NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva vo є4že blgoslovi1ti stado

VLko gDi b9e našъ, vlastь i3mёzй vsskіz tvari, tebЁ m0limsz, i3 tebE pr0simъ, ćkože blgoslovi1lъ i3 ўmn0žilъ є3si2 stadA patrіarha їakwva, blgoslovi2 i3 stado skotHvъ si1hъ rabA tvoegw2, i3li2 rabы2 tvoeS i4m>kъ, i3 ўmn0ži, i3 ўkrэpi2, i3 sotvori2 є5 vъ thszщы, i3 i3zbavi є5 t nasi1lіz dіavolz, i3 t i3noplemє1nnikъ, i3 t vsskagw navёta vragHvъ, i3 vozdyha smertnagw, i3 gubi1telьnagw nedyga: njgradi2 є5 s™hmi ѓgGlы tvoi1mi, vsskuю nemoщь, vsskuю zavistь, i3 i3skušenіe, čarwvstva že i3 volšє1bstva, t dёйstva nahodsщыz dіavolьskagw tgonsz t negw2: ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.