NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva nad8 kladzzemъ n0vыmъ

Ziždi1telю v0dъ, i3 sodёtelю vsёhъ, gDi b9e vsederži1telю, vs‰ sotvori1vый i3 pretvorszй, tы2 samъ njs™i2 v0du sію2: posli2 na nю2 s™yю tvoю2 si1lu, na vssku soproti1vnu dёtelь, i3 daždь vsBmъ prіemlющыmъ t neS, pitіS radi, i3li2 ўmovenіz radi, zdravіe duši2 i3 tёlu, na i3zmэnenіe vsskіz strasti, i3 vsskagw nedyga: ćkw da bydetъ i3scэlenіz vodA i3 pok0z, vsBmъ prikasaющыmsz kъ neй, i3 prіemlющыmъ ю5.

Ćkw tebЁ podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.