NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltvы vъ načalэ postA s™hz četыredesstnicы

Mltvы vъ načalэ postA s™hz četыredesstnicы, ±že sщ7ennikъ svoi1mъ parohіanwmъ vъ ponedёlьnikъ pervый s™agw veli1kagw postA i3li2 vo i3nhй denь pervыz p0stnыz sedmi1cы, vъ cRkvi po ќtreni, i3li2 po časёhъ, vzemъ na sebE є3pіtrahi1lь, čtetъ mltvы sі‰ so vsskimъ ўmilenіemъ:

GDu pom0limsz.

Nadёznіe vsBmъ koncє1mъ zemli2, i3 syщыmъ vъ m0ri daleče, b9e, pronarekjй s™ы6z dni6 sі‰ pHstnыz zak0nomъ i3 prbr0ki, i3 є3đljstы, spod0bi vsёhъ vъ čistotЁ tečenіe p0stnoe preйti2, vёru nerazlyčnu soblюsti2, i3 zapwvэdi tvo‰ sohrani1ti vo vs‰ dni6 životA našegw. ЃgGlu mi1rnu zapovёždь soblюdati vh0dы našz i3 i3sh0dы na vsskoe dёlo blg0e i3 sposlyšaющu, i3 sougoždaющu kъ soveršennomu pričaщenію preči1stыhъ tvoi1hъ t†inъ. Prіimi1 že vLko, kolёnnoe poklonenіe i3 p0stъ rabHvъ tvoi1hъ, podaS i5mъ blgoslovenіe d¦0vnoe, i3 vsёmъ namъ, nj hrtЁ ї}sэ gDэ našemъ: sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva vtoraz tomyžde.

GDu pom0limsz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi vsederži1telю, b9e ntє1cъ našihъ, ґvraamovъ i3 їsaakovъ i3 їakwvlь, sotvori1vый nb7o i3 zemlю, m0re i3 vs‰ syщыz vъ ni1hъ, položi1vый čelovёkwmъ pokasnіe vo sp7senіe, i3 prezirazй i4hъ pregrэšє1nіz: prіimhй slezы rabA tvoegw2 dv7da prbr0ka, i3 davый є3mY njstavlenіe grэhHvъ kaющemusz: manassji ќzami želёznыmi svszannagw, pokasnіemъ že i3spovёdavšagwsz tebЁ mltvu prіimhй, i3 grэhi2 є3gw2 njstavivый: bludni1cu, poznavšuю mlctь tvoю2 i3 sh0dniki prіi1mšuю, i3 sъ mi1romъ pusti1všuю, sp7shй: ўslhši nhnэ molenіe menE nedost0йnagw rabA tvoegw2, i3 prezri vs‰ sogrэšє1nіz si1hъ rabHvъ tvoi1hъ, vъ pokasnіi kъ tebЁ pribэgaющihъ: i3 daždь i5mъ serdečnoe sokrušenіe, i3 bolёznь nj grэsёhъ, i4miže tebE tvorcA svoego2 prognёvaša, mogyщuю i5hъ t grэhHvъ njči1stiti. Daždь i5mъ blgodatь tvoю2, ćkw da t0ю vozbuždaemi i3 podkrэplsemi, vъ pamztь ѕl†z svo‰ dэlA privedytъ, i3 sі‰ vs‰ vo strasэ tvoemъ duh0vnomu svoemY ntcY, t tebe že ўstavlennomu sudіi2, i4stinnw i3spovёdztъ: i3 sami na sebE ćkw na vi1nnыhъ vъ serdcэ sokrušennomъ i3 smirennomъ poi1mstvovati, i3 kaztisz, i3 žalёti sebE nj ni1hъ, i3 soveršennagw proщenіz, i3 t ni1hъ razrэšenіz tvoi1mъ mlcrdіemъ črez8 i4hъ duhovnikA, tvoeg0 že sudію2, po nel0žnomu tvoemY njbэщanію spod0bi. Th bo reklъ є3si2: є4že ѓщe razrэšitE na zemli2, bydetъ razrэšeno na nb7sёhъ. E$й, vLko gDi ї}se hrtE b9e našъ, prіimi2 rabы6 tvo‰, kaющыzsz nj svoi1hъ grэsёhъ vёdomыhъ i3 nevёdomыhъ, v0lьnыhъ i3 nev0lьnыhъ: i3 sі‰ i3spovёdati po tvoemY povelёnію predloži1všihъ, i3 tvoeю si1loю i3 blgodatію prіi1mъ i5hъ mlctivnw, ўkrэpi2, є4že ktomY ne vozvrati1tisz i5mъ ko grэhY, i3 kъ ѕlы6mъ i3 nepodHbnыmъ dэlHmъ, vъ ni1hže mn0gaždы vpad0ša: no vozdvi1gni i3 zastupi2 i5hъ t k0zneй dіavolьskihъ, i3 t vsёhъ sёteй neprіsznennыhъ: ćkw da bez8 prepstіz poslyžatъ ti2 vъ prepod0bіi i3 pravdэ, vo vs‰ dni6 životA svoegw2. Th bo є3si2 bGъ našъ, vъ mjrъ prišedый, ne prvdnыhъ prizvati, no grёšnыhъ na pokasnіe: i3 sedmьdesztъ kratъ sedmeri1ceю vpadaющыmъ vo grёhъ njstavlsti sogrэšє1nіz povelёvый. Ćkože ќbw ženY vъ prelюbodэsnіi ćtuю, farіseйmi i3skušaющimi tS privedennuю ne njsudi1lъ є3si2, no mlctivnw reklъ є3si2: i3di2, i3 tselэ ktomY ne sogrэšaй: i3 si1hъ ne njsuždaй, no člvэkolю1bnw pomi1luй. I# ćkože i3 drugyю bludni1cu plačuщuюsz, i3 slezami n0zэ tvoi2 njmhvšuю, i3 glavы2 svoeS vlasы2 njteršuю, pomi1lovalъ є3si2 mlcti tvoeS radi, podaždь i3 si6mъ rabHmъ tvoi6mъ nevozbr†nnыz i3 tє1plыz vo i4stinnomъ pokasnіi slezы. Ўtverdi2 i4hъ ќmъ i3 serdce, znati tebE є3di1nago i4stinnago sn7a b9іz, vzemlющago grэhi2 mjra. Prіimi2 i5hъ ćkože petrA tvergšagosz tebE i3 pokasnіemъ i3 g0rьkimi slezami njbraщšagosz prіslъ є3si2: prostri2 desni1cu tvoю2, i3 prіimi2 i5hъ, ćkože togo2 vъ m0ri ўtopaющago prіslъ є3si2, i3 ўkrэpi2 i5hъ na borю1щago i5hъ dіavola: njči1sti i4hъ dyšu i3 tёlo t vsskіz skvernы. Samъ bo reklъ є3si2 blgjй gDi, ne trebovati zdr†vыmъ vračA, no bolsщыmъ: i3 prišelъ є3si2 ne sp7saemыhъ sp7sti2, no pogibaющihъ. Daždь u5bo gDi ї}se hrtE b9e našъ rabHmъ tvoi6mъ si6mъ, skončati bez8 por0ka načatый seй s™hй p0stъ, i3 vъ nemъ tvo‰ zapwvэdi i3spolnsti, vъ mltvahъ že prilэžati i3 vsёmi dobrodёtelьmi tebЁ vo vs‰ dni6 životA svoegw2 blgougoždati: ćkw da vъ či1stoй s0vэsti pričasti1tisz newsuždennw tvoemY b9estvennomu tёlu, i3 životvorsщeй kr0vi i3zlіsnnoй za vesь mjrъ vo njstavlenіe grэhHvъ, spod0bztsz, i3 da pobэdstъ i3 posramztъ dіavola na ni1hъ voю1ющagw. Th bo є3si2 b9e bGъ kaющihsz, ne hotsй smerti grёšnagw, no є4že njbrati1tisz, i3 ži1vu bhti є3mY. Ne h0щeši bo vLko, sozdanіe tvoi1hъ rykъ pogubi1ti, nižE blgovoli1ši nj pogi1beli čelovёčestэй: no h0щeši vsBmъ sp7sti1sz, i3 vъ razumъ i4stinnый prіiti2. Tёmže i3 nhnэ vLko, ne tvrati2 licA tvoegw2 t r†bъ tvoi1hъ si1hъ, no daždь i5mъ i4stinnoe t grэhHvъ kъ tebЁ njbraщenіe, i3 t vsёhъ dёlъ lukavыhъ i3zbavlenіe: i3 spod0bi vsёhъ nasъ vъ mi1rэ i3sp0lnennыhъ dёlъ blgi1hъ doiti2, i3 pokloni1tisz sp7si1tєlьnыmъ tvoi6mъ strtemъ, i3 s™0mu voskrnію, i3 na konči1nэ životA našegw radosti vёčnыz so vsёmi tebЁ blgougodi1všimi poluči1ti, vъ tebЁ bz7э i3 sp7si1telэ našemъ. Th bo є3si2 bGъ mlcteй i3 щedr0tъ, i3 člvэkolю1bіz, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Posemъ blgoslovlsetъ i5hъ desni1ceю, glag0lz:

Blgoslovenіe gDne na vasъ, togw2 blgodatію i3 щedr0tami, i3 člvэkolю1bіemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.