NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

PRVA SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PETRA

 

1 2 3 4 5

 
1. Pozdrav. Zahvalnost Bogu za veliku nadu i sveti i blaženi život koji On darova vjerujućima.

1. Petar, apostol Isusa Hrista, izabranima koji *stranstvuju u † rasijanju po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji; [*Jev 13, 14; † Jak 1, 1.]
2. *Po predznanju Boga Oca, osvećenjem Duha za poslušanje i kropljenje krvlju Isusa Hrista: Blagodat i mir da vam se umnoži. [*Rim 8, 29.]
3. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj preporodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,
4. Za nasljedstvo nepropadljivo i neokaljano i neuvenljivo, koje je sačuvano na nebesima za vas,
5. *Silom Božijom čuvano kroz vjeru na spasenje, spremljeno da se otkrije u posljednje vrijeme; [*Jn 17, 11.]
6. U njemu se radujte, iako ste sada *malo, ako treba, ožalošćeni različitim iskušenjima, [*2 Kor 4, 17; 1 Pet 5, 10.]
7. Da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od zlata propadljivoga, *no ognjem ispitivanoga, nađe na hvalu i čast i slavu kada se javi Isus Hristos; [*PrS 17, 3; Is 48, 10.]
8. Kojega ne vidjevši ljubite, *i Njega sad ne gledajući no vjerujući, radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom, [*Jn 20, 29; 2 Kor 5, 7.]
9. Primajući kraj vjere svoje: spasenje duša.
10. *O kojem spasenju ispitivaše i istraživaše proroci, koji proricaše o vama podarenoj blagodati; [*Lk 10, 24.]
11. Ispitujući u koje ili kakvo vrijeme *javljaše Duh Hristov koji bješe u njima, unaprijed svjedočeći za Hristova stradanja i za slave poslije toga. [*Ps 22; Is 53.]
12. Njima se otkri da ne sebi, nego vama služahu u onom što vam se sad javi preko onih koji vam propovjediše Jevanđelje Duhom Svetim poslanim s neba, u što anđeli žele zaviriti.
13. Zato *opasavši bedra razuma svojega, budite trezveni, sasvim se nadajte blagodati koja će vam se donijeti otkrivenjem Isusa Hrista. [*Lk 12, 35.]
14. Kao čeda poslušnosti *ne povodite se za pređašnjim željama iz vremena vašega neznanja, [*Rim 12, 2.]
15. Nego po Svetome koji vas je pozvao, budite i sami sveti u svemu življenju.
16. Jer je napisano: *Budite sveti, jer sam ja svet. [*3 Moj 19, 2.]
17. I ako zovete Ocem onoga koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po djelu, *provodite u strahu vrijeme vašega stranstvovanja, [*Flp 2, 12.]
18. *Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz svojega sujetnoga življenja, od otaca vam predanoga, [*1 Kor 6, 20; 7, 23.]
19. Nego časnom krvlju Hrista, *kao Jagnjeta neporočnog i bezazlenog, [*Is 53, 7; Jn 1, 29.]
20. *Predviđenog još prije postanja svijeta, a javljenog u posljednja vremena radi vas, [*Rim 16, 25, 26.]
21. Koji kroz njega vjerujete u Boga koji ga podiže iz mrtvih, i dade mu slavu, tako da vaša vjera i nadanje budu u Boga.
22. Duše svoje očistivši Duhom u poslušanju istine za bratoljublje nelicemjerno, od čista srca ljubite jedni druge iskreno,
23. *Preporođeni ne od sjemena truležnog nego netruležnog, † riječju živoga Boga koja ostaje uvijek. [*Jn 1, 13; † Jak 1, 18.]
24. *Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade; [*Is 40, 6; Jak 1, 10.]
25. Ali riječ Gospodnja ostaje uvijek. A to je ta riječ koja je vama blagoviještena.

2. Hristos ugaoni Kamen i Kamen spoticanja. Hrišćani izabrani narod: da se klone tjelesnih želja, pokoravaju vlastima, podražavaju Hrista u podnošenju stradanja.

1. Odbacivši, dakle, *svaku zlobu i svako lukavstvo i licemjerje, i zavist i sva ogovaranja, [*Ef 4, 22; Jak 1, 21.]
2. Žarko želite *razumnoga i pravoga mlijeka, † kao novorođena djeca, da o njemu uzrastete za spasenje, [*Jev 5, 12, 13; † Mt 18, 3.]
3. Ako već *okusiste da je blag Gospod. [*Ps 34, 8.]
4. Pristupajući Njemu, *Kamenu živom, od ljudi odbačenom, ali od Boga izabranom, dragocjenom, [*Ps 118, 22; Mt 21, 42.]
5. *I vi sami kao živo kamenje zidajte se u dom duhovni, sveštenstvo sveto, da biste prinosili † žrtve duhovne, blagoprijatne Bogu, kroz Isusa Hrista. [*Ef 2, 21, 22; Rim 12, 1.]
6. Jer stoji u Pismu: *Evo, polažem u Sionu Kamen krajeugaoni, izabrani, dragocjeni; i ko u njega vjeruje neće se postidjeti. [*Is 28, 16.]
7. Vama je, dakle, koji vjerujete čast; a onima koji se protive, *kamen koji odbaciše zidari on postade glava od ugla, i bi Kamen spoticanja i Stijena sablazni; [*Ps 118, 22; Mt 21, 42.]
8. Koji se i *spotiču o njega protiveći se riječi, na što su i opredijeljeni. [*Rim 9, 32.]
9. A vi ste rod izabrani, *carsko sveštenstvo, narod sveti, † narod zadobijen, da objavite vrline Onoga koji vas dozva iz tame na čudesnu svjetlost svoju; [*2 Moj 19, 6; Otk 1, 6; † 5 Moj 4, 20; 7, 6.]
10. *Koji nekad ne bijaste narod, a sada ste narod Božiji; koji ne bijaste pomilovani, a sada ste pomilovani. [*Os 2, 23; Rim 9, 25.]
11. Ljubljeni, molim vas *kao putnike i strance, da se čuvate od tjelesnih želja † koje vojuju na dušu. [*Ps 39, 12; 1 Jak 4, 1.]
12. Vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, *slavili Boga u dan pohođenja. [*Mt 5, 16.]
13. *Budite, dakle, pokorni svakom redu ljudskom, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru; [*Rim 13, 1-7; Tit 3, 1.]
14. *Ako li namjesnicima, kao njegovim poslanicima za osudu zločincima, a za pohvalu onima koji dobro čine. [*Rim 13, 3, 4.]
15. Jer je tako volja Božija da dobro čineći ućutkujete neznanje bezumnih ljudi;
16. *Kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe, nego kao sluge Božije. [*Gal 5, 13.]
17. *Svakoga poštujte, bratstvo ljubite, † Boga se bojte, cara poštujte. [*Rim 12, 10; † PrS 24, 21; Mt 22, 21.]
18. *Sluge, budite pokorni sa svakim strahom gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i grubima. [*Ef 6, 5; Tit 2, 9.]
19. Jer to je blagodat, ako neko podnosi žalosti po savjesti radi Boga, stradajući nepravedno.
20. *Jer kakva je pohvala ako griješite pa, kažnjavani, podnosite? Nego ako dobro činite pa podnosite stradanja, to je ugodno pred Bogom. [*1 Pet 4, 14.]
21. *Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za vas, ostavljajući vam primjer da idete njegovim stopama; [*Mt 16, 24.]
22. *On grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovim; [*Is 53, 9; Jn 8, 46; 2 Kor 5, 21.]
23. On vrijeđan, ne uzvraćaše uvredom; stradajući, ne prijećaše, nego je prepustio Onome koji pravedno sudi.
24. On grijehe naše sam iznese na tijelu svojem *na drvo, da † za grijehe umremo, i za pravdu živimo, jer se njegovom ranom iscijeliste. [*Gal 3, 13; † Rim 6, 8, 11.]
25. *Jer bijaste kao izgubljene ovce, ali sada se vratiste Pastiru i Episkopu duša vaših. [*Is 53, 6; Jez 34, 6.]

3. Bračne dužnosti. Živjeti u ljubavi i krotosti. Stradanje zbog dobra. Hristovo stradanje, propovijed duhovima u Adu, vaskrsenje i vaznesenje.

1. Isto tako i vi, *žene, budite pokorne svojim muževima, da ako neki ne vjeruju riječi, onda † ponašanjem žena i bez riječi budu pridobijeni, [*Ef 5, 22; † 1 Kor 7, 16.]
2. Kada vide čedno ponašanje vaše sa strahom.
3. *Vaše ukrašavanje da ne bude spolja: u pletenju kose i u kićenju zlatom ili u oblačenju haljina; [*Is 3, 18-23; 1 Tim 2, 9.]
4. Nego u skrivenome čovjeku srca, u nepropadljivosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom dragocjeno.
5. Jer tako nekad ukrašavahu sebe i svete žene koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojim muževima.
6. Kao što Sara bješe poslušna Avraamu *nazivajući ga gospodarem; njezine kćeri postadoste čineći dobro i ne bojeći se nikakva straha. [*1 Moj 18, 12.]
7. *Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama po razumu, ukazujući im čast kao slabijem ženskom sasudu, kao i sunasljednicama blagodati života, da ne budu ometane molitve vaše. [*Ef 5, 25.]
8. A najposlije budite svi jednodušni, sažaljivi, bratoljubivi, milosrdni, srdačni;
9. *Ne vraćajte zlo za zlo, ni uvredu za uvredu; nego naprotiv, blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da naslijedite blagoslov. [*1 Sol 5, 15.]
10. *Jer koji hoće da ljubi život i da vidi dane dobre, † neka uzdrži jezik svoj od zla, i usne njegove da ne govore prijevare; [*Ps 34, 12-16; † Jak 1, 26.]
11. Neka se uklanja od zla i neka čini dobro; neka traži mir i neka mu stremi.
12. Jer oči Gospodnje obraćene su na pravednike, i uši njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje protiv onih koji čine zlo.
13. I ko može vama nauditi ako budete revnitelji dobra?
14. *Nego, ako i stradate pravde radi, blaženi ste. † A straha se njihova ne bojte, niti se plašite; [*1 Pet 2, 19; † Is 8, 13.]
15. No Gospoda Boga osvećujte u srcima svojim, svagda spremni sa krotošću i strahom na odgovor svakome koji traži od vas razlog vaše nade,
16. Imajući dobru savjest, da se u onome za što vas klevetaju kao zločince postide oni koji kude vaše dobro vladanje u Hristu.
17. Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.
18. *Zato i Hristos jedanput za grijehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, usmrćen tijelom, a oživjevši duhom; [*1 Pet 2, 21-24.]
19. Kojim i siđe i *propovijeda duhovima u tamnici. [*1 Pet 4, 6.]
20. Ovi nekada bijahu neposlušni kad ih očekivaše Božije dugotrpljenje u dane Nojeve, kada se građaše kovčeg, *u kome se malo, to jest, osam duša spasoše vodom, [*1 Moj 7, 7; 2 Pet 2, 5.]
21. *Koja i nas sada spasava krštenjem kao ispunjenjem praobraza, ne kao pranje tjelesne nečistoće, nego obećanje Bogu † dobre savjesti vaskrsenjem Isusa Hrista, [*Ef 5, 26; † Jev 10, 22.]
22. Koji, otišavši na nebo, *sa desne je strane Boga, i potčinjeni su mu anđeli i vlasti i sile. [*Ef 1, 20, 21.]

4. Prestati sa grijehom. Potreba budnosti, molitve i ljubavi. Stradanje sa Hristom i za Hrista.

1. Kada, dakle, Hristos postrada za nas tijelom, i vi se tom misli naoružajte, jer ko postrada tijelom, prestao je da griješi,
2. Da ostalo vrijeme života u tijelu ne živi više po željama čovječijim, nego po volji Božijoj.
3. Jer ste dosta proteklog vremena života proveli *čineći volju neznabožaca dok ste se odavali razvratu, pohotama, opijanju, žderanju, pijankama i bogomrskom idolopoklonstvu. [*Ef 2, 2, 3; Tit 3, 3.]
4. Zato se čude što vi ne trčite s njima u istu poplavu razvrata, i hule na vas.
5. *Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima. [*2 Tim 4, 1.]
6. *3ato je i mrtvima propovijedano Jevanđelje, da prime sud po čovjeku tijelom, a da žive po Bogu duhom. [*1 Pet 3, 19.]
7. A svemu se kraj približio. Budite, dakle, cjelomudreni i trezveni u molitvama.
8. A prije svega imajte istrajnu ljubav među sobom; *jer ljubav pokriva mnoštvo grijehova. [*PrS 10, 12; Jak 5, 20.]
9. *Budite gostoljubivi među sobom bez gunđanja; [*Jev 13, 2.]
10. Svaki kao što je primio blagodatni dar, njime služite jedni drugima, kao dobri upravitelji raznovrsne blagodati Božije.
11. Ako neko govori, neka govori kao riječi Božije; *ako neko služi, neka služi kao po moći koju Bog daje; da se u svemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i sila u vijekove vijekova. Amin. [*Rim 12, 6.]
12. Ljubljeni, *ne čudite se ognju koji vam biva radi kušanja vašeg, kao da vam se nešto neobično događa, [*1 Pet 1, 7.]
13. *Nego se radujte što učestvujete u stradanjima Hristovim, da biste se i u otkrivenju slave njegove radovali i veselili. [*Dap 5, 41; Jak 1, 2.]
14. *Ako vas ruže za Ime Hristovo, blaženi ste, jer Duh Božiji, Duh slave i sile počiva na vama; oni, dakle, hule na njega, a vi ga proslavljate. [*Mt 5, 11; 1 Pet 2, 20.]
15. Samo da niko od vas ne postrada kao ubica ili kradljivac ili zločinac, ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove.
16. No ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga zbog tog udjela.
17. *Jer je vrijeme da počne sud od doma Božijeg; ako li prvo počne od nas, kakav li će tek biti kraj onima što se protive Jevanđelju Božijem? [*Jer 25, 29; Is 9, 6.]
18. I ako se pravednik jedva spasava, bezbožnik i grješnik gdje će se javiti?
19. Zato i oni koji stradaju po volji Božijoj, neka njemu kao vjernome Sazdatelju povjere duše svoje u dobročinstvu.

5. Dužnosti crkvenih starješina i dužnosti vjernih. Nada u Boga i protivljenje đavolu. Pozdravi i blagoslov.

1. Prezvitere koji su među vama molim, ja koji sam saprezviter i svjedok Hristovih stradanja, i *zajedničar u slavi koja će se otkriti: [*Rim 8, 17.]
2. *Čuvajte stado Božije koje vam je povjereno, i nadgledajte ga, ne prinudno, nego dobrovoljno, i po Bogu, ne zbog nečasnog dobitka, nego od srca; [*Jn 21, 15; Dap 20, 28.]
3. Niti kao da gospodarite nasljedstvom Božijim; *nego budite ugled stadu; [*Tit 2, 7.]
4. I kad se javi *Arhipastir, primićete † vijenac slave koji ne vene. [*Jev 13, 20; † 1 Kor 9, 25; 2 Tim 4, 8.]
5. Tako i vi mlađi pokoravajte se starješinama, a svi, pokoravajući se jedni drugima, prigrlite smirenoumlje, *jer se Bog gordima protivi, a smirenima daje blagodat. [*Jak 4, 6.]
6. *Ponizite se, dakle, pod moćnu ruku Božiju, da vas uzvisi kad dođe vrijeme. [*Jak 4, 10.]
7. Sve svoje *brige položite na Njega, jer se On stara za vas. [*Ps 55, 22.]
8. *Budite trezveni i bdite, jer suparnik vaš, † đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. [*1 Sol 5, 6; † Lk 22, 31; 2 Kor 2, 11.]
9. Njemu se protivite utvrđeni vjerom, *znajući da se takva ista stradanja događaju vašem bratstvu po svijetu. [*Dap 14, 22.]
10. A Bog svake blagodati, koji vas pozva u vječnu svoju slavu u Hristu Isusu, neka vas On, *pošto malo postradate, usavrši, utvrdi, ukrijepi, utemelji; [*1 Pet 1, 6.]
11. Njemu slava i sila u vijekove vijekova. Amin.
12. Po *Siluanu, vjernom bratu, kao što mislim, napisah vam ovo malo, da posavjetujem i posvjedočim da je to istinita blagodat Božija, u kojoj vi stojite. [*Dap 15, 22.]
13. Pozdravlja vas Crkva u Vavilonu, izabrana kao i vi, i *Marko sin moj. [*Dap 12, 12, 25; 2 Tim 4, 11.]
14. *Pozdravite jedni druge cjelivom ljubavi. Mir vam svima koji ste u Hristu Isusu. Amin. [*1 Kor 16, 20.]

Komentarisanje nije više omogućeno.