NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe s™agw kRщenіz

Vh0ditъ sщ7ennikъ, i3 njblačaetsz vъ sщ7enničeskuю ndeždu bёluю, i3 narukavnicы: i3 vžigaєmыmъ vsBmъ svэщamъ, vzemъ kadi1lьnicu, th0ditъ kъ kupёli, i3 kadi1tъ džkrestъ, i3 tdavъ kadi1lьnicu, poklansetsz.

Taže glag0letъ dіakonъ: Blgoslovi2 vladhko:

Sщ7ennikъ že vozglasnw:

Blgosloveno crtvo nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ že ѓbіe glag0letъ є3ktenію2:

Mi1romъ gDu pom0limsz.

NJ svhšnemъ mi1rэ, i3 sp7senіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ veli1komъ gd7i1nэ i3 nc7Ё našemъ s™ёйšemъ patrіarsэ i4m>kъ, i3 nj gd7i1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ i4m>kъ, čctnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čte i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že njsvzti1tisz vodЁ seй, si1loю i3 dёйstvomъ, i3 nai1tіemъ s™agw d¦a, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že nizposlatisz є4й blgodati i3zbavlenіz, blagoslovenію їordanovu, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že prіiti2 na v0du sію2 čisti1telьnomu presyщestvennыz trbcы dёйstvu, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že prosvэti1tisz namъ prosvэщenіemъ razuma i3 blgočestіz, nai1tіemъ s™agw d¦a, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že pokazatisz є4й tgnanію vsskagw navёta vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že dost0йnu bhti netlёnnagw crtvіz vъ neй kreщaemomu, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že nhnэ prihodsщemъ ko s™0mu prosvэщenію, i3 nj sp7senіi є3gw2, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že pokazatisz є3mY shnu svёta, i3 naslёdniku vёčnыhъ bl†gъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že bhti є3mY sraslenu i3 pričastniku smerti i3 voskrnіz hrtA bGa našegw, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že sohrani1ti є3mY ndeždu kRщenіz, i3 njbručenіe d¦a neskverno i3 nepor0čno, vъ denь strašnый hrtA bGa našegw, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že bhti є3mY vodЁ seй baneю pakibыtіS, njstavlenію grэhHvъ i3 ndeždi netlёnіz, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že ўslhšati gDu bGu glasъ molenіz našegw, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ є4že i3zbavitisz є3myže i3 namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ, b9e, tvoeю blgodatію.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю včdcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю, so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtu bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ, gDi.

I# dіakonu glag0lющu sі‰, sщ7ennikъ glag0letъ vъ sebЁ mltvu sію2, taйnw:

Blgoutr0bnый i3 mlctivый b9e, i3stzzyzй serdcA i3 ўtrHbы, i3 t†йnaz čelovёčєskaz vёdый є3di1nъ, ne bo2 є4stь veщь nezvlenna pred8 tob0ю, no vs‰ n†ga i3 njbnažє1nna pred8 nči1ma tvoi1ma: vёdый ±že nj mnЁ, da ne njmerzi1ši mS, nižE licA tvoegw2 tvrati1ši t menE: no prezri mo‰ pregrэšє1nіz vъ časъ seй, prezirazй čelovёkwvъ grэhi2 vъ pokasnіe, i3 njmhй moю2 skvernu tэlesnuю i3 skvernu duševnuю, i3 vsegH mz njsvzti2 vsesoveršennoю si1loю tvoeю nevi1dimoю, i3 desni1ceю d¦0vnoю: da ne svob0du i3nы6mъ vozvэщazй, i3 sію2 podavazй vёroю soveršennoю, tvoegw2 neizrečennagw člvэkolю1bіz samъ, ćkw rabъ grэhA, neiskysenъ bydu. Ni2, vLko, є3di1ne blgjй i3 člvэkolюbi1vый, da ne vozvraщysz smirenъ: no nizposli2 mnЁ si1lu sъ vыsotы2, i3 ўkrэpi1 mz kъ slyžbэ predležaщagw tvoegw2 tainstva, veli1kagw i3 prenebesnagw: i3 vowbrazi2 hrtA tvoego2 vъ hotsщemъ paki rodi1tisz, moi1mъ nkasnstvomъ: i3 nazidaй є3go2 na njsnovanіi ґpclъ i3 prbrHkъ tvoi1hъ, i3 da ne nizloži1ši: no nasadi2 є3go2 nasaždenіe i4stinы vo s™ёй tvoeй sob0rnэй i3 ґpclьstэй cRkvi, i3 da ne vost0rgneši: ćkw da preuspэvaющu є3mY vo blgočestіi, slavitsz i3 tёmъ vses™0e i4mz tvoE, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Podobaetъ vёdati, ćkw ne vozglašaetъ, no ґmi1nь vъ sebЁ glag0letъ.

Taže glag0letъ mltvu sію2 veleglasnw:

Velій є3si2 gDi, i3 č{dna dэlA tvo‰, i3 ni є3di1no že sl0vo dov0lьno bydetъ kъ pёnію čudesъ tvoi1hъ. Tri1ždы.

Th bo hotёnіemъ t ne syщihъ vo є4že bhti privedhй vssčєskaz, tvoeю deržavoю soderži1ši tvarь, i3 tvoi1mъ pr0mыslomъ str0iši mjrъ: tы2 t čethrehъ stіhjй tvarь sočini1vый, čethrmi vremenы2 krygъ lёta vэnčalъ є3si2. TebE trepeщutъ ќmnыz vs‰ si6lы, tebE poetъ s0lnce, tebE slavitъ lunA, tebЁ prisytstvuюtъ ѕvёzdы, tebE slyšaetъ svёtъ, tebE trepeщutъ bє1zdnы, tebЁ rab0taюtъ i3st0čnicы. Tы2 prosterlъ є3si2 nebo ćkw k0žu: tы2 ўtverdi1lъ є3si2 zemlю na vodahъ: tы2 njgradi1lъ є3si2 m0re pesk0mъ: tы2 ko tdыhanієmъ vozdyhъ prolіslъ є3si2. ЃgGlьskіz si6lы tebЁ slyžatъ: ґrhagGlьstіi li1cы tebЁ klanzюtsz: mnogooči1tіi heruvjmi, i3 šestokrilatіi serafjmi džkrestъ stosщe, i3 njbletaющe, strahomъ nepristypnыz slavы tvoeS pokrыvaюtsz. Th bo bGъ shй newpi1sannый, beznačalьnый že i3 neizglag0lannый, prišelъ є3si2 na zemlю, zrakъ rabA prіi1mъ, vъ pod0bіi člvёčestэmъ bhvъ: ne bo2 terpёlъ є3si2 vLko, mlcrdіz radi mlcti tvoeS, zrёti t dіavola myčima r0da čelovёča, no prišelъ є3si2 i3 spaslъ є3si2 nasъ. I#spovёduemъ blgodatь, propovёduemъ mlctь, ne tai1mъ blgodэsnіz: є3stestvA našegw r0dы svobodi1lъ є3si2, dv7stvennuю njs™i1lъ є3si2 ўtr0bu ržctv0mъ tvoi1mъ. VsS tvarь vospэvaetъ tS ćvlьšagosz: th bo bGъ našъ na zemli2 kvi1lsz є3si2, i3 sъ čelovёki poži1lъ є3si2. Tы2 їord†nskіz strui6 njs™i1lъ є3si2, sъ nb7sE nizposlavый s™ago tvoego2 d¦a, i3 glavы6 tamw gnэzdsщihsz sokruši1lъ є3si2 ѕmіє1vъ.

Tы2 ќbw čelovэkolю1bče cRю2, prіidi2 i3 nhnэ nai1tіemъ s™agw tvoegw2 d¦a, i3 njs™i2 v0du sію2. Tri1ždы.

I# daždь є4й blgodatь i3zbavlenіz, blgoslovenіe їordanovo: sotvori2 ю5 netlёnіz i3st0čnikъ, njsщ7enіz darъ, grэhHvъ razrэšenіe, nedygwvъ i3scэlenіe: demonwvъ vsegubi1telьstvo, soproti1vnыmъ si1lamъ nepristypnu, ѓgGlьskіz krёposti i3sp0lnenu. Da bэžatъ t neS navёtuющіi sozdanію tvoemY: ćkw i4mz tvoE gDi prizvahъ, di1vnoe i3 slavnoe, i3 strašnoe soproti6vnыmъ.

I# znamenaetъ v0du tri1ždы, pogružaz perstы vъ vodЁ, i3 dynuvъ na nю2 glag0letъ:

Da sokrušatsz pod8 znamenіemъ w4braza krtA tvoegw2 vs‰ soproti6vnыz si6lы. Tri1ždы.

M0limsz tebЁ, gDi, da tstypztъ t nasъ vs‰ vozd{šnaz i3 nezvlє1nnaz prividBnіz: i3 da ne ўtai1tsz vъ vodЁ seй demwnъ temnый: nižE da sni1detъ sъ kreщaющimsz dyhъ lukavый, pomračenіe pomыslHvъ, i3 mztežъ mhsli navodsй: no tы2, vLko vsёhъ, pokaži2 v0du sію2, v0du i3zbavlenіz, v0du njsщ7enіz, njčiщenіe pl0ti i3 dyha, njslabu ќzъ, njstavlenіe pregrэšenій, prosvэщenіe dyšъ, banю pakibыtіS, njbnovlenіe dyha, sыnopoloženіz darovanіe, njdэsnіe netlёnіz, i3st0čnikъ ži1zni. Th bo reklъ є3si2, gDi: i3zmhйtesz, i3 či1sti bydete, timi1te luk†vstva t dyšъ vašihъ. Tы2 darovalъ є3si2 namъ svhše paki roždenіe vod0ю i3 d¦omъ: kvi1sz gDi, na vodЁ seй, i3 daždь pretvori1tisz vъ neй kreщaemomu, vo є4že tloži1ti ќbw vethago čelovёka, tlёemago po p0hotemъ prelesti, njbleщi1sz že vъ n0vago, njbnovlsemago po w4brazu sozdavšago є3go2: da bhvъ sraslenъ pod0bію smerti tvoeS kRщenіemъ, džbщnikъ i3 voskrnіz bydetъ: i3 sohrani1vъ darъ s™agw tvoegw2 d¦a, i3 vozrasti1vъ zal0gъ blgodati, prіi1metъ p0čestь g0rnzgw zvanіz, i3 sopričtetsz pervoroždє1nnыmъ napi6sannыmъ na nb7si2, vъ tebЁ bz7э i3 gDэ našemъ ї}sэ hrtЁ. Ćkw tebЁ podobaetъ slava, deržava, čestь i3 poklonenіe vkypэ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mi1rъ vsBmъ.

Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

I# vdynetъ tri1ždы vъ sosydъ є3lea, i3 znamenaetъ tri1ždы seй, sjestь є3leй derži1mый t dіakona, i3 rekšu є3mY:

GDu pom0limsz.

Sщ7ennikъ že glag0letъ mltvu:

VLko gDi b9e nc7ъ našihъ, syщыmъ vъ kovčezэ nHevэ golubi1cu poslavый, sučecъ masličnый i3myщu ўstёhъ primirenіz znamenіe, sp7senіz že t pot0pa, i3 blgodati tainstvo džnыmi pred8wbrazi1vый, i3 masličnый pl0dъ, vo i3spolnenіe s™hhъ tvoi1hъ t†inъ podavый: tёmъ i3 bhvšihъ vъ zak0nэ d¦a s™agw i3sp0lnivый, i3 syщihъ vъ blgodati soveršazй: samъ blgoslovi2 i3 seй є3leй, si1loю i3 dёйstvomъ i3 nai1tіemъ s™agw tvoegw2 d¦a, ćkože bhti tomY pomazanію netlёnіz, nryžію pravdы, njbnovlenію duši2 i3 tёla, vsskagw dіavolьskagw dёйstva tgnanію, vo i3zmэnenіe vsёhъ ѕHlъ, pomazyющыmsz vёroю, i3li2 vkušaющыmъ t negw2 vъ slavu tvoю2, i3 є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, i3 pres™agw, i3 blgagw, i3 životvorsщagw tvoegw2 d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ, poS Ґllilyіa tri1ždы sъ lюdьmi2, tvori1tъ krestы2 tri2 є3leemъ vъ vodЁ.

Taže vozglašaetъ: Blgoslovenъ bGъ, prosvэщazй i3 njsvzщazй vsskago čelovёka, grzdyщago vъ mjrъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# prin0sitsz kreщaemый. Sщ7ennikъ že vzemletъ t є3lea dvэmA perstы, i3 tvori1tъ krtA w4brazъ, na čelЁ i3 persehъ, i3 na meždoramіi, glag0lz:

Pomazyetsz rabъ b9ій i4m>kъ, є3leemъ radovanіz, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

I# naznamenuetъ є3gw2 pє1rsi, i3 meždor†mіz.

Na persэhъ ќbw glag0lz: Vo i3scэlenіe duši2 i3 tёla.

Na ўšesёhъ že: Vъ slhšanіe vёrы.

Na rukahъ: Rycэ tvoi2 sotvori1stэ mS, i3 sozdastэ mS.

Na nogahъ: Vo є4že hodi1ti є3mY po stopamъ zapovэdeй tvoi1hъ.

I# є3gdA pomažetsz vsE tёlo, kRщaetъ є3go2 sщ7ennikъ, pr0sta є3go2 deržA, i3 zrsщa na vost0kъ, glag0lz:

Kreщaetsz rabъ b9ій, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, ґmi1nь. I# sn7a, ґmi1nь. I# s™agw d¦a, ґmi1nь.

Na k0emždo priglašenіi nizvodS є3go2, i3 vozvodS. Po kreщenіi že ўmыvaetъ sщ7ennikъ rycэ, poS sъ lюdьmi2 pal0mъ la:

Blženi, i4hže njstavišasz bezzakHnіz, i3 i4hže prikrhšasz grэsi2. Blženъ myžъ, є3myže ne vmэni1tъ gDь grэhA, nižE є4stь vo ўstёhъ є3gw2 lestь. Ćkw ўmolčahъ, njbetšaša kHsti mo‰, t є4že zvati mi2 vesь denь. Ćkw denь i3 n0щь njtzgotЁ na mnЁ rukA tvoS, vozvrati1hsz na strastь, є3gdA ўnze mi ternъ. Bezzak0nіe moE poznahъ, i3 grэhA moegw2 ne pokrhhъ. Rёhъ: i3spovёmъ na mS bezzak0nіe moE gDevi, i3 tы2 njstavilъ є3si2 nečestіe serdca moegw2. Za to2 pom0litsz kъ tebЁ vsskъ prpdbnый vo vremz blgopotrebno: nbače vъ pot0pэ v0dъ mn0gihъ kъ nemY ne pribli1žatsz. Tы2 є3si2 pribёžiщe moE t sk0rbi njbderžaщіz mS: radoste moS, i3zbavi mS t njbыšedšihъ mS. Vrazumlю1 tz, i3 nastavlю tS na pytь seй, v0nьže p0йdeši, ўtveržY na tS džči moi2. Ne bydite ćkw k0nь i3 meskъ, i5mže nёstь razuma: brozdami i3 ўzd0ю čє1lюsti i4hъ vostsgneši, ne približaющihsz kъ tebЁ. MnHgi r†nы grёšnomu, ўpovaющago že na gDa mi1lostь njbhdetъ. Veseli1tesz nj gDэ, i3 raduйtesz prvdnіi, i3 hvali1tesz vsi2 pravіi serdcemъ.

Seй že pal0mъ glag0letsz vesь, tri1ždы.

I# njblačaz є3go2 vo njdэ‰nіz, glag0letъ:

NJblačaetsz rabъ b9ій, i4m>kъ, vъ ri1zu pravdы, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

I# poetsz troparь, vo glasъ }:

Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю, mnogomlctive hrtE b9e našъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.