НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Е#гдA кrтъ твори1тъ сщ7eнникъ на стрaсть недyга со с™hмъ копіeмъ.

Сщ7eнникъ глаг0летъ сі‰ тропари2:

Распeншусz тебЁ хrтE, поги1бе мучи1тельство, попрaна бhсть си1ла врaжіz: нижe бо ѓгGлъ, нижE человёкъ, но сaмъ гDи сп7слъ є3си2 нaсъ, слaва тебЁ.

Слaва: И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы зак0нныz честн0ю твоeю кр0вію на кrтЁ пригвозди1всz и3 копіeмъ проб0дьсz, безсмeртіе и3сточи1лъ є3си2 человёкwмъ, сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Копіeмъ въ рeбра, q хrтE м0й, прободhйсz тво‰, є4же t ребрA человёческагw созд†нныz, пaгубы всBмъ человёкwмъ бhвшіz вин0вныz клsтвы свободи1лъ є3си2.

 

Коментарисање није више омогућено.