshй: hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re, si1loю čctnagw i3 životvorsщagw krtA, i3 vsёhъ radi s™hhъ svoi1hъ, pomi1luetъ i3 sp7setъ nasъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй že, vzemъ krtъ, vn0sitъ є3go2 vъ nltarь crkimi vratы2, i3 njbraщьsz kъ lю1demъ, blgoslovlsetъ i5hъ krt0mъ, glag0lz:

Sp7si2 gDi lю1di tvo‰, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE:

I# postavlsetъ krtъ na prt0lэ, i3 th0ditъ blgodarS bGa.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.