NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva vъ pričaщenіi gr0zdіz vъ ѕ7-й denь ѓvgusta

GDu pom0limsz.

GDi pomi1luй.

Blgoslovi2 gDi pl0dъ seй l0znый n0vый, i4že blgorastvorenіemъ vozdyšnыmъ, i3 kaplzmi doždevnыmi, i3 tišin0ю vremennoю, vъ seй zrёlэйšій prіiti2 časъ blgovoli1vый: da bydetъ vъ nasъ t togw2 roždenіz l0znagw pričaщaющihsz vъ veselіe, i3 prinosi1ti tebЁ darъ vo njčiщenіe grэhHvъ, sщ7ennыmъ i3 s™hmъ tёlomъ hrtA tvoegw2: sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, so pres™hmъ, i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Vёdomo že bydi, ćkw sіS mltva glag0letsz nad8 gr0zdіemъ, i3dёže vіnogradы, i3 prin0sztsz na blgoslovenіe vo hramъ vъ seй šesthй denь ѓvgusta. Zdё že vъ veli1cэй rwssji, i3dёže ne njbrэtaюtsz vіnogradы, prin0sztsz vъ seй denь ko hramu ćblwka, i3 glag0letsz mltva nj prinossщihъ načatki nvoщeй.

Takožde i3 i4no nv0щіe da prin0sitsz k0eždo vo svoE vremz ko hramu na blgoslovenіe, i3 mltva glag0letsz nad8 ni1mi taže.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.