NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe pannvhjdы

Їereй načinaetъ: Blagoslovenъ bGъ našъ:

Taže: Tris™0e: Po DŽ§e našъ: GDi pomi1luй, v7i. Slava, i3 nhnэ:

Prіidi1te pokloni1msz: Tri1ždы.

Taže pal0mъ §:

Živhй vъ p0moщi vhšnzgw, vъ kr0vэ bGa nebesnagw vodvori1tsz. Rečetъ gDevi: zastypnikъ m0й є3si,2 i3 pribёžiщe moE, bGъ m0й, i3 ўpovaю na nego2. Ćkw t0й i3zbavitъ tS t sёti l0vči i3 t slovesE mztežna: PleщmA svoi1ma njsэni1tъ tS, i3 pod8 krilЁ є3gw2 nadёešisz: nryžіemъ njbhdetъ tS i4stina є3gw2. Ne ўboi1šisz t straha noщnagw, t strэlы2 letsщіz vo dni2: t veщi vo tmЁ prehodsщіz, t srsщa i3 bёsa polydennago. Padetъ t stranы2 tvoeS thszщa, i3 tmA njdesnyю tebE, kъ tebё že ne pribli1žitsz: NJbače nči1ma tvoi1ma sm0triši i3 vozdasnіe grёšnikwvъ ќzriši. Ćkw tы2, gDi, ўpovanіe moE: vhšnzgw položi1lъ є3si2 pribёžiщe tvoE. Ne prіi1detъ kъ tebЁ ѕlo2, i3 rana ne pribli1žitsz tэlesi2 tvoemY. Ćkw ѓgGlwmъ svoi1mъ zapovёstь nj tebЁ, sohrani1ti tS vo vsёhъ putehъ tvoi1hъ. Na rukahъ v0zmutъ tS, da ne kogdA pretkneši nj kamenь n0gu tvoю2. Na ѓspіda i3 vasіljska nastypiši, i3 popereši lьvA i3 ѕmjz. Ćkw na mS ўpovA, i3 i3zbavlю i5, pokrhю i5, ćkw poznA i4mz moE. Vozzovetъ ko mnЁ, i3 ўslhšu є3go2: sъ ni1mъ є4smь vъ sk0rbi, i3zmY є3go2 i3 proslavlю є3go2. Dolgot0ю dnjй i3sp0lnю є3go2 i3 kvlю2 є3mY spasenіe moE.

Slava, i3 nhnэ: Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa, slava tebE b9e. Tri1ždы.

Posemъ є3ktenіA:

Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ svhšnemъ mi1rэ, i3 nj spasenіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ njstavlenі sogrэšenій, vo blažennэй pamzti prestavlьšihsz, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ prisnopamztnыhъ rabёhъ b9іihъ, i4m>kъ: pok0z, tišinы2, blažennыz pamzti i4hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ prosti1ti i5mъ vsskoe pregrэšenіe v0lьnoe i3 nev0lьnoe, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ newsuždє1nnыmъ predstati ў strašnagw prest0la gDa slavы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ plačuщihъ i3 bolёznuющihъ čaющihъ hrt0va ўtэšenіz, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ tpusti1tisz i5mъ t vsskіz bolёzni, pečali, i3 vozdыhanіz: i3 vseli1ti i5hъ i3dёže prisэщaetъ svёtъ licA b9іz, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ ćkw da gDь bGъ našъ ўčini1tъ dyšы i4hъ vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ, i3dёže vsi2 pravednіi prebыvaюtъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ pričtenіi i4hъ vъ nёdrэhъ ґvraama, i3 їsaaka, i3 їakwva, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Zastupi2, spasi2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blagodatію.

Mlcti b9іz, crtva nb7nagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ i3sprosi1vše tBmъ i3 sami sebЁ, drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Mh že rečemъ: TebЁ gDi.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 živ0tъ, i3 pok0й ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ, i4m>kъ: hrtE b9e našъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Glasъ }: Ґllilyіa. Tri1ždы.

Stjhъ №: Blženi, ±že i3zbralъ, i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ v7: Pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Stjhъ G: Dyši i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Troparь, glasъ t0йže:

Glubin0ю mydrosti, čelovэkolю1bnw vs‰ str0zй, i3 poleznoe vsBmъ podavazй, e3di1ne sodёtelю, ўpok0й gDi, dyšы r†bъ tvoi1hъ: na ts bo ўpovanіe vozloži1ša, tvorcA i3 ziždi1telz i3 bGa našego.

Slava, t0йže. I# nhnэ:

TebE i3 stёnu i3 pristaniщe i4mamы, i moli1tvennicu blagoprіstnuю kъ bGu, є3g0že rodilA є3si2, bcde beznevёstnaz, vэrnыhъ spasenіe.

I# ѓbіe: Blagoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mS njpravdanієmъ tvoi1mъ.

S™hhъ li1kъ njbrёte i3st0čnikъ ži1zni, i3 dverь raйskuю: da njbrsщu i3 ѓzъ pytь pokasnіemъ: pogi1bšee nvčA ѓzъ є4smь, vozzovi1 mS sp7se, i3 sp7si1 mS.

Blagoslovenъ є3si2 gDi:

Ѓgnca b9іz propovBdaše, i3 zaklani bhvše ćkože ѓgncы, i3 kъ ži1zni nestarёemэй s™ji i3 prisnosyщnэй prestavlьšesz, togo2 prilBžnw m§ncы moli1te, dolgHvъ razrэšenіe namъ darovati.

Blagoslovenъ є3si2 gDi:

Vъ pytь ќzkій h0ždšіi prisk0rbnый, vsi2 vъ žitіi2 krtъ ćkw kremъ vzemšіi, i3 mnЁ poslBdovavšіi vёroю, prіidi1te nasladi1tesz, i4hže ўgot0vahъ vamъ p0česteй, i3 vэncє1vъ nebesnыhъ.

Blagoslovenъ є3si2 gDi:

brazъ є4smь neizrečennыz tvoeS slavы, ѓщe i3 ćzvы nošY pregrэšenій: ўщedri tvoE sozdanіe vLko, i3 njči1sti tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, i3 voždelёnnoe ntečestvo podaždь mi2, raS paki ži1telz mS sotvorsz.

Blagoslovenъ є3si2 gDi:

Drevle ќbw t ne syщihъ sozdavый mS, i3 džbrazomъ tvoi1mъ b9estvennыmъ počthй, prestuplenіemъ že zapovэdi, paki mS vozvrati1vый vъ zemlю, t nesže vzstъ bhhъ, na є4že po pod0bію vozvedi2 drevneю dobr0toю voz8obrazi1tisz.

Blagoslovenъ є3si2 gDi:

Ўpok0й b9e rabы6 tvo‰ i3 ўčini2 ‰ vъ rai2, i3dBže li1cы s™hhъ gDi, i3 pravєdnicы sіsюtъ ćkw svэti6la: ўs0pšыz rabы6 tvo‰ ўpok0й, priziraz i4hъ vs‰ sogrэšє1nіz.

Slava: Trisіstelьnoe є3di1nagw b9estvA blagočestnw poemъ vopію1щe: s™ъ є3si2 dž§e beznačalьnый, sobeznačalьnый sn7e, i3 b9estvennый dš7e, prosvэti2 nasъ vёroю tebЁ služaщihъ, i3 vBčnagw ngnS i3shiti2.

I# nhnэ: Raduйsz, čtcaz, bGa pl0tію r0ždšaz vo sp7senіe vsёhъ, є4юže r0dъ člvёčeskій njbrёte sp7senіe, tob0ю da njbrsщemъ raй, bcde čtcaz blgoslovennaz.

Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa, slava tebЁ b9e. Tri1ždы.

Posemъ є3ktenіA:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi dyšъ ўs0pšihъ rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ: i3 nj є4že prosti1tisz i5mъ vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšы i4hъ, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nb7nagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ i4hъ, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй, gDi.

GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Їereй glg0letъ mltvu sію2 taйnw:

B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavolz ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый: samъ gDi, ўpok0й dyšы ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, i4m>kъ: v8 mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ zlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ, tnю1duže tbэžE boleznь, pečalь i3 vozdыhanіe: vsskoe sogrэšenіe sodёznnoe i4mi, sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člvэkolю1becъ bGъ prosti2: ćkw nёstь člvёkъ, i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: tы2 bo є3di1nъ kromЁ grэhA, pravda tvoS pravda vo vBki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 ži1votъ, i3 pok0й ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, i4m>kъ: hrte b9e našъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# glag0lemъ sэdalenъ, glasъ є7:

Pok0й sp7se našъ, sъ pravednыmi rabы6 tvo‰, i3 sі‰ vseli2 vo dvorы2 tvo‰, ćkože є4stь pi1sano, preziraz ćkw blgъ pregrэšє1nіz i4hъ vHlьnaz i3 nevHlьnaz, i3 vs‰ ±že vъ vBdэnіi, i3 ne vъ vёdэnіi člvэkolю1bče.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

T dv7ы vozsіsvый mjru hrtE b9e, shnы svёta t0ю pokazavый, pomi1luй nasъ.

Taže pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

I# ѓbіe kanHnъ, glasъ ѕ7:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь poi1mъ, vopіsše.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2 gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Katavasіa: Nёstь s™ъ:

Taže є3ktenіA:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi dyšъ ўs0pšihъ rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ: i3 nj є4že prosti1tisz i5mъ vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšы i4hъ, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nb7nagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ i4hъ, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй, gDi.

GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 ži1votъ, i3 pok0й ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, i4m>kъ: hrte b9e našъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Posemъ sэdalenъ glasъ ѕ7:

Voi1stinnu suetA vssčєskaz, žitіe že sёnь i3 s0nіe, i4bo vsye mztetsz vsskъ zemnor0dnый, ćkože rečE pisanіe: є3gdA mjrъ priwbrsщemъ, togdA vo gr0bъ vseli1msz, i3dBže vkypэ carіe i3 ni1щіi. Tёmže hrtE b9e, prestavlьšыzsz ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vses™az bcde, vo vremz životA moegw2 ne njstavi menE, člvёčeskomu predstatelьstvu ne vvёri mS, no samA zastupi2, i3 pomi1luй mS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrst0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čctnaz cerkovь bGolёpnw poetъ vzыvaющi, t smhsla či1sta nj gDэ prazdnuющi.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ vopію2 ti2: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mn0gomlctive.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Katavasіa: Žiteйskoe m0re:

Taže є3ktenіA:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi dyšъ ўs0pšihъ rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ: i3 nj є4že prosti1tisz i5mъ vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšы i4hъ, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nb7nagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ i4hъ, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй, gDi.

GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 ži1votъ, i3 pok0й ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, i4m>kъ: hrte b9e našъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Kondakъ, glasъ }:

So s™hmi ўpok0й hrtE, dyšы r†bъ tvoi1hъ, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Jkosъ: Samъ є3di1nъ є3si2 bezsmertnый, sotvori1vый i3 sozdavый čelovёka, zemnji ќbw t zemli2 sozdahomsz, i3 vъ zemlю tyюžde p0йdemъ, ćkože povelёlъ є3si2 sozdavый mS i3 rekjй mi2: ćkw zemlS є3si2 i3 vъ zemlю ti1deši, ѓmože vsi2 čelovёcы p0йdemъ, nadgr0bnoe rыdanіe tvorsщe pёsnь: Ґllilyіa.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnuю ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepod0bnыmъ ntrokHmъ, haldei že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2, vs‰ bo tvori1ši hrtE, t0kmw є4že hotёti, tS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, gDa.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGelьstіi vzirati: tob0ю že vsečctaz, kvi1sz člvёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nb7nыmi v0i tS ўblažaemъ.

Pok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Slava nc7Y i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Taže їereй: Bcdu i3 m™rь svёta vъ pёsnehъ vozveli1čimъ.

Li1kъ: Dysi i3 dyšы pravednыhъ voshvalztъ tS, gDi.

I# katavasіa: BGa člvёkwmъ:

Čtecъ: Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Glg0lemъ i3 tropari2 sі‰, glasъ d7:

So dyhi pravednыhъ skončavšihsz dyšы r†bъ tvoi1hъ sp7se, ўpok0й, sohransz i4hъ vo blžennoй ži1zni, ćže ў tebE člvэkolю1bče.

Vъ pok0iщi tvoemъ gDi, i3dёže vsi2 s™ji tvoi2 ўpokoevaюtsz, ўpok0й i3 dyšы r†bъ tvoi1hъ, ćkw є3di1nъ є3si2 člvekolю1becъ.

Slava: Tы2 є3si2 bGъ sošedый vo ѓdъ, i3 ќzы njkovannыhъ razrэši1vый, samъ i3 dyšы r†bъ tvoi1hъ ўpok0й.

I# nhnэ: E#di1na či1staz, i3 nepor0čnaz dv7o, bGa bez8 sёmene r0ždšaz, moli2 spcsti1sz dušamъ i4hъ.

Posemъ є3ktenіA:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limtisz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi dyšъ ўs0pšihъ rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ: i3 nj e4že prosti1tisz i4mъ vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšы i4hъ, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nb7nagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ i4hъ, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй, gDi.

GDu, pom0limsz.

Їereй glg0letъ mltvu sію2:

B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavolz ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый, samъ gDi, ўpok0й dyšы ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, i4m>kъ: vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ zlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ, tnю1duže tbэžE boleznь, pečalь i3 vozdыhanіe: vsskoe sogrэšenіe sodёznnoe i4mi, sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člvэkolю1becъ bGъ prosti2: ćkw nёstь člvэkъ, i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: tы2 bo є3di1nъ kromЁ grэhA, pravda tvoS pravda vo vёki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 ži1votъ, i3 pok0й ўs0pšihъ rabHvъ tvoi1hъ, hrte b9e našъ: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Posemъ dіakonъ: Premydrostь.

Li1kъ: Čestnёйšuю heruv‡mъ:

Їereй: Slava tebЁ, hrtE b9e:

Mh že, slava i3 nhnэ:

GDi, pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

Їereй tpystъ: Živhmi i3 mertvыmi njbladazй, voskreshй i4zъ mertvыhъ:

I# po tpystэ: Vo blžennomъ ўspenіi vёčnый pok0й podaždь gDi, ќspšыmъ rabHmъ tvoi6mъ, i4m>kъ, i3 sotvori2 i4mъ vёčnuю pamztь.

Pэvcы2 poю1tъ: Vёčnaz pamztь. Tri1ždы.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.