NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mэszcosl0vъ: NktHvrій

№. Pokr0vъ pres™hz bcdы: I# s™agw ґpcla ґnanіi, є3di1nagw t o7: I# prpdbnagw ntcA rwmana sladkopёvca: I# prpdbnagw ntcA našegw savvы, vi1šerskagw čudotv0rca.

v7. S™agw sщ7ennom§nka kmprіana: I# s™hz m§ncы їustjnы: I# s™agw i3 blžennagw ґndrea, hrtA radi ю3r0divagw.

G. S™agw sщ7ennom§nka dіonĐsіa ґreopagjta.

d7. S™agw sщ7ennom§nka їerofea, є3pckpa ґfi1nskagw: I# njbrёtenіe čctnhhъ moщeй, i4že vo s™hhъ ntecъ našihъ gyrіa i3 varson0fіa, kazanskihъ.

є7. S™hz m§ncы harіtjnы: I# s™hhъ s™i1telєй petrA, ґlexja, їHnы i3 fіljppa, mitropoljtwvъ mosk0vskihъ, i3 vseS rwssji čudotv0rcwvъ.

ѕ7. S™agw i3 slavnagw ґpcla fwmы2. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

z7. S™hhъ m§nkъ, sergіa i3 vakha.

}. Prpdbnыz matere našez pelagji.

f7. S™agw ґpcla їakwva ґlfeova: I# prpdbnagw ntcA našegw ґndronjka, i3 ženы2 є3gw2 ґfanasіi. Razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

‹. S™hhъ m§nkъ, є3vlampіa i3 є3vlampji.

№i. S™agw ґpcla fіljppa, є3di1nagw t sedmi2 dіakwnъ: I# prpdbnagw ntcA našegw feofana načertannagw i3 tvorcA kanHnwvъ, є3pckpa nіkjйskagw.

v7i. S™hhъ m§nkъ, pr0va, taraha i3 ґndronjka: I# prpdbnagw ntcA našegw kosmы2 s™ogradca i3 tvorcA kanHnwvъ, є3pckpa maіymskagw. Vъ t0йže denь prazdnovanіe s™0mu їwannu krti1telю gDnю, na pamztь prenesenіz i3z8 malьtы vo gradъ gatčinu krtA i3z8 časti dreva životvorsщagw krtA gDnz: čudotv0rnagw w4braza b9іz m™re, pi1sannagw s™hmъ є3đljstomъ luk0ю: i3 desnhz ruki2 moщeй s™agw їwanna krti1telz:

Gi. S™hhъ m§nkъ, karpa i3 papĐlы.

d7i. S™hhъ m§nkъ nazarіa, gervasіa, protasіa i3 kelsja: I# prpdbnыz matere našez paraskevi. I# prpdbnagw nіk0lы svzt0ši, kn7zz černi1govskagw.

є7i. Prpdbnagw ntcA našegw є3vfĐmіa n0vagw: I# s™agw prpdbnom§nka lukіana, presvĐtera veli1kіz ґntіohji.

ѕ7i. S™agw m§nka l0ggіna s0tnika.

z7i. S™agw prbr0ka njsji: I# prpdbnom§nka ґndrea kri1tskagw.

}i. S™agw ґpcla i3 є3đljsta luki2. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

f7i. S™agw prbr0ka їHilz: I# s™agw m§nka ўara. I# prpdbnagw ntcA našegw їwanna rhlьskagw.

k7. S™agw velikom§nka ґrtemіa.

k7a. Prpdbnagw ntcA našegw їlarіHna veli1kagw: I# prenesenіe moщeй prpdbnagw ntcA našegw їlarіHna, є3pckpa megli1nskagw.

k7v. S™agw ravnoapctolьnagw ґverkіa, є3pckpa їerap0lьskagw, čudotv0rca. I# s™hhъ sedmi2 ntrokHvъ, i5že vo є3fesэ: Vъ t0йže denь prazdnuemъ pres™ёй bcdэ, čudotv0rnыz їkHnы kazanskіz.

k7g. S™agw ґpcla їakwva, po pl0ti brata gDnz: Razrэšenіe vіnA i3 є3lea. Vъ t0йže denь prenesenіe moщeй s™agw їakwva borovi1čskagw, novgor0dskagw čudotv0rca.

k7d. S™agw m§nka ґrefы, i3 i5že sъ ni1mъ: I# prpdbnagw ґrefы pečerskagw.

k7є. S™hhъ m§nkъ i3 notar‡й markіana i3 martĐrіa.

k7ѕ. S™agw i3 slavnagw velikom§nka, dimi1trіa mmrot0čca: I# vospominanіe veli1kagw strašnagw trzsenіz. Prazdnikъ, i3 razrэšenіe vіnA i3 є3lea.

k7z. S™agw m§nka nestora. I# prpdbnagw nestora, lэtopi1sca pečerskagw.

k7i. S™hhъ m§nkъ terentіa i3 neonjlы: I# prpdbnagw ntcA našegw stefana savvajta, i3 tvorcA kanHnwvъ: I# vo s™hhъ ntcA našegw ґrsenіa, ґrhіepckpa serbskagw: I# s™hz m§ncы paraskevы, narečennыz pstnicы.

k7f. S™hz prpdbnom§ncы ґnastasji ri1mlznыni: I# prpdbnagw ntcA našegw ґvramіa, zatv0rnika pečerskagw: I# prestavlenіe prpdbnagw ntcA našegw ґvramіa ґrhіmandrjta, rost0vskagw čudotv0rca.

l. S™hhъ m§nkъ zin0vіa i3 zinovji.

la. S™hhъ ґpclъ: stahĐa, ґmplja, i3 i5že sъ ni1mi: I# s™agw m§nka є3pіmaha: I# prpdbnыhъ pečerskihъ spmrіdHna i3 nіkodi1ma.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.