NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltvы ženЁ rodi1lьnicэ, po čethredeszti dnehъ

Vъ četыredesstnый že denь paki prin0sitsz ntročA kъ hramu, vo є4že vcerkovlstisz, sjestь, načalo prіsti vvodi1tisz vъ cerkovь. Prin0sitsz že materію ўžE njčiщennoю i3 njmovennoю syщeю, predstosщu i3 hotsщemu prіsti to2 po kRщenіi.

Sщ7ennikъ že tvori1tъ: Blgoslovenъ bGъ našъ: Tris™0e. Pres™az trbce: I# po DŽ§e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo.

Taže tpusti1telьnый dnE, i3li2 s™agw priluči1všagwsz.

Slava, i3 nhnэ: Mltvami, gDi, vsёhъ s™hhъ i3 bcdы, tv0й mi1rъ daždь namъ, i3 pomi1luй nasъ, ćkw є3di1nъ щedrъ.

Prikl0nši že є4й glavY vkypэ so mladencemъ, tvori1tъ sщ7ennikъ krtA znamenіe nad8 ni1mъ, i3 kasazsz glavы2 є3gw2, glag0letъ mltvu:

GDu pom0limsz.

GDi b9e vsederži1telю, dž§e gDa našegw ї}sa hrtA, vsE є3stestvo2 slovesnoe že i3 bezslovesnoe sl0vomъ tvoi1mъ sozdavый, i3 vs‰ t ne syщihъ vo є4že bhti privedhй, tebЁ m0limsz, i3 tebE pr0simъ: tvoeю v0leю spaslъ є3si2 rabY tvoю2, i4m>kъ, njči1sti t vsskagw grэhA, i3 t vsskіz skvernы, prihodsщuю ko s™ёй tvoeй cerkvi, da newsuždennw spod0bitsz pričasti1tisz s™hhъ tvoi1hъ tainъ.

Vёdomo bydi, ćkw ѓщe ne njbrэtaetsz vъ živhhъ mladenecъ, čtetsz daže do zdЁ mltva.

Taže vozglasnw.

Ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2:

Ѓщe li ži1vъ є4stь, čti2 i3 sіE do koncA:

I# t neS roždennoe ntročA blgoslovi2, vozrasti2, njsvzti2, vrazumi2, ўcэlomydri, ўdobomydrstvi: ćkw tы2 privelъ є3si2 є5, i3 pokazalъ є3si2 є3mY svёtъ čyvstvennый, da i3 ќmnagw spod0bitsz svёta, vo vremz є4že njpredэli1lъ є3si2, i3 sopričtetsz s™0mu tvoemY stadu, є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ: sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Їereй: Glavы2 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Mltva materi ntročate:

GDi b9e našъ, prišedый na sp7senіe r0da čelovёčeskagw, prіidi2 i3 na rabY tvoю2, i4m>kъ, i3 spod0bi ю5 čestnhmъ tvoi1mъ presvĐterstvomъ, vh0da hrama slavы tvoeS: njmhй є3S skvernu tэlesnuю i3 skvernu duševnuю vo i3spolnenіi čethredeszti dnjй: tvorsй ю5 dost0йnu i3 pričaщenіz čestnagw tёla i3 kr0ve tvoeS.

Ćkw njsvzti1sz i3 proslavisz prečestn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva v7, ntročati, є3g0že sщ7ennikъ znamenuzй m0litsz:

GDu pom0limsz.

GDi b9e našъ, vъ četыredesstnый denь mladenecъ zak0nnomu hramu prinesennый t mRji neiskusobračnыz i3 s™hz tvoeS m™re, i3 na njb8stіzhъ prvdnagw smmeHna nosi1mый, samъ vLko vsesi1lьne, i3 prinesennago sego2 mladenca, kvi1tisz tebЁ vsёhъ tvorcY, blgoslovi2 i3 na vsskoe dёlo blag0e, i3 tebЁ blagoug0dnoe vozrasti2, tgonsz t negw2 vsskuю soproti1vnuю si1lu znamenіemъ vowbraženіz krtA tvoegw2. Th bo є3si2 hransй mladencы gDi: da spod0bivsz s™agw kreщenіz, poluči1tъ častь i3zbrannыhъ crtvіz tvoegw2, soblюdaemь sъ nami blgodatію s™hz i3 є3dinosyщnыz, i3 nerazdёlьnыz trbcы: tebё bo podobaetъ vsskaz slava, blgodarenіe, i3 poklonenіe so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Їereй: Glavы2 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

B9e dž§e vsederži1telю veleglasnэйšimъ prbr0komъ i3saіemъ predvozvэsti1vый namъ, є4že t dv7ы voploщenіe є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw, i4že vъ poslёdnіz dni2 blgovolenіemъ tvoi1mъ, i3 sodёйstvіemъ s™agw d¦a, sp7senіz radi nasъ čelovёkwvъ, bezmёrnыmъ blgoutr0bіemъ t neS mladenstvovati i3zv0livый, i3 po nbhčaю vъ zak0nэ s™0mъ tvoemъ, po i3spolnenіi dneй njčiщenіz, s™i1liщu prinesti1sz preterpЁ i4stinnый zakonopol0žnikъ shй: i3 na njb8stіzhъ prvdnagw smmeHna nosi1tisz i3zv0li, є3gHže tainstva prowbraženіe vъ predrečennomъ prbr0cэ, kleщami ќglz kvlennoe poznahomъ: є3gHže i3 mы2 vёrnіi podražanіe blgodatію derži1mъ: samъ i3 nhnэ sohranszй mladencы gDi, blgoslovi2 ntročA sіE, vkypэ sъ rodi1tєli i3 vosprіemniki є3gw2, i3 spod0bi є5 vo vremz blgopotrebnoe i3 vod0ю i3 d¦omъ troždenіz sopričti2 є5 s™0mu tvoemY stadu slovesnыhъ nvecъ, naricaющihsz i4menemъ hrtA tvoegw2: ćkw tы2 є3si2 vъ vhšnihъ živhй, i3 na smirє1nnыz prizirazй, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

(I# ѓщe mladenecъ kreщenъ є4stь, tvori1tъ їereй vocerkovlenіe, ѓщe že ni2, tvori1tъ sіE po kreщenіi. Mltvamъ že zdЁ tvori1tъ tpystъ.) Taže prіemъ sщ7ennikъ ntročA, načertavaetъ krtъ i4mъ pred8 vratы2 hrama, glag0lz:

Vocerkovlsetsz rabъ b9ій, i4m>kъ vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

Taže vv0ditъ є5 vo hramъ, glag0lz:

Vni1detъ vъ d0mъ tv0й, pokl0nitsz ko hramu s™0mu tvoemY.

I# vh0ditъ posredЁ hrama, glag0lz:

Vocerkovlsetsz rabъ b9ій:

Taže glag0letъ:

PosredЁ cerkve vospoetъ tS.

Taže vv0ditъ pred8 dverьmi žertvennika, glag0lz:

Vocerkovlsetsz rabъ b9ій:

I# vv0ditъ є5 vo s™hй žertvennikъ, ѓщe bydetъ myžeskій p0lъ: ѓщe že ženskій, daže do carskihъ vratъ, glag0lz:

Nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2 vLko, po glag0lu tvoemY sъ mi1romъ: ćkw vi1dэsta džči moi2 sp7senіe tvoE, є4že є3si2 ўgot0valъ pred8 licemъ vsёhъ lюdeй, svёtъ vo tkrovenіe kzhkwvъ, i3 slavu lюdeй tvoi1hъ ї}lz.

I# po si1hъ polagaetъ є5 pri dverehъ žertvennika, i3 takw vosprіemnikъ pokloni1vsz tri1ždы, vzemletъ є5, i3 i3sh0ditъ. I# sщ7ennikъ tvori1tъ, ćkw nbhčaй, tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.