NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe vэnčanіz

Ѓщe ќbw hotstъ vъ t0žde vremz vэnčatisz, vh0dztъ vo hramъ so svэщami vozžžennыmi, pred8idyщu sщ7enniku sъ kadi1lьniceю, i3 poю1щu pal0mъ rk7z, si1ce: Lю1dіe že na kjйždo stjhъ glag0lюtъ:

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Blženi vsi2 bosщіisz gDa.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Hodsщіi vъ putehъ є3gw2.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Trudы2 plodHvъ tvoi1hъ snёsi.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Blženъ є3si2, i3 dobro2 tebЁ bydetъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

ŽenA tvoS ćkw lozA plodovi1ta, vo stranahъ d0mu tvoegw2.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Shnove tvoi2 ćkw novosaždє1nіz m†slična, džkrestъ trapezы tvoeS.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

SE takw blgoslovi1tsz čelovёkъ bosйsz gDa.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Blgoslovi1tъ tS gDь t sіHna, i3 ќzriši blg†z їerli1ma vs‰ dni6 životA tvoegw2.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

I# ќzriši shnы sыnHvъ tvoi1hъ: mi1rъ na ї}lz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Posemъ glag0letъ їereй pouči1telьnoe sl0vo, skazyz i5mъ, čto2 є4stь supryžestva taйna: i3 kakw vъ supryžestvэ bGoug0dnw i3 čestnw ži1telьstvovati i4mutъ. Po skončanіi že sl0va, voprošaetъ їereй ženihA glag0lz:

I$maši li, i4m>kъ proizvolenіe blg0e i3 neprinuždennoe, i3 krёpkuю mhslь, posti sebЁ vъ ženY sію2, i4m>kъ, ю4že zdЁ pred8 tob0ю vi1diši;

I# tvэщaetъ ženi1hъ, glag0lz: I$mamъ, čestnhй džtče.

Їereй paki: Ne njbэщalsz li є3si2 i3n0й nevёstэ;

Ženi1hъ: Ne njbэщahsz, čestnhй džtče.

I# ѓbіe їereй, zrS kъ nevёstэ, voprošaetъ ю5, glag0lz:

I$maši li proizvolenіe blg0e i3 neprinuždennoe, i3 tverduю mhslь, posti sebЁ vъ myža sego2 i4m>kъ, є3g0že pred8 tob0ю zdЁ vi1diši;

I# tvэщaetъ nevёsta, glag0lющi: I$mamъ, čestnhй džtče.

Їereй paki: Ne njbэщalasz li є3si2 i3n0mu myžu:

I# tvэщaetъ nevёsta: Ne njbэщahsz, čestnhй džtče.

Taže glag0letъ dіakonъ: Blgoslovi2 vladhko.

Sщ7ennikъ: Blgosloveno crtvo nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ є3ktenію2:

Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 spasenіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

NJ veli1kom gospodi1ne i o3tcE našemъ s™ёйšemъ patrіarsэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1ne našemъ vыsokoprewsvzщennэйšemъ mitropoljtэ i4m>kъ, čestnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čtэ i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

NJ bogohrani1mэй stranЁ našeй, vlastehъ i3 v0instvэ є3S, gDu pom0limsz.

NJ rabёhъ b9іihъ, i4m>kъ, i4m>kъ, nhnэ sočetavaющihsz drygъ drygu vъ braka nbщenіe, i3 nj sp7senіi i4hъ, gDu pom0limsz.

NJ є4že blgoslovi1tisz braku semY, ćkože vъ kanэ galіleйstэй, gDu pom0limsz.

NJ є4že podatisz i5mъ cэlomydrію, i3 plodY čreva na p0lьzu, gDu pom0limsz.

NJ є4že vozveseli1tisz i5mъ vidёnіemъ sыnHvъ i3 dщereй, gDu pom0limsz.

NJ є4že darovatisz i5mъ blgočadіz vosprіstію, i3 nezaz0rnomu prebыvanію, gDu pom0limsz.

NJ є4že darovati i5mže i3 namъ vs‰ ko sp7senію prošє1nіz, gDu pom0limsz.

NJ є4že i3zbavitisz i5mže i3 namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Zastupi2, spasi2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drugъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglašenіe: Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь, i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ mltvu sію2 veleglasnw:

B9e prečctый, i3 vseS tvari sodёtelю, rebro2 praotca ґdama za tvoE člvэkolю1bіe vъ ženY prewbrazi1vый, i3 blgoslovi1vый |, i3 rekjй: rasti1tesz i3 mn0žitesz i3 njbladaйte zemleю, i3 nboю2 є3ю2 є3di1nъ ќdъ pokazavый soprzženіemъ: segH bo radi njstavitъ čelovёkъ ntcA svoego2 i3 materь, i3 prilэpi1tsz ženЁ svoeй, i3 bydeta dvA vъ pl0tь є3di1nu, i3 ±že bGъ sprzžE, čelovёkъ da ne razlučaetъ. I$že rabA tvoego2 ґvraama blgoslovi1vый i3 razverzый ložesnA s†rrina, i3 ntcA mn0žestva kzhkwvъ sotvori1vый: i4že їsaaka revekcэ darovavый, i3 roždestvo2 є3S blgoslovi1vый: i4že їakwva rahi1lэ sočetavый, i3 i3z8 negw2 dvanadesztь patrіarhwvъ pokazavый: i4že їHsifa i3 ґsenefu sprzgjй, pl0dъ dэtotvorenіz i5mъ, є3frema i3 manassjю darovavый: i4že zaharію i3 є3lіsavetъ prіemый, i3 predteču roždenіe i5mъ pokazavый: i4že t k0rene їesseova po pl0ti i3zrasti1vый prisnodv7u, i3 i3z8 neS voploti1vыйsz, i3 rodi1vыйsz vo sp7senіe r0da čelovёčeskagw, i4že za neizrečennый tv0й darъ i3 mn0guю blgostь, prišedый vъ kanu galіleйskuю, i3 tamošnій brakъ blgoslovi1vый: da kvi1ši, ćkw tvoS v0lz є4stь zak0nnoe supryžestvo, i3 є4že i3z8 negw2 čadotvorenіe. Samъ vLko pres™hй, prіimi2 molenіe nasъ rabHvъ tvoi1hъ, ćkože tamw, i3 zdЁ prišedъ nevi1dimыmъ tvoi1mъ predstatelьstvomъ, blgoslovi2 brakъ seй, i3 podaždь rabHmъ tvoi6mъ si6mъ, i4m>kъ, i3 i4m>kъ, živ0tъ mi1renъ, dolgodenstvіe, cэlomydrіe, drygъ ko drygu lюb0vь vъ soю1zэ mi1ra, sёmz dolgoži1znennoe, nj čadэhъ blgodatь, neuvzdaemый slavы vэnecъ. Spod0bi | vi1dэti č†da čadwvъ, l0že є3ю2 nenavёtno soblюdi2, i3 daždь i4ma t rosы2 nbcnыz svhše, i3 t tyka zemnagw: i3sp0lni d0mы i4hъ pšeni1cы, vіnA i3 є3lea i3 vsskіz blagosthni, da prepodaю1tъ i3 trebuющыmъ, daruz kypnw i3 syщыmъ sъ ni1ma vs‰ ±že ko sp7senію prošє1nіz.

Ćkw bGъ mlcti, i3 щedr0tъ, i3 člvэkolю1bіz є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ, mltvu sію2 veleglasnw:

Blgoslovenъ є3si2 gDi b9e našъ, i4že taйnagw i3 či1stagw braka svzщennodэйstvi1telю, i3 tэlesnagw zakonopoloži1telю, netlёnіz hrani1telю, žiteйskihъ blagjй stroi1telю: samъ i3 nhnэ vLko, vъ načalэ sozdavый čelovёka, i3 položi1vый є3go2 ćkw carS tvari, i3 rekjй: ne dobro2 bhti čelovёku є3di1nomu na zemli2, sotvori1mъ є3mY pom0щnika po nemY: i3 vzemъ є3di1no t rebrъ є3gw2, sozdalъ є3si2 ženY, ю4že vi1dэvъ ґdamъ, rečE: sіS nhnэ k0stь t kosteй moi1hъ, i3 pl0tь t pl0ti moeS: sіS narečetsz ženA, ćkw t myža svoegw2 vzztA bhstь sіS. Segw2 radi njstavitъ čelovёkъ ntcA svoego2 i3 materь, i3 prilэpi1tsz ženЁ svoeй, i3 bydeta dvA vъ pl0tь є3di1nu: i3 ±že bGъ soprzžE, čelovёkъ da ne razlučaetъ. Samъ i3 nhnэ vLko gDi b9e našъ, nizposli2 blgodatь tvoю2 nbcnuю na rabы6 tvo‰ sі‰, i4m>kъ, i4m>kъ: i3 daždь rabЁ seй vo vsemъ povinovatisz myžu, i3 rabY tvoemY semY bhti vo glavY ženы2, ćkw da poživytъ po v0li tvoeй. Blgoslovi2 | gDi b9e našъ, ćkože blgoslovi1lъ є3si2 ґvraama i3 sarru: Blgoslovi2 | gDi b9e našъ, ćkože blgoslovi1lъ є3si2 їsaaka i3 revekku: Blgoslovi2 | gDi b9e našъ, ćkože blgoslovi1lъ є3si2 їakwva, i3 vs‰ patrіarhi: Blgoslovi2 | gDi b9e našъ, ćkože blgoslovi1lъ є3si2 їHsifa i3 ґsenefu: Blgoslovi2 | gDi b9e našъ, ćkože blgoslovi1lъ є3si2 mwmsea i3 sepfHru: Blgoslovi2 | gDi b9e našъ, ćkože blgoslovi1lъ є3si2 їwakjma i3 ѓnnu: Blgoslovi2 | gDi b9e našъ, ćkože blgoslovi1lъ є3si2 zaharію i3 є3lіsavetъ. Sohrani2 | gDi b9e našъ, ćkože sohrani1lъ є3si2 nHz vъ kovčezэ: sohrani2 | gDi b9e našъ, ćkože sohrani1lъ є3si2 їHnu vo črevэ ki1tovэ. Sohrani2 | gDi b9e našъ, ćkože sohrani1lъ є3si2 s™ы6z tri2 džtroki t ngnS, nizposlavый i5mъ r0su sъ nb7sE: i3 da prіi1detъ na nS radostь džnaz, ю4že i3msše blžennaz є3lena, є3gdA njbrёte čctnhй krtъ. Pomzni2 | gDi b9e našъ, ćkože pomznylъ є3si2 є3nHha, si1ma, i3lію2. Pomzni2 | gDi b9e našъ, ćkože pomznylъ є3si2 s™ы6z tvo‰ čethredesztь myčeniki, nizposlavый i5mъ sъ nb7sE vэncы2. Pomzni2 b9e i3 vospitavšыz i4hъ rodi1teli: zanE mltvы rodi1teleй ўtverždaюtъ njsnov†nіz domHvъ. Pomzni2 gDi b9e našъ, rabы6 tvo‰ ўnevёstivšыzsz, sšedšыzsz vъ radostь sію2. Pomzni2 gDi b9e našъ rabA tvoego2, i4m>kъ, i3 rabY tvoю2, i4m>kъ, i3 blgoslovi2 |. Daždь i5mъ pl0dъ čreva, dobročadіe, є3dinomhslіe dyšъ i3 tэlesъ: vozvhsi | ćkw kedrы lіv†nskіz, ćkw l0zu blgor0zgnuю. Daruй i4mъ sёmz klaszno, da vsskoe samodov0lьstvo i3myщe, i3z8wbi1luюtъ na vsskoe dёlo blg0e, i3 tebЁ blgoug0dnoe: i3 da ќzrztъ shnы sыnHvъ svoi1hъ, ćkw novosaždє1nіz m†sličnaz džkrestъ trapezы i4hъ: i3 blgougodi1vše pred8 tob0ю, vozsіsюtъ ćkw svэti6la na nb7si2, vъ tebЁ gDэ našemъ. Sъ tob0ю že slava, deržava, čestь i3 poklonenіe, beznačalьnomu tvoemY nc7Y, i3 životvorsщemu tvoemY d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I# paki sщ7ennikъ mltvu sію2 glag0letъ veleglasnw:

B9e s™hй, sozdavый t persti čelovёka, i3 t rebrA є3gw2 vozsozdavый ženY, i3 sprzgjй є3mY pom0щnika po nemY, za є4že takw g0dno bhstь tvoemY veli1čestvu, ne є3di1nomu bhti čelovёku na zemli2: samъ i3 nhnэ vLko, nizposli2 ryku tvoю2 t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 sočetaй rabA tvoego2 sego2, i4m>kъ, i3 rabY tvoю2 sію2, i4m>kъ, zanE t tebE sočetavaetsz myžu ženA. Soprzzi2 | vъ є3dinomydrіi, vэnčaй | vъ pl0tь є3di1nu, daruй i4ma pl0dъ čreva, blgočadіz vosprіstіe.

Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# po ґmi1nэ, prіemъ sщ7ennikъ vэncы2, vэnčaetъ pervэe ženihA, glag0lz:

Vэnčaetsz rabъ b9ій, i4m>kъ rabЁ b9іeй, i4m>kъ vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

Taže vэnčaetъ i3 nevёstu, glag0lz:

Vэnčaetsz rabA b9іz, i4m>kъ, rabY b9ію, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a.

Taže blgoslovlsetъ | tri1ždы, glag0lz tri1ždы:

GDi b9e našъ, slavoю i3 čestію vэnčaй |.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Taže prokjmenъ ґpcla, glasъ }:

Položi1lъ є3si2 na glavahъ i4hъ vэncы2, t kameneй čctnhhъ, životA prosi1ša ў tebE, i3 dalъ є3si2 i5mъ.

Stjhъ: Ćkw dasi i5mъ blgoslovenіe vъ vёkъ vёka, vozveseli1ši | radostію sъ licemъ tvoi1mъ.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Kъ є3feseєmъ poslanіz s™ago ґpcla pavla čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolъ ko є3feseєmъ, začalo ©l.

Bratіe blgodarsщe vsegdA nj vsёhъ, nj i4meni gDa našegw ї}sa hrtA, bGu i3 nc7Y: Povinyющesz drygъ drygu vъ strasэ b9іi. Žєnы2 svoi6mъ mužє1mъ povinyйtesz, ćkože gDu: zanE myžъ glavA є4stь ženы2, ćkože i3 hrt0sъ glavA cRkve, i3 t0й є4stь sp7si1telь tёla. No ćkože cRkovь povinyetsz hrtY, takožde i3 žєnы2 svoi6mъ mužє1mъ vo vsemъ. Myžіe, lюbi1te svo‰ žєnы2, ćkože i3 hrt0sъ vozlюbi2 cRkovь, i3 sebE predadE za nю2: Da njsvzti1tъ ю5, njči1stivъ baneю vodn0ю vъ glag0lэ. Da predstavitъ ю5 sebЁ slavnu cRkovь, ne i3myщu skvernы, i3li2 por0ka, i3li2 nёčto t takovhhъ: no da є4stь svztA i3 nepor0čna. Takw d0lžni sytь myžіe lюbi1ti svo‰ žєnы2, ćkw svo‰ tэlesA: lюbsй bo svoю2 ženY, sebE samago lю1bitъ. Nikt0že bo kogdA svoю2 pl0tь voznenavi1dэ, no pitaetъ i3 grёetъ ю5, ćkože i3 gDь cRkovь: zanE ќdi є3smы2 tёla є3gw2, t pl0ti є3gw2, i3 t kosteй є3gw2. Segw2 radi njstavitъ čelovёkъ ntcA svoego2 i3 materь, i3 prilэpi1tsz kъ ženЁ svoeй, i3 bydeta dvA vъ pl0tь є3di1nu: Taйna sіS veli1ka є4stь: ѓzъ že glag0lю vo hrtA, i3 vo cRkovь. Nbače i3 vы2 po є3di1nomu, kjйždo svoю2 ženY si1ce da lю1bitъ, ćkože i3 sebE: ґ ženA da boi1tsz svoegw2 myža.

Їereй: Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь

Ґllilyіa, glasъ є7.

Stjhъ: Tы2 gDi sohrani1ši nы2 i3 soblюdeši nы2 t r0da segw2, i3 vo vёkъ.

Posemъ dіakonъ: Premydrostь, pr0sti ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Їereй: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Їereй: T їwanna s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Slava tebЁ, gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

E#đlіe t їwanna, začalo ѕ7.

Vo vremz džno, brakъ bhstь vъ kanэ galіleйstэй, i3 bЁ mati ї}sova tY. Zvanъ že bhstь ї}sъ i3 ўčenicы2 є3gw2 na brakъ. I# ne dostavšu vіnY, glag0la mati ї}sova kъ nemY: vіnA ne i4mutъ. Glag0la є4й ї}sъ: čto2 є4stь mnЁ i3 tebЁ, ženo; ne u5 prіi1de časъ m0й. Glag0la m™i є3gw2 slugamъ: є4že ѓщe glag0letъ vamъ, sotvori1te. Bёhu že tY vodon0sы kamenni šestь, ležaщe po njčiщenію їudeйsku, vmэstsщыz po dvэmA i3li2 trіemъ mёramъ. Glag0la i5mъ ї}sъ: nap0lnite vodon0sы vodы2. I# nap0lniša i5hъ do verhA. I# glag0la i5mъ: počerpi1te nhnэ, i3 prinesi1te ґrhіtrіkli1novi. I# prines0ša. Ćkože vkusi2 ґrhіtrіkli1nъ vіnA bhvšagw t vodы2, (i3 ne vёdzše tkydu є4stь: slugi6 že vёdzhu počerpšіi v0du:) priglasi2 ženihA ґrhіtrіkli1nъ, I# glag0la є3mY: vsskъ čelovёkъ prežde d0broe vіno2 polagaetъ, i3 є3gdA ўpію1tsz, togdA hyždšee: th že soblю1lъ є3si2 d0broe vіno2 doselэ. SE sotvori2 načatokъ znamenієmъ ї}sъ vъ kanэ galіleйstэй, i3 kvi2 slavu svoю2, i3 vёrovaša vъ nego2 ў§ncы2 є3gw2.

Dіakonъ: Rcemъ vsi2 t vseS duši2 i3 t vsegw2 pomыšlenіz našegw rcemъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

GDi vsederži1telю, b9e nc7ъ našihъ, m0limъ ti sz, ўslhši, i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mi1losti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši, i3

pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj mi1losti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi, posэщenіi rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ, i3 pominaetъ i5hže h0щetъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ: Ćkw mi1lostivъ i3 čelovэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй:

Sщ7ennikъ mltvu sію2:

GDi b9e našъ, vo sp7si1telьnomъ tvoemъ smotrenіi, spod0bivый vъ kanэ galіleйstэй, čctnhй pokazati brakъ tvoi1mъ prišestvіemъ, samъ nhnэ rabы6 tvo‰, i4m>kъ, i3 i4m>kъ ±že blgovoli1lъ є3si2 sočetavatisz drygъ drygu, vъ mi1rэ i3 є3dinomhslіi sohrani2: čctnhй i4hъ brakъ pokaži2, neskvernoe i4hъ l0že soblюdi2, nepor0čnoe i4hъ soži1telьstvo prebыvati blgovoli2, i3 spod0bi | vъ starosti masti1tэй dosti1gnuti, či1stыmъ serdcemъ dёlaющz zapwvэdi tvo‰.

Th bo є3si2 bGъ našъ, bGъ є4že mi1lovati i3 sp7sati, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 vses™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

DnE vsegw2 soveršenna, svsta, mi1rna i3 bezgrёšna, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

ЃgGla mi1rna, vёrna nastavnika, hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, ў gDa pr0simъ.

Proщenіz i3 njstavlenіz grэhHvъ i3 pregrэšenій našihъ, ў gDa pr0simъ.

D0brыhъ i3 poleznыhъ dušamъ našыmъ, i3 mi1ra mjrovi, ў gDa pr0simъ.

Pr0čee vremz životA našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, ў gDa pr0simъ.

Hrtіanskіz konči1nы životA našegw, bezbolёznenы, neposthdnы, mi1rnы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudi1щi hrt0vэ pr0simъ.

Soedinenіe vёrы, i3 pričastіe s™agw d¦a i3sprosi1vše, sami sebE, i3 drugъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ: I# spod0bi nasъ vLko, so derznovenіemъ newsuždennw smёti prizыvati tebE nbcnago bGa nc7A, i3 glag0lati:

I# lю1dіe: DŽ§e našъ: vesь do koncA.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Taže prin0sitsz džbщaz čaša, i3 blgoslovlsetъ ю5 sщ7ennikъ, i3 glag0letъ mltvu sію2:

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

B9e, vs‰ sotvori1vый krёpostію tvoeю, i3 ўtverdi1vый vselennuю, i3 ўkrasi1vый vэnecъ vsёhъ sotvorennыhъ t tebE, i3 čašu džbщuю sію2 podavazй sočetavaющыmsz ko nbщenію braka, blgoslovi2 blgoslovenіemъ d¦0vnыmъ.

Vozglasnw: Ćkw blgoslovi1sz tvoE i4mz, i3 proslavisz tvoE crtvo:

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže vzemъ sщ7ennikъ vъ ryku džbщuю čašu, prepodaetъ i5mъ tri1ždы: pervэe myžu, i3 pot0mъ ženЁ. I# ѓbіe prіemъ | sщ7ennikъ, kymu deržaщu sozadi2 vэncы2, njbraщaetъ ćkw w4brazomъ kryga.

I# poetъ sщ7ennikъ, i3li2 lю1dіe nastosщыz tropari2, vo glasъ є7:

I#saіe likyй, dv7a, i3mЁ vo črevэ, i3 rodi2 sn7a є3mmanyila, bGa že i3 čelovёka, vost0kъ i4mz є3mY: є3g0že veličaющe, dv7u ўblažaemъ.

I#nji, glasъ z7:

S™ji myčєnicы, d0brэ stradalьčestvovavšіi, i3 vэnčavšіisz, moli1tesz ko gDu pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Slava tebЁ hrtE b9e, ґp0stolwmъ pohvalo2, myčenikwvъ radovanіe, i4hže pr0povэdь, trbca є3dinosyщnaz.

Taže vzemъ vэnecъ ženihA, glag0letъ:

Vozveli1čisz ženišE ćkože ґvraamъ, i3 blgoslovi1sz ćkože їsaakъ, i3 ўmn0žisz ćkože їakwvъ, hodsй vъ mi1rэ, i3 dёlazй vъ pravdэ zapwvэdi b9іz.

I# vnegdA vzsti vэnecъ nevёstы, glag0letъ:

I# tы2 nevёsto, vozveli1čisz ćkože sarra, i3 vozveseli1sz ćkože revekka, i3 ўmn0žisz ćkože rahi1lь. Veselsщisz nj svoemъ myžэ, hransщi predёlы zak0na, zanE takw blgovoli2 bGъ.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ mltvu:

B9e b9e našъ, prišedый vъ kanu galіleйskuю, i3 tamošnій brakъ blgoslovi1vый, blgoslovi2 i3 rabы6 tvo‰ sі‰, tvoi1mъ pr0mыslomъ ko nbщenію braka sočetavšыzsz: blgoslovi2 i4hъ vh0dы i3 i3sh0dы, ўmn0ži vo blgi1hъ živ0tъ i4hъ: vosprіimi2 vэncы2 i4hъ vъ crtvіi tvoemъ, neskvernы, i3 nepor0čnы, i3 nenavёtnы soblюdazй, vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

I# m0litsz sщ7ennikъ:

Nc7ъ, sn7ъ, i3 s™hй d¦ъ, vses™az, i3 є3dinosyщnaz, i3 živonačalьnaz trbca, є3di1no b9estvo2 i3 crtvo, da blgoslovi1tъ vasъ, i3 da podastъ vamъ dolgoži1tіe, blgočadіe, prespёznіe životA i3 vёrы, i3 da i3sp0lnitъ vasъ vsёhъ syщihъ na zemli2 blgi1hъ: da spod0bitъ vasъ i3 njbэщannыhъ blagъ vosprіstіz, mltvami s™hz bcdы, i3 vsёhъ s™hhъ, ґmi1nь.

Taže vh0dztъ, i3 pozdravlsюtъ i5hъ, i3 cэlovanіe drygъ dryga, i3 bыvaetъ t sщ7ennika soveršennый tpystъ.

Rekšu dіakonu: Premydrostь.

Li1kъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ, i3 slavnэйšuю bez8 sravnenіz seraf‡mъ, bez8 i3stlёnіz bGa sl0va r0ždšuю, syщuю bcdu tS veličaemъ.

Sщ7ennikъ tpystъ:

I$že vъ kanэ galіleйstэй prišestvіemъ svoi1mъ čestenъ brakъ pokazavый, hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re, s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ, s™hhъ bGovэnčannыhъ careй i3 ravnoapclwvъ, kwnstantjna i3 є3lenы, s™agw velikom§nka prok0pіa, i3 vsёhъ s™hhъ, pomi1luetъ i3 sp7setъ nasъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.