NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA JUDE (JAKOVLJEVOG)

 

1

 
1. Pozdrav. Borba za vjeru svetih i spasenje. Lažni učitelj. Opomene vjernima.

1. Juda, sluga Isusa Hrista, a brat *Jakovljev, prizvanima, osvećenima Bogom Ocem i sačuvanima Isusom Hristom: [*Mt 13, 55.]
2. Milost i mir i ljubav da vam se umnoži.
3. Ljubljeni, starajući se na svaki način da vam pišem o opštem spasenju, imadoh potrebu da vam pišem moleći *da se borite za vjeru jedanput predanu svetima. [*1 Tim 1, 18.]
4. Jer se uvukoše neki ljudi odavno unaprijed zapisani za ovu osudu, bezbožnici koji blagodat Boga našega izvrću na razvrat, i odriču se jedinoga Vladike i Gospoda našega Isusa Hrista.
5. A hoću da vas podsjetim, što vi svakako znate, da Gospod spasivši narod iz zemlje egipatske, *pogubi zatim one koji ne vjerovaše; [*4 Moj 14, 35; 1 Kor 10, 5.]
6. I anđele *koji ne održaše svoje dostojanstvo, nego † napustiše svoje boravište, ostavio je za sud velikoga Dana u okovima vječnim pod mrakom, [*Jn 8, 44; † 1 Moj 6, 2-4.]
7. Kao što Sodom i Gomora, i gradovi oko njih koji se bjehu na njima sličan način *odali bludu i poveli za drugim tijelom, stoje kao primjer, podvrgnuti osudi ognja vječnoga. [*1 Moj 19, 4-11.]
8. Slično, dakle, i ove sanjalice skvrnave tijelo i preziru Gospodstvo (Božije), a na slave hule.
9. *A Mihailo Arhanđel, kada prepirući se sa đavolom govoraše o Mojsejevom tijelu, ne usudi se izreći hulnoga suda, nego reče: † Gospod neka ti zaprijeti! [*Dan 12, 1; † Zah 3, 2.]
10. A ovi hule na ono što ne znaju; a što po prirodi kao beslovesne životinje znaju, u tome se razvraćaju.
11. Teško njima, jer putem *Kainovim pođoše i u prijevaru † Valaamove plate upadoše, i **pobunom Korejevom izgiboše. [*1 Moj 4, 8; † 4 Moj 22, 7; 31, 16; **4 Moj 16.]
12. Oni su ruglo na vašim večerama ljubavi, *jedući s vama bez zazora, sebe napasajući; oblaci bezvodni koje vjetrovi vitlaju; drveta jesenja, besplodna, dvaput umrla, i iz korijena iščupana; [*1 Kor 11, 21.]
13. *Bijesni talasi morski koji se pjenušaju svojim sramotama; zvijezde lutalice za koje se mrak tame čuva zanavijek. [*Is 57, 20.]
14. Ali i za ove prorokova *Enoh, sedmi od Adama, govoreći: Gle, ide Gospod sa hiljadama hiljada svetih svojih, [*1 Moj 5, 21.]
15. Da učini sud nad svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve drske riječi koje bezbožni grješnici govoriše protiv Njega.
16. Ovo su gunđala, roptači, koji hode po željama svojim, i usta njihova govore naduvene riječi, i radi koristi laskaju ljudima.
17. A vi, ljubljeni, sjetite se riječi koje su već kazali apostoli Gospoda našeg Isusa Hrista,
18. *Jer vam govorahu da će se u posljednje vrijeme pojaviti rugači koji će hoditi po svojim bezbožnim željama. [*1 Tim 4, 1; 2 Pet 3, 3.]
19. Ovo su oni koji stvaraju razdore, *čulni su i Duha nemaju. [*1 Kor 2, 14.]
20. A vi, ljubljeni, *izgrađujte sebe svojom najsvetijom vjerom, moleći se u Duhu Svetome, [*Kol 2, 7; 1 Sol 5, 11.]
21. Održite sebe u ljubavi Božijoj, očekujući milost Gospoda našeg Isusa Hrista za život vječni.
22. I sa rasuđivanjem jednima budite milostivi,
23. A druge u strahu spasavajte otimajući ih iz ognja, a treće karajte sa strahom mrzeći i *haljinu opoganjenu od tijela. [*Otk 3, 4.]
24. A Onome koji vas može sačuvati besprijekorne i postaviti pred slavom svojom neporočne u radosti,
25. *Jedinome premudrome Bogu, Spasitelju našemu, kroz Isusa Hrista, Gospoda našega, slava i veličanstvo, moć i vlast prije svih vijekova i sada, i u sve vijekove! Amin. [*1 Tim 1, 17.]

Komentarisanje nije više omogućeno.