NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Či1nъ pogrebenіz mladenčeskagw

Po є4že blgoslovi1ti sщ7enniku, pэvcы2 poю1tъ:

Živhй vъ p0moщi vhšnzgw, vъ kr0vэ bGa nbcnagw vodvori1tsz, rečetъ gDevi: zastypnikъ m0й є3si2 i3 pribёžiщe moE, bGъ m0й, i3 ўpovaю na nego2. Ćkw t0й i3zbavitъ tS t sёti l0vči i3 t slovesE mztežna: pleщmA svoi1ma njsэni1tъ tS, i3 pod8 krilB є3gw2 nadёešisz: nryžіemъ njbhdetъ tS i4stina є3gw2. Ne ўboi1šisz t straha noщnagw, t strэlы2 letsщіz vo dni2, t veщi vo tmЁ prehodsщіz, t srsщa i3 bёsa polydennagw. Padetъ t stranы2 tvoeS thszщa, i3 tmA njdesnyю tebє2, kъ tebё že ne pribli1žitsz: nbače nči1ma tvoi1ma sm0triši i3 vozdasnіe grёšnikwvъ ќzriši. Ćkw tы2, gDi, ўpovanіe moE: vhšnzgo položi1lъ є3si2 pribёžiщe tvoE. Ne prіi1detъ kъ tebЁ ѕlo2, i3 rana ne pribli1žitsz tэlesi2 tvoemY: ćkw ѓgGlwmъ svoi6mъ zapovёstь nj tebЁ, sohrani1ti tS vo vsёhъ putehъ tvoi1hъ. Na rukahъ v0zmutъ tS, da ne kogdA pretkneši nj kamenь n0gu tvoю2: na ѓspіda i3 vasіljska nastypiši, i3 popereši lьvA i3 ѕmjz. Ćkw na mS ўpovA, i3 i3zbavlю i5: pokrhю i5, ćkw poznA i4mz moE. Vozzovetъ ko mnЁ, i3 ўslhšu є3go2: sъ ni1mъ є4smь vъ sk0rbi, i3zmY є3go2 i3 proslavlю є3go2:ѕ7i dolgot0ю dnjй i3sp0lnю є3go2 i3 kvlю2 є3mY spcnіe moE.

I# posemъ, Ґllilyіa, vo glasъ }.

Stjhъ: Blaženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: I# pamztь є3gw2 vъ r0dъ i3 r0dъ.

Tris™0e. I# po DŽ§e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Taže: Glubin0ю mydrosti člvэkolю1bnw vs‰ str0zй, i3 poleznoe vsBmъ podavazй є3di1ne sodёtelю, ўpok0й gDi, dyšы rabъ tvoi1hъ: nats bo ўpovanіe vozloži1ša, tvorcA i3 ziždi1telz i3 bGa našego.

Slava: TvorcA i3 ziždi1telz i3 bGa našegw:

I# nhnэ: TebE i3 stёnu i3 pristaniщe i4mamы:

Taže pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

I# posemъ načinaetъ kanHnъ pok0йnый nad8 mladencemъ skončavšimsz. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Pripёvъ: GDi, ўpok0й mladenca.

Pl0tію njbniщavый sl0ve b9ій, i3 mladenecъ bhti blgovoli1vый kromЁ premэnenіz, vъ nёdrэhъ ґvraamlihъ, m0limъ, є3g0že prіslъ є3si2, sočetaй mladenca.

NtročA vi1dэnъ bhlъ є3si2 prežde vsёhъ vэkHvъ shй, i3 ntročatwmъ ćkw blgъ tvoE njbэщalъ є3si2 crtvo: tomY nastosщago pričti2 mladenca.

Slava: Prežde i3skysa zemnhhъ sladosteй, prіslъ є3si2 hrtE sp7se, nepor0čnago mladenca, vёčnыhъ spodoblszй blgi1hъ, ćkw člvэkolю1becъ.

I# nhnэ: Premydrostь i3 sl0vo dž§ee neizrečennw r0ždšaz, duši2 moeS lю1tuю i3scэli2 ćzvu, i3 serdečnuю bolёznь ўkroti2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Pripёvъ: GDi ўpok0й mladenca.

Presoveršennый sl0ve, mLncъ kvi1vыйsz soveršennый, mladenca nesoveršenna v0zrastomъ kъ sebЁ prestavilъ є3si2: є3g0že ўpok0й sъ prvdnыmi vsёmi blgougodi1všimi tebЁ, є3di1ne člvэkolю1bče.

Mіrski1hъ sladosteй ne vkusi1vša voshiщena premjrnыhъ щedre blgi1hъ pričastnika pokaži2, m0limsz, nerastlёnnago mLnca, є3g0že preloži1lъ є3si2 b9estvennыmъ povelёnіemъ tvoi1mъ.

Slava: Nbcnыhъ čert0gwvъ, i3 svёtlagw pok0z, i3 sщ7ennэйšagw li1ka s™hhъ, gDi pričastnika sotvori2 čistёйšago mladenca, є3g0že ćkw blgovoli1lъ є3si2 sp7se, prestavilъ є3si2.

I# nhnэ: Liši1vыйsz t vsёhъ, kъ tvoemY prečctaz vLčce i3 є3di1nomu pribэgaю pokr0vu, pomozi1 mi: mn0goe bo sovokupi1hъ grэh0vnoe bogatstvo, dobrodёteleй že niщet0ю vesь i3sp0lnihsz.

Taže, їrm0sъ: I# po їrmosЁ sщ7ennikъ glag0letъ є3ktenію2 sію2:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi blžennagw mladenca, i4m>kъ, i3 nj є4že po nel0žnomu svoemY njbэщanію, nbcnomu svoemY crtvію togo2 spod0biti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ našъ ўčini1tъ dyhъ є3gw2, i3dёže vsi2 prvdnіi počivaюtъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 so s™hmi ўpokoenіz, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw tomY, i3 sami sebЁ, pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Sщ7ennikъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

GDi ї}se hrtE b9e našъ, porodi1všыmsz t vodы2 i3 d¦a, i3 vъ nepor0čnomъ žitіi2 kъ tebЁ prestavlsющыmsz crtvo nbcnoe dati njbэщavый, i3 rekjй: njstavite dёti prihodi1ti ko mnЁ, takovhhъ bo є4stь crtvo nbcnoe. Smirennw m0limsz, nhnэ t nasъ prestavlennomu rabY tvoemY nepor0čnomu mladencu, i4m>kъ, po tvoemY nel0žnomu njbэщanію, crtvіz tvoegw2 naslёdіe daruй: nasъ že bezpor0čnoe spod0bi preйti2, i3 hrtіanskoe skončati žitіE, so vsёmi s™hmi tvoi1mi, vъ nbcnыhъ čert0zэhъ vodvori1tisz.

I# vozglašaetъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, živ0tъ i3 ўpokoenіe vsёhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 nhnэ prestavlennomu rabY tvoemY mladencu, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže, troparь:

Voi1stinnu suetA vssčєskaz, žitіe že sёnь, i3 s0nіe: i4bo vsye mztetsz vsskъ zemnor0dnый, ćkože rečE pisanіe: є3gdA mjrъ prіwbrsщemъ, togdA vo gr0bъ vseli1msz, i3dёže vkypэ carіe i3 ni1щіi, starcы i3 mladencы. Tёmže hrtE b9e, prestavlьšagosz mladenca ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Pripёvъ: GDi, ўpok0й mladenca.

Ne mladencы plačemъ, no sami sebE naipače vozrыdaimъ sogrэšaющіi vsegdA, ćkw da geennы i3zbavimsz.

Zemnhhъ liši1lъ є3si2 vLko mladenca naslaždenій, nbcnыhъ blgi1hъ sego2 ćkw pravosydecъ spod0bi.

Slava: RaS ži1telz tS pokazyetъ, blžennый voi1stinnu mladenče, i4že t zemli1 tz vosprіi1mый, i3 likHmъ s™hhъ sčinsetъ tS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Bcdu tS vsečctaz prosvэщennіi vsi2 vёmы, slnca bo rodilA є3si2 pravdы, prisnodv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2, t licA tvoegw2 svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tьmA nkasnnago; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰, napravi molю1sz.

Pripёvъ: GDi, ўpok0й mladenca.

Prvdnыmъ tvoi1mъ sud0mъ, prežde prozzbenіz, soveršennэ požalъ є3si2, ćkože mladhй ѕlakъ, є3g0že prestavilъ є3si2 gDi mladenca: no sego2 sl0ve vvedъ vъ b9estvennuю g0ru bl†gъ vёčnыhъ, nasadi2.

Ćkože mlado vёtvіe, mečь našedъ smertnый tS posэčE, ne prіi1mšago i3skysa mіrski1hъ slasteй, q blženne: no sE hrt0sъ tebЁ nbcnaz vratA tverzaetъ, i3zbr†nnыmъ sočetavaz tS, ćkw blgoutr0benъ.

Slava: NJ mnЁ ne rыdaйte, plača bo ničt0že načinahъ dost0йnoe, pače že sami1hъ sebE sogrэšaющihъ plačite vsegdA, srHdnicы i3 dryzi, ўmeršій zovetъ mladenecъ: ćkw da i3skysa ne voz8i1mete mučenіz.

I# nhnэ: Samago2 sebE tčazvaю, є3gdA na mn0žestvo dёlъ moi1hъ vziraю: є3gda že vo ќmъ tS pače ўmA r0ždšuю gDa bGomati prіemlю, prohlaždaюsz nadeždeю: predstatelьstvo bo tS є3di1no i4mamы.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Mltvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz ćkw їHna: t tli2 b9e vozvedi1 mz.

Pripёvъ: GDi, ўpok0й mladenca.

Ćkw mladenecъ vъ ćslehъ položi1lsz є3si2, i3 njb8stієmъ vdalsz є3si2 starca, mladodёzй vo črevэ mladencы, i3 prežde dosti1gnuti vъ soveršennoe vozraщenіe, prevelъ є3si2 sego2 kъ životY: tёmže tS blgodarstvennw slavimъ.

Vopіslъ є3si2 ґp0stolwmъ: njstavite ntročata ko mnЁ prihodi1ti, sl0ve, crtvo bo moE takwvhmъ syщыmъ mudrovanіemъ podavaemo bыvaetъ: mladenca u5bo kъ tebЁ prestavlennago svёta tvoegw2 spod0bi.

Slava: Liši1lъ є3si2 bl†gъ zemnhhъ tvoego2 mladenca, da nbcnыhъ tvoi1hъ bl†gъ sego2 pričastnika pokažeši, ne prestyplьšagw b9estvennoe tvoE povelёnіe: slavimъ tvoi1hъ blže, sudebъ glubinY bezmёrnuю.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ćkw stёnu pribёžiщa i4mamы, i3 dušamъ tS vsesoveršennoe sp7senіe, i3 prostranstvo vъ sk0rbehъ ntrokovi1ce: i3 svёtomъ tvoi1mъ pri1snw raduemsz, i4mže vLčce i3 nhnэ nasъ t strasteй i3 bёdъ sp7saй.

Taže, їrm0sъ: I# po їrmosЁ sщ7ennikъ glag0letъ є3ktenію2 sію2:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi blžennagw mladenca, i4m>kъ, i3 nj є4že po nel0žnomu svoemY njbэщanію, nbcnomu svoemY crtvію togo2 spod0biti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ našъ ўčini1tъ dyhъ є3gw2, i3dёže vsi2 prvdnіi počivaюtъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 so s™hmi ўpokoenіz, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw tomY, i3 sami sebЁ, pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Sщ7ennikъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

GDi ї}se hrtE b9e našъ, porodi1všыmsz t vodы2 i3 d¦a, i3 vъ nepor0čnomъ žitіi2 kъ tebЁ prestavlsющыmsz crtvo nbcnoe dati njbэщavый, i3 rekjй: njstavite dёti prihodi1ti ko mnЁ, takovhhъ bo є4stь crtvo nbcnoe. Smirennw m0limsz, nhnэ t nasъ prestavlennomu rabY tvoemY nepor0čnomu mladencu, i4m>kъ, po tvoemY nel0žnomu njbэщanію, crtvіz tvoegw2 naslёdіe daruй: nasъ že bezpor0čnoe spod0bi preйti2, i3 hrtіanskoe skončati žitіE, so vsёmi s™hmi tvoi1mi, vъ nbcnыhъ čert0zэhъ vodvori1tisz.

I# vozglašaetъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, živ0tъ i3 ўpokoenіe vsёhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 nhnэ prestavlennomu rabY tvoemY mladencu, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže kondakъ, glasъ }:

So s™hmi ўpok0й hrtE dyšu rabA tvoegw2, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Jkosъ: Samъ є3di1nъ є3si2 bezsmertnый, sotvori1vый i3 sozdavый čelovёka, zemnji ќbw t zemli2 sozdahomsz, i3 vъ zemlю tyюžde p0йdemъ, ćkože povelёlъ є3si2 sozdavый mS, i3 rekjй mi2: ćkw zemlS є3si2, i3 vъ zemlю ti1deši, ѓmože vsi2 čelovёcы p0йdemъ, nadgr0bnoe rыdanіe tvorsщe pёsnь: ґllilyіa.

I# nastosщыz jkosы:

Ničt0že є4stь m™re sostradatelьnšee ničt0že є4stь ntcA ўmilenšee: ўtrHbы bo i4hъ smuщaюtsz, є3gdA mladencы tsю1du predsыlaюtъ: velіz žalostь ю4že i4mutъ serdcA i4hъ, ntročatъ radi, nai1pače є3gdA sytь blgoglagHlivaz, pominaющe slovesA i4hъ sъ pёsnію: ґllilyіa.

Mn0gaždы bo pred8 gr0bomъ soscы2 bію1tъ i3 glag0lюtъ: q shne m0й i3 čado sladčaйšee, ne slhšiši li m™re tvoeS, čto2 vэщaetъ; sE i3 črevo nosi1všee tS: česw2 radi ne glag0leši, ćkw glag0lalъ є3si2 namъ; no takw molči1ši glag0lati sъ nami: ґllilyіa.

B9e b9e, prizvavый mS, ўtэšenіe nhnэ bydi d0mu moemY, plačь bo velій sluči1sz i5mъ: na ms bo vzirahu vsi2, є3dinor0dna mS sji i3myщe. No tы2 roždeйsz t m™re dv7ы, m™re moeS ўtrHbы prohladi2, i3 njrosi2 serdce ntcA, i4mže: ґllilyіa.

Taže kondakъ, glasъ }:

So s™hmi ўpok0й hrtE dyšu rabA tvoegw2, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2, popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2 gDi b9e vo vёki.

Pripёvъ: GDi, ўpok0й mladenca.

Napiši2 vъ kni1zэ sp7saemыhъ, ćkw člvэkolю1becъ щedrый, tvoego2 mladenca, da raduzsz vopіetъ deržavэ tvoeS slavы: blgoslovenъ є3si2.

Svёtomъ tvoegw2 sl0ve licA prosvэti2 mladenca tvoego2, vёroю prestavlьšagosz nhnэ kъ tebЁ nezrёlыmъ v0zrastomъ, i3 vospёvšago tebЁ: gDi b9e, blgoslovenъ є3si2.

Slava: Sk0rbi vin0vno pokazasz lю1bzщыmъ tS nhnэ razlučenіe tvoE, no tebЁ voi1stinnu radosti i3 veselіz hodataйstvenno: naslёdiši bo mladenče živ0tъ vo vёki,

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Vi1ždь sk0rbь moю2 dv7o, ю4že mi2 navedE mn0žestvo ѕHlъ moi1hъ, i3 prežde i3sh0da njhladu mi2 podaždь m™rnimi mltvami, vo є4že mlctivu mi2 bhti bGu.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь. Haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю, sp7senы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pripёvъ: GDi, ўpok0й mladenca.

Vъ nёdrэhъ ґvraamlihъ tS, vъ selenіihъ pok0z, i3dёže radostь prazdnuющihъ vsegdA, vъ mёstэhъ njslabы, i3dёže є4stь vodA živyщaz, sčini1tъ tS hrt0sъ nasъ radi mladenstvovavый, poю1щihъ є3mY neprestannw: sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pečali namъ vsevin0vnoe, i3 slezamъ prisnopamztnoe tvoE razlučenіe voi1stinnu bhstь: prežde bo vkušenіz vъ žitіi2 semъ kras0tnыhъ, njstavilъ є3si2 zemlю, i3 rodi1teleй nёdra: no ќbw ґvraamle tS prіstъ nёdro ćkw mladenca, i3 vsskіz nepričastna skvernы.

Slava: Čt0 mz plačete mladenca prestavlьšagosz; ležaй vopіetъ nevi1dimw, nёsmь bo plačevnый: mladencєmъ bo njpredэli1sz prvdnыhъ vsёhъ radostь, dostHйnaz slezamъ ne sodёlavšыmъ dэlA. Hrty bo vospэvaюtъ: svzщennіi p0йte, lю1dіe prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Vъ p0moщь moю2 bcde vostani, vonmi2 mltvэ moeй, i3 i3zbavi mS lю1tagw njsuždenіz, tsžkagw i3spыtanіz, tьmы2 i3 ngnS, i3 skrežeta zybnagw, bэs0vskagw že nal0ga, i3 vsskіz nyždы, nadeždo nenadežnыhъ, životE tčaznnыhъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2: ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nb7sъ. Tёmъ tS bcdu ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Pripёvъ: GDi, ўpok0й mladenca.

HrtE mladenstvovavый kromЁ premэnenіz, i3 krtY prіwbщi1vыйsz v0leю, i3 na matєrnіz bwlёzni r0ždšіz tS vozzrёvый, pečalь njblegči2, i3 bolёznь lю1tuю, mladenca ўmeršagw vёrnыhъ rodi1teleй: da slavimъ deržavu tvoю2.

Poslavый sъ vыsotы2 vsecRю2, i3 prіimhй blžennago mladenca, ćkw či1stuю vLko pti1cu vъ gnёzda nbcnaz, sp7slъ є3si2 segw2 dyhъ t sёteй mnogovi1dnыhъ, i3 sъ prvdnыmi dyhi sovokupi2, ўslaždaz crtvіz tvoegw2.

Slava: Ničt0že sotv0ršыmъ sl0ve b9ій, mladencєmъ p0dalъ є3si2 selenіe nbcnoe: si1ce bo blgovoli1lъ є3si2 blže, sъ tёmi či1sliti sozdanіe tvoE. Mladencu prіiti2 nhnэ kъ tebЁ, bolёznь rodi1teleй samъ njblegči2, ćkw vseщedrый i3 člvэkolюbi1vый.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: DŽkomъ serdečnыmъ vhnu vziraю kъ tebЁ, m™rnюю i3myщeй mltvu, ko i3z8 tebE r0ždšemusz: ts bo poю2 vsečctaz, ўspi2 str†sti moeS duši2, ko ќtru pokasnіz vozdvi1gni mS ntrokovi1ce, i3 svёtomъ tvoi1mъ prosvэti2.

Sщ7ennikъ glag0letъ є3ktenію2 sію2:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi blžennagw mladenca, i4m>kъ, i3 nj є4že po nel0žnomu svoemY njbэщanію, nbcnomu svoemY crtvію togo2 spod0biti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ našъ ўčini1tъ dyhъ є3gw2, i3dёže vsi2 prvdnіi počivaюtъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 so s™hmi ўpokoenіz, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw tomY, i3 sami sebЁ, pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Sщ7ennikъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I# є3xapostіlarій: Nhnэ, ўpok0ihsz, i3 njbrэt0hъ njslabu mn0gu, ćkw prestavihsz t i3stlёnіz, i3 preloži1hsz kъ životY: gDi, slava tebЁ.

I# lю1dіe t0йžde.

Stjhъ: Čelovёkъ ćkw travA, dnje є3gw2 ćkw cvёtъ selьnый:

Stjhъ: Ćkw dyhъ pr0йde vъ nemъ, i3 ne bydetъ:

Stjhъ: I# i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

I# na kjйždo stjhъ є3xapostіlarій.

Taže, Slava, i3 nhnэ:

Nhnэ i3zbrahъ bGom™rь ntrokovi1cu, ćkw rodi1sz i3z8 neS hrt0sъ, vsёhъ i3zbavitelь: gDi, slava tebЁ.

Ѓbіe že sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Ćkw s™ъ є3si2 b9e našъ, i3 na s™hhъ počivaeši, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# poю1tъ: S™hй b9e, s™hй krёpkій, s™hй bezsmertnый, pomi1luй nasъ.

Posemъ dіakonъ glag0letъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Blženъ pytь, v0nьže i4deši dnesь dušE, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto ўpokoenіz.

Stjhъ: NJbrati1sz dušE moS vъ pok0й tv0й, ćkw gDь blgo sotvori2 tebЁ.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ korjnfznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo r…v.

Bratіe, ne vsska pl0tь, taže pl0tь: no i4na ќbw pl0tь čelovёkwmъ, i4na že pl0tь skotHmъ, i4na že rhbamъ, i4na že pti1camъ. I# tэlesA nbcnaz, i3 tэlesA zєmnaz: no i4na ќbw nbcnыmъ slava i3 i4na zemnы6mъ. I$na slava s0lncu, i3 i4na slava lunЁ, i3 i4na slava ѕvэzdamъ: ѕvэzda bo t ѕvэzdы2 raznstvuetъ vo slavэ. Takožde i3 voskRsenіe mertvыhъ: sёetsz vъ tlёnіe, vostaetъ vъ netlёnіi. Sёetsz ne vъ čestь, vostaetъ vъ slavэ: sёetsz vъ nemoщi, vostaetъ vъ si1lэ. Sёetsz tёlo duševnoe, vostaetъ tёlo duh0vnoe: є4stь tёlo duševnoe, i3 є4stь tёlo duh0vnoe. Takw i3 pi1sano є4stь: bhstь pervый čelovёkъ ґdamъ vъ dyšu ži1vu, poslёdnій ґdamъ vъ d¦ъ životvorsщъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Stjhъ: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: DušA є3gw2 vo blgi1hъ vodvori1tsz.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo k7a:

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudeєmъ: ѓzъ є4smь hlёbъ živ0tnый, grzdhй ko mnЁ, ne i4matь vzalkatisz: i3 vёruzй vъ mS, ne i4matь vžaždatisz nikogdaže. No rёhъ vamъ: ćkw i3 vi1dэste mS, i3 ne vёruete. VsE є4že dastъ mnЁ nc7ъ, ko mnЁ prіi1detъ: i3 grzdyщago ko mnЁ ne i3zženY v0nъ. Ćkw snid0hъ sъ nb7sE, ne da tvorю2 v0lю moю2, no v0lю poslavšagw mS nc7A. Se že є4stь v0lz poslavšagw mS nc7A, da vsE, є4že dastъ mi2, ne pogublю2 t negw2, no voskršu є5 vъ poslёdnій denь.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

I# ѓbіe bыvaetъ poslёdnee cэlovanіe, pэvcє1mъ poю1щыmъ stіhi6rы sі‰. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE! Ćže bGa pl0tію neiskusomyžnw r0ždši, i3 dv7a prebhvši, t žitіS prestavlsetsz: i3 privremennыz ži1zni thodsщi, kъ nestarёemэй preloži1sz. Tёmže stekaюtsz na džblacэhъ dnesь, hrt0vы ўčenicы2 i3 ґpcli, kъ pogrebenію є3S.

Q kto2 ne vosplačetъ, čado moE, є4že t žitіS segw2 plačevnoe tvoE prestavlenіe! Ćkw mladenecъ nezrёlый t maternihъ njb8stій, nhnэ ćkože ptenecъ sk0rw tletёlъ є3si2, i3 kъ sozdatelю vsёhъ i3zbёglъ є3si2. Q čado, kto2 ne vosplačetъ, zrS tvoE ćsnoe licE ўvzdaemo, є4že prežde ćkw krjnъ krasnый; q kto2 ne vozstenetъ, čado moE, i3 sъ plačemъ ne vozopіetъ. Mn0gagw tvoegw2 blgolёpіz i3 krasotы2 ži1telьstva tvoegw2; ćkože bo korablь slёda ne i3mhй, si1ce zašelъ є3si2 t džčію sk0rw: prіidi1te dryzi moi2, srHdnicы i3 bli1žnіi, vkypэ so mn0ю sego2 cэlyemъ, ko gr0bu posыlaющe.

Smertь mladencєmъ njslaba: žiteйskihъ bo ѕHlъ nepričastni kvi1šasz, i3 kъ pok0ю prispёša, i3 radostію nbcnoю vo ґvraamlihъ nёdrэhъ raduюtsz, i3 mLnєcъ s™hhъ b9estvennыmъ likHmъ nhnэ sveselstsz, i3 vёrnw likyюtъ, ćkw t tlёnіz grэholю1bnagw či1stы tid0ša.

Slava, glasъ ѕ7: Bolёznь ґdamu bhstь dreva vkušenіemъ drevle vo є3demэ, є3gdA ѕmjй ćdъ i3zblevA. Tёmъ bo vni1de smertь vser0dnaz, snэdaющaz čelovёka. No prišedъ vLka, nizloži2 ѕmjz, i3 ўpokoenіe namъ darovA. Kъ nemY ќbw vozopіi1mъ: poщadi2 sp7se, i3 ±že prіslъ є3si2, so i3zbrannыmi tvoi1mi ўpok0й.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Preloženіe skorbsщihъ, svoboždenіe nemoщstvyющihъ syщi bcde dv7o, sp7saй gradъ i3 lю1di, ratuemыhъ mi1re, njburevaemыhъ tišino2, є3di1no predstatelьstvo vёrnыhъ.

Taže, Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Taže tropari2: So dyhi prvdnыhъ skončavšihsz, dyšu rabA tvoegw2 sp7se ўpok0й, sohransz ю5 vo blžennoй ži1zni, ćže ў tebE člvэkolю1bče.

I# pominaetъ po nbhčaю, glag0lz є3ktenію2:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi blžennagw mladenca, i4m>kъ, i3 nj є4že po nel0žnomu svoemY njbэщanію, nbcnomu svoemY crtvію togo2 spod0biti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ našъ ўčini1tъ dyhъ є3gw2, i3dёže vsi2 prvdnіi počivaюtъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 so s™hmi ўpokoenіz, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw tomY, i3 sami sebЁ, pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Sщ7ennikъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

GDi ї}se hrtE b9e našъ, porodi1všыmsz t vodы2 i3 d¦a, i3 vъ nepor0čnomъ žitіi2 kъ tebЁ prestavlsющыmsz crtvo nbcnoe dati njbэщavый, i3 rekjй: njstavite dёti prihodi1ti ko mnЁ, takovhhъ bo є4stь crtvo nbcnoe. Smirennw m0limsz, nhnэ t nasъ prestavlennomu rabY tvoemY nepor0čnomu mladencu, i4m>kъ, po tvoemY nel0žnomu njbэщanію, crtvіz tvoegw2 naslёdіe daruй: nasъ že bezpor0čnoe spod0bi preйti2, i3 hrtіanskoe skončati žitіE, so vsёmi s™hmi tvoi1mi, vъ nbcnыhъ čert0zэhъ vodvori1tisz.

I# vozglašaetъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, živ0tъ i3 ўpokoenіe vsёhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 nhnэ prestavlennomu rabY tvoemY mladencu, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže, dіakonъ: Premydrostь.

Li1kъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

Slava, i3 nhnэ:

GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

Їereй že tvori1tъ tpystъ seй:

VoskRshй i3z8 mertvыhъ, i3 živhmi i3 mertvыmi njbladazй, hrtE i4stinnый b9e našъ, mltvami pres™hz tvoeS m™re, i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, dyšu t nasъ prestavlennagw mLnca, i4m>kъ, vъ ski1nіzhъ s™hhъ vseli2: i3 sъ pravednыmi pričti2, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Po tpystэ že glag0letъ їereй:

Vёčnaz tvoS pamztь, dostoblženne i3 prisnopominaemый mladenče, i4m>kъ.

Li1kъ že poetъ, tri1ždы: Vёčnaz pamztь.

Posemъ sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2:

Rekšu dіakonu: GDu pom0limsz.

I# pэvcє1mъ: GDi pomi1luй.

Hransй mladencы gDi, vъ nhnэšnemъ žitіi2, vъ byduщemъ že vёcэ ўgot0vavый i5mъ prostranstvo, ґvraamovo l0no, i3 po čistotЁ ѓgGlьskaz svэtowbraznaz mэstA, vъ ni1hže vodvorsюtsz pravednыhъ dysi: tы2 samъ vLko hrtE, dyšu rabA tvoegw2 mladenca, i4m>kъ, prіimi2 sъ mi1romъ. Th bo reklъ є3si2: njstavite dёti prіiti2 ko mnЁ, takovhhъ bo є4stь crtvo nbcnoe. Tebё bo podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so nc7emъ, i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# vzemše tёlo i4dutъ ko gr0bu pred8idyщыmъ їerewmъ i3 dіakonwmъ i3 vsemY kli1ru, poю1щыmъ:

S™hй b9e, s™hй krёpkій, s™hй bezsmertnый, pomi1luй nasъ.

Vloži1vše že m0щi vo gr0bъ, їereй načalьstvuzй vzemъ lopatu, shpletъ zemlю vo gr0bъ glag0lz:

GDnz є4stь zemlS, i3 i3spolnenіe є3S, vselennaz i3 vsi2 živyщіi na neй.

I# th0dztъ blgodarsщe bGa.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.