NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva, є4že njs™i1ti kak0e li1bo blgov0nnoe ѕelіe

Po načalэ nbhčnomъ, tris™0mъ i3 vozglasэ, rečetъ їereй:

GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I# čtetsz mltva sіS:

GDi b9e vsederži1telю, sl0vomъ tvoi1mъ vssčєskaz i3sp0lnivый, i3 vozrasti1ti povelёvый zemli2 vs‰ plodы2 vo svo‰ vremenA, i3 dasti | vъ radostь i3 vъ živ0tъ čelovёkwmъ: tы2 samъ, vseblgjй vLko, i3 sёmena sі‰, sъ razli1čnыmi ѕelіzmi prinesє1nnыz vo s™hй hramъ seй, blgoslovi2 i3 njs™i2 d¦omъ tvoi1mъ s™hmъ, i3 rabHvъ tvoi1hъ si1hъ, prіemlющihъ ѕє1lіz sі‰ sъ sёmenami, t vsskіz skvernы njči1sti, i3 d0mы i4hъ vsskagw blgov0nіz i3sp0lni, vo є4že bhti si6mъ i3 vsBmъ vёroю hransщыmъ |, i3 kadsщыmsz i4mi vъ soblюdenіe i3 i3zbavu t vsёhъ vražіihъ pril0gwvъ i3 vo tgnanіe vsskagw mečtanіz, t dёйstva dіavolz nahodsщagw, dnevnagw i3 noщnagw, na blgoslovenіe že dušamъ i3 tэlesє1mъ, vBrnыmъ tvoi6mъ lю1demъ i3 skotHmъ, domovHmъ že i3 mёstwmъ. Ćkw da vsi2, prіemlющіi sі‰ ѕє1lіz, vosprіi1mutъ sebЁ pokr0vъ duši2 i3 tёla, i3 da bydetъ našemu sp7senію vračevstvo2 tvoeS blgodati tainstvo: da vъ k0emъ li1bo mёstэ vozl0žitsz, i3li2 na k0emъ ўpotreblsemo bydetъ, vo є4že poluči1ti blgoslovenіe, vs‰ (proti1vnoй si1lэ ttydu prognannэй) desni1ca tvoS da pokrhetъ, vo slavu pres™agw, velikolёpagw i3 vsepoklansemagw i4mene tvoegw2. E#myže podobaetъ vsskaz slava čestь i3 poklonenіe, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# njkroplsюtsz s™0ю vod0ю tri1ždы, sъ nbhčnыmi slovami njkroplenіz i3 njsщ7enіz, i3 tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.