NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mэszcosl0vъ: Їannuarій

№. E$že po pl0ti njbrёzanіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA: I# i4že vo s™hhъ ntcA našegw vasjlіa veli1kagw, ґrhіepckpa kesarji kappadokjйskіz. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe rhbы.

v7. Predprazdnstvo prosvэщenіz: I# s™agw ntcA našegw sіlvestra, papы ri1mskagw: I# pamztь prestavlenіz prpdbnagw ntcA našegw serafjma sar0vskagw.

G. Predprazdnstvo prosvэщenіz: I# s™agw prbr0ka malahji: I# s™agw m§nka gordja.

d7. Predprazdnstvo prosvэщenіz: I# sob0rъ s™hhъ sedmi1deszti ґpclwvъ: I# prpdbnagw ntcA našegw feoktjsta i3gymena, i4že vъ kukymэ sіkіljйstэmъ.

є7. Predprazdnstvo prosvэщenіz: I# s™hhъ m§nkъ, feopempta i3 feHnы: I# prpdbnыz smgklitіkji. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

ѕ7. S™0e bGozvlenіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe na vsE.

z7. Sob0rъ s™agw slavnagw prbr0ka, p®teči i3 krti1telz gDnz їwanna. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe rhbы.

}. Prpdbnыhъ ntє1cъ našihъ geHrgіa hozevjta, i3 є3mіlіana i3spovёdnika: I# prpdbnыz matere našez domnjki: I# prpdbnagw grig0rіa pečerskagw.

f7. S™agw m§nka polmevkta: I# i4že vo s™hhъ ntcA našegw fіljppa, mitropoljta mosk0vskagw i3 vseS rwssji, čudotv0rca.

‹. I$že vo s™hhъ ntcA našegw grig0rіa, є3pckpa nmssjйskagw: I# prpdbnagw dometіana, є3pckpa melіtjйskagw: I# prpdbnagw markіana, presvĐtera i3 їkon0ma veli1kіz cerkve: I# prpdbnagw ntcA našegw pavla komelьskagw, i4že na nbn0rэ rэcЁ.

№i. Prpdbnagw ntcA našegw feod0sіa, džbщihъ ži1tій načalьnika. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea. I# prpdbnagw ntcA našegw mіhai1la kl0pskagw.

v7i. S™hz m§ncы tatіanы: I# i4že vo s™hhъ ntcA našegw savvы serbskagw.

Gi. S™hhъ m§nkwvъ є3rmĐla i3 stratonjka.

d7i. Prpdbnыhъ ntє1cъ našihъ, vъ sіnai i3 rajfэ i3zbіennыhъ: I# pamztь prestavlenіz s™hz ravnoapclьnыz njnы. I# tdanіe prazdnika bGozvlenіz.

є7i. Prpdbnыhъ ntє1cъ našihъ pavla fiveйskagw i3 їwanna kyщnika.

ѕ7i. Poklonenіe čestnhhъ veri1gъ s™agw i3 vsehvalьnagw ґpcla petrA. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

z7i. Prpdbnagw i3 bGon0snagw ntcA našegw ґntHnіa veli1kagw. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

}i. I%že vo s™hhъ ntє1cъ našihъ, ґrhіepckpwvъ ґlexandrjйskihъ ґfanasіa i3 kmrjlla. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

f7i. Prpdbnagw ntcA našegw makarіa є3gĐptznina: I# njbrёtenіe čctnhhъ moщeй prpdbnagw savvы storoževskagw.

k7. Prpdbnagw i3 bGon0snagw ntcA našegw є3vfĐmіa veli1kagw. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

k7a. Prpdbnagw ntcA našegw maxjma i3spovёdnika: I# s™agw m§nka neofĐta: I# s™hhъ m§nkwvъ: є3vgenіa, kanjdіa, ўalerіana i3 ґkĐlы.

k7v. S™agw ґpcla tіmofea: I# s™agw prpdbnom§nka ґnastasіa persskagw. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

k7g. S™agw sщ7ennom§nka kli1menta, є3pckpa ґgkĐrskagw: I# s™agw m§nka ґgafaggela.

k7d. Prpdbnыz matere našez xenіi ri1mlznыni.

k7є. I$že vo s™hhъ ntcA našegw grig0rіa, ґrhіepckpa kwnstantjnz grada, bGosl0va. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

k7ѕ. Prpdbnagw ntcA našegw xenofHnta, i3 druži1nы є3gw2 marji.

k7z. Prenesenіe čctnhhъ moщeй, i4že vo s™hhъ ntcA našegw їwanna zlatoystagw. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

k7i. Prpdbnagw ntcA našegw є3frema sĐrіna: I# prpdbnagw ntcA našegw є3frema pečerskagw. Vъ t0йže denь pamztь prpdbnagw ntcA našegw feod0sіa t0temskagw, sp7sosum0rina monastыrS načalьnika i3 njsnovatelz, novozvlennagw čudotv0rca.

k7f. Prenesenіe moщeй s™agw sщ7ennom§nka їgnatіa bGon0sca: I# prpdbnagw lavrentіa pečerskagw.

l. S™agw sщ7ennom§nka їppolĐta, papы ri1mskagw. I# s™hhъ trіehъ s™i1teleй veli1kihъ i3 ґrhіereєvъ: vasjlіa veli1kagw, grig0rіa bGosl0va i3 їwanna zlatoystagw. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

la. S™hhъ čudotv0rcєvъ i3 bezsrebrenikwvъ, kĐra i3 їwanna: I# i4že vo s™hhъ ntcA našegw nіki1tы, є3pckpa novgor0dskagw, čudotv0rca.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.