NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA SOLUNJANIMA

 

1 2 3 4 5

 
1. Pozdrav. Zahvalnost Bogu za primjernu vjeru Solunjana u Jevanđelje.

1. Pavle i *Silvan i Timotej Crkvi Solunskoj koja je u Bogu Ocu i Gospodu Isusu Hristu: Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. [*Dap 15, 40; 16, 1-3, 19; 17, 1-9; 2 Sol 1, 1.]
2. Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas pominjući vas u molitvama svojim,
3. Sjećajući se neprestano vašeg djela vjere, i truda ljubavi, i postojane nade u Gospoda našega Isusa Hrista pred Bogom i Ocem našim,
4. Znajući, braćo ljubljena od Boga, da ste izabrani.
5. Jer Jevanđelje naše nije propovijedano vama samo riječju, nego i u sili i u Duhu Svetome, i sa punim ubjeđenjem, kao što znate kakvi smo bili među vama radi vas.
6. I *vi se ugledaste na nas i na Gospoda, primivši riječ u golemoj nevolji sa radošću Duha Svetoga, [*1 Kor 4, 16; 2 Sol 3, 7.]
7. Tako da postadoste obrazac svima vjerujućima u Makedoniji i u Ahaji.
8. Jer je od vas odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i u Ahaji, nego se i *u svakom mjestu razglasi vjera vaša u Boga, tako da nam nije potrebno što govoriti. [*Rim 1, 8.]
9. Jer oni sami pričaju o nama kako nas vi dočekaste, *i kako se od idola obratiste Bogu, da služite Bogu živom i istinitom, [*Dap 14, 15; 1 Kor 12, 2.]
10. I *da očekujete Sina njegova s nebesa, kojega podiže iz mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva koji dolazi. [*Tit 2, 13.]

2. Apostolovo bogougodno vladanje u Jevanđelju. Podsticaj na vladanje dostojno Boga.

1. Jer i *sami, braćo, znate da dolazak naš k vama nije bio uzalud; [*1 Sol 1, 5, 9.]
2. Nego, pošto najprije stradasmo i ponižavani bismo u *Filipima, kao što znate, mi se † osmjelismo u Bogu našem da vam kazujemo Jevanđelje Božije uz veliku borbu. [*Dap 16, 20-24; † Dap 17, 1-5.]
3. Jer naša propovijed nije od zablude, niti od nečistote, ni u lukavstvu,
4. Već kao što *nas je Bog provjerio da smo sposobni da nam se povjeri Jevanđelje, tako govorimo, a † ne kao oni koji ugađaju ljudima, nego Bogu koji ispituje srca naša. [*1 Tim 1, 12; 1 Gal 1, 10.]
5. Jer, kao što znate, *nikada ne nastupasmo radi laskanja, niti zbog pohlepe – Bog je svjedok; [*Dap 20, 33.]
6. Ne tražeći slave od ljudi, ni od vas ni od drugih.
7. Mogli smo vam biti na teretu kao Hristovi apostoli; međutim, bijasmo blagi među vama kao dojilja kada neguje svoju djecu.
8. Tako smo čeznuli za vama, da smo gotovi bili dati vam ne samo Jevanđelje Božije nego i duše naše, zato što nam bijaste omiljeli.
9. Jer vi, braćo, pamtite trud naš i napor; jer dan i noć *radeći da ne bismo bili na teretu ikome od vas, propovijedasmo vam Jevanđelje Božije. [*Dap 18, 3; 20, 33, 34; 1 Kor 4, 12; 2 Sol 3, 8.]
10. Vi i Bog ste svjedoci kako se sveto i pravedno i neporočno vladasmo pred vama koji vjerujete.
11. Kao što znate kako svakog pojedinog od vas, kao otac djecu svoju,
12. Preklinjasmo vas i hrabrismo i svijedočismo, *da se vladate dostojno Boga, koji vas priziva u svoje Carstvo i slavu. [*Ef 4, 1; Flp 1, 27.]
13. Toga radi i mi *neprestano zahvaljujemo Bogu, što primivši riječ Božiju koju od nas čuste, prihvatiste je ne kao riječ čovječiju, nego – što zaista i jeste – kao riječ Božiju, koja i djejstvuje u vama vjerujućima. [*Gal 1, 11, 12; 1 Sol 1, 5.]
14. Jer vi, braćo, postadoste slični Crkvama Božijim koje su u Judeji u Hristu Isusu, zato što i *vi propatiste od svojih sunarodnika isto što i oni od Judejaca, [*Dap 17, 5, 6.]
15. *Koji ubiše i Gospoda Isusa i svoje proroke, i nas progoniše, i Bogu ne ugađaju, i protivni su svima ljudima, [*Dap 2, 23; 7, 52.]
16. Sprečavajući nas da govorimo neznabošcima da bi se spasli; i kroz to za svagda *da navrše mjeru grijehova svojih, ali ih na kraju sustiže gnjev. [*Mt 23, 32.]
17. A mi, braćo, odvojivši se od vas za neko vrijeme, licem a ne srcem, još više s velikom željom nastojasmo da vidimo lice vaše.
18. Zato htjedosmo doći k vama – bar ja Pavle nekoliko puta – i *spriječi nas satana. [*Rim 1, 13.]
19. Jer *ko je naša nada ili radost ili vijenac hvale? Zar niste to i vi pred Gospodom našim Isusom Hristom o njegovu dolasku? [*Flp 2, 16; 4, 1.]
20. Jer ste vi naša slava i radost.

3. Radost zbog dobrih vijesti po Timoteju o vjeri i ljubavi Solunjana. Apostolova molitva za njih.

1. Zato, ne mogavši više izdržati, *nađosmo za dobro da ostanemo sami u Atini, [*Dap 17, 14-16.]
2. Pa poslasmo *Timoteja, brata našega i služitelja Božijega i saradnika našega u Jevanđelju Hristovom, da vas utvrdi i da vas obodri u vjeri vašoj, [*Dap 16, 1-3.]
3. *Da se niko ne pokoleba u ovim nevoljama; jer sami znate da nam to predstoji. [*Ef 3, 13.]
4. Jer kad smo još kod vas bili, mi smo vam kazali unaprijed da ćemo imati nevolja, i kao što znate, to se i dogodilo.
5. Radi toga i ja, ne mogavši više izdržati, poslah da saznam o vjeri vašoj, da vas kako nije iskušao kušač, pa da *naš trud bude uzalud. [*Flp 2, 16.]
6. *A sada, kada nam je Timotej došao od vas, i donio nam dobre vijesti o vašoj vjeri i ljubavi, i da nas se svagda rado sjećate želeći da vidite nas, kao i mi vas. [*Dap 18, 5.]
7. Zato se vama utješismo, braćo, vjerom vašom pri svoj našoj nevolji i bijedi.
8. Jer sad smo živi kad vi čvrsto stojite u Gospodu.
9. Jer kakvu zahvalnost možemo odati Bogu za vas, za svu radost kojom se radujemo zbog vas pred Bogom našim?
10. Noć i dan najusrdnije se molimo Bogu da vidimo lice vaše i da dopunimo ono što nedostaje vjeri vašoj.
11. A sam Bog i Otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
12. A vas Gospod neka obogati i preispuni ljubavlju jednih prema drugima i prema svima, kakva je i naša prema vama,
13. *Da bi se utvrdila srca vaša neporočna u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospoda našega Isusa Hrista sa svima svetima njegovim. Amin. [*1 Kor 1, 8; Flp 1, 10.]

4. Živjeti u svetosti i bratoljublju. Hrišćanska nada za umrle. Vaskrsenje mrtvih.

1. A nadalje, braćo, molimo vas i savjetujemo u Gospodu Isusu, da kao što primiste od nas kako vam se valja vladati i Bogu ugađati, da još više napredujete.
2. Jer znate kakve vam pouke dadosmo kroz Gospoda Isusa.
3. Jer je ovo volja Božija: svetost vaša, da se čuvate od bluda,
4. *I svaki od vas da zna držati svoje tijelo u svetosti i u časti, [*1 Kor 6, 15.]
5. A ne u strasnoj želji, kao i neznabošci koji ne poznaju Boga;
6. I da niko ne prestupa i ne šteti brata svojega u svemu tome, jer je Gospod osvetnik za sve to, kao što vam i prije rekosmo i svjedočismo.
7. Jer nas ne prizva Bog na nečistotu, nego u svetost.
8. *Koji, dakle, odbacuje, ne odbacuje čovjeka nego Boga, koji je i dao Svetoga Duha svojega vama. [*Lk 10, 16.]
9. A o bratoljublju ne treba da vam se piše, jer ste sami od Boga naučeni *da se ljubite među sobom, [*Jn 13, 34; 3 Moj 19, 18.]
10. Jer vi to i činite prema svoj braći po cijeloj Makedoniji. Ali vas molimo, braćo, da još obilnije činite,
11. I da se usrdno starate da živite mirno, i da gledate svoja posla, i *da radite svojim sopstvenim rukama, kako vam zapovijedismo; [*1 Sol 2, 9; Ef 4, 28; 2 Sol 3, 8.]
12. *Da se vladate pošteno prema onima što su izvan, i da vam ništa ne treba. [*Kol 4, 5.]
13. Nećemo pak, braćo, da vam bude nepoznato šta je sa onima koji su usnuli, da ne biste tugovali kao oni *koji nemaju nade. [*Ef 2, 12.]
14. Jer ako vjerujemo da Isus umrije i vaskrse, tako će i Bog one koji su usnuli u Isusu dovesti s Njim.
15. Jer vam ovo kazujemo riječju Gospodnjom da mi koji budemo živi o dolasku Gospodnjem, nećemo preteći one koji su usnuli.
16. Jer će sam Gospod sa zapovješću, glasom arhanđela i sa *trubom Božijom, sići s neba, † i prvo će mrtvi vaskrsnuti u Hristu; [*1 Kor 15, 52; † 1 Kor 15, 23; Jn 17, 24.]
17. A potom mi živi koji ostanemo bićemo zajedno s njima uzneseni na oblacima u sretanje Gospodu u vazduhu, *i tako ćemo svagda s Gospodom biti. [*Jn 12, 26; 17, 24.]
18. Tako utješavajte jedni druge ovim riječima.

5. Dan Gospodnji doći će iznenada. Treba bditi, moliti se i međusobno izgrađivati u vrlinama.

1. A o vremenima i rokovima, braćo, nije potrebno da vam se piše;
2. Jer vi sami dobro znate *da će Dan Gospodnji doći kao lopov u noći. [*Mt 24, 43, 44; 2 Pet 3, 10; Otk 3, 3; 16, 15.]
3. Jer kada govore: Mir je i sigurnost, tada će naići na njih iznenada pogibija, kao bol na trudnu ženu, i neće izbjeći.
4. *Ali vi, braćo, niste u tami, da vas taj Dan zateče kao lopov. [*Rim 13, 12.]
5. Jer ste vi svi *sinovi svjetlosti i sinovi dana; nismo noći niti tame. [*Rim 13, 12; Ef 5, 8.]
6. Zato nemojmo spavati, kao i ostali, nego bdijmo i budimo trijezni.
7. Jer koji spavaju, noću spavaju i koji se opijaju, noću se opijaju.
8. A mi koji smo sinovi dana budimo trijezni i *obučeni u oklop vjere i ljubavi i s kacigom nade spasenja. [*Ef 6, 14, 17.]
9. Jer nas Bog ne odredi za gnjev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda našega Isusa Hrista,
10. *Koji umrije za nas da bismo mi, bilo da bdimo ili da spavamo, zajedno s njim živjeli. [*Rim 14, 8, 9.]
11. Zato se *tješite uzajamno, i izgrađujte jedan drugoga, kao što i činite. [*Jev 3, 13.]
12. Molimo vas pak, braćo, *odajite priznanje onima koji se trude među vama, i vašim pretpostavljenim u Gospodu, i onima koji vas poučavaju, [*1 Kor 16, 18.]
13. I da ih poštujete veoma mnogo sa ljubavlju zbog djela njihovoga. Živite u miru među sobom.
14. Molimo vas pak, braćo. savjetujte neuredne, tješite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima.
15. *Gledajte da niko ne vraća kome zlo za zlo; nego svagda idite za dobrom, i među sobom i prema svima. [*PrS 20, 22; Rim 12, 17, 21; 1 Pet 3, 9.]
16. *Radujte se svagda, [*Flp 4, 4.]
17. *Molite se bez prestanka, [*Lk 18, 1-8; Rim 12, 12; Ef 6, 18; Kol 4, 2.]
18. Na svemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija za vas u Hristu Isusu.
19. Duha ne gasite,
20. *Proroštva ne prezirite, [*1 Kor 14, 39.]
21. Sve ispitujte, dobra se držite,
22. Od zla u svakom vidu uklanjajte se.
23. A sam Bog mira da vas posveti potpuno, i vascijeli duh vaš i duša i tijelo da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.
24. *Vjeran je Onaj koji vas priziva, koji će to i učiniti. [*1 Kor 1, 9; 2 Sol 3, 3.]
25. Braćo, molite se za nas.
26. Pozdravite svu braću cjelivom svetim.
27. Zaklinjem vas Gospodom da se pročita ova poslanica svoj svetoj braći.
28. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama! Amin.

Komentarisanje nije više omogućeno.