NASLOVNA » Crkvene knjige za posebno bogosluženje » Trebnik

Trebnik

Mltva s™hhъ kRщenій vkratcэ, kakw mLnca krti1ti, straha radi smertnagw

Glag0letъ їereй: Blgosloveno crtvo: Tris™0e. Pres™az trbce: I# po DŽ§e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

GDu pom0limsz.

GDi b9e vsederži1telю, vsegw2 zdanіz vi1dimagw že i3 nevi1dimagw sodёtelю, sotvori1vый nb7o i3 zemlю i3 m0re, i3 vs‰ ±že vъ ni1hъ, sobravый v0dы vъ sobranіe є3di1no, zaklюči1vый bezdnu, i3 zapečatstvovavый ю5 strašnыmъ i3 slavnыmъ i4menemъ tvoi1mъ vozvhsivый v0dы prevhše nb7sъ: tы2 ўtverdi1lъ є3si2 zemlю na vodahъ, tы2 ўtverdi1lъ є3si2 si1loю tvoeю m0re, tы2 sterlъ є3si2 glavы6 ѕmіє1vъ vъ vodahъ: tы2 strašenъ є3si2, i3 kto2 protivostanetъ tebЁ; pri1zri gDi, na zdanіe tvoE sіE, i3 na v0du sію2, i3 daždь є4й blgodatь i3zbavlenіz, blgoslovenіe їordanovo, sotvori2 ю5 netlёnіz i3st0čnikъ, njsщ7enіz darъ, grэhHvъ rэši1telьnu, nedygwvъ lэči1telьnu, demwnwvъ gubi1telьnu, proti6vnыmъ si1lamъ nepristypnu, ѓgGlьskіz krёposti i3sp0lnenu, da bэžatъ t neS navёtuющіi zdanію tvoemY: ćkw i4mz tvoE gDi prizvahъ, čydnoe i3 slavnoe, i3 strašnoe proti6vnыmъ.

I# ѓbіe vlagaetъ є3leй vъ v0du.

Taže kRщaetъ, glag0lz: KRщaetsz rabъ b9ій: I# prHčaz.

I# ѓbіe njblači1tъ є3go2, i3 mažetъ mĐromъ, glag0lz:

Pečatь dara:

I# po si1hъ njbh0ditъ sъ ni1mъ po či1nu, poS:

E#li1cы vo hrtA kresti1stesz.

I# bыvaetъ tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.