NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Či1nъ, є3gdA sluči1tsz vsk0rэ velьmi2 bolьn0mu dati pričastіe

Prіemletъ їereй častь t s™hhъ t†inъ, vlagaetъ vъ poti1rъ i3 vlivaetъ malw vіnA, ćkože m0щno bolьn0mu ўd0bь prіsti to2.

I# načinaetъ: Blgoslovenъ bGъ našъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw: Taže, Tris™0e. Po DŽ§e našъ: GDi pomi1luй, v7i. Prіidi1te pokloni1msz: tri1ždы. Vёruю vo є3di1nago bGa: daže do koncA.

Taže glag0letъ:

Večeri tvoeS taйnыz, dnesь sn7e b9ій, pričastnika mS prіimi2: ne bo2 vragHmъ tvoi6mъ taйnu povёmъ, ni lobz†nіz ti2 damъ ćkw їyda, no ćkw razb0йnikъ i3spovёdaю tS: pomzni1 mz gDi vo crtvіi tvoemъ.

Slava: CRю2 nbcnый, ўtёšitelю, dš7e i4stinы, i4že vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй, sokr0viщe blgi1hъ i3 ži1zni podatelю: prіidi2 i3 vseli1sz vъ nы2, i3 njči1sti nы2 t vsskіz skvernы, i3 sp7si2 blže dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: BGa i3z8 tebE voploti1všagosz razumёhomъ, bcde dv7o: togo2 moli2 sp7sti2 dyšы našz.

GDi pomi1luй, m7.

Taže mltvu sію2:

VLko gDi ї}se hrtE sp7se našъ, є3di1ne i3mёzй vlastь tpuщati grэhi2, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ bGъ, prezri vs‰, ±že vъ vёdэnіi i3 nevёdэnіi sogrэšє1nіz rabA tvoegw2, i4m>kъ, bez8 njsuždenіz spod0bi є3go2 prіsti prečctыhъ t†inъ tvoi1hъ, ne vъ mučenіe, ni vъ priloženіe grэhHvъ, no vo njčiщenіe duši2 i3 tёla, i3 vo njbručenіe crtvіz tvoegw2: ćkw p0moщь є3si2, i3 stэnA tverda, i3 vozbranenіe proti1vnomu, i3 njčiщenіe sogrэšenієmъ є3gw2. Ćkw mlctivъ i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Mltva vtoraz:

GDi, vёmъ, ćkw nёsmь dost0inъ, da pod8 kr0vъ m0й vni1deši, vъ d0mъ duši2 moeS, zanE vsS pustA, i3 padšazsz є4stь, i3 ne i4maši vo mnЁ mёsta dost0йna, gdЁ glavY podkloni1ti: no poneže h0щeši bhti so mn0ю, na щedrHtы tvo‰ nadёzvsz prihoždY kъ tebЁ. Poveli2 dvє1ri tversti nedost0йnыhъ moi1hъ ќstъ, da tebE є3di1nagw nashщusz: vni1di vъ mS, i3 njči1sti mS t vsskіz skvernы plotskjz i3 duševnыz. Bydi mi2 pom0щnikъ i3 zastypnikъ, i3 spod0bi mS njdesnyю tebE stati mltvami i3 molenіemъ prečctыz vLčcы našez bcdы i3 prisnodv7ы mRji i3 vsёhъ s™hhъ, i5že t vёka tebЁ ўgodi1všihъ: ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki, ґmi1nь.

Mltva tretіz:

GDь bGъ premlctivый da ўщedritъ tS. GDь ї}sъ hrt0sъ vs‰kaz prošє1nіz blg†z da podastъ tebЁ. GDь vsemogjй da i3zbavitъ tS t vsskіz napasti. GDь da nauči1tъ tS. GDь da vrazumi1tъ tS. GDь da pom0žetъ ti2. GDь da sp7setъ tS. GDь da zaщiti1tъ tS. GDь da sohrani1tъ tS. GDь da njči1stitъ tS. GDь radosti d¦0vnыz da i3sp0lnitъ tS. GDь duši2 i3 tёlu tvoemY da bydetъ zastypnikъ. GDь, ćkw mlcrdъ i3 blgjй člvэkolю1becъ, proщenіe grэhHvъ da podastъ tebЁ. GDь bGъ ї}sъ hrt0sъ, vъ denь sydnый da pomi1luetъ tS, i3 da blgoslovi1tъ tS vo vs‰ dni6 životA tvoegw2. Ćkw tomY podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ, blgi1mъ, i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# ѓщe bydetъ bolьnhй prežde segw2 i3spovэdalsz, to2 ѓbіe pričaщaetъ є3go2 s™hhъ t†inъ. Ѓщe že ni2, povelэvaetъ їereй malw tstupi1ti tY syщыmъ, i3 voprošaetъ є3go2 nj sogrэšenіihъ razli1čnыhъ, i3 mnogowbraznыhъ, tщasz, da ničt0že ўtaeno, i3li2 srama radi ne i3spovёdano bydetъ togdA.

I# po i3spovэdanіi, glag0letъ їereй mltvu sію2:

GDi b9e našъ, petr0vi i3 bludni1cэ slezami grэhi2 njstavivый, i3 mыtarS poznavšago svo‰ pregrэšє1nіz njpravdavый, prіimi2 i3spovэdanіe rabA tvoegw2, i4m>kъ, i3 є4že ti2 sogrэši2, vHlьnыz є3gw2 grэhi2 i3 nevHlьnыz sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgъ prezri. Th bo є3di1nъ vlastь i4maši tpuщati grэhi2, ćkw bGъ mlctemъ i3 щedr0tamъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Po pričaщenіi glag0letъ: Nhnэ tpuщaeši rabA tvoego2 vLko, po glag0lu tvoemY sъ mi1romъ: ćkw vi1dэsta džči moi2 sp7senіe tvoE, є4že є3si2 ўgot0valъ pred8 licemъ vsёhъ lюdeй, svёtъ vo tkrovenіe kzhkwvъ, i3 slavu lюdeй tvoi1hъ ї}lz.

Taže: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь dnE. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Mltvami gDi vsёhъ s™hhъ, i3 bcdы tv0й mi1rъ daždь namъ, i3 pomi1luй nasъ, ćkw є3di1nъ щedrъ.

GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

I# tpystъ nastosщagw dnE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.