NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe s™agw mvropomazanіz

I# po є4že njbleщi2 є3go2 m0litsz sщ7ennikъ, glag0lz mltvu sію2:

Blgoslovenъ є3si2 gDi b9e vsederži1telю, i3st0čniče blgi1hъ, slnce pravdы, vozsіsvый syщыmъ vo tьmЁ svёtъ sp7senіz, kvlenіemъ є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw: i3 darovavый namъ nedostHйnыmъ blžennoe njčiщenіe vo s™ёй vodЁ, i3 b9estvennoe njsщ7enіe vъ životvorsщemъ pomazanіi: i4že i3 nhnэ blgovoli1vый paki rodi1ti rabA tvoego2 novoprosvэщennago vod0ю i3 d¦omъ, i3 v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ grэhHvъ njstavlenіe tomY darovavый. Samъ vLko, vsecRю2 blgoutr0bne, daruй tomY i3 pečatь dara, s™agw i3 vsesi1lьnagw, i3 poklansemagw tvoegw2 d¦a, i3 pričaщenіe s™agw tёla, i3 čctnhz kr0ve hrtA tvoegw2. Sohrani2 є3go2 vъ tvoemъ njsщ7enіi, ўtverdi2 vъ pravoslavnoй vёrэ, i3zbavi t lukavagw, i3 vsёhъ načinanій є3gw2: i3 sp7si1telьnыmъ tvoi1mъ strahomъ vъ čistotЁ i3 pravdэ dyšu є3gw2 soblюdi2: da vo vsskomъ dёlэ i3 sl0vэ blgougoždazй tebЁ, shnъ i3 naslёdnikъ bydetъ nbcnagw tvoegw2 crtvіz.

Vozglasnw: Ćkw tы2 є3si2 bGъ našъ, bGъ є4že mi1lovati i3 sp7sati: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# po mltvэ pomazyetъ kresti1všagosz s™hmъ mĐromъ, tvorS krtA w4brazъ:

Na čelЁ, I# nčesёhъ, I# n0zdrehъ, I# ўstёhъ, I# nboi1hъ ўšesёhъ, I# persehъ, I# rukahъ, I# nogahъ,

I# glag0lz:

Pečatь dara d¦a s™agw. Ґmi1nь.

Taže tvori1tъ sщ7ennikъ sъ vosprіemnikomъ i3 mladencemъ kryga w4brazъ.

I# poemъ: E#li1cы vo hrtA krti1stesz, vo hrtA njblek0stesz, ґllilyіa. Tri1ždы.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Taže prokjmenъ, glasъ g7:

GDь prosvэщenіe moE, i3 sp7si1telь m0й, kogw2 ўboю1sz; Stjhъ: GDь zaщi1titelь životA moegw2, t kogw2 ўstrašysz;

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ ri1mlznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ ri1mlznwmъ, začalo §a:

Bratіe, є3li1cы vo hrtA ї}sa krti1homsz, vъ smertь є3gw2 krti1homsz. Spogreb0homsz ќbw є3mY kRщenіemъ vъ smertь: da ćkože vostA hrt0sъ t mertvыhъ slavoю dž§eю, takw i3 mы2 vo njbnovlenіi ži1zni hodi1ti načnemъ. Ѓщe bo sowbrazni bhhomъ pod0bію smerti є3gw2, to2 i3 voskrnію bydemъ: SіE vёdzщe, ćkw vethій našъ čelovёkъ sъ ni1mъ raspstsz, da ўprazdni1tsz tёlo grэh0vnoe, ćkw ktomY ne rab0tati namъ grэhY. Ўmerый bo njpravdi1sz t grэhA. Ѓщe li ўmr0homъ so hrt0mъ, vёruemъ, ćkw i3 ži1vi bydemъ sъ ni1mъ: Vёdzщe, ćkw hrt0sъ vostA t mertvыhъ, ktomY ўžE ne ўmiraetъ, smertь є3mY ktomY ne njbladaetъ. E$že bo ќmre, grэhY ќmre є3di1noю: ґ є4že živetъ, bGovi živetъ. Takože i3 vы2 pomыšlsйte sebE mє1rtvыmъ ќbw bhti grэhY, živы6mъ že bGovi, nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ.

Їereй: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь, v0nmemъ.

Čtecъ: Ґllilyіa.

Posemъ dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Їereй: T matfea s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Їereй čtetъ, začalo rѕ7i:

Vo vremz džno, є3dinіinadesztь ўčenicы2 i3d0ša vъ galіleю vъ g0ru, ѓmože povelЁ i5mъ ї}sъ. I# vi1dэvše є3go2, pokloni1šasz є3mY: džvi že ўsumnёšasz. I# pristyplь ї}sъ rečE i5mъ, glag0lz: dadesz mi2 vsska vlastь na nb7si2 i3 na zemli2. Šedše nauči1te vs‰ kzhki, krestsщe i5hъ vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a: Ўčaщe i5hъ blюsti2 vs‰, є3li6ka zapovёdahъ vamъ, i3 sE ѓzъ sъ vami є4smь vo vs‰ dni6, do skončanіz vёka, ґmi1nь.

Taže є3ktenіA:

Dіakonъ: Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mi1losti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši, i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našem s™ёйšemъ patrіarse i4m>kъ, i3 nj gospodi1ne na1šemъ vыsokoprewsvzщe1nnэйšemъ mitropoljtэ i4m>kъ, i3 nj vse1й vo hrtЁ bratіi na1šeй.

E#щE m0limsz nj bogohrani1mэй stranэ2 na1šeй, vlaste1hъ i3 vo1instvэ є3z2, da ti1hoe i3 bezmo1lvnoe žitіe2 požive1mъ vo svz1komъ blagoče1stіi i3 čistotэ2.

E#щE m0limsz nj mlcti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi i3 njstavlenіi grэhHvъ rabA b9іz, i4m>kъ, vosprіemnika.

E#щE m0limsz nj novoprosvэщennomъ rabЁ b9іi, i4m>kъ. NJ є4že sohranenu bhti є3mY vъ vёrэ či1stagw i3spovёdanіz, vo vsskomъ blgočestіi že i3 i3spolnenіi zapovэdeй hrt0vыhъ, vo vs‰ dni6 životA є3gw2.

Ćkw mlctivъ i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ: GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

I# sщ7ennikъ tvori1tъ tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.