NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe džbщago mole1bna

Dіakonъ: Blgoslovi2 vLko.

Їereй: Blgoslovenъ bGъ našъ vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vBki vэkHvъ.

Li1kъ: Ami1nь. Carю2 nebesnый:

Taže čtecъ: Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ:

Vozglasъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la i3 slava, džc7a, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, i3 nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vBki vэkHvъ.

Čtecъ: Ґmi1nь.

GDi, pomi1luй, v7i.

Slava, i3 nhnэ:

Prіidi1te, pokloni1msz cRevi našemu bGu.

Prіidi1te, pokloni1msz i3 pripademъ hrtY, cRevi našemu bGu.

Prіidi1te, pokloni1msz i3 pripademъ samomY hrtY, cRevi i3 bGu našemu.

Pal0mъ rm7v: GDi, ўslhši mltvu moю2, vnuši2 molenіe moE vo i4stinэ tvoeй, ўslhši mS vъ pravdэ tvoeй: i3 ne vni1di vъ sydъ sъ rab0mъ tvoi1mъ, ćkw ne njpravdi1tsz predъ tob0ю vsskъ živhй. Ćkw pognA vragъ dyšu moю2, smiri1lъ є4stь vъ zemlю živ0tъ m0й: posadi1lъ mS є4stь vъ temnыhъ, ćkw mє1rtvыz vBka. I# ўnы2 vo mnЁ d¦ъ m0й, vo mnЁ smztesz serdce moE. Pomznyhъ dni6 drє1vnіz, pouči1hsz vo vsBhъ dёlэhъ tvoi1hъ, vъ tvorenіihъ rukY tvoeю poučahsz. Vozdёhъ kъ tebЁ rycэ moi2: dušA moS ćkw zemlS bezv0dnaz tebЁ. Sk0rw ўslhši mS, gDi, i3sčezE dyhъ m0й: ne tvrati2 licA tvoegw2 t mene2, i3 ўpod0blюsz nizhodsщыmъ vъ r0vъ. Slhšanu sotvori2 mnЁ zaytra mlctь tvoю2, ćkw na tS ўpovahъ: skaži2 mnЁ, gDi, pytь, v0nьže poйdY, ćkw kъ tebЁ vzshъ dyšu moю2. I#zmi1 mz t vragъ moi1hъ, gDi, kъ tebЁ pribэg0hъ. Nauči1 mz tvori1ti v0lю tvoю2, ćkw tы2 є3si2 bGъ m0й: d¦ъ tv0й blgjй nastavitъ mS na zemlю pravu. I$mene tvoegw2 radi, gDi, živi1ši mS pravdoю tvoeю i3zvedeši t pečali dyšu moю2. I# mlctію tvoeю potrebi1ši vragi2 mo‰ i3 pogubi1ši vs‰ stužaющыz duši2 moeй: ćkw ѓzъ rabъ tv0й є4smь.

Slava, i3 nhnэ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

Taže dіakonъ i3li2 їereй gletъ (po glasu troparS):

BGъ gDь, i3 kvi1sz namъ, blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne.

Stjhъ №: I#spovёdaйtesz gDevi, ćkw blgъ, ćkw vъ vёkъ mi1lostь є3gw2.

Stjhъ v7: NJbыšedše njbыd0ša mS, i3 i4menemъ gDnimъ protivlshsz i5mъ.

Stjhъ G: Ne ўmrY, no ži1vъ bydu, i3 povёmъ dэlA gDnz.

Stіhъ d7: Kamenь, є3g0že nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla: t gDa bhstь seй, i3 є4stь di1venъ vo nčesёhъ našihъ.

Taže troparь dvaždы: Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ є3gw2. Ѓщe že molebenъ.

BGor0dicэ, troparь seй, glasъ d7:

Kъ bcdэ prilёžnw nhnэ pritecemъ grёšnіi i3 smirennіi, i3 pripademъ, vъ pokasnіi zovyщe i3zъ glubinы2 duši2: vLčce, pomozi2, na nы2 miloserdovavši: potщi1sz, pogibaemъ t mn0žestva pregrэšenій: ne tvrati2 tvo‰ rabы6 tщi2: ts bo i3 є3di1nu nadeždu i4mamы. Dvaždы.

Ne ўmolči1mъ nikogdA bcde, si6lы tvo‰ glag0lati nedost0йnіi: ѓщe bo tы2 ne bы2 predstosla molsщi, kto2 bы nasъ i3zbavilъ t toli1kihъ bёdъ; kt0 že bы sohrani1lъ do nhnэ svobHdnы; ne tstypimъ vLčce t tebE, tvo‰ bo rabы6 sp7saeši pri1snw t vsskihъ lю1tыhъ.

Ѓщe molebstvuemъ nj nedyžnыhъ, troparь seй glasъ t0йže:

Sk0rый vъ zastuplenіi є3di1nъ shй hrtE, sk0roe svhše pokaži2 posэщenіe stražduщыmъ rabHmъ tvoi6mъ (i3li2 stražduщemu rabY tvoemY), i3 i3zbavi t ned{gъ i3 g0rьkihъ bolёzneй, i3 vozdvi1gni є4že pёti tS, i3 slaviti neprestannw, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ: Kondakъ, glasъ v7:

Na ndrЁ bolёzni ležaщihъ (i3li2 ležaщago), i3 smertnoю ranoю ўszvlennыhъ (i3li2 ўszvlennago), ćkože i3nogdA vozdvi1glъ є3si2 sp7se, petr0vu teщu, i3 razslablennago na ndrЁ nosi1mago: si1ce i3 nhnэ mlcrde, stražduщihъ (i3li2 stražduщago) posэti2 i3 i3scэli2: th bo є3di1nъ є3si2 nedygi i3 bolBzni r0da našegw poneshй, i3 vs‰ mogjй ćkw mnogomlctivъ.

Taže pal0mъ n7-ый.

Po semъ kanHnъ, є3gHže pripёvы:

Ї}se sladčaйšій, sp7si2 nasъ, i3li2: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ, i3li2: S™i1telю džtče nik0lae, moli2 bGa nj nasъ, i3li2: k0emu-li1bo s™0mu.

Po G-й pёsni pripёvъ:

Sp7si1telю: I#zbavi t bёdъ rabы6 tvoz6, mnogomlctive, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, mi1lostivomu i3zbavitelю, vsёhъ vLcэ gDu ї}su.

Bcde: Sp7si2 t bёdъ rabы6 tvo‰, bcde, ćkw vsi2 po bz7э kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ neruši1mэй stэnЁ i3 predstatelьstvu.

Pri1zri blgoserdіemъ, vsepёtaz bcde, na moE lю1toe tэlesE njѕloblenіe, i3 i3scэli2 duši2 moeS bolёznь.

S™0mu: Moli2 bGa nj nasъ, i4m>kъ, ćkw mы2 ўserdnw kъ tebЁ pribэgaemъ, sk0romu pom0щniku i3 moli1tvenniku nj dušahъ našihъ.

Po ѕ7-й pёsni: pripёvы, ćkože i3 po G-й pёsni.

Taže, Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčicu našu bcdu, i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglasъ: Th bo є3si2 cRь mi1ra, i3 sp7sъ dyšъ našihъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™omu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže, ѓщe h0щetъ їereй, čtetъ ґkafіstъ.

Taže: V0nmemъ, premydrostь, v0nmemъ. Prokjmenъ.

I# poetъ li1kъ prokjmenъ.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Sщ7ennikъ vozglasъ: Ćkw s™ъ є3si2, b9e našъ, i3 vo s™hhъ počivaeši, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2, hvali1te є3gw2 vo ўtverženіi si1lы є3gw2.

I# po semъ vozglašaetъ dіakonъ:

I# nj spod0bitisz namъ slhšanію s™agw є3đlіa, gDa bGa m0limъ.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti, ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# d¦vi tvoemY.

T i4m>kъ, s™agw є3đlіa čtenіe:

Li1kъ: Slava tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Їereй čtetъ priluči1všeesz є3đlіe.

Po є3đlіi, paki pripёvы kanHna pёsneй z7, } i3 f7-й.

Taže: Dost0йno є4stь: Tris™0e, po DŽ§e našъ: i3 tropari2.

Po troparЁ, є3ktenіA:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limtisz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ mosk0vskomъ i3 vseS rusi2 i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsvzщennэйšemъ є3pckpэ (i3li2 ґrhіepjskopэ i3li2 mitropoljtэ) i4m>kъ, i3 nj vseй vo hrtЁ bratіi našeй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bGohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blagočestіi i3 čistotЁ.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj mi1losti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi, posэщenіi, proщenіi i3 blgopospэšenіi rabA b9іz (i3li2 rabHvъ b0žіihъ) i4m>kъ.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Priloži2 i3 sіE:

E#щE m0limsz tebЁ, gDu bGu našemu, є4že ўslhšatisz glasu molenіz našegw, i3 moli1tvэ, i3 pomi1lovati rabHvъ tvoi1hъ: i4m>kъ: blagodatію i3 щedr0tami tvoi1mi, i3 i3sp0lniti vs‰ prošenіz i4hъ, i3 prosti1ti i5mъ vs‰ sogrэšenіz vHlьnaz i3 nev0lьnaz: blagoprіstnыmъ že bhti molьbamъ i3 mi1lostыnzmъ i4hъ predъ prest0lomъ vLčestvіz tvoegw2, i3 pokrhti i5hъ t vragъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, t vsskіz napasti, vэdы2 i3 sk0rbi, i3 nedygwvъ i3zbaviti, i3 podati zdravіe sъ dolgodenstvіemъ: rcemъ vsi2, gDi, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Pri1zri, vLko čelovэkolю1bče, mi1lostivnыmъ ti2 džkomъ na rabA tvoego2 (i3li2, rabHvъ tvoi1hъ) i4m>kъ: i3 ўslhši molє1nіz naša sъ vёroю prinosi1maz, ćkw samъ reklъ є3si2: vsS є3li1ka molsщesz pr0siti, vёruйte, ćkw prіi1mete, i3 bydetъ vamъ, i3 paki: prosi1te i3 dastsz vamъ: segw2 radi i3 mы2, ѓщe i3 nedost0йnіi, ўpovaющe na mi1lostь tvoю2, pr0simъ: podaždь blagostь tvoю2, rabY tvoemY (i3li2 rabHmъ tvoi1mъ) i4m>kъ: i3 i3sp0lni blagaz želanіz є3gw2 (i3li2 i5hъ), mi1rnw že i3 ti1hw vъ zdravіi, i3 dolgodenstvіi vsS dni2 є3gw2 (i3li2 i5hъ) soblюdi2: rcemъ vsi2, sk0rw ўslhši i3 mi1lostivnw pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj predstosщihъ lю1dehъ, njžidaющihъ t tebE veli1kіz i3 bogatыz mi1losti, za vsю2 bratію, i3 za vsS hristіanы.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#ktenіA nj bolsщihъ:

VračY dyšъ i3 tэlesъ, so ўmilenіemъ vъ serdcэ sokrušennomъ kъ tebЁ pripadaemъ, i3 stensщe vopіemъ ti2: i3scэli2 bolBzni, ўvračyй str†sti dyšъ i3 tэlesъ rabHvъ tvoi1hъ, (i3li2 duši2 i3 tёla rabA tvoegw2) i4m>kъ: i3 prosti2 i5mъ (i3li2 є3mY), ćkw blagoserdъ, vs‰ pregrэšє1nіz, vHlьnaz i3 nevHlьnaz, i3 sk0rw vozdvi1gni t ndrA bolёzni, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Ne hotsй smerti grёšnыhъ, no є4že njbrati1tisz, i3 živhmъ i5mъ bhti, poщadi2 i3 pomi1luй rabHvъ tvoi1hъ (i3li2 rabA tvoegw2) i4m>kъ, mi1lostive: zapreti2 bolёzni, tstavi vsю2 strastь, i3 vesь nedygъ, i3 prostri2 krёpkuю tvoю2 ryku, i3 ćkože їajrovu dщerь t ndrA bolёzni vozdvi1gni, i3 zdravыhъ (i3li2 zdrava) predstavi, m0limtisz ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

gnennuю bolёznь petr0voй teщi prikosnovenіemъ tvoi1mъ i3scэli1vый, i3 nhnэ lю1tэ stražduщihъ rabHvъ tvoi1hъ (i3li2 lю1tэ stražduщagw rabA tvoego2) i4m>kъ, bolёznь blagoserdіemъ tvoi1mъ i3scэli2, zdravіe i5mъ (i3li2 є3mY) sk0rw podavaz, prilёžnw m0limъtisz, i3st0čniče cэlьbamъ, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz gDu bGu našemu, nj є4že ўslhšati glasъ molenіz nasъ grёšnыhъ, i3 pomi1lovati rabHvъ svoi1hъ, i4m>kъ i3 pokrhti i5hъ t vsskіz sk0rbi, bэdы2, gnёva i3 nyždы, i3 t vsskіz bolёzni duševnыz i3 tэlesnыz, darovati že i5mъ zdravіe sъ dolgodenstvіemъ, rcemъ vsi2: sk0rw ўslhši i3 mi1lostivnw pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz, nj є4že sohrani1tisz vesi seй (i3li2 gradu semY), i3 s™ёй nbi1teli seй (i3li2 hramu semY), i3 vsskomu gradu, i3 stranЁ, t glada, gubi1telьstva, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ, i3 meždous0bnыz brani: nj є4že mi1lostivu i3 blgouvёtlivu bhti blg0mu i3 čelovэkolюbi1vomu bGu našemu, tvrati1ti vsskій gnёvъ na nы2 dvi1žimый, i3 i3zbaviti nы2 t naležaщagw i3 pravednagw svoegw2 preщenіz, i3 pomi1lovati nы2.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz, i3 nj є4že ўslhšati gDu bGu glasъ molenіz nasъ grёšnыhъ, i3 pomi1lovati nasъ.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Їereй vozglasъ: Ўslhši nы2, b9e sp7si1telю našъ, ўpovanіe vsёhъ koncє1vъ zemli2, i3 syщihъ vъ m0ri daleče, i3 mi1lostivъ mi1lostivъ bydi vLko, nj grэsёhъ našihъ i3 pomi1luй nы. Mlctivъ bo i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Po є3ktenіi2 mltva, komY slyžitsz molebenъ.

Ѓщe pres™эй bcdэ, їereй: Ko pres™ёй vLčicэ dv7э bcdэ pom0limsz.

Li1kъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Moli1tva:

CRi1ce naša preblgaz, nadeždo naša bcde, prіsteliщe si1rыhъ, i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice, zri1ši našu bэdY, zri1ši našu sk0rbь: pomozi2 namъ ćkw nemoщnыmъ, njkormi2 nasъ ćkw strannыhъ: njbi1du našu vёsi, razrэši2 tY, ćkw v0liši, ćkw ne i4mamы i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz utёšitelьnicы, t0kmw tebє2, q bGomati, ćkw da sohrani1ši nasъ i3 pokrheši, vo vёki vэkHvъ:

Li1kъ: Ґmi1nь.

Moli1tva nj nedyžnыhъ:

VLko vsederži1telю, s™hй cRю2, nakazyzй i3 ne ўmerщvlszй, ўtverždazй nizpadaющыz, i3 vozvodsй nizveržєnnыz, tэlє1snыz čelovёkwvъ skHrbi i3spravlszй, m0limsz tebЁ b0že našъ, rabA tvoego2, i4m>kъ, nemoщstvyющa posэti2 mlctію tvoeю, prosti2 є3mY vsskoe sogrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe. E$й, gDi, vračebnuю tvoю2 si1lu sъ nb7sE nizposli2, prikosni1sz tэlesi2, ўgasi2 ngnevicu, ўkroti2 strastь i3 vsskuю nemoщь tasщuюsz: bydi vračь rabA tvoegw2, i4m>kъ, vozdvi1gni є3go2 t ndrA bolёznennagw, i3 t l0ža njѕloblenіz cёla i3 vsesoveršenna, daruй є3go2 cRkvi tvoeй blgougoždaющa i3 tvorsщa v0lю tvoю2. Tvoe bo є4stь, є4že mi1lovati i3 sp7sati nы2 b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй: Premydrostь.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Li1kъ: Čestnёйšuю heruvїmъ:

Їereй: Slava tebЁ, hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ:

GDi, pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

Їereй tpystъ:

Hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami2 preči1stыz svoeS m™re, prepod0bnыhъ i3 bGon0snыhъ nc7ъ našihъ, i4m>kъ s™agw, є3myže molebenъ, i3 vsёhъ s™hhъ, pomi1luetъ i3 sp7setъ nasъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

PROKІMNЫ

Spasi1telю:

G0spodi, ўslhši moli1tvu moю2, vnuši2 molenіe moE vo2 i4stinэ Tvoeй.

Stjhъ: Hvali1te GDa, ćkw blagъ GDь.

Pres™ёй bcdэ:

Glasъ d7: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Stjhъ: Trhgnu serdce moE sl0vo blago.

Za bolsщago:

Glasъ d7: Pomi1luй mS, gDi, ćkw nemoщenъ є4smь, i3scэli1 mz, ćkw smzt0šasz kw6sti mo‰.

Stjhъ: Ćkw nёstь vъ smerti pominazй tebE.

ҐgGlHmъ:

Glasъ d7: Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Stjhъ: Blagoslovi2, dušE moS, gDa, gDi b9e m0й, vozveli1čilsz є3si2 ѕэlw2.

Pror0kwmъ:

Glasъ d7: Tы2 їereй vo vёkъ po či1nu melhіsedekovu.

Stіhъ: RečE gDь gDevi moemY: sэdi2 njdesnyю menє2, d0ndeže položY vragi2 tvo‰ podn0žіe n0gъ tvoi1hъ.

Ґp0stolwmъ:

Glasъ d7: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы6 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stіhъ: Nb7esA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Svzti1telю:

Glasъ №: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰, vsi2 kzhcы, vnuši1te, vsi2 živyщіi po vselennэй.

S™i1telєmъ, prpdbnыmъ, sщ7ennomyčenikwmъ i3 hrtA radi ю3rHdivыmъ:

Glasъ d7: ČestnA predъ gDemъ smertь prep0dobnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ćže vozdade mi.

Myčeniku:

Glasъ d7: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ.

M§enikwmъ i3 bezmezdnikwmъ:

Glasъ d7: S™hmъ, i4že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menє2 є4stь, da ne podvi1žusz.

Sщ7ennomyčeniku, i3spovёdnikwmъ i3 Prpdbnomyčenikwmъ:

Glasъ }: Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prpdbnыhъ.

Myčenicamъ i3 prpdbnыmъ ženamъ:

Glasъ d7: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cerkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

EVANGELІZ

Na vsskoe prošenіe, mf. k7 t polY.

Pres™ёй bcdэ, luki2 d7.

Za bolsщago, matf. k7є.

ҐgGlHmъ, luki2 n7a i3li2 matf. n7v.

Pror0kwmъ, matf. §ѕ i3li2 luki2 …v.

Ґp0stolu, matf. ld.

Ґp0stolwmъ, luki2 n7 i3li2 luki2 n7a.

Svzti1telю, їwanna lѕ.

S™i1telєmъ, matf. №i i3li2 їwan. lє t polY.

Prpdbnыmъ i3 ю3rHdiv., matf. m7g i3li2 luki2 k7d.

Myčeniku, luki2 …g i3li2 їwanna n7v.

Myčenikwmъ, matf. lѕ i3li2 luki2 Rѕ.

Sщ7ennomyčeniku, luki2 …z.

Sщ7ennom§enikwmъ, luki2 k7d, n7v i o7z.

Prpdbnomyčeniku, marka lz.

Prepodobnom§enikwmъ, matf. li i3li2 luki2 …d.

Myčenicэ, matf. …v i3li2 marka k7a.

Prpdbnыmъ žen†mъ, matf. Rd i3li2 luki2 lg.

I#spovёdnikwmъ, luki2 …d.

Bezmezdnikwmъ, matf. ld.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.