NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva na njsnovanіe d0mu

B9e vsederži1telю, sotvori1vый nb7sA razumomъ, i3 njsnovavый zemlю na tverdi є3S, sozdatelю i3 sodёtelю. Vsёhъ, pri1zri na rabA tvoego2, i4m>kъ, i3zv0livšago vъ deržavэ krёposti tvoeS, vozdvi1gnuti d0mъ vъ žili1щe, i3 zdanіemъ є3go2 vozdvi1gnuti: ўtverdi2 є3go2 na tverdomъ kameni, i3 njsnovaй po tvoemY b9estvennomu є3đlьskomu glasu, є3g0že ni vёtrъ, ni vodA, ni i4no čto2 povredi1ti vozm0žetъ: blgovoli2 є3mY vъ konecъ privesti1sz, i3 vъ nemъ ži1ti hotsщihъ t vsskagw navёta soproti1vnagw svobodi2.

Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.