NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

DRUGA SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PETRA

 

1 2 3

 
1. Pozdrav. Darovi božanske sile i hrišćanske vrline. Hristovo preobraženje na gori i pouzdanost proročke riječi.

1. Simon Petar, sluga i apostol Isusa Hrista, onima što su primili sa nama jednako dragocjenu vjeru u pravdi Boga našega i Spasa Isusa Hrista:
2. Blagodat i mir da vam se umnoži poznanjem Boga i Isusa Gospoda našega.
3. Pošto nam je njegova božanska sila darovala sve što je potrebno za život i pobožnost, poznanjem Onoga *koji nas pozva slavom i vrlinom, [*1 Pet 2, 9.]
4. Kroz koje su nama darovana dragocjena i prevelika obećanja da kroz njih postanete pričasnici božanske prirode, izbjegnuvši pohotnu trulež u svijetu.
5. I upravo na ovo uložite svu revnost, pa projavite u *vjeri vašoj vrlinu, a u vrlini znanje, [*Gal 5, 6, 22.]
6. A u znanju uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost,
7. A u pobožnosti bratoljublje, a *u bratoljublju ljubav. [*Gal 6, 10.]
8. Jer kad ovo sve imate i umnožava se u vama, to vas neće učiniti neradnim i neplodnim za poznanje Gospoda našega Isusa Hrista.
9. Jer ko ovoga nema *slijep je, kratkovid je, zaboravivši svoje očišćenje od starih grijeha. [*1 Jn 2, 9, 11.]
10. Zato, braćo, postarajte se još većma da svoje prizvanje i izbor utvrdite, jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad;
11. Jer će vam se tako izobilno dati ulazak u vječno Carstvo Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista.
12. Zato neću prestajati da vam o tome stalno napominjem, iako znate i utvrđeni ste u ovoj istini;
13. Jer mislim da je pravo, *dok sam u ovom tijelu da vas opominjanjem budim, [*2 Kor 5, 1.]
14. Znajući da ću uskoro ostaviti tijelo svoje, *kao što mi i objavi Gospod naš Isus Hristos. [*Jn 21, 18, 19.]
15. A trudiću se da se poslije mojega odlaska vi svagda sjećate ovoga.
16. Jer vam ne objavismo silu i dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sljedujući izmišljenim bajkama, nego smo sami bili očevici veličanstva njegova.
17. Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kada mu dođe ovaj glas od veličanstvene slave: *Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. [*Mt 17, 5; Mk 9, 7; Lk 9, 35.]
18. I ovaj glas čusmo mi kako siđe s neba dok bijasmo s Njim na gori svetoj.
19. I imamo najpouzdaniju proročku riječ, i dobro činite što pazite na nju kao na *svjetilnik koji svijetli u tamnom mjestu, dokle Dan ne osvane i Danica se ne rodi u srcima vašim. [*Ps 119, 105.]
20. I ovo prvo znajte da nijedno proroštvo Pisma ne biva po ličnom tumačenju.
21. Jer nikad proroštvo ne nastade čovječijom voljom, nego *pokretani Duhom Svetim govoriše sveti Božiji ljudi. [*2 Tim 3, 16, 17.]

2. Čuvane od lažnih proroka i poročnih učitelja.

1. A bilo je i lažnih proroka u narodu, *kao što će i među vama biti lažnih učitelja, koji će unijeti jeresi pogibli, i odricaće se Gospodara koji ih iskupi i dovešće sebi naglu pogibao. [*Mt 24, 11; 1 Tim 4, 1.]
2. I mnogi će poći za njihovim nečistotama, zbog kojih će se pohuliti na Put istine.
3. I u lakomstvu iskorišćavaće vas varljivim riječima; njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drijema.
4. Jer kad Bog ne poštedje anđele koji sagriješiše, nego ih baci u okove mraka paklenoga, i predade da se čuvaju za sud;
5. I ne poštedje stari svijet, nego *sačuva propovjednika pravde Noja, i sedmoro s njim, i † navede Potop na svijet bezbožnički; [*1 Moj 8, 18; 1 Pet 3, 20; † 2 Pet 3, 6.]
6. *I gradove Sodom i Gomoru osudi na propast i u pepeo pretvori, postavivši ih za primjer budućim bezbožnicima; [*1 Moj 19, 24.]
7. I izbavi pravednoga Lota namučenog razvratnim vladanjem bezakonika;
8. Jer dok življaše ovaj pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona djela iz dana u dan, *mučaše pravednu dušu svoju; [*Jez 9, 4.]
9. *3na Gospod pobožne da izbavlja od iskušenja, a nepravednike da čuva za kaznu u dan sudnji; [*1 Kor 10, 13.]
10. A osobito one koji idu za tijelom u nečistoj pohoti, i preziru gospodstvo Božije; drski, samovoljni, i ne drhte huleći na slave,
11. Dok anđeli, koji su veći snagom i silom, ne iznose protiv njih pred Gospodom hulnoga suda.
12. A oni, kao beslovesne životinje, po prirodi sazdane za lov i trošenje, huleći na ono što ne poznaju, u pokvarenosti svojoj propašće,
13. I primiće platu nepravde. Oni smatraju za slast posvednevno uživanje; bestidnici i nevaljalci, koji se naslađuju svojim prijevarama, jedući sa vama:
14. Oči su im pune preljube i neprestanoga grijeha, prelašćuju neutvrđene duše, imaju srce izvježbano u lakomstvu. Djeca prokletstva!
15. Ostavivši pravi put, zalutaše, i pođoše putem *Valaama Vosorova koji zavoli platu nepravde, [*4 Moj 22, 7-35.]
16. Ali bi pokaran za svoje bezakonje: nemušto marvinče progovori glasom čovječijim i spriječi bezumlje prorokovo.
17. Oni su izvori bezvodni; oblaci olujom gonjeni, za njih se čuva mrak tame zauvijek.
18. Jer govoreći naduvene i sujetne riječi prelašćuju na tjelesne želje i razvrat one koji su stvarno pobjegli od onih što žive u zabludi,
19. Obećavajući im slobodu a sami su *robovi pokvarenosti; jer od koga je ko pobijeđen tome i robuje. [*Jn 8, 34; Gal 5, 13; 1 Pet 2, 16.]
20. *Jer ako oni koji pobjegnu od nečistota svijeta poznanjem Gospoda i Spasa Isusa Hrista, opet se u njih zapletu i budu nadvladani, biva im potonje gore od prvoga. [*Mt 12, 45.]
21. *Jer bolje bi im bilo da ne poznaše Put pravde, negoli kad ga poznaše što se vratiše od predate im svete zapovijesti. [*Lk 12, 47, 48.]
22. Njima se dogodilo ono što veli istinita poslovica: *Pas se vraća na svoju bljuvotinu, i: Svinja se okupala, pa se u blatu valja. [*PrS 26, 11.]

3. Posljednji dani i Hristov Drugi dolazak. Čekanje novog neba i nove zemlje. Dostojno pripremanje. Pavlovo pisanje. Svršetak.

1. Evo, ljubljeni, pišem vam već drugu poslanicu; u njima *podsjećanjem budim vaš čisti razum, [*2 Pet 1, 13.]
2. Da se sjetite riječi koje su ranije kazali sveti proroci, i zapovijesti apostola vaših od Gospoda i Spasa,
3. *3najući prvo ovo da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim sopstvenim željama, [*1 Tim 4, 1; Jud 18.]
4. I govoriti: Šta *je s obećanjem Dolaska njegova? Jer otkako se oci upokojiše sve stoji tako od početka stvaranja. [*Is 5, 19; Jez 12, 22.]
5. Jer oni *hotimice gube iz vida † da nebesa biše odavno, i da je zemlja iz vode i od vode sazdana riječju Božijom, [*Mt 24, 38; † 1 Moj 1, 6, 9; Ps 24, 2.]
6. *Od kojih tadašnji svijet, vodom potopljen, propade. [*1 Moj 7, 11; 2 Pet 2, 5.]
7. A sadašnja nebesa i zemlja ostavljeni su njegovom riječju za oganj i čuvaju se za Dan suda i pogibli bezbožnih ljudi.
8. Ali ovo jedno nemojte previđati, ljubljeni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, *i hiljada godina kao jedan dan. [*Ps 90, 4.]
9. *Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni; nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne † no da se svi pokaju. [*Avak 2, 3; † 1 Tim 2, 4.]
10. *A doći će Dan Gospodnji kao kradljivac noću, † u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se užarene raspasti, i zemlja i djela što su na njoj izgorjeće. [*1 Sol 5, 2; † Mt 24, 35; Otk 20, 11.]
11. Pa kad će se sve ovo raspasti, kakvi treba da budete vi u svetom vladanju i pobožnosti,
12. Očekujući i želeći da skorije bude dolazak Božijega Dana, od koga će se nebesa ognjem zapaljena raspasti i stihije užarene rastopiti.
13. *Nova pak nebesa i novu zemlju po obećanju Njegovom očekujemo, gdje pravda obitava. [*Is 65, 17; 66, 22; Otk 21, 1, 27.]
14. Zato, ljubljeni, očekujući ovo, starajte se *da se nađete pred Njim čisti i neporočni u miru. [*1 Kor 1, 8.]
15. *I dugotrpljenje Gospoda našega držite za spasenje, kao što vam i ljubljeni naš brat Pavle po danoj mu mudrosti pisa, [*Rim 2, 4.]
16. Kao što govori o ovome i u svima svojim Poslanicama, u kojima su neka mjesta teško razumljiva, koja neuki i neutvrđeni izvrću, kao i ostala Pisma, na svoju sopstvenu propast.
17. A vi, dakle, ljubljeni, znajući unaprijed, čuvajte se da obmanom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svojega oslonca,
18. No uzrastajte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i Spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sada i u Dan vječni. Amin.

Komentarisanje nije više omogućeno.