NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltvы vъ pervый denь, po vnegdA rodi1ti ženЁ ntročA

GDu pom0limsz.

VLko gDi vsederži1telю, i3scэlszй vsskій nedygъ, i3 vsskuю ćzю, samъ i3 sію2 dnesь rodi1všuю rabY tvoю2, i4m>kъ, i3scэli2, i3 vozstavi ю5 t ndrA, na nemže leži1tъ: zanE, po prbr0ka dv7da slovesi2, vъ bezzak0nіihъ začahomsz, i3 skvernavi vsi2 є3smы2 pred8 tob0ю. Sohrani2 sію2 i3 sego2 mladenca, є3g0že rodi2: pokrhй ю5 pod8 kr0vomъ krilY tvoє1ю, t dnešnzgw dnE, daže do poslёdnzgw є3S skončanіz, mltvami prečctыz bcdы i3 vsёhъ s™hhъ: ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

GDu pom0limsz.

VLko gDi b9e našъ, rodi1vыйsz t prečctыz vLčcы našez bcdы, i3 prisnodv7ы mRji, i3 ćkw mLnecъ vo ćslehъ vozlegjй, i3 ćkw dёtiщь vosprіemlemь bhvый: samъ i3 sію2 rabY tvoю2, dnesь rodi1všuю sіE ntročA, pomi1luй, i3 prosti2 vHlьnaz i3 nevHlьnaz є3S pregrэšє1nіz, i3 sohrani2 ю5 t vsskagw dіavolьskagw muči1telьstva: i3 i3z8 neS roždennagw mladenca soblюdi2 t vsskagw ćda, t vsskіz lю1tosti, t vsskіz byri soproti1vnagw, t duhHvъ lukavыhъ, dnevnhhъ že i3 noщnhhъ. Sію1 že soblюdi2 pod8 deržavnoю ruk0ю tvoeю, i3 daždь є4й sk0roe vostanіe, i3 t skvernы njči1sti, i3 bolёzni i3scэli2, i3 zdravіe i3 blagom0щіe duši1 že i3 tёlu daruй, i3 ѓgGlы svёtlыmi i3 sіsющimi sію2 njgradi2: i3 soblюdi2 t vsskagw nai1tіz nevi1dimыhъ duhHvъ, є4й gDi, t nedyga i3 slabosti, t revnosti i3 zavisti, i3 t nčesъ priz0ra, i3 pomi1luй ю5 i3 mladenca, po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 njči1sti ю5 t tэlesnыz skvernы, i3 razli1čnыhъ є4й nahodsщihъ ўtr0bnыhъ stuženій, i3 i3zvedi2 ю5 sk0roю mi1lostію tvoeю vo smirennomъ є3S tёlэ vo i3spravlenіe: i3 i3z8 neS roždennago mladenca spod0bi pokloni1tisz zemn0mu hramu, є3g0že ўgot0valъ є3si2 slavosl0vitisz i4meni tvoemY s™0mu.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

GDu pom0limsz.

GDi b9e našъ, blgovoli1vый sni1ti sъ nb7sъ, i3 rodi1tisz t s™hz bcdы i3 prisnodv7ы mRji, spasenіz radi nasъ grёšnыhъ, vёdый nemoщn0e čelovёčeskagw є3stestvA, prosti2 rabЁ tvoeй i4m>kъ, dnesь rodi1všeй, po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ. Th bo reklъ є3si2 gDi: rasti1tesz, i3 ўmn0žitesz, i3 i3sp0lnite zemlю, i3 njbladaйte є4ю. Segw2 radi i3 mы2 rabi2 tvoi2 m0limsz, i3 derzaющe neѕl0bivыmъ tvoi1mъ čelovэkolю1bіemъ, so strahomъ vopіemъ kъ crtvіz tvoegw2 s™0mu i4meni: pri1zri sъ nb7sE i3 vi1ždь nemoщь nasъ njsuždennыhъ, i3 prosti2 rabЁ tvoeй seй, i4m>kъ, i3 vsemY d0mu, vъ nemže rodi1sz ntročA, i3 prikosnyvšыmsz є4й, i3 zdЁ njbrэtaющыmsz vsBmъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ bGъ prosti2: ćkw є3di1nъ i4maši vlastь njstavlsti grэhi2, mltvami pres™hz bcdы i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.