NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Poslёdovanіe bыvaemoe nj njbručenіi

Po b9estvennoй lіturgji, sщ7enniku stosщu vъ s™i1liщi, predstostъ hotsщіi sprzgatisz pred8 s™hmi dverьmi: myžъ ќbw njdesnyю, žena že njšyюю. Ležatъ že na desnёй stranЁ s™hz trapezы perstni i4hъ dvA, zlathй i3 srebrznый, srebrznый ќbw ўklonszsz kъ desnы6mъ, zlathй že kъ lBvыmъ, bli1zъ drygъ dryga. Sщ7ennikъ že naznamenuetъ glavы6 novonevёstnыhъ tri1ždы, i3 daetъ i5mъ svэщы2 vozžennы, i3 vvedъ | vnytrь hrama, kadi1tъ krtovi1dnw, i3 glag0letsz t dіakona:

Blgoslovi2 vladhko,

I# sщ7ennikъ: Blgoslovenъ bGъ našъ:

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 spasenіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

NJ veli1kom gospodi1ne i o3tce2 na1šemъ st7э1йšemъ patrіa1rsэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1ne na1šemъ vыsokoprewsvzщe1nnэйšemъ mitropoljtэ i4m>kъ, čestnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čtэ i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

NJ bogohrani1mэй stranэ2 na1šeй, vlaste1hъ i3 vo1instvэ є3z2, gDu pom0limsz.

NJ rabЁ b9іi, i4m>kъ, i3 rabhnэ b9іeй, i4m>kъ, nhnэ njbručaющihsz drygъ drygu, i3 nj sp7senіi i5hъ, gDu pom0limsz.

NJ є4že podatisz i5mъ čadwmъ vъ prіstіe r0da, i3 vsBmъ ±že ko sp7senію prošenієmъ, gDu pom0limsz.

NJ є4že nizposlatisz i5mъ lюbvi2 soveršennэй, mi1rnэй, i3 p0moщi, gDu pom0limsz.

NJ є4že sohrani1tisz i5mъ vъ є3dinomhslіi i3 tverdэй vёrэ, gDu pom0limsz.

NJ є4že blgoslovi1tisz i5mъ vъ nepor0čnomъ ži1telьstvэ, gDu pom0limsz.

Ćkw da gDь bGъ našъ daruetъ i5mъ brakъ čestenъ, i3 l0že neskvernoe, gDu pom0limsz.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Zastupi2, spasi2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drugъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglašenіe: Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь, i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Taže glag0letъ mltvu veleglasnw:

B9e vёčnый, razsto‰щazsz sobravый vъ soedinenіe, i3 soю1zъ lюbvE položi1vый i5mъ nerazruši1mый: blgoslovi1vый їsaaka i3 revekku, i3 naslёdniki | tvoegw2 njbэtovanіz pokazavый: samъ blgoslovi2 i3 rabы6 tvo‰ sі‰, i4m>kъ, i4m>kъ, nastavlsz | na vsskoe dёlo blg0e.

Ćkw mlctivый i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

GDi b9e našъ, t kzы6kъ pred8wbruči1vый cRkovь dёvu čctuю, blgoslovi2 njbručenіe sіE, i3 soedini2, i3 sohrani2 rabы6 tvo‰ sі‰ vъ mi1rэ i3 є3dinomhslіi.

Tebё bo podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže vzemъ sщ7ennikъ perstni, daetъ pervэe myžu zlathй, taže srebrznый ženЁ. I# glag0letъ myžu:

NJbručaetsz rabъ b9ій, i4m>kъ, rabЁ b9іeй, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

Taže i3 ženЁ glag0letъ:

NJbručaetsz rabA b9іz, i4m>kъ, rabY b9ію, i4m>kъ, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, ґmi1nь.

I# є3gdA rečetъ na є3di1nomъ k0emždo tri1ždы, tvori1tъ krtъ perstnemъ na glavahъ i4hъ: i3 nalagaetъ | na desnhhъ i4hъ perstэhъ. Taže i3zmэnsetъ perstni novonevёstnыhъ vosprіemnikъ.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ že glag0letъ mltvu:

GDi b9e našъ, džtroku patrіarha ґvraama sšestvovavый vъ sredorёčіi, posыlaz ўnevёstiti gospodi1nu є3gw2 їsaaku ženY, i3 hodataйstvomъ vodonošenіz njbruči1ti revekku tkrhvый: samъ blgoslovi2 njbručenіe rabHvъ tvoi1hъ, segw2 i4m>kъ, i3 seS i4m>kъ, i3 ўtverdi2 є4že ў ni1hъ glag0lannoe sl0vo: ўtverdi2 | є4že t tebE s™hmъ soedinenіemъ: th bo i3z8 načala sozdalъ є3si2 myžeskій p0lъ i3 ženskій, i3 t tebE sočetavaetsz myžu ženA, vъ p0moщь i3 vъ vosprіstіe r0da čelovёča. Samъ ќbw gDi b9e našъ, poslavый i4stinu vъ naslёdіe tvoE, i3 njbэtovanіe tvoE na rabы6 tvo‰ ntcы2 našz, vъ k0emždo r0dэ i3 r0dэ i3zbr†nnыz tvo‰: pri1zri na rabA tvoego2 i4m>kъ, i3 na rabY tvoю2 i4m>kъ, i3 ўtverdi2 njbručenіe i4hъ vъ vёrэ i3 є3dinomhslіi, i3 i4stinэ, i3 lюbvi2. Th bo gDi pokazalъ є3si2 datisz njbručenію i3 ўtverždatisz vo vsemъ. Perstnemъ dadesz vlastь їHsifu vo є3gĐptэ: perstnemъ proslavisz danіi1lъ vo stranЁ vavmlHnstэй: perstnemъ kvi1sz i4stina famarы: perstnemъ nc7ъ našъ nbcnый щedrъ bhstь na sn7a svoego2: dadi1te bo, glag0letъ, perstenь na desni1cu є3gw2, i3 zaklavše telьcA ўpitannago, ćdše vozveseli1msz. SamA desni1ca tvoS gDi, mwmsea vowruži2 vъ čermnёmъ m0ri: sl0vomъ bo tvoi1mъ i4stinnыmъ nb7sA ўtverdi1šasz i3 zemlS njsnovasz, i3 desni1ca r†bъ tvoi1hъ blgoslovi1tsz sl0vomъ tvoi1mъ deržavnыmъ, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю. Samъ ќbw i3 nhnэ vLko, blgoslovi2 perstneй položenіe sіE blgoslovenіemъ nbcnыmъ: i3 ѓgGlъ tv0й da pred8i1detъ pred8 ni1mi vs‰ dni6 životA i4hъ.

Ćkw tы2 є3si2 blgoslovlszй i3 njsщ7azй vssčєskaz, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Ѓbіe dіakonъ є3ktenію2:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mi1losti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši, i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj veli1kom gospodi1ne i3 o3tce2 na1šemъ st7э1йšemъ patrіarsэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1ne na1šemъ vыsokoprewsvzщe1nnэйšemъ mitropoljtэ i4m>kъ, i3 nj vse1й vo hrtЁ bratіi na1šeй.

E#щE m0limsz nj bogohrani1mэй stranэ2 na1šeй, vlaste1hъ i3 vo1instvэ є3z2, da ti1hoe i3 bezmo1lvnoe žitіe2 požive1mъ vo svz1komъ blagoče1stіi i3 čistotэ2.

E#щE m0limsz nj rabёhъ b9іihъ i4m>kъ, i3 i4m>kъ, njbručaющihsz drygъ drygu.

E#щE m0limsz za vsю2 bratію i3 za vsz hrіstіanы.

Vozglasъ: Ćkw mlctivъ, i3 člvэkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.