НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мlтва запрещaтельнаz с™aгw васjліа, над8 стрaждущими t дeмонwвъ

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те, поклони1мсz:

Тaже глаг0летъ мlтву сію2:

БGъ богHвъ и3 гDь господeй, џгненныхъ чинHвъ творeцъ и3 безпл0тныхъ си1лъ хитрeцъ, и3 нбcныхъ и3 наднебeсныхъ худ0жникъ, є3г0же не ви1дэ ни є3ди1нъ же t человBкъ, ни ви1дэти м0жетъ, є3гHже ўбоsсz всS твaрь: разгордёвшаго и3ногдA ґрхістрати1га, и3 съ своeю є3гw2 слyжбою њслушaніемъ tвeргшасz, свeргій на зeмлю, и3 tстyпльшыz съ ни1мъ ѓггелы, бёсы ѕл0бою бhвшыz, во тьмY глубины2 преисп0дніz предaвый: дaждь заклинaніе моE, њ стрaшномъ и4мени твоeмъ совершaемо, гр0зно бhти є3мY владhцэ лукaвствіz, и3 всBмъ споспёшникwмъ є3гw2, спaдшымъ съ ни1мъ съ вhшніz свётлости, и3 њбрати2 | на бэжaніе, и3 заповёждь є3мY tити2 tтyду, дабы2 ктомY ничт0же врeдно во w4бразэхъ знаменовaемыхъ содёzлъ: но да пріи1мутъ крёпость себЁ знаменовaеміи держaвную, наступaти на ѕмію2, и3 на скорпjю, и3 на всю2 си1лу врaжію, и5мже є3си2 повелёлъ. Твоe бо поeтсz и3 величaетсz t всsкагw дыхaніz и3 слaвитсz со стрaхомъ прес™0е и4мz, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Коментарисање није више омогућено.