NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Či1nъ blgoslovenіz pčelъ

Prišedъ їereй na mёsto, i3dёže stostъ pčelы, načinaetъ:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

Čtecъ: Tris™0e. I# DŽ§e našъ:

I# po vozglasэ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

GDi pomi1luй, v7i.

Prіidi1te, pokloni1msz: Tri1ždы.

I# pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

Taže, pal0mъ p7d:

Blgovoli1lъ є3si2, gDi, zemlю tvoю2, vozvrati1lъ є3si2 plёnъ їakwvlь. NJstavilъ є3si2 bezzakHnіz lюdeй tvoi1hъ, pokrhlъ є3si2 vs‰ grэhi2 i4hъ. Ўkroti1lъ є3si2 vesь gnёvъ tv0й, vozvrati1lsz є3si2 t gnёva ćrosti tvoeS. Vozvrati2 nasъ b9e sp7senій našihъ, i3 tvrati2 ćrostь tvoю2 t nasъ. E#dA vo vёki prognёvaešisz na nы2; i3li2 prostreši gnёvъ tv0й t r0da vъ r0dъ, B9e, tы2 njbraщьsz njživi1ši nы2. I# lю1dіe tvoi2 vozveselstsz nj tebЁ. Kvi2 namъ gDi mlctь tvoю2, i3 sp7senіe tvoE daždь namъ. Ўslhšu, čto2 rečetъ nj mnЁ gDь bGъ: ćkw rečetъ mi1rъ na lю1di svo‰ i3 na prpdbnыz svo‰, i3 na njbraщaющыz serdcA kъ nemY. Nbače bli1zъ bosщihsz є3gw2 sp7senіe є3gw2, vseli1ti slavu vъ zemlю našu. Mlctь i3 i4stina srэt0stэsz, pravda i3 mi1rъ njblobыzastasz: I$stina t zemli2 vozsіS, i3 pravda sъ nb7sE prini1če. I$bo gDь dastъ blgostь, i3 zemlS naša dastъ pl0dъ sv0й. Pravda pred8 ni1mъ pred8i1detъ i3 položi1tъ vъ pytь stwpы2 svo‰.

Taže pal0mъ rk7v:

Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2, živyщemu na nb7si2. SE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2. Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: Naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

Čitaєmыmъ že palmHmъ, njkroplsetъ їereй mэstA pčelъ vs‰, glag0lz i3 samъ pal0mъ n7-й taйnw:

Pomi1luй mS b9e:

Taže rekъ: GDu pom0limsz.

I# čtecъ: GDi pomi1luй.

Čtetъ їereй mltvы sі‰:

Sozdatelю vsёhъ b9e, sёmena blgoslovlszй i3 ўmnožazй, i3 kъ ўpotreblenію našemu sі‰ blgopotrє1bna tvorsй: hodataйstvomъ p®teči i3 krti1telz їwanna, mlctivnw vnemlz mltvamъ našыmъ, pčelы sі‰ blgoslovi1ti i3 njs™i1ti svoi1mъ blgoutr0bіemъ blgoizv0li, da nbi1lьnэe plodы2 svo‰ prin0sztъ, vo є4že ko hramu tvoemY i3 s™hhъ nltareй tvoi1hъ lёpotэ i3 ўkrašenію, kypnw že i3 kъ našemu ўpotreblenію bhti i5mъ, nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ, є3myže čestь i3 slava, vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

GDu pom0limsz.

Čtecъ: GDi pomi1luй.

Їereй: B9e, trud0mъ člvёčeskimъ i3 bezslovesnыmi živ0tnыmi blgodёйstvovati vёdый, i3 neizrečennыmъ mlcrdіemъ tvoi1mъ samёhъ pčelъ plodы2 i3 dэlA kъ nyždamъ našыmъ ўpotreblsti nauči1vый, smirennw m0limsz veli1čestvію tvoemY: pčelы sі‰ blgoslovi1ti i3zv0li, i3 kъ prіwbrёtenію člvёčeskomu r0du ўmn0ži |, snabdэvaz i5hъ, i3 prepitavaz: da kjйždo na veli1čestvo tvoE i3 bezmBrnыz щedrHtы tvo‰ ўpovazй, vъ hranenіi že si1hъ živ0tnыhъ truždazйsz, trudHvъ svoi1hъ nbi6lьnыz plodы2 spod0bitsz vosprіsti, i3 nbcnagw blgoslovenіz i3sp0lnitsz, nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ, є3myže čestь i3 slava vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# paki njkroplsetъ mёsto pčelъ, i3 čtetъ є3đlіe t luki2, začalo rd7i.

Vo vremz džno, voskRsъ ї}sъ t mertvыhъ, stA posredЁ ўčeni6kъ svoi1hъ, i3 glag0la i5mъ: mi1rъ vamъ. Ўbosvšesz že i3 pristrašni bhvše, mnshu dyhъ vi1dэti. I# rečE i5mъ: čto2 smuщeni є3stE; i3 počto2 pomыšlє1nіz vh0dztъ vъ serdcA v†ša; Vi1dite rycэ moi2 i3 n0zэ moi2, ćkw samъ ѓzъ є4smь: njszži1te mS i3 vi1dite: ćkw d¦ъ pl0ti i3 k0sti ne i4matь, ćkože menE vi1dite i3myщa. I# sіE rekъ, pokazA i5mъ rycэ i3 n0zэ. E#щe že ne vёruющыmъ i5mъ t radosti i3 čudsщыmsz, rečE i5mъ: i4mate li čto2 snёdno zdЁ; Nni1 že daša є3mY rhbы pečenы2 častь, i3 t pčelъ s0tъ. I# vzemъ pred8 ni1mi kdE. Reče že i5mъ sі‰ sytь slovesA, ±že glag0lahъ kъ vamъ, є3щE shй sъ vami, ćkw podobaetъ skončatisz vsBmъ napi6sannыmъ vъ zak0nэ mwmseovэ i3 prbr0cэhъ i3 palmёhъ nj mnЁ.

Po є3đlіi že glag0letъ sіE:

Si1mi є3đlьskimi slovesы2, da njči1stztsz grэhi2 našz, i3 razorstsz i3 pogi1bnutъ vs‰ njba‰nіz, ѓщe k†z sytь na mёstэ semъ: da sni1detъ že na nE blgoslovenіe vsemogyщagw bGa nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

I# paki kropi1tъ mёsto pčelъ, i3 bыvaetъ tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.