NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe mertvennoe nad8 skončavšimsz sщ7ennikomъ

E#gdA kto2 t mіrski1hъ sщ7ennikwvъ ti1detъ ko gDu, prih0dztъ tri2 sщ7ennicы, i3 snemlюtъ є3go2 so ndrA, i3 polagaюtъ na zemli2 na rogozi1nicэ. I# poneže ne podobaetъ i3zmovenu bhti, njbnaženu t sщ7ennikwvъ, njtiraюtъ є3go2 so є3leemъ či1stыmъ. Taže njdэvaюtъ є3go2 nbhčnыmi є3gw2 ndeždami, pot0mъ že vo vsю2 sщ7enničeskuю ndeždu, i3 pokrыvaюtъ licE є3gw2 vozdyhomъ, i3 polagaюtъ s™0e є3đlіe nad8 ni1mъ. Taže prih0dztъ sщ7ennicы njblačenы vo sщ7enničєskіz ndeždы.

Predstostelь že tvori1tъ: Blgoslovenъ bGъ našъ:

I# načinaюtъ sopredstosщіi: S™hй b9e: Pres™az trbce: I# DŽ§e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

I# ѓbіe poю1tъ tropari2 sі‰, glasъ d7:

So dyhi prvdnыhъ skončavšihsz, dyšu rabA tvoegw2 sp7se ўpok0й, sohransz ю5 vo blžennoй ži1zni, ćže ў tebE člvэkolю1bče.

Vъ pok0iщi tvoemъ gDi, i3dёže vsi2 s™ji tvoi2 ўpokoevaюtsz, ўpok0й i3 dyšu rabA tvoegw2, ćkw є3di1nъ є3si2 člvэkolю1becъ.

Slava: Tы2 є3si2 bGъ sošedый vo ѓdъ, i3 ќzы njkovannыhъ razrэši1vый, samъ i3 dyšu rabA tvoegw2 ўpok0й.

I# nhnэ: E#di1na čctaz i3 nepor0čnaz dv7o, bGa bez8 sёmene r0ždšaz, moli2 sp7sti1sz duši2 є3gw2.

Dіakonъ glag0letъ:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže prvdnіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

I# ѓbіe v0zьmutъ sщ7ennicы m0щi, i3 prin0sztъ | vъ papertь hrama, i3 polagaюtъ s™0e є3đlіe verhY є3gw2, ćkože predrёhomъ, i3 podsvёщniki krestovi1dnw so svэщami, i3 načinaetъ pэvecъ:

Nepor0čnіi vъ pytь: Ґllilyіa,

Vo glasъ ѕ7.

Taže, Blženi nepor0čnіi vъ pytь, hodsщіi vъ zak0nэ gDni: Ґllilyіa.

Blženi i3spыtaющіi svidBnіz є3gw2, vsёmъ serdcemъ vzhщutъ є3go2. Ґllilyіa.

I# pr0čee palmA.

Slava: Ґllilyіa. I# nhnэ: Ґllilyіa.

Po pervoй statіi2, dіakonъ:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Posemъ načinaemъ vtoryю statію2, na glasъ є7:

Li1kъ načinaetъ: Zapwvэdi tvo‰:

Pomi1luй rabA tvoego2.

Paki t0йže li1kъ: Rycэ tvoi2 sotvori1stэ mS:

Pomi1luй rabA tvoego2.

Bosщіisz tebE ќzrztъ mS: i3 vozveselstsz, ćkw na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Pomi1luй rabA tvoego2.

I# pr0čee palmA, i3 po koncЁ,

Slava: Pomi1luй rabA tvoego2.

I# nhnэ: Pomi1luй rabA tvoego2.

Po v7-й statіi2, dіakonъ:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

I# paki načinaetъ tretію statію2, na glasъ G:

I$mz tvoE: Ґllilyіa.

Paki t0йže li1kъ poetъ:

Pri1zri na mS, i3 pomi1luй mS, po sudY lю1bzщihъ i4mz tvoE: Ґllilyіa.

Stwpы2 mo‰ napravi po slovesi2 tvoemY, i3 da ne njbladaetъ mn0ю vsskoe bezzak0nіe: Ґllilyіa.

I# pr0čee.

I# po koncЁ ѓbіe:

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

S™hhъ li1kъ njbrёte i3st0čnikъ ži1zni, i3 dverь raйskuю: da njbrsщu i3 ѓzъ pytь pokasnіemъ, pogi1bšee nvčA ѓzъ є4smь, vozzovi1 mz sp7se, i3 sp7si1 mz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ѓgnca b9іz propovёdavše, i3 zaklani bhvše ćkože ѓgncы. I# kъ ži1zni nestarёemэй, s™ji, i3 prisnosyщnэй prestavlьšesz, togo2 prilёžnw m§ncы moli1te, dolgHvъ razrэšenіe namъ darovati.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Vъ pytь ќzkій h0ždšіi prisk0rbnый, vsi2 vъ žitіi2 krtъ ćkw kremъ vzemšіi, i3 mnЁ poslёdovavšіi vёroю, prіidi1te nasladi1tesz, i4hže ўgot0vahъ vamъ p0česteй, i3 vэncHvъ nbcnыhъ.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

W$brazъ є4smь neizrečennыz tvoeS slavы, ѓщe i3 ćzvы nošY pregrэšenій: ўщedri tvoE sozdanіe vLko, i3 njči1sti tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, i3 vozželёnnoe ntečestvo podaždь mi2, raS paki ži1telz mS sotvorsz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Drevle ќbw t ne syщihъ sozdavый mS, i3 w4brazomъ tvoi1mъ b9estvennыmъ počthй, prestuplenіemъ že zapovэdi, paki mS vozvrati1vый vъ zemlю, t nesže vzstъ bhhъ, na є4že po pod0bію vozvedi2, drevneю dobr0toю voz8wbrazi1tisz.

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Ўpok0й b9e rabA tvoego2, i3 ўčini2 є3go2 vъ rai2, i3dёže li1cы s™hhъ gDi, i3 prvdnicы sіsюtъ ćkw svэti6la, ўs0pšago rabA tvoego2 ўpok0й, preziraz є3gw2 vs‰ sogrэšє1nіz.

Slava: Trisіstelьnoe є3di1nagw b9estvA, blgočestnw poemъ vopію1щe: s™ъ є3si2 dž§e beznačalьnый, sobeznačalьnый sn7e, i3 b9estvennый dš7e, prosvэti2 nasъ vёroю tebЁ slyžaщihъ, i3 vёčnagw ngnS i3shiti2.

I# nhnэ: Raduйsz čctaz, bGa pl0tію r0ždšaz vo sp7senіe vsёhъ, є4юže r0dъ čelovёčeskій njbrёte sp7senіe, tob0ю da njbrsщemъ raй, bcde čctaz blgoslovennaz.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Po G-й statіi2, i3 po nepor0čnыhъ troparёhъ, dіakonъ:

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Taže troparь, glasъ є7:

Pok0й sp7se našъ sъ pravednыmi rabA tvoego2, i3 sego2 vseli2 vo dvorы2 tvo‰, ćkože є4stь pi1sano, preziraz ćkw blgъ pregrэšє1nіz є3gw2, vHlьnaz i3 nevHlьnaz, i3 vs‰ ±že vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi, člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ: T dv7ы vozsіsvый mjru hrtE b9e, shnы svёta t0ю pokazavый, pomi1luй nasъ.

Taže stepє1nnы, glasъ ѕ7:

Na nebo džči moi2 vozvožY kъ tebЁ sl0ve: ўщedri mS, da živY tebЁ.

Pomi1luй nasъ ўničižennыhъ, ўstrosz blgopotrє1bnыz tvo‰ sosydы, sl0ve.

Slava: S™0mu d¦u, vsskaz vsespasi1telьnaz vinA: ѓщe k0emu seй po dostosnію dhnetъ, sk0rw vzemletъ t zemnhhъ, vospersetъ, vozraщaetъ, ўstrosetъ gorЁ.

I# nhnэ, t0йže.

Taže prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Blženъ pytь, v0nьže i4deši dnesь dušE, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto ўpokoenіz.

Stjhъ: NJbrati1sz dušE moS vъ pok0й tv0й, ćkw gDь blgo sotvori2 tebЁ.

Posemъ dіakonъ glag0letъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Blženъ pytь, v0nьže i4deši dnesь dušE, ćkw ўgot0vasz tebЁ mёsto ўpokoenіz.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozzovY:

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ solynznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ solynznwmъ, začalo ©o.

Bratіe, ne hoщY vasъ ne vёdэti nj ўmeršihъ, da ne skorbitE, ćkože i3 pr0čіi ne i3myщіi ўpovanіz. Ѓщe bo vёruemъ, ćkw ї}sъ ќmre i3 voskRse, takw i3 bGъ ўmeršыz nj ї}sэ privedetъ sъ ni1mъ. Sіe bo vamъ glag0lemъ sl0vomъ gDnimъ, ćkw mы2 živyщіi njstavšіi vъ prišestvіe gDne, ne i4mamы predvari1ti ўmeršihъ. Ćkw samъ gDь vъ povelёnіi vo glasэ ґrhagGlovэ, i3 vъ trubЁ b9іi sni1detъ sъ nb7sE, i3 mertvіi nj hrtЁ voskrnutъ pervэe. Pot0mъ že mы2 živyщіi njstavšіi, kypnw sъ ni1mi voshiщeni bydemъ na džblacэhъ, vъ srёtenіe gDne na vozdysэ: i3 takw vsegdA sъ gDemъ bydemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Čtecъ, pal0mъ dv7dovъ. Ґllilyіa, glasъ }:

Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo ѕ7i.

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudeєmъ: ґmi1nь ґmi1nь glag0lю vamъ, ćkw slyšazй slovesE moegw2 i3 vёruzй poslavšemu mS, i4matь živ0tъ vёčnый: i3 na sydъ ne prіi1detъ, no preйdetъ t smerti vъ živ0tъ. Ґmi1nь ґmi1nь glag0lю vamъ: ćkw grzdetъ časъ, i3 nhnэ є4stь, є3gdA mertvіi ўslhšatъ glasъ sn7a b9іz, i3 ўslhšavše njživytъ. Ćkože bo nc7ъ i4matь živ0tъ vъ sebЁ, takw dastъ i3 sn7ovi živ0tъ i3mёti vъ sebЁ: I# džblastь dastъ є3mY, i3 sydъ tvori1ti: ćkw sn7ъ člvёčь є4stь, ne divi1tesz semY. Ćkw grzdetъ časъ, v0nьže vsi2 syщіi vo grobёhъ ўslhšatъ glasъ sn7a b9іz: I# i3zhdutъ sotv0ršіi blg†z vъ voskrešenіe životA, ґ sotv0ršіi ѕl†z vъ voskrešenіe sudA. Ne mogY ѓzъ nj sebЁ tvori1ti ničesHže: ćkože slhšu, suždY, i3 sydъ m0й pravedenъ є4stь: ćkw ne i3щY v0li moeS, no v0li poslavšagw mS nc7A.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Taže dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I# sщ7ennikъ mltvu:

VLko gDi b9e našъ, є3di1ne i3mёzй bezsmertіe, vo svёtэ živhй nepristypnomъ: ўbivazй i3 njživotvorszй, nizvodsй vo ѓdъ i3 vozvodsй. Tы2 premydrostію sozdalъ є3si2 čelovёka, i3 paki vъ zemlю togo2 vozvraщaeši, duševnый d0lgъ i3stzzyzй: tebE m0limъ, prіimi2 dyšu rabA tvoegw2, i3 ўpok0й є3go2 vъ nёdrэhъ ґvraama, i3 їsaaka, i3 їakwva. I# daždь є3mY vэnecъ pravdы tvoeS, častь sp7saemыhъ, vъ slavu i3zbrannыhъ tvoi1hъ: da nj ni1hže trudi1sz vъ mjrэ semъ i4mene tvoegw2 radi, prіi1metъ bogatnoe vozdasnіe vo nbi1telehъ s™hhъ tvoi1hъ blgodatію i3 щedr0tami, i3 čelovэkolю1bіemъ є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, gDa našegw ї}sa hrtA, ґmi1nь.

Sэdalьnы, glasъ v7:

Dnesь razlučaюsz t sr0dstva, i3 kъ tebЁ pribэgaю є3di1nomu bezgrёšnomu: vъ selenіihъ pravednыhъ so i3zbrannыmi tvoi1mi ўpok0й.

Taže, glag0letъ pal0mъ k7v:

GDь pasetъ mS, i3 ničt0že mS liši1tъ:

Ґllilyіa, tri1ždы

Povtorsющe i3 prHčaz palmA, na kjйždo stjhъ ґllilyіa.

Taže nastosщій troparь, glasъ v7:

Poneže vsi2 kъ t0йže nydimsz nbi1teli, i3 pod8 t0йžde p0йdemъ kamenь, i3 sami prahъ po malэ bydemъ: prestavlьšemusz pok0z t hrtA pr0simъ. Sicev0e bo naše žitіE, bratіe, sіE na zemli2 i3graliщe, ne syщыmъ bhti, i3 bhvšыmъ rastlёtisz: s0nіe є3smы2 nepostosnnoe, dunovenіemъ newderži1moe, parenіe ptencA prehodsщagw, korablь na m0ri slёda ne i3mhй. Tёmže vozopіi1mъ kъ bezsmertnomu cRю2: gDi, bezkonečnagw tvoegw2 blženstva spod0bi є3go2.

Posemъ dіakonъ glag0letъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: TebЁ podobaetъ pёsnь b9e vъ sіHnэ.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ ri1mlznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ ri1mlznwmъ, začalo p7f:

Bratіe, ćkože є3di1nэmъ čelovёkomъ grёhъ vъ mjrъ vni1de, i3 grэh0mъ smertь: i3 takw smertь vo vs‰ čelovёki vni1de, vъ nemže vsi2 sogrэši1ša. Do zak0na bo grёhъ bЁ vъ mjrэ: grёhъ že ne vmэnsšesz, ne syщu zak0nu. No carstvova smertь t ґdama daže do mwmsea, i3 nad8 nesogrёššimi, po pod0bію prestuplenіz ґdamova, i4že є4stь w4brazъ byduщagw. No ne ćkože pregrэšenіe, takw i3 darъ. Ѓщe bo pregrэšenіemъ є3di1nagw mn0zi ўmr0ša: mn0žae pače blgodatь b9іz, i3 darъ blgodatію є3di1nagw čelovёka ї}sa hrtA, vo mn0gihъ preizli1šestvova. I# ne ćkože є3di1nэmъ sogrёššimъ, darovanіe: grёhъ bo i3z8 є3di1nagw bo njsuždenіe, darъ že t mn0gihъ pregrэšenій, vo njpravdanіe. Ѓщe bo є3di1nagw pregrэšenіemъ, smertь carstvova є3di1nэmъ: mn0žae pače i3zbhtokъ blgodati, i3 darъ pravdы prіemlющe, vъ ži1zni vocarstsz є3di1nэmъ ї}sъ hrt0mъ. Tёmže ќbw, ćkože є3di1nagw pregrэšenіemъ vo vs‰ čelovёki vni1de njsuždenіe: takože i3 є3di1nagw njpravdanіemъ vo vs‰ čelovёki vni1de njpravdanіe ži1zni. Ćkože bo njslušanіemъ є3di1nagw čelovёka grёšni bhša mn0zi: si1ce i3 poslušanіemъ є3di1nagw pravedni bydutъ mn0zi. Zak0nъ že privni1de, da ўmn0žitsz pregrэšenіe: i3dёže bo ўmn0žisz grёhъ, preizbhtočestvova blgodatь. Da ćkože carstvova grёhъ vo smertь: takože i3 blgodatь vocari1tsz pravdoю vъ ži1znь vёčnuю ї}sъ hrt0mъ gDemъ našimъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7:

Stjhъ: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo є7i:

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudeєmъ: nc7ъ m0й doselэ dёlaetъ i3 ѓzъ dёlaю. SegH že radi pače i3skahu є3go2 їudeє ўbi1ti, ćkw ne t0kmw razorsše subbHtu, no i3 nc7A svoego2 glag0laše bGa, ravenъ sS tvorS bGu. Tvэщavъ že ї}sъ, i3 rečE i5mъ: ґmi1nь ґmi1nь glag0lю vamъ: ne m0žetъ sn7ъ tvori1ti nj sebЁ ničesHže, ѓщe ne є4že vi1ditъ nc7A tvorsщa: ±že bo džnъ tvori1tъ, sі‰ i3 sn7ъ takožde tvori1tъ. Nc7ъ bo lю1bitъ sn7a, i3 vs‰ pokazyetъ є3mY, ±že samъ tvori1tъ: i3 bHlьša si1hъ pokažetъ є3mY dэlA, da vы2 čuditesz. Ćkože bo nc7ъ voskrešaetъ mє1rtvыz i3 živi1tъ: takw i3 sn7ъ, i5hže h0щetъ, živi1tъ. Nc7ъ bo ne syditъ nikomyže, no sydъ vesь dastъ sn7ovi: Da vsi2 čtytъ sn7a, ćkože čtytъ nc7A: ґ i4že ne čti1tъ sn7a, ne čti1tъ nc7A poslavšagw є3go2. Ґmi1nь ґmi1nь glag0lю vamъ: ćkw slyšazй slovesE moegw2 i3 vёruzй poslavšemu mS, i4matь živ0tъ vёčnый, i3 na sydъ ne prіi1detъ: no preйdetъ t smerti vъ živ0tъ.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Taže dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I# sщ7ennikъ:

Blgodari1mъ tS gDi b9e našъ, ćkw tvoE t0čію є4stь є4že ži1ti bezsmertnэ, i3 slava nepostiži1ma, i3 člvэkolю1bіe neizrečenno, i3 crtvo nepreemno, i3 licemёrіz nёstь ў tebE: vsBmъ bo čelovёkwmъ džbщіi žitіS sčini1lъ є3si2 predёlъ, žitію2 i3sp0lnšusz. Tёmže tS pr0simъ gDi: rabA tvoego2, i3 sosluži1telz našego bhvšago, i4m>kъ, vъ nadeždэ voskrnіz ži1zni vёčnыz ўs0pšago, vъ nёdrэhъ ґvraama, i3 їsaaka, i3 їakwva ўpok0й. Ćkože na zemli2 vъ cRkvi služi1telz togo2 postavilъ є3si2, takw i3 vъ nbcnomъ tvoemъ žertvennicэ pokaži2 gDi: poneže vъ čelovёcэhъ d¦0vnыhъ dost0instvomъ sego2 ўkrasi1lъ є3si2, i3 vo ѓgGlьskuю slavu newsuždenna togo2 prіimi2: samъ na zemli2 ži1znь є3gw2 proslavilъ є3si2, samъ že i3 i3sh0dъ žitіS є3gw2, vo vh0dэ s™hhъ tvoi1hъ pravednыhъ včini2: dyhъ є3gw2 so vsёmi t vёka tebЁ blgougodi1všimi sčisli2.

Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 živ0tъ, i3 pok0й ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

ҐntіfHnъ v7:

Ѓщe ne gDь bы bhlъ vъ nasъ, nikt0že t nasъ proti1vu vozm0glъ bы vr†žіimъ branemъ njdolёti: pobэždaющіi bo t zdЁ vozn0sztsz.

Zubы2 i4hъ da ne ćta bydetъ dušA moS ćkw ptenecъ, sl0ve. Ўvы2 mnЁ, kakw i4mamъ t vragA i3zbhti grэholюbi1vъ shй!

Slava: S™hmъ d¦omъ, njboženіe vsёhъ, blgovolenіe, razumъ, mi1rъ i3 blgoslovenіe: ravnodёtelьnый bo є4stь nc7Y i3 sl0vu.

I# nhnэ, t0йže.

GDnz zemlS i3 i3spolnenіe є3S.

Ґllilyіa, tri1ždы, povtorsющe i3 prHčaz palmA.

Slava: Ґllilyіa: I# nhnэ: Ґllilyіa.

Troparь, glasъ v7:

Vъ vёrэ, i3 nadeždэ, i3 lюbvi2, i3 kr0tosti, i3 čistotЁ, i3 vъ sщ7enničeskomъ dost0instvэ blgočestnw poži1lъ є3si2, prisnopamztne. Tёmže tS prevёčnый bGъ, є3myže i3 rab0talъ є3si2, samъ včini1tъ dyhъ tv0й, vъ mёstэ svёtlэ i3 krasnэ, i3dёže pravednіi ўpokoevaюtsz: i3 poluči1ši na sudЁ hrt0vэ njstavlenіe, i3 velію mlctь.

Sэdalenъ, glasъ є7:

Vёsi b9e našъ, ćkw vo grэsёhъ rodi1homsz: tёmže tS m0limъ, prestavlьšagosz t nasъ ўpok0й, preziraz ćkw blgъ sogrэšє1nіz, ±že ćkw čelovёkъ smertnый vъ žitіi2 sodёz, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Posemъ dіakonъ glag0letъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: Pamztь є3gw2 vъ r0dъ i3 r0dъ.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ korjnfznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo rn7i:

Bratіe, skazyю vamъ blgovэstvovanіe, є4že blgovэsti1hъ vamъ, є4že i3 prіsste, vъ nemže i3 stoitE: I$mže i3 sp7saetesz, kacэmъ sl0vomъ blgovэsti1hъ vamъ, ѓщe soderžitE, razvэ ѓщe ne vsye vёrovaste. Predahъ bo vamъ i3sperva, є4že i3 prіshъ, ćkw hrt0sъ ќmre grBhъ našihъ radi, po pisanієmъ: I# ćkw pogrebenъ bhstь, i3 ćkw vostA vъ tretій denь, po pisanієmъ: I# ćkw kvi1sz ki1fэ, taže є3dinonadesztimъ. Pot0mъ že kvi1sz b0lэ pzti2 sHtъ bratіzmъ є3di1noю, t ni1hže mn0žaйšіi prebыvaюtъ doselэ, nёcыi že i3 poči1ša. Pot0mъ že kvi1sz їakwvu, taže ґpclwmъ vsBmъ. Poslэdi1 že vsёhъ, ćkw nёkoemu i4zvergu, kvi1sz i3 mnЁ. Ѓzъ bo є4smь mnjй ґpclwvъ, i4že nёsmь dost0inъ nareщi1sz ґpclъ, zanE goni1hъ cRkovь b9ію. Blgodatію že b9іeю є4smь, є4že є4smь: i3 blgodatь є3gw2, ćže vo mnЁ, ne tщA bhstь, no pače vsёhъ i5hъ potrudi1hsz: ne ѓzъ že, no blgodatь b9іz ćže so mn0ю. Ѓщe ќbw ѓzъ, ѓщe li nni2, takw propovёduemъ, i3 takw vёrovaste.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7:

Stjhъ: Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo k7a:

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudeєmъ: ѓzъ є4smь hlёbъ živ0tnый: grzdhй ko mnЁ, ne i4matь vzalkatisz: i3 vёruzй vъ mS, ne i4matь vžaždatisz nikogdaže. No rёhъ vamъ, ćkw i3 vi1dэste mS, i3 ne vёruete. VsE є4že dastъ mnЁ nc7ъ, ko mnЁ prіi1detъ: i3 grzdyщago ko mnЁ ne i3zženY v0nъ. Ćkw snid0hъ sъ nb7sE, ne da tvorю2 v0lю moю2, no v0lю poslavšagw mS nc7A. Se že є4stь v0lz poslavšagw mS nc7A, da vsE, є4že dastъ mi2, ne pogublю2 t negw2, no voskrešY є5 vъ poslёdnій denь.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Taže dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I# sщ7ennikъ mltvu sію2:

GDi si1lъ, skorbsщihъ radoste, i3 plačuщihъ ўtэšenіe, i3 vsёhъ vъ malodyšіi syщihъ zastuplenіe shй: plačemъ ўs0pšagw soderži6mыz, tvoi1mъ blgoutr0bіemъ ўtёšivъ, vsskuю bolёznь sležaщuю vъ serdcahъ i4hъ i3scэli2, i3 rabA tvoego2, i4m>kъ, vъ nadeždэ voskrnіz ži1zni vёčnыz ўs0pšago, vъ nёdrэhъ ґvraamlihъ ўpok0й.

Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, živ0tъ i3 ўpokoenіe rabA tvoegw2, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

ҐntіfHnъ G:

Nadёющіisz na gDa vragHmъ strašni i3 vsBmъ di1vni, gorё bo zrstъ.

Vъ bezzakHnіz rykъ svoi1hъ, pravednыhъ žrebій, pom0щnika tS i3mёzй sp7se, ne prostiraetъ.

Slava: S™agw d¦a deržava na vsёhъ: є3myže vы6šnzz vHinstva poklansюtsz, so vsskimъ dыhanіemъ d0lьnimъ.

I# nhnэ, t0йže.

K0lь vozlю1blenna selє1nіz tvo‰ gDi si1lъ:

Ґllilyіa, tri1ždы, povtorsющe po či1nu i3 prHčaz palmA.

Taže troparь, glasъ ѕ7:

Bratіe moi2 vozlю1blennіi, ne zabыvaйte mS, є3gdA poete gDa: no pominaйte i3 bratstvo, i3 moli1te bGa, da ўpok0itъ mS sъ pravednыmi gDь.

Troparь, glasъ ѕ7:

Naprasnaz nastA na mS smertь, i3 razluči1la mS є4stь t svoi1hъ moi1hъ dnesь: no prestavivый mS hrtE, vъ mёstэhъ prohladnыhъ ўpok0й.

Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, vsskagw bo tvёta nedoumёющe, sію2 ti2 mltvu ćkw vLcэ grёšnіi prin0simъ: pomi1luй nasъ.

Slava: GDi, pomi1luй nasъ, na ts bo ўpovahomъ, ne prognёvaйsz na nы2 ѕэlw2. NižE pomzni2 bezzak0nій našihъ: no pri1zri i3 nhnэ ćkw blgoutr0benъ, i3 i3zbavi nы2 t vr†gъ našihъ. Th bo є3si2 bGъ našъ, i3 mы2 lю1dіe tvoi2, vsi2 dэlA rukY tvoє1ю, i3 i4mz tvoE prizыvaemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Mlcrdіz dvє1ri tverzi namъ, blgoslovennaz bcde, nadёющіisz na tS da ne pogi1bnemъ, no da i3zbavimsz tob0ю t bёdъ: th bo є3si2 sp7senіe r0da hrtіanskagw.

Posemъ dіakonъ glag0letъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

DušA є3gw2 vo blgi1hъ vodvori1tsz.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozzovY:

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ korjnfznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo Rx:

Bratіe, hrt0sъ vostA t mertvыhъ načatokъ ўmeršыmъ bhstь: Poneže bo čelovёkomъ smertь bhstь, i3 čelovёkomъ voskrnіe mertvыhъ. Ćkože bo nj ґdamэ vsi2 ўmiraюtъ, takožde i3 nj hrtЁ vsi2 njživytъ. K0ždo že vo svoemъ činY: načatokъ hrt0sъ, pot0mъ že hrtY vёrovavšіi vъ prišestvіi є3gw2. Taže konči1na, є3gdA predastъ crtvo bGu i3 nc7Y, є3gdA i3sprazdni1tъ vssko načalьstvo, i3 vssku vlastь i3 si1lu. Podobaetъ bo є3mY carstvovati, d0ndeže položi1tъ vs‰ vragi2 pod8 nogama svoi1ma. Poslёdnій že vragъ i3sprazdni1tsz, smertь: Vs‰ bo pokori2 pod8 n0zэ є3gw2, vnegda že reщi2, ćkw vs‰ pokorє1na sytь є3mY, ćvэ ćkw razvэ pok0ršagw є3mY vs‰. E#gda že pokori1tъ є3mY vssčєskaz, togdA i3 samъ sn7ъ pokori1tsz pok0ršemu є3mY vssčєskaz: da bydetъ bGъ vssčєskaz vo vsёhъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7:

Blženъ myžъ bosйsz gDa.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo k7v:

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudewmъ: sE є4stь v0lz poslavšagw mS, da vsskъ vi1dzй sn7a, i3 vёruzй vъ nego2, i4matь živ0tъ vёčnый: i3 voskrešY є3go2 ѓzъ vъ poslёdnій denь. Roptahu ќbw їudeє nj nemъ, ćkw rečE: ѓzъ є4smь hlёbъ sšedый sъ nb7sE: I# glag0lahu: ne seй li є4stь ї}sъ shnъ їHsifovъ, є3myže mы2 znaemъ ntcA i3 m™rь; kakw ќbw glag0letъ seй, ćkw sъ nb7sE snid0hъ; TvэщA ќbw ї}sъ, i3 rečE i5mъ: ne ropщi1te meždY sob0ю: Nikt0že m0žetъ prіiti2 ko mnЁ, ѓщe ne nc7ъ poslavый mS privlečetъ є3go2, i3 ѓzъ voskrešY є3go2 vъ poslёdnій denь.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Taže blžє1nnы, vo glasъ v7:

Vo crtvіi tvoemъ, pomzni2 nasъ gDi, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Blženi ni1щіi d¦omъ, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Blženi plačuщіi, ćkw tji ўtёšatsz.

Blženi kr0tcыi, ćkw tji naslёdztъ zemlю.

Blženi ѓlčuщіi, i3 žažduщіi pravdы, ćkw tji nashtztsz.

Blženi mlctivіi, ćkw tji pomi1lovani bydutъ.

Drevle ќbw ґdamъ, vkusi1vый dreva snёdnagw, i3z8 raS i3zgnanъ bhstь: razb0йnikъ že na krtЁ povёšenъ, bGa tS i3spovёdavъ, vъ raй vseli1sz: i3 mы2 spasšіisz strastію tvoeю vLko, razb0йnika podražaющe, vёroю vopіemъ: pomzni2 i3 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Perstь vzemъ t zemli2 sozdavый mS, tёlo moE sozdalъ є4stь b9estvennыmъ hotёnіemъ: dyšu že živon0snыmъ dunovenіemъ vdohnyvъ, vloži2 povelёnіemъ s™hmъ. Tnю1duže tlёnію grэh0vnomu ѕlЁ podvedena mS vozzvalъ є3si2 člvэkolю1bče, za kraйnee blgoutr0bіe. No ўpok0й, b9e, є3g0že prіslъ є3si2, so s™hmi tvoi1mi.

Blženi mirotv0rcы, ćkw tji shnove b9іi narekytsz.

E#gdA dušA t tёla razlučaetsz, ўžasnoe tainstvo i3 strašnoe vsBmъ: dušA ќbw plačevnw th0ditъ, tёlo že pokrыvaetsz zemli2 predano2: tёmže i3 mы2, poznavše konečnый i3sh0dъ, ko sp7su predvari1mъ, so slezami vopію1щe: pomzni2 i3 nasъ, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Počto2 menE rыdaete lю1tw, q čelovёcы; počto2 vsye mztetesz; prestavlennый vsBmъ provэщavaetъ: smertь bo є4stь vsBmъ ўpokoenіe. Tnю1duže glasъ jwva ўslhšimъ glag0lющe: smertь myžu pok0й є4stь. No ўpok0й b9e, є3g0že prіslъ є3si2, so s™hmi tvoi1mi.

Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Vsemydrый pavelъ predrečE ćvэ prestavlenіe, vsёhъ naučazй, ćkw mertvіi vostanutъ netlёnni, mh že i3zmэni1msz b9іimъ povelёnіemъ: tёmъ strašnw i3 trubA džnaz vozglasi1tъ, t vёka spsщыz t snA vozstavitъ. No ўpok0й b9e, є3g0že prіslъ є3si2, so s™hmi tvoi1mi.

Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Prestavlennый i3 vo gr0bэ ležaй mertvый, blgoprimiri1telьnый vsBmъ vopіetъ: prіidi1te zemnor0dnіi ko mnЁ, ќzrite dobr0tu tэlesnuю njčernёvšu: tёmže t neS poznavše bratіe i3sh0dъ, ko sp7su predvari1mъ so slezami vopію1щe: ўpok0й togo2 b9e, є3g0že prіslъ є3si2, so s™hmi tvoi1mi.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Preestestvennэ vo črevэ tvoemъ vLčce bezsёmennw začalA є3si2 bGa prevёčnago, i3 pl0tію togo2 rodilA є3si2, bGa že i3 čelovёka, neprel0žnw i3 neslіsnnw. Tnю1duže i3 mы2 bcdu tS pri1snw znaющe, r0ždšemusz i3z8 tebE bGu vёroю vopіemъ: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Posemъ dіakonъ glag0letъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

Stjhъ: DušA є3gw2 vo blgi1hъ vodvori1tsz.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ ri1mlznwmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ kъ ri1mlznwmъ, začalo rGi:

Bratіe, mydrstvuzй denь, gDevi mydrstvuetъ: i3 ne mydrstvuzй denь, gDvi ne mydrstvuetъ. Kdhй, gDevi ćstъ, blgodari1tъ bo bGa: i3 ne kdhй, gDevi ne ćstъ, i3 blgodari1tъ bGa. Nikt0že bo nasъ sebЁ živetъ i3 nikt0že sebЁ ўmiraetъ. Ѓщe ќbw živemъ, gDevi živemъ: ѓщe že ўmiraemъ, gDevi ўmiraemъ: ѓщe ќbw živemъ, ѓщe ўmiraemъ, gDni є3smы2. Na sіe bo hrt0sъ i3 ќmre, i3 voskrese i3 njživE, da i3 mertvыmi i3 živhmi njbladaetъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7:

Blženъ, є3g0že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2, gDi.

Stjhъ: DušA є3gw2 vo blgi1hъ vodvori1tsz.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Sщ7ennikъ: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo k7g:

RečE gDь ko prišedšыmъ kъ nemY їudeєmъ: ѓzъ є4smь hlёbъ živ0tnый. Ntcы2 vaši kd0ša mannu vъ pusthni, i3 ўmr0ša. Seй є4stь hlёbъ shodsй sъ nb7sE, da ѓщe kto2 t negw2 ćstъ, ne ќmretъ. Ѓzъ є4smь hlёbъ živ0tnый, i4že sšedый sъ nb7sE: ѓщe kto2 snёstь t hlёba segw2, ži1vъ bydetъ vo vёki: i3 hlёbъ є3g0že ѓzъ damъ, pl0tь moS є4stь, ю4že ѓzъ damъ za živ0tъ mjra. Prshusz že meždY sob0ю ži1dove, glag0lющe: kakw m0žetъ seй namъ dati pl0tь svoю2 ćsti; Reče že i5mъ ї}sъ: ґmi1nь ґmi1nь glag0lю vamъ, ѓщe ne snёste pl0ti sn7a člvёčeskagw, ni pіete kr0ve є3gw2, životA ne i4mate vъ sebЁ. Kdhй moю2 pl0tь, i3 pіsй moю2 kr0vь, i4matь živ0tъ vёčnый: i3 ѓzъ voskRšY є3go2 vъ poslёdnій denь.

Li1kъ: Sla1va tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Taže pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e:

I# kanHnъ, glasъ ѕ7:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Voln0ю morsk0ю, skrhvšagw drevle goni1telz muči1telz, pod8 zemleю skrhša, sp7sennыhъ džtrocы: no mы2 ćkw ntrokovi6cы, gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Pripёvъ: Ўpok0й gDi, dyšu ўs0pšagw rabA tvoegw2.

TebЁ blgodёtelю, i3 vsёhъ vLcэ hrtY pripadaemъ so slezami teplэ, nadgr0bnuю sію2 sъ plačemъ vzыvaющe pёsnь: vёrnago rabA tvoego2 ўpok0й, ćkw blgoutr0benъ.

E$že njdesnyю tebE spod0bi sl0ve, s™agw stosnіz so i3zbrannыmi tvoi1mi, vъ nadeždэ voskresenіz ўmeršago člvэkolю1bče, prilёžnw m0limsz so glasomъ hvalenіz.

Vъ nbcnomъ čestn0mъ crtvіi tvoego2 i3zbrannago rabA svёtlw radovatisz, t zemli2 prestavlьšagosz spod0bi člvэkolю1bče, prezirazй, ćkw blgoutr0benъ, dušє1vnыz sogrэšє1nіz.

Slava: Ўvы2 mnЁ, ćkw travA žiteйskaz slava vkypэ prozzbE, i3 ѓbіe ќsše. GdЁ vo gr0bэ sanъ; gdЁ zrakъ, i3li2 dobr0ta tamw; tёmže poщadi2, gDi, rabA tvoego2, ćkw blgoutr0benъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Po d0lgu vsi2 lюb0vію vospэvaemъ tS dv7o prečctaz mRje, m™i b9іz, ćkw neusыpaemoe i4maši mltvы tvoeS džko pri1snw, t pregrэšenій i3zbavi nhnэ i3 sudA smertnagw nasъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь s™ъ, ćkože tы2 gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ blaže i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Nёstь čelovёkъ na zemli2, i4že ne sogrэši2, sl0ve: tёmže molenіe prіimi2, nami smirennыmi. No njslabi, njstavi sp7se, tvoegw2 rabA vs‰ sogrэšє1nіz.

I# kto2 člvэkolю1becъ, ćkože tы2 gDi mlctivъ, proщazй grэhi2 i3 živы6mъ i3 mє1rtvыmъ vlastію mn0goю; tёmže t0ю sp7si2 i3 rabA tvoego2.

Slava: G0rnzgw zvanіz sp7se, vёrnw prestavlьšagosz pokaži2 snaslёdnika, prіemlz togw2 konečnuю mltvu sleznuю, є3di1ne bezgrёšne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Syщaz vLčca naša, vses™az dv7o, molsщi ne prestaй, t0že rodilA є3si2 bGa, prestavlьšagosz vёrnw, crtvіz svoegw2 spod0biti.

Sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Voi1stinnu suetA vssčєskaz, žitіe že sёnь i3 s0nіe є4stь. I$bo vsye mztetsz vsskъ zemnor0dnый, ćkože rečE pisanіe: є3gdA mjrъ prіwbrsщemъ, togdA vo gr0bъ vseli1msz, i3dёže kypnw carіe i3 ni1щіi. Tёmže hrtE, rabA tvoego2 vo stranЁ živhhъ, vъ selenіihъ prvdnыhъ ўpok0й.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Na krtЁ tvoE b9estvennoe i3stoщanіe, provi1dz ґvvakymъ, ўžassz vopіsše: tы2 si1lьnыhъ presёklъ є3si2 deržavu blže, prіwbщazsz syщыmъ vo ѓdэ, ćkw vsesi1lenъ.

Ćkw sydъ nesterpi1mый є4stь strašnagw preщenіz džnagw dnE, prestavlьšemusz vъ vёrэ i3 nadeždэ voskresenіz, njstavlenіe vsёhъ sogrэšenій prilёžnw ў hrtA pr0simъ.

Ćkože pokasnіemъ vozžegšago tebЁ svэщY hrtE svёtlw, prežde smerti, rabA vLko blgoutr0bne sp7se, čert0ga tvoegw2 sego2 svёtlw spod0bi.

Slava: E#gdA njbnaži1ši sokrovє1nnaz vs‰, i3 njbliči1ši hrtE našz grэhi2, є3g0že prіslъ є3si2 gDi, poщadi2 blgjй, є3gw2 pominazй i3spovёdanіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ne zabыvaй vopію1щihъ ti2 sъ plačemъ prilёžnw, s™az bcde, vsёhъ ўpokoenіe, njbrэsti2 blg†z vёrnomu tvoemY rabY, t nasъ prestavlьšemusz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: BGozvlenіz tvoegw2 hrtE, kъ namъ mi1lostivnw bhvšagw, i3saіa svёtъ vi1dэvъ nevečernій, i3z8 n0щi ќtrenevavъ vzыvaše: voskresnutъ mertvіi, i3 vostanutъ syщіi vo grobёhъ, i3 vsi2 zemnor0dnіi vozraduюtsz.

Vъ li1cэ i3zbrannыhъ, i3 vъ sladosti щedre raйskoй, є3g0že vъ vёrэ nj nasъ prestavilъ є3si2, ўpok0й: th bo položi1lъ є3si2 vsBmъ, sp7se našъ, sogrэšaющыmъ čelovёkwmъ pokasnіe b9estvennoe. Ćkw vLka, i3 sego2 crtvіz tvoegw2 spod0bi.

Po vlasti ćkw bGъ, vLčnэ mi1lueši tvoE sozdanіe, є3g0že zak0nu čelovёčeskomu gDi pokori1lъ є3si2, є3di1ne člvэkolю1bče: tёmže njslabi, njstavi sp7se, prestavlьšagwsz vёroю grэhi2, i3 sego2 crtvіz tvoegw2 spod0bi.

Slava: Nikt0že ўbёgnetъ tamw strašnagw sudA tvoegw2 prt0la. Carіe si1lьnіi, vsi2 sъ rabы2 vkypэ predstanutъ, i3 glasъ sudіi2 strašnый sogrэši1všihъ lюdeй na sydъ geennы tšletъ: t nesže hrtE, i3zbavi rabA tvoego2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: I#z8 tebE roždeйsz i3zbavitelь preestestvennэ po є3stestvY čelovёčeskomu: є3g0že dv7o nenevёstnaz prilёžnw moli2, i3zbaviti vsёhъ mykъ, i3 lю1tыhъ i3 strašnыhъ ѓdskihъ mučenій: sp7si2 i4že t nasъ nhnэ prestavlьšagosz vёrnw.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 volnenіz ne ktomY terpS, ćkw їHna vLcэ vopію1 ti: t tli1 mz vozvedi2.

Smertь i3 gr0bъ, i3 sydъ nasъ njžidaetъ, njbličaющій dэlA vs‰: t negHže rabA tvoego2 i3zbavi člvэkolю1bče, є3g0že prestavilъ є3si2.

Tverzi sp7se m0й, prestavlьšemusz, m0limsz tebЁ, mlcti tvoeS hrtE dverь, da likovstvyetъ vъ slavэ pričaщazйsz veselіz deržavы tvoeS.

Slava: I#zbavi pregrэšenій tvoeю mlctію sp7se tvoego2 rabA, є3g0že nhnэ vъ vёrэ prestavilъ є3si2: ćkw nikt0že njpravdaetsz t dёlъ čelovёčeskihъ, člvэkolю1bče.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Smerti ўmerщvlenіe, i3 klstvы tstіe sozdatelь, pl0tію rodi1sz bGorodi1telьnice, i3 vsёhъ vъ vёrэ ўmeršihъ sp7saetъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavola ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый: samъ gDi, ўpok0й dyšu ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ: tnю1duže tbэžE bolёznь, pečalь i3 vozdыhanіe. Vsskoe sogrэšenіe, sodёznnoe i4mъ sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člvэkolю1becъ bGъ prosti2, ćkw nёstь čelovёkъ, i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: th bo є3di1nъ kromЁ grэhA, pravda tvoS pravda vo vёki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe, i3 živ0tъ, i3 pok0й ўs0pšagw rabA tvoegw2, i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Kondakъ, glasъ }:

So s™hmi ўpok0й hrtE, dyšu rabA tvoegw2, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Jkosъ: Samъ є3di1nъ є3si2 bezsmertnый, sotvori1vый i3 sozdavый čelovёka: zemnji ќbw t zemli2 sozdahomsz, i3 vъ zemlю tyюžde p0йdemъ, ćkože povelёlъ є3si2, sozdavый mS i3 rekjй mi2: ćkw zemlS є3si2, i3 vъ zemlю ti1deši, ѓmože vsi2 čelovёcы p0йdemъ, nadgr0bnoe rыdanіe, tvorsщe pёsnь: Ґllilyіa.

Mhslennw molю2, ўslhšite, sъ trudh bo sі‰ i3 vэщaю: vasъ bo radi sotvori1hъ rыdanіe, negli i3mёti komY vъ p0lьzэ: no є3gdA sі‰ pёti i4mate, pominaйte mS i3nogdA znaemago. Mn0gaždы bo vkypэ snid0homsz, i3 vъ domY b9іi vkypэ poshomъ: Ґllilyіa.

Vostavše ќbw vsi2 soberi1tesz, i3 sёdše sl0vo ўslhšite: strašnoe, bratіe, sudi1щe, i3dёže i4mamы vsi2 predstati: nёstь tamw rabъ, nižE svob0denъ, nižE є4stь tamw malый, nižE veli1kій, no vsi2 nazi predstanemъ. Segw2 radi dobro2 є4stь vopi1ti častw pal0mъ: Ґllilyіa.

NJblіi1msz vsi2 slezami, є3gdA vi1dimъ m0щi ležaщыz, i3 pribli1živšesz vsi2 cэlovati, ravnэ že i3 sі‰ privэщavati: sE njstavilъ є3si2 lю1bzщыz tS, ne glag0leši sъ nami pr0čee. Q dryže, česw2 radi ne glag0leši, ćkože glag0lalъ є3si2 namъ; no si1ce molči1ši, є4že glag0lati sъ nami: Ґllilyіa.

Čto2 gHrьkіz ўmiraющihъ glag0lы, bratіe, ±že vэщaюtъ, є3gdA th0dztъ; bratій razlučaюsz, drugHvъ njstavlsю vsёhъ, i3 thoždY. Kamw ќbw i3dY, ne vёmъ: i3li2 kakw i4mamъ bhti tamw, ne vёmъ: t0čію bGъ prizvavый mS. No pamztь tvori1te sъ pёsnію: Ґllilyіa.

Kamw ќbw dyšы nhnэ i4dutъ; kakw ќbw nhnэ tamw prebыvaюtъ; želahъ vёdati tainstvo, no nikt0že dov0lenъ povёdati. E#dA i3 nni2 pominaюtъ svo‰, ćkože i3 mы2 džnыz; i3li2 nni2 pr0čee zabhša plačuщыz i4hъ, i3 tvorsщыz pёsnь: Ґllilyіa.

Provoždaйte dryzi ўmeršыz, i3 so tщanіemъ ko gr0bu dosti1gnite, i3 tamw vnimatelьnэ vziraйte, i3 n0gi vašz ўgot0vite: vsskaz ю4nostь tamw rastli1sz, vsskъ v0zrastъ tamw ўvzdE: tamw prahъ i3 pepelъ i3 červіe, tamw vsskoe molčanіe, i3 nikt0že glag0lzй: Ґllilyіa.

SE nhnэ vi1dimъ ležaщa, no namъ ktomY ne predležaщa: sE ўžE i3 ljzhkъ ўmolčE, sE ўžE i3 ўstnЁ prestaša. Zdravstvuйte dryzi, č†da: sp7saйtesz bratіe, sp7saйtesz znaemіi, ѓzъ bo vъ pytь m0й šestvuю: no pamztь tvori1te nj mnЁ, sъ pёsnію: Ґllilyіa.

Nikt0že bo tamošnihъ paki njživE, da rečetъ namъ, kakw prebыvaюtъ, i5že i3nogdA bratіz i3 vnycы tamw predvari1vše ko gDu. Tёmže mn0žiceю pri1snw glag0lemъ: є3dA є4stь tamw vi1dэti drygъ dryga; є3dA є4stь tamw vi1dэti bratію; є3dA є4stь tamw vkypэ reщi2 pal0mъ: Ґllilyіa.

I$demъ putemъ vёčnыmъ, predstosщe ćkože njsuždenы, d0lэ maaющe vsi2 li1cami. GdЁ togdA dobr0ta; gdЁ pёnzzi; gdЁ slava togdA žitіS segw2; ničt0že si1hъ tamw pom0žetъ namъ, t0kmw glag0lati častw pal0mъ: Ґllilyіa.

Čto2 mztešisz bezvremennw, q čelovёče! E#di1nъ časъ, i3 vs‰ preh0dztъ: nёstь bo vo ѓdэ pokasnіz, nёstь tamw pr0čee njslabы: tamw červь neusыpaemый, tamw zemlS temnA i3 pomračena vsS, i3dёže i4mamъ ѓzъ njsudi1tisz. Ne bo2 potщahsz vesьmA glag0lati častw pal0mъ: Ґllilyіa.

Ničt0že si1ce є4stь ўdobozabыvaemoe, ćkw čelovёku t čelovёka razlučaemu: ѓщe bo i3 malo vremz pominaemъ, no ѓbіe smertь zabыvaemъ, ćkw ne ўmerša sego2 i3myщe. I# rodi1telіe bo č†da vssčeski zabыvaюtъ, ±že t ўtr0bъ r0ždše vospitaša, i3 i3spusti1ša slezы sъ pёsnію: Ґllilyіa.

Vospominaю vamъ, bratіe moi2, i3 č†da, i3 dryzi moi2, ne zabыvaйte mS, є3gdA m0litesz ko gDu: molю2, prošY, i3 mi1lъ sz dёю, navыkaйte si6mъ vъ pamztь, i3 plačite menE denь i3 n0щь. Ćkože jwvъ kъ drugHmъ rekY kъ vamъ: sэdi1te paki reщi2: Ґllilyіa.

Vs‰ njstavlьše i4demъ, i3 nazi i3 sk0rbni predstanemъ: dobr0ta bo ćkw travA ўvzdaetъ, no t0kmw prelьщaemsz čelovёcы. Nagъ rodi1lsz є3si2, q nkasnne, nagъ i3 tamw i4maši predstati vsskw: ne mečtaйsz čelovёče vъ žitіi2 kogdA, no t0kmw. VsegdA steni2 sъ plačemъ: Ґllilyіa.

Ѓщe pomi1lovalъ є3si2 čelovёče čelovёka, t0й i4matь tamw pomi1lovati tS: i3 ѓщe kot0romu sirotЁ sostradalъ є3si2, t0й i3zbavitъ tS tamw t nyždы. Ѓщe vъ žitіi2 naga pokrhlъ є3si2, t0й i4matь tamw pokrhti tS, i3 pёti pal0mъ: Ґllilyіa.

Lukavый pytь, i4mže thoždY, i4mže nikogdaže si1ce hodi1hъ, i3 stranA džna neznaema, i3dёže nikt0že nikakože poznavaetъ mS. Ўžasno є4stь vi1dэti vodsщыz strašnw, prizvavšago mS život0mъ i3 smertію vladhčestvuющa, i3 zovyщa nasъ, є3gdA h0щetъ, tamw: Ґllilyіa.

Ѓщe t stranы2 nёkіz i3dyщe, vodsщыz nBkіz trebuemъ, čto2 sotvori1mъ, ѓmože i4demъ vo stranY, i3dёže ne poznavaemъ: mn0gihъ tebЁ togdA vodi1teleй potreba: mn0gihъ tebЁ mltvъ sputešestvuющihъ, sp7sti2 dyšu nkasnnuю, d0ndeže dosti1gnuti ko hrtY, i3 reщi2 kъ nemY: Ґllilyіa.

Veщestvєnnыmъ strastemъ podležaщіi, tamw njslabы nikakože i4mutъ: tamw ќbw njbliči1telіe strašnіi, tamw že i3 kni6gi tverzaюtsz: gdЁ džkrestъ ќzriši togdA čelovёče; i3li2 kto2 i4matь tamw pomoщi2 tebЁ togdA; razvэ živhй blg0e čto2 sotvori1lъ є3si2, i3 dobro2 ni1щыmъ čto2 sotvori1lъ є3si2, poS: Ґllilyіa.

Ю$nostь i3 dobr0ta tэlesnaz vo vremz smerti ўvzdaetъ, i3 ljzhkъ lю1tэ togdA njpalsetsz, i3 gortanь i3zsuši1vsz vospalsetsz: nčesъ dobr0ta togdA ўgasaetъ, dobr0ta licA i3zmэnsetsz vsS, dobr0ta vhi sokrušaetsz, i3 pr0čee bezm0lvstvuetъ glag0lati častw: Ґllilyіa.

Bezm0lvstvuйte ќbw, bezm0lvstvuйte: ležaщemu pr0čee ўmolči1te i3 veli1koe tainstvo ќzrite, strašnый bo časъ. Ўmolči1te, da sъ mi1romъ dušA ti1detъ, vъ p0dvizэ bo veli1cэmъ soderžitsz, i3 vo strasэ mn0zэ m0litъ bGa: Ґllilyіa.

Ѓzъ ќbw vi1dэhъ mLnca ўmiraющa, i3 živ0tъ m0й njplakahъ: vozmztesz bo vesьmA i3 trepetaše, i3 є3gdA prіi1de časъ, vozopi2: džtče, pomozi1 mi, mati, sp7si1 mz, i3 nikt0že dov0lenъ togdA pomoщi2 є3mY, t0kmw vi1dzщe ўvzdaюtъ, i3 vo gr0bэ plačutъ є3go2: Ґllilyіa.

Koli1cы ќbw vnezapu voshi1tišasz t samёhъ soscє1vъ vo gr0bъ, i3 sprzg0šasz sprzžanіemъ vёčnыmъ, i3 sotvori1ša plačь neiždivi1mый, i3 t čert0ga ne vostaša: no vkypэ brakъ, vkypэ gr0bъ, vkypэ sprzženіe, vkypэ i3 rasprzženіe, vkypэ smёhъ, vkypэ i3 plačь, vkypэ i3 pal0mъ: Ґllilyіa.

Razžigaemsz t0kmw slhšaщe, ćkw є4stь tamw svёtъ vёčnый, tamw i3st0čnikъ životA našegw, i3 tamw naslaždenіe vёčnoe: tamw є4stь raй, nj nemže vsskaz dušA pravednыhъ raduetsz. Sni1demsz vsi2 vo hrtЁ i3 mы2, da si1ce vozopіi1mъ vsi2 bGu: Ґllilyіa.

Vses™az dv7o beznevёstnaz, r0ždšaz svёtъ nepristypnый, molю2, mi1lъ sz dёю i3 prošY: molsщi ne prestaй gDa nj ўs0pšemъ rabЁ tvoemъ, prečctaz, ćkw da njbrsщetъ tamw njstavlenіe pregrэšenій vъ denь sydnый, vsečctaz. Derznovenіe bo i4maši ćkw vLčca, moli1ti sn7a tvoego2 vsegdA: Ґllilyіa.

Taže paki kondakъ: So s™hmi ўpok0й hrtE, dyšu rabA tvoegw2, i3dёže nёstь bolёznь, ni pečalь, ni vozdыhanіe, no ži1znь bezkonečnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Neizrečennoe čydo, vъ peщi2 i3zbavivый prepodHbnыz džtroki i3z8 plamene, vo gr0bэ mertvъ bezdыhanenъ polagaetsz, vo sp7senіe nasъ poю1щihъ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

NgnS geenskagw, i3 strašnagw i3zrečenіz ćkw щedrъ i3zbavi hrtE, є3g0že vъ vёrэ t nhnэ prіslъ є3si2 rabA tvoego2, i3 pёti tebЁ podaždь tvoemY rabY: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ zemli2 kr0tkihъ, i3 vъ raйskomъ naslaždenіi, ўs0pšago rabA tvoego2 vёrnw, vъ mёstэ selenіz slavы di1vnыz b9e spod0bivый, podaždь pёti tebЁ: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

Slava: Veli1kъ sydъ, nyžda že neispovэdi1maz geennы є4stь, bratіe: tamw bo dyšы grёšnыhъ sъ tёlomъ ќbw palstsz, i3 sъ bolёznію slezstъ, ne mogyщe vopi1ti: i3zbavitelю b9e, blgoslovenъ є3si2.

I# nhnэ: Nesumnёnnw b9ію m™rь, poю1щыz tS bcde prenepor0čnaz, i3 živyщыz pri1snw njgraždaй mltvami tvoi1mi, prestavlьšыzsz, g0rьkihъ mučenій i3zbavi, da sъ tob0ю hrtY vopію1tъ: i3zbavitelю b9e blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Ўžasni1sz bosйsz nb7o, i3 da podvi1žatsz njsnov†nіz zemli2: se bo vъ mertvecёhъ vmэnsetsz vъ vhšnihъ živhй, i3 vo gr0bъ malъ strannoprіemletsz: є3g0že džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Q kjй časъ strašnый sogrэšaющihъ njžidaetъ, bratіe! Q kjй strahъ togdA! džgnь posstъ geenskій, i3 vёčnw myčiti bydetъ. Tёmže hrtE щedrый vLko, t nasъ prestavlennago nhnэ strašnagw preщenіz i3zbavi, geenskagw mučenіz i3shi1ti vo vёki.

Q radosti prvdnыhъ, ю4že prіemlюtъ, є3gdA prіi1detъ sudіS! Tamw bo čert0gъ ўgot0vasz i3 raй, i3 vsE hrt0vo crtvo: vъ nemže tvo‰ rabы6 veselsщыzsz pokaži2, so s™hmi hrtE vo vёki.

Slava: Kto2 postoi1tъ hrtE, prišestvіz tvoegw2 strašnomu preщenію, tamw nebo svіetsz ćkože svi1tokъ strašnw, i3 padytъ ѕvёzdы, strahomъ pokolebletsz vsS tvarь, i3 svёtъ i3zmэni1tsz: no togdA poщadi2 sl0ve, t nasъ prestavlьšagosz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: E#g0že voploti1la є3si2 sn7a, pače є3stestvA či1staz, seй є4stь sudіS i3 živhhъ i3 mertvыhъ, i3 sudsй vseй zemli2, i3 sp7saetъ t mučenій, i5hže h0щetъ: pače že lюb0vію poklansющihsz vo i3z8wbraženіihъ tomY, i3 tS vospэvaющihъ bcdu vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ne rыdaй menE m™i zrsщi vo gr0bэ, є3g0že vo črevэ bez8 sёmene začalA є3si2 sn7a: vostanu bo i3 proslavlюsz, i3 voznesY so slavoю neprestannw ćkw bGъ, vёroю i3 lюb0vію tS veličaющыz.

Ne rыdaйte vsi2 i5že vъ vёrэ ўmeršіi, ćkw hrt0sъ nj nasъ preterpЁ pl0tію i3 krtъ i3 pogrebenіe, bezsmertіz shnы sodёla vs‰ vopію1щыz kъ nemY: ne vni1di vъ sydъ sъ rab0mъ tvoi1mъ.

Ćkw vъ vёrэ i3 nadeždэ voskrnіz ўs0pšago brata vo nbi1telehъ s™hhъ včini1ti, hrt0vi ўserdnw pom0limsz vёrnіi: sydъ bo tamw gr0znый, i3 i3spыtanіe strašnoe: i3 nikt0že samъ sebЁ pomoщi2 m0žetъ, razvэ blg†z dэlA, i3 džbщaz vёrnыhъ mltva, i3 vozopіi1mъ: ne vni1di vъ sydъ gDi, sъ rab0mъ tvoi1mъ.

Slava: Vъ nestarёemэй tvoeй slavэ, i3 sladosti raйskoй, t nasъ prestavlьšagosz nhnэ včini2 blže, ćkw pravoslavіemъ i3 pokasnіemъ pritekšagw kъ tebЁ vъ vёrэ, i3 sotvori2 є3go2 i3zbranna predstatelz crtvіz tvoegw2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: TS ćkw m™rь ži1zni pače є3stestvA syщuю bcde dv7o, blgočestnw vospэvaemъ vёrnіi: tob0ю bo mы2 ўmeršіi prežde njbezsmertivšesz, njbrэt0homъ živ0tъ, i3 sE tebЁ pёsnь i3spolnsemъ.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže pravednіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti:

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

E#xapostіlarій:

Nhnэ ўpok0ihsz, i3 njbrэt0hъ njslabu mn0gu, ćkw prestavihsz t i3stlёnіz, i3 preloži1hsz kъ životY: gDi slava tebЁ.

I# lю1dіe t0йžde.

Stjhъ №: Čelovёkъ ćkw travA, dnje є3gw2 ćkw cvёtъ selьnый.

Stjhъ v7: Ćkw dyhъ pr0йde vъ nemъ, i3 ne bydetъ.

Stjhъ G: I# i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

I# na kjйždo stjhъ є3xapostіlarій.

Taže, Slava, i3 nhnэ:

Nhnэ i3zbrahъ bGom™rь ntrokovi1cu, ćkw rodi1sz i3z8 neS hrt0sъ i3zbavitelь vsёhъ: gDi slava tebЁ.

I# ѓbіe: Hvali1te gDa sъ nb7sъ, hvali1te є3go2 vъ vhšnihъ.

Taže stіhi6rы, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Tčaznnaz:

NJbGotvorenъ vъ prestavlenіi životvorsщimъ tvoi1mъ hrtE nhnэ tainstvomъ, kъ tebЁ preйde b9estvennый služi1telь tv0й: prіimi2 vъ rycэ tvoi2 dyšu є3gw2 ćkw ptencA, ўčini2 є3go2 vo dv0rэhъ tvoi1hъ i3 vo ѓgGlьskaz likosto‰nіz, i3 ўpok0й, є3g0že prіslъ є3si2 povelёnіemъ tvoi1mъ gDi, veli1kіz radi tvoeS mlcti.

Strannoe smerti tainstvo: nadh0ditъ bo vsBmъ vъ bezg0dіi, є3stestvo2 rastlэvaetsz nyždeю, starcы vzimaetъ, i3gymenы, kni1žniki, ўči1teli syєtnaz mydrstvuющыz tli1tъ, є3pjskopы, pastыri. No vozzovemъ so slezami: povelёnіemъ tvoi1mъ gDi, є3g0že prіslъ є3si2, ўpok0й veli1kіz radi tvoeS mlcti.

Ži1telьstvovavъ vo blgočestіi, i3 ўkrašenъ sщ7ennikъ tv0й hrtE, žrecъ i3 prinosi1telь b9estvennыhъ tainstvъ, tvoi1mъ b9estvennыmъ povelёnіemъ preйde t žiteйskihъ m0lvъ kъ tebЁ: є3g0že ćkw sщ7ennika sp7se prіi1mъ sp7si2, i3 sъ prvdnыmi ўpok0й, є3g0že prіslъ є3si2, veli1kіz radi tvoeS mlcti.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

BGa i3z8 tebE vopl0щšagosz poznahomъ bGor0dice dv7o: togo2 moli2, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Taže glag0lюtъ: Slava vъ vhšnihъ bGu, i3 na zemli2 mi1rъ, vъ čelovёcэhъ blgovolenіe.

I# po є4že: Spod0bi gDi: Glag0letъ nastosщыz stіhi6rы, samoglasnы damaski1nwvы, glasъ №:

Kaz žiteйskaz sladostь prebыvaetъ pečali nepričastna; kaz li slava stoi1tъ na zemli2 neprel0žna; vs‰ sёni nemwщnёйša, vs‰ s0nій prelє1stnэйša: є3di1nэmъ mgnovenіemъ, i3 sі‰ vs‰ smertь prіemletъ. No vo svёtэ hrtE licA tvoegw2, i3 vъ naslaždenіi tvoeS krasotы2, є3g0že i3zbralъ є3si2 ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: GDь pasetъ mS, i3 ničt0že mS liši1tъ.

Dёlomъ sp7se m0й pokazyeši, ćkw tы2 є3si2 vsёhъ voskrnіe, sl0vomъ sl0ve lazarz i3z8 mertvыhъ voskRsi1lъ є3si2: togdA verєi2 sotr0šasz, vrata že ѓdwva smuti1šasz: togdA s0nъ smertь pokazasz čelovёčeskaz. No vo є4že sp7sti2 tvoE sozdanіe, ґ ne vo є4že njsudi1ti prišedый, є3g0že i3zbralъ є3si2, ўpok0й ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

VsBmъ predstatelьnica teplaz pokazalasz є3si2 bGorodi1telьnice, vsёhъ pokr0ve, deržava že t bGa pribэgaющыmъ kъ tebЁ: vъ nyždahъ syщыmъ pom0щnica. PlBnnыmъ sk0roe i3zbavlenіe. Tebe bo hrt0sъ na varvarы položi1lъ є4stь msti1telьnicu, i3 zastypnicu, i3 stёnu nerazruši1muю, i3 nemoщnы6mъ krёpostь neprebori1muю, i3 mi1ra podatelьnicu dušamъ našыmъ.

Stіhi6rы, glasъ v7:

Ўvы2 mnЁ, kkovhй p0dvigъ i4matь dušA razlučaющisz t tэlesE! Ўvы2, togdA koli1kw slezi1tъ, i3 nёstь pomi1luzй ю5! Ko ѓgGlwmъ džči vozvodsщi, bezdёlьnw m0litsz: kъ čelovёkwmъ rycэ prostiraющi, ne i4matь pomogaющagw. Tёmže vozlю1blennіi moi2 bratіe, pomhslivše našu kratkuю ži1znь, prestavlennomu ўpokoenіz t hrtA pr0simъ, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Stjhъ: Ko gDu, vnegdA skorbёti mi2, vozzvahъ, i3 ўslhša mS.

Prіidi1te, ќzrimъ vsi2 čydo pače ўmA, i4že včerA sъ nami shй, nhnэ leži1tъ mertvъ. Prіidi1te, poznaemъ, ćkw pomalэ vъ pogreb†lьnaz povi1tы i3 mы2 skončaemsz: i5že mĐrы pomazyющіisz blgouhannыmi, ležatъ smradni: kakw zlatomъ krassщіisz, ne ўkrašeni ležatъ i3 bez8wbrazni. Tёmže, vozlю1blennіi moi2 bratіe, razumёvše našu kratkuю ži1znь, prestavlennomu ўpokoenіz ў hrtA pr0simъ, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Stjhъ: GDi, i3zbavi dyšu moю2 t ўstenъ nepravednыhъ.

Sp7saйsz syetnый životE. Sp7saйtesz vsi2 dryzi, srHdnicы že i3 č†da: vъ pytь bo i3dY, i4mže nikogdaže šestvovahъ. No prіidi1te pomznyvše moю2 kъ vamъ lюb0vь, poslёduйte, i3 gr0bu predadi1te brenіe moE sіE: i3 i3myщago sudi1ti smirennuю moю2 dyšu, so slezami hrtA moli1te, ćkw da ngnS i4zmetъ mS neugasi1magw.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Neprohodi1maz vratA, taйnw zapečatstvwvannaz, blgoslovennaz bcde dv7o, prіimi2 molє1nіz n†ša, i3 prinesi2 tvoemY sn7u i3 bGu, da sp7setъ tob0ю dyšы našz.

Stіhi6rы samoglasnы, glasъ G:

SE ležY vozlю1blennіi moi2 bratіe, posredЁ vsёhъ molčali1vъ i3 bezglasenъ: ўstA ўprazdni1šasz, ljzhkъ prestA i3 ўstnЁ prepsšasz: rycэ svzzastэsz, i3 n0zэ splet0stэsz: zrakъ i3zmэni1sz, džči ўgas0stэ, i3 ne vi1dztъ rыdaющihъ: slyhъ ne prіemletъ pečaluющihъ v0plz, n0sъ ne ўhaetъ kadi1lьnagw blgov0nіz: i4stinnaz že lюb0vь nikogdaže ўmerщvlsetsz. Tёmže molю2 vsёhъ znaemыhъ, i3 drugHvъ moi1hъ, pomzni1te mS pred8 gDemъ, ćkw da vъ denь sydnый njbrsщu mlctь na sudi1щi džnomъ strašnomъ.

Stjhъ: Vozved0hъ džči moi2 vъ g0rы, tnю1duže prіi1detъ p0moщь moS.

Vs‰ suetA čelovёčєskaz, є3li6ka ne prebыvaюtъ po smerti: ne prebыvaetъ bogatstvo, ni sšestvuetъ slava: prišedši bo smerti, sі‰ vs‰ potrebi1šasz. Tёmže hrtY bezsmertnomu vozopіi1mъ: prestavlennagw t nasъ ўpok0й, i3dёže vsёhъ є4stь veselsщihsz žili1щe.

Stjhъ: GDь sohrani1tъ vhoždenіe tvoE i3 i3shoždenіe tvoE t nhnэ i3 do vёka.

Čelovёcы, čto2 vsye mztemsz; tečenіe sk0roe i3 žest0koe є4stь, i4mže tečemъ: dhmъ є4stь žitіE, para, i3 pepelъ, i3 prahъ po malэ bydemъ, i3 ćkw cvёtъ ўvzdaemъ. Tёmže hrtY bezsmertnomu vozopіi1mъ: prestavlьšagosz t nasъ ўpok0й, i3dёže vsёhъ є4stь veselsщihsz žili1щe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pristaniщe tS sp7senіz i4mamы bcde dv7o, vъ puči1nэ žitіS njburevaemіi. Tёmže moli2 t tebE bezsёmennw vopl0щšagosz bGa, i3 neizrečennw vočlvёčšagosz, sp7sti2 dyšы našz.

Stіhi6rы, glasъ d7:

Gdё є3stь mіrsk0e pristrastіe; gdё є3stь privremennыhъ mečtanіe; gdё є3stь zlato i3 srebro2; gdё є3stь rabHvъ mn0žestvo i3 molvA; vs‰ perstь, vs‰ pepelъ, vs‰ sёnь. No prіidi1te, vozopіi1mъ bezsmertnomu cRю2: gDi, vёčnыhъ tvoi1hъ bl†gъ spod0bi prestavlьšagosz t nasъ, ўpokosz є3go2 vъ nestarёющemsz blženstvэ tvoemъ.

Stjhъ: Vozveseli1hsz nj rekšihъ mnЁ: vъ d0mъ gDenь p0йdemъ.

Naйde smertь ćkw hi1щnikъ, naйde tli1telь, i3 nizloži1 mz, naйde i3 ne syщa mS pokazA: naйde, i3 zemlS shй, ćkw ne shй ležY. Voi1stinnu s0nіe, voi1stinnu prividёnіe є3smы2 čelovёcы. No prіidi1te, vozopіi1mъ bezsmertnomu cRю2: gDi, vёčnыhъ tvoi1hъ bl†gъ spod0bi prestavlьšagosz t nasъ, ўpokosz є3go2 vъ nestarёemэй ži1zni.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#di1na čctaz i3 nepor0čnaz dv7o, bGa bezsёmennw r0ždšaz, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stіhi6rы, glasъ є7:

Pomznyhъ prbr0ka vopію1щa: ѓzъ є4smь zemlS i3 pepelъ. I# paki razsmotri1hъ vo grobёhъ, i3 vi1dэhъ kHsti njbnaženы i3 rёhъ: u5bo kto2 є4stь carь, i3li2 v0inъ, i3li2 bogatъ, i3li2 ўb0gъ, i3li2 pravednikъ, i3li2 grёšnikъ, no ўpok0й gDi, sъ prvdnыmi rabA tvoego2.

Stjhъ: Stosщe bshu n0gi našz vo dv0rэhъ tvoi1hъ, їerli1me.

Tы2 reklъ є3si2, vёruzй vъ tS hrtE, smerti ne ќzritъ: no ćkože ѓzъ t svёta vo svёtъ, svёtъ є4smь, takw prosvэti1tesz i3 vo mnЁ vъ slavэ moeй: i4stinnый bo bGъ shй prіid0hъ sp7sti2, i5že vo i4stinnomъ pravoslavіi čtyщihъ mS є3di1nago gDa bGa, sugyba є3stestv0ma pl0ti i3 b9estvA, є3di1nago že v3postasію. Tёmъ si1ce tS i3spovёdavšago vёrnago tvoego2 rabA, vo svёtэ licA tvoegw2 so s™hmi ўpok0й, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TebЁ m0limsz, ćkw b9іi m™ri, blgoslovennaz, moli2 sp7sti1sz namъ.

Stіhi6rы, glasъ ѕ7:

Načatokъ mnЁ i3 sostavъ, ziždi1telьnoe tvoE bhstь povelёnіe: voshotёvъ bo t nevi1dimagw že i3 vi1dimagw, ži1va mS sostaviti є3stestvA: t zemli2 tёlo moE sozdalъ є3si2, dalъ že mi2 є3si2 dyšu b9estvennыmъ tvoi1mъ i3 životvorsщimъ vdohnovenіemъ. Tёmže hrtE, rabA tvoego2 vъ stranЁ živyщihъ, vъ selenіihъ pravednыhъ ўpok0й.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2.

Počelъ є3si2 w4brazomъ tvoi1mъ rykъ tvoi1hъ, sl0ve, sozdanіe: živopisavъ bo vъ veщestvennomъ zracэ, ќmnagw suщestvA pod0bіe, є3gHže i3 pričastnika mS postavilъ є3si2, položi1vъ na zemli2 načalьstvovati tvaremъ samovlastіemъ. Tёmže sp7se, rabA tvoego2 vo stranЁ živhhъ, i3 vъ ski1nіzhъ prvdnыhъ ўpok0й.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

BGa i3z8 tebE vopl0щšagosz poznahomъ bcde dv7o: togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stіhi6rы, glasъ z7:

Po w4brazu tvoemY i3 po pod0bію sozdavый vъ načalэ čelovёka, vъ rai2 postavilъ є3si2 vladёti tvoi1mi tvarьmi: zavistію že dіavoleю prelьsti1vsz, snёdi pričasti1sz, zapovэdeй tvoi1hъ prestypnikъ bhvъ. Tёmže paki vъ zemlю, t nesže vzstъ bhstь, njsudi1lъ є3si2 vozvrati1tisz gDi, i3 i3sprosi1ti ў tebЁ ўpokoenіz.

Stjhъ: K0lь vozlю1blєnna selє1nіz tvo‰, gDi si1lъ!

Razrэšaetъ vsskuю pečalь smertь, podannaz є3stestvY ґdamovu: i4bo tlёnni bhhomъ, snёdi pričasti1všesz: poznaemъ ќbw, ćkw sozdavšesz t zemli2, paki prahъ i3 pepelъ bydemъ, ćkože bёhomъ prežde. Tёmže so glasomъ plačevnыmъ sozdatelz ўm0limъ, prestavlьšemusz njslabu darovati, i3 mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TS bcde stёnu neruši1muю, i3 nadeždu vёrnіi i4mamы. Tёmže ne prestaй vLčce, moli1ti nj i5že vёroю ўs0pšihъ tvoi1hъ rabёhъ, njslabэ i5mъ bhti vъ sudЁ, є3gdA ssdetъ sn7ъ tv0й i3 bGъ: є3stestv0 bo tы2 vёsi, ćkw vsskimi grэhi2 nhnэ smэsi1sz, da tS vsi2 ўblži1mъ.

Stіhi6rы, glasъ }:

Plaču i3 rыdaю, є3gdA pomыšlsю smertь, i3 vi1ždu vo grobёhъ ležaщuю, po w4brazu b9ію sozdannuю našu krasotY, bez8wbraznu, bezslavnu, ne i3myщuю vi1da. Q čudesE, čto2 sіE є4že nj nasъ bhstь tainstvo; kakw predahomsz tlёnію; kakw soprzg0homsz smerti, voi1stinnu bGa povelёnіemъ, ćkože pi1sano є4stь, podaю1щagw prestavlьšemusz ўpokoenіe.

Tlёnni kakw bhhomъ, netlёnnый w4brazъ nosi1vše, i3 dunovenіemъ b9estvennыmъ bezsmertnuю prіemše dyšu, smэšeni bhvše, ćkože pi1sano є4stь; kakw že prestupi1homъ b9іz povelBnіz; q čudesE, kakw snёdь ži1zni njstavlьše, kd0homъ snёdь, hodataicu g0rьkіz smerti; kakw prelьщeni liši1homsz ži1zni b9estvennыz; pr0čee vozopіi1mъ hrtY: є3g0že prestavilъ є3si2, vo dv0rэhъ tvoi1hъ vseli2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pokr0vъ tv0й bcde dv7o, vračevstvo2 є4stь d¦0vnoe: vъ t0й bo pribэgaющe duševnыhъ nedygwvъ i3zbavlsemsz.

Stіhi6rы, glasъ }. Samoglasnы:

Bezmёrna є4stь blydnw živyщыmъ myka, skrežetъ zybnый, i3 plačь neutёšimый, mrakъ nesvэti1mый, i3 tьmA kromёšnzz, i3 červь neusыpaemый, slezы nedэйstvi1telьnы, i3 sydъ bez8 mlcti. Segw2 radi prežde koncA vozopіi1mъ, glag0lющe: vLko hrtE, є3g0že i3zbralъ є3si2, so i3zbrannыmi tvoi1mi ўpok0й.

Pod0benъ: Vozglasi1tъ trubA, i3 ćkw t snA mertvіi vostanutъ, živ0tъ nbcnый prіsti želaющe, nadёzšasz na tS sozdatelz i3 gDa: ne njsudi2 u5bo rabA tvoego2, smertenъ bo bezsmertne, nasъ radi bhlъ є3si2. Segw2 radi prežde koncA vozopіi1mъ, glag0lющe: vLko hrtE, є3g0že i3zbralъ є3si2, so i3zbrannыmi tvoi1mi ўpok0й.

SE i3 stіh‡i, nb7o i3 zemlS i3zmэnstsz, i3 vsS tvarь vъ netlёnіe njblečetsz: razruši1tsz tlёnіe, i3 pogi1bnetъ tьmA vъ prišestvіi tvoemъ: i4maši bo paki prіiti2 so slavoю, ćkože pi1sano є4stь, vozdati komyždo, ćkože sodёla. VLko hrtE, є3g0že i3zbralъ є3si2, so i3zbrannыmi tvoi1mi ўpok0й.

Slava, glasъ ѕ7: Prіidi1te i3 vi1dite vsi2 strannoe i3 gr0znoe vidёnіe vsBmъ poznavaemoe, w4brazъ nhnэ vi1dimый, i3 ne ktomY mydrstvuйte privremєnnaz. Dnesь dušA t tёla razlučaetsz, kъ vёčnomu prestavlsema mjru: vъ pytь bo i4detъ, i4mže nikogdaže šestvova, i3 kъ sudіi2 neliceprіemnomu, i3dёže predstostъ ѓgGlwvъ či1ni. Strašnw bo, bratіe moi2, sudi1щe džno, i3dёže vsi2 predstanemъ nazi! džvіi ќbw vэnčavaemi, džvіi že posramlsemi. Tёmže vozopіi1mъ kъ bezsmertnomu cRю2: є3gdA i4maši i3spыtati sokrovє1nnaz čelovёčєskaz, poщadi2 rabA tvoego2, є3g0že prіslъ є3si2, gDi člvэkolю1bče.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Mltvami hrtE r0ždšіz tS, i3 p®teči tvoegw2, ґpclwvъ, prbr0kwvъ, їerarhwvъ, prpdbnыhъ i3 prvdnыhъ, i3 vsёhъ s™hhъ, ўs0pšago rabA tvoego2 ўpok0й.

Taže: Blgo є4stь i3spovёdatisz gDevi: vesь.

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Pok0й sp7se našъ sъ prvdnыmi rabA tvoego2, i3 sego2 vseli2 vo dvorы2 tvo‰, ćkože є4stь pi1sano, preziraz ćkw blgъ pregrэšє1nіz є3gw2, vHlьnaz i3 nevHlьnaz, i3 vs‰ ±že vъ vёdэnіi i3 ne vъ vёdэnіi, člvэkolю1bče.

Vъ pok0iщi tvoemъ gDi, i3dёže vsi2 s™ji tvoi2 ўpokoevaюtsz, ўpok0й i3 dyšu rabA tvoegw2, ćkw є3di1nъ є3si2 člvэkolю1becъ.

M™i s™az neizrečennagw svёta, ѓgGlьskimi tS pёsnьmi počitaющe, blgočestnw veličaemъ.

Dіakonъ glag0letъ: Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže prvdnіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Po vozglasэ mltvennomъ bыvaetъ cэlovanіe, li1ku poю1щu stіhi6rы, glasъ v7:

Prіidi1te, poslёdnee cэlovanіe dadi1mъ bratіe ўmeršemu, blgodarsщe bGa: seй bo njskudЁ t sr0dstva svoegw2, i3 ko gr0bu tщi1tsz ne ktomY pekjйsz nj syetnыhъ, i3 nj mnogostrastnoй pl0ti. GdЁ nhnэ srHdnicы že i3 dryzi; sE razlučaemsz. E#g0že ўpok0iti, gDu pom0limsz.

K0e razlučenіe, q bratіe! Kjй plačь; k0e rыdanіe vъ nastosщemъ časЁ; prіidi1te ќbw cэlyйte bhvšago vmalэ sъ nami: predaetsz bo gr0bu. Kamenemъ pokrыvaetsz, vo tьmY vselsetsz, sъ mertvыmi pogrebaetsz, i3 vsёhъ sr0dnikwvъ i3 drugHvъ nhnэ razlučaetsz: є3g0že ўpok0iti, gDu pom0limsz.

Nhnэ žiteйskoe lukavoe razrušaetsz toržestvo2 suetы2: d¦ъ bo njskudЁ t selenіz, brenіe njčerni1sz, sosydъ razdrasz, bezglasenъ, nečystvenъ, mertvenъ, nedvi1žimь. E#g0že posыlaющe gr0bu, gDu pom0limsz, dati semY vo vёki ўpokoenіe.

Kk0vъ živ0tъ našъ є4stь; cvёtъ, i3 dhmъ, i3 rosA ќtrennzz voi1stinnu. Prіidi1te ќbw, ќzrimъ na grobёhъ ćsnw, gdЁ dobr0ta tэlesnaz; gdЁ ю4nostь; gdЁ sytь nčesA, i3 zrakъ plotskjй: vs‰ ўvzd0ša ćkw travA, vs‰ potrebi1šasz. Prіidi1te ko hrtY pripademъ so slezami.

Velій plačь i3 rыdanіe, velіe vozdыhanіe, i3 nyžda, razlučenіe duši2, ѓdъ i3 pogi1belь, privremennый živ0tъ, sёnь nepostosnnaz, s0nъ prelestnый: bezvremennomečtanenъ trydъ žitіS zemnagw. Daleče tbэži1mъ mіrskagw vsskagw grэhA, da nebє1snaz naslёdimъ.

Vi1dzщe predležaщa mertva, w4brazъ vosprіi1memъ vsi2 konečnagw časA: seй bo th0ditъ ćkw dhmъ t zemli2, ćkw cvёtъ tcvэtE, ćkw travA posэčesz, vretiщemъ povivaemь, zemleю pokrыvaemь. E#g0že nevi1dima njstavivše, hrtY pom0limsz, dati semY vo vёki ўpokoenіe.

Prіidi1te vnycы ґdamwvы, ўvi1dimъ na zemli2 poveržennago, po w4brazu našemu vsE blgolёpіe tlagaющa, razrušena vo gr0bэ gn0emъ, červьmi2, tьm0ю i3ždivaema, zemleю pokrыvaema. E#g0že nevi1dima njstavlьše, hrtY pom0limsz, dati vo vёki semY ўpokoenіe.

E#gdA dušA t tёla i4matь nyždeю voshi1titisz strašnыmi ѓgGlы, vsёhъ zabыvaetъ sr0dnikwvъ i3 znaemыhъ, i3 pečetsz nj byduщihъ sudi1liщeй stosnіi, ±že suetы2, i3 mnogotrydnыz pl0ti razrэšenіi: togdA sudію2 molsщe, vsi2 pom0limsz, da prosti1tъ gDь, ±že sodёla.

Prіidi1te bratіe, vo gr0bэ ќzrimъ pepelъ i3 perstь, i3z8 nesže sozdahomsz. Kamw nhnэ i4demъ; čt0 že bhhomъ, kjй ўb0gъ i3li2 bogatъ; i3li2 kjй vLka; kjй že svob0dь; i3 ne vsi1 li pepelъ; dobr0ta licA sogni2, i3 ю4nosti vesь cvёtъ ўvzdi2 smertь.

Voi1stinnu suetA i3 tlёnіe, vs‰ žitє1йskaz, vi1dы, i3 bezsl†vnaz: vsi1 bo i3sčezaemъ, vsi2 ќmremъ, carіe že i3 knszi, sudіi6 i3 nasi1lьnicы, bogatіi i3 ўb0zіi, i3 vsE є3stestvo2 čelovёčeskoe: nhnэ bo, i5že i3nogdA vъ žitіi2, vo gr0bы vergaюtsz, i5hže da ўpok0itъ gDь, pom0limsz.

Vsi2 tэlesnіi nhnэ nrganы prazdni zrstsz, i5že prežde mala dvi1žimi bshu, vsi2 nedэйstvi1telьni, mertvi, nečyvstvenni: džči bo zaid0ša, svzzastэsz n0zэ, rycэ bezm0lvstvuetэ, i3 slyhъ sъ ni1mi: ljzhkъ molčanіemъ zaklюči1sz, gr0bu predaetsz. Voi1stinnu suetA vs‰ čelovёčєskaz.

Sp7saй nadёющыzsz na tS, m™i nezahodi1magw slnca bGorodi1telьnice: ўmoli2 mltvami tvoi1mi preblgago bGa, ўpok0iti, m0limsz, nhnэ prestavlьšagosz, i3dёže ўpokoevaюtsz prvdnыhъ dysi: b9estvennыhъ bl†gъ naslёdnika pokaži2, vo dv0rэhъ prvdnыhъ, vъ pamztь, vsenepor0čnaz, vёčnuю.

Taže: Slava, glasъ ѕ7:

Zrsщe mS bezglasna, i3 bezdыhanna predležaщa, vosplačite nj mnЁ bratіe i3 dryzi, srHdnicы i3 znaemіi: včerašnій bo denь besёdovahъ sъ vami, i3 vnezapu naйde na mS strašnый časъ smertnый: no prіidi1te vsi2 lю1bzщіi mS, i3 cэlyйte mS poslёdnimъ cэlovanіemъ: ne ktomy bo sъ vami pohoždY, i3li2 sobesёduю pr0čee. Kъ sudіi1 bo thoždY, i3dёže nёstь liceprіstіz: rabъ bo i3 vladhka vkypэ predstostъ, carь i3 v0inъ, bogatый i3 ўb0gій vъ ravnэmъ dost0instvэ: kjйždo bo t svoi1hъ dёlъ, i3li2 proslavitsz, i3li2 postыdi1tsz. No prošY vsёhъ i3 molю2, neprestannw nj mnЁ moli1tesz hrtY bGu, da ne nizvedenъ bydu po grэhHmъ moi6mъ, na mёsto mučenіz: no da včini1tъ mS, i3dёže svёtъ živ0tnый.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Mltvami r0ždšіz tS hrtE, i3 p®teči tvoegw2, ґpclwvъ, prbr0kwvъ, їerarhwvъ, prpdbnыhъ, i3 prvdnыhъ, i3 vsёhъ s™hhъ, ўs0pšago rabA tvoego2 ўpok0й.

Thodsщe že ko gr0bu poю1tъ sщ7ennicы їrmosы2 veli1kagw kanHna, sjestь:

Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь: I# prHčaz.

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Vъ pok0iщi tvoemъ gDi, i3dёže vsi2 s™ji tvoi2 ўpokoevaюtsz, ўpok0й i3 dyšu rabA tvoegw2, ćkw є3di1nъ є3si2 člvэkolю1becъ.

E#di1na čctaz i3 nepor0čnaz dv7o, bGa bez8 sёmene r0ždšaz, moli2 sp7sti1sz duši2 є3gw2.

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi duši2 ўs0pšagw rabA b9іz, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz є3mY vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšu є3gw2, i3dёže prvdnіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw i3 njstavlenіz grэhHvъ є3gw2, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ glag0letъ mltvu sію2: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti:

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

I# pogrebaюtsz m0щi.

I# bыvaetъ soveršennый tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.