НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мlтва є4же nс0бнэ бlгослови1ти н0вую дjскосную ѕвэздY

Рeкшу же діaкону: ГDу пом0лимсz.

И# ли1ку: ГDи поми1луй.

Їерeй чтeтъ мlтву сію2:

ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, въ вертeпэ t дв7ы роди1выйсz, и3 волхвы2 ѕвэзд0ю къ поклонeнію своемY настaвивый: посли2 нhнэ, смирeннw м0лимъ тS, нбcное твоE бlгословeніе на ѕвэздY сію2, и3 бlгослови2 и3 њс™и2 ю5, ћкоже бhти є4й дост0йное nрyжіе къ служeнію с™ы6мъ твои6мъ тaйнамъ, и3 въ воспоминaніе и3 славосл0віе бGотэлeснагw твоегw2 t дв7ы ржcтвA. Тh бо є3си2 бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

И# ѓбіе по моли1твэ главоприклонeніz, кропи1тъ ѕвэздY вод0ю сщ7eнною, глаг0лz:

Њсщ7aетсz ѕвэздA сіS бlгодaтію прес™aгw д¦а, њкроплeніемъ воды2 сеS сщ7eнныz, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь. Три1жды.

 

Коментарисање није више омогућено.