NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA JAKOVA

 

1 2 3 4 5

 
1. Pozdrav. O iskušenjima i grijehu. Primanje i izvršavanje riječi Božije.

1. Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista, pozdravlja dvanaest plemena *rasijanih po svijetu. [*1 Pet 1, 1.]
2. Svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različna iskušenja,
3. *3najući da kušanje vaše vjere gradi trpljenje; [*Rim 5, 3.]
4. A trpljenje neka usavršuje djelo, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka.
5. Ako li kome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga *koji svima daje jednostavno i bez karanja, i daće mu se. [*Jak 3, 15; PrS 2, 3-6.]
6. *Ali neka ište s vjerom, ne sumnjajući ništa; jer koji sumnja, on je kao morski val što ga vjetar podiže i vitla. [*Mk 11, 24; 1 Tim 2, 8.]
7. Jer takav čovjek neka ne misli da će primiti što od Gospoda.
8. Dvojedušan čovjek, nepostojan je u svima putevima svojim.
9. A ponizni brat neka se hvali visinom svojom;
10. *A bogataš svojom poniznošću, † jer će proći kao cvijet travni. [*1 Tim 6, 17; † 1 Pet 1, 24.]
11. Jer ogrija sunce sa žegom, i *osuši travu, i cvijet njezin otpade, i krasota lica njezina propade; tako će i bogataš na putevima svojima uvenuti. [*Is 40, 6, 7.]
12. Blažen je čovjek koji pretrpi iskušenje, jer kad bude oproban, primiće *vijenac života koji Gospod obeća onima koji ga ljube. [*2 Tim 4, 8.]
13. Nijedan kad je kušan da ne govori: Bog me kuša; jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom, i On ne iskušava nikoga,
14. Nego svakoga iskušava *sopstvena želja, koja ga mami i vara. [*Rim 2, 7.]
15. Tada želja zatrudnjevši rađa grijeh, a grijeh učinjen *rađa smrt. [*Rim 7, 10.]
16. Ne varajte se, draga braćo moja.
17. Svaki dar dobri i svaki poklon savršeni *odozgo je, silazi od † Oca svjetlosti, u kojega nema izmjenljivosti ni sjenke promjene. [*Mt 7, 11; † 1 Jn 1, 5.]
18. *Jer nas je dragovoljno rodio riječju istine, da budemo kao prvina od njegovih stvorenja. [*Jn 1, 13; 1 Pet 1, 23.]
19. Zato, draga braćo moja, neka bude svaki čovjek brz čuti, a spor govoriti *i spor gnjeviti se; [*Prop 5, 1, 2; 7, 9.]
20. Jer *gnjev čovjekov ne tvori pravdu Božiju. [*PrS 29, 22; Ef 4, 26.]
21. Zato *odbacite svaku nečistotu i ostatak zlobe, i s krotošću primite usađenu riječ koja može spasiti duše vaše. [*Kol 3, 8.]
22. *Budite pak tvorci riječi, a ne samo slušaoci, varajući sami sebe. [*Mt 7, 21; Rim 2, 13.]
23. Jer ako ko sluša riječ a ne tvori, on je sličan čovjeku koji gleda lice tijela svojega u ogledalu;
24. Jer se ogleda, pa otide, i odmah zaboravi kakav bješe.
25. Ali ko pronikne u savršeni zakon *slobode i ostane u njemu, i ne postane zaboravan slušalac nego tvorac djela, taj će biti blažen u djelanju svojemu. [*Jak 2, 12; Rim 8, 2.]
26. Ako ko od vas misli da je pobožan, *a ne zauzdava jezika svojega, nego vara srce svoje, njegova je pobožnost uzalud. [*Ps 34, 13; 1 Pet 3, 10.]
27. Pobožnost čista i neporočna pred Bogom i Ocem jeste ova: posjećivati sirote i udovice u nevolji njihovoj, i čuvati sebe neopoganjena od svijeta.

2. Hrišćanin ne gleda ko je ko i ispunjava sav Zakon Božiji. Vjera bez dobrih djela mrtva je.

1. Braćo moja, ne gledajući ko je ko, imajte vjeru u našega Gospoda slave Isusa Hrista.
2. Jer ako dođe na sabranje vaše čovjek sa zlatnim prstenom i u svijetloj haljini, a dođe i siromah u bijednoj haljini,
3. I pogledate na onoga u svijetloj haljini, i rečete mu: Ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu: Ti stani ondje, ili sjedi ovdje niže podnožja mojega;
4. Zar time ne učiniste razliku u sebi i postadoste sudije sa zlim pomislima?
5. Čujte, draga braćo moja, *ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta † da budu bogati vjerom, i nasljednici Carstva koje obeća onima koji Njega ljube? [*1 Kor 1, 26; 11, 22; † Lk 12, 21.]
6. A vi poniziste siromaha. Nisu li bogataši ti koji vas ugnjetavaju i zar vas oni ne vuku na sudove?
7. Ne hule li oni na dobro *Ime kojim ste nazvani? [*1 Pet 4, 14.]
8. No, ako vi zakon carski izvršujete po Pismu: *Ljubi bližnjega svojega kao samog sebe, dobro činite; [*3 Moj 19, 18; Mt 22, 39.]
9. Ako li gledate ko je ko, grijeh činite, i zakon vas kara kao prestupnike.
10. *Jer koji sav zakon održi, a sagriješi u jednome, kriv je za sve. [*Mt 5, 19.]
11. *Jer Onaj koji je rekao: Ne čini preljube! rekao je i: Ne ubij! Ako, dakle, ne učiniš preljubu a ubiješ, postao si prestupnik zakona. [*2 Moj 20, 13, 14.]
12. Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će *zakonom slobode biti suđeni; [*Jak 1, 25.]
13. *Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; a milost slavi pobjedu nad sudom. [*Mt 5, 7; 18, 35; 25, 45, 46.]
14. Kakva je korist, braćo moja, *ako ko reče da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti? [*Rim 3, 21-31.]
15. Ako li brat ili sestra goli budu, i oskudijevaju u svakodnevnoj hrani,
16. I reče im koji od vas: Idite s mirom, grijte se, i nasitite se, a ne date im što je potrebno za tijelo, kakva je korist?
17. Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je sama po sebi.
18. No neko će reći: Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi vjeru tvoju bez djela tvojih, a ja ću tebi *pokazati vjeru moju iz djela mojih. [*Gal 5, 6.]
19. Ti vjeruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli vjeruju, i drhte.
20. Ali hoćeš li da znaš, o čovječe sujetni, da je vjera bez djela mrtva?
21. Avraam, otac naš, ne opravda li se djelima *kad prinese Isaka sina svojega na žrtvenik? [*1 Moj 22, 1-19; Jev 11, 17.]
22. Vidiš li kako je vjera sadjejstvovala djelima njegovim, i kroz djela usavršila se vjera?
23. I ispuni se Pismo koje govori: *Avraam povjerova Bogu, i primi mu se u pravdu, i † prijatelj Božiji nazva se. [*1 Moj 15, 6; † Is 41, 8.]
24. Vidite li, dakle, da se djelima opravdava čovjek, a ne samo vjerom?
25. A slično i *Rava bludnica ne opravda li se djelima kada primi uhode i izvede ih drugim putem? [*INav 2, 1 i dalje; Jev 11, 31.]
26. Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

3. Obuzdavanje jezika. Prava i lažna mudrost.

1. Braćo moja, ne budite mnogi učitelji, znajući da ćemo većma biti osuđeni,
2. Jer svi mnogo griješimo. Ako neko u riječi ne griješi, taj je savršen čovjek, moćan je zauzdati i sve tijelo.
3. Gle, konjima stavljamo uzde u usta da nam se pokoravaju, i sve tijelo njihovo okrećemo.
4. Eto i lađe, iako su velike i silni ih vjetrovi gone, okreću se malim kormilom onamo kuda hoće onaj koji upravlja.
5. Tako je i jezik mali ud, a hvali se da je veliki. Gle, malena vatra, kako velike stvari zapali!
6. I jezik je vatra, svijet nepravde. Tako se i jezik nalazi među našim udima, *prljajući sve tijelo, i paleći tok života našega, i zapaljujući se od pakla. [*Mt 12, 27; 15, 11, 18.]
7. Jer svaki rod zvjerinja i ptica, i gmizavaca i riba, pripitomljava se i pripitomio se rodu čovječijemu,
8. A jezik niko od ljudi ne može ukrotiti; to nemirno zlo, *puno otrova smrtonosnoga. [*Ps 140, 3.]
9. Njim blagosiljamo Boga i Oca, i njime proklinjemo ljude *stvorene po podobiju Božiju. [*1 Moj 1, 26.]
10. Iz istih usta izlazi blagoslov i kletva. Ne valja, braćo moja, da ovo tako biva.
11. Zar može iz istog izvora teći slatko i gorko?
12. Može li, braćo moja, smokva masline rađati ili vinova loza smokve? Tako nijedan izvor ne daje slanu i slatku vodu.
13. Ko je među vama mudar i razuman? Neka pokaže od dobrog ponašanja *djela svoja u mudroj krotosti. [*Jak 2, 18.]
14. Ako li imate gorku zavist i svadljivost u srcima svojim, ne hvalite se i ne lažite protiv istine.
15. Ovo nije ona mudrost *što silazi odozgo nego zemaljska, čulna, demonska. [*Jak 1, 5, 17.]
16. Jer gdje je zavist i svađa, ondje je nesloga i svaka zla stvar.
17. A mudrost koja je odozgo, prvo je čista, potom mirna, krotka, poslušna, puna milosti i dobrih plodova, nepristrasna, i nelicemjerna.
18. A *plod pravde u miru sije se onima koji mir grade. [*Flp 1, 11; Mt 5, 9.]

4. Porijeklo borbi i svađa zbog želja. Poniznost pred Bogom. Neosuđivanje braće. Grijeh samopouzdanja.

1. Otkuda ratovi i borbe među vama? Ne otuda li, od sladostrašća vaših, *koja se bore u vašim udima? [*1 Pet 2, 11.]
2. Želite i nemate; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete, i nemate, jer ne ištete.
3. Ištete, i ne primate, jer pogrešno ištete, da na uživanja vaša trošite.
4. Preljubnici i preljubnice, *ne znate li da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Jer koji hoće svijetu prijatelj da bude, neprijatelj Božiji postaje. [*1 Jn 2, 15; Rim 8, 7.]
5. Ili mislite da Pismo uzalud govori: Sa surevnjivošću čezne za duhom kojega useli u nas?
6. A daje veću blagodat; stoga kaže: *Bog se protivi gordima, a smirenima daje blagodat. [*Jov 22, 29; PrS 3, 34; Mt 23, 12; 1 Pet 5, 5.]
7. Pokorite se, dakle, Bogu, a usprotivite se đavolu, i pobjeći će od vas.
8. Približite se Bogu, i On će se približiti vama. *Očistite ruke, grješnici, popravite srca vaša, dvodušni. [*Is 1, 16.]
9. Trpite i tugujte i plačite; smijeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost.
10. *Ponizite se pred Gospodom, i uzdignuće vas. [*1 Pet 5, 6.]
11. Ne ogovarajte jedan drugoga, braćo; jer ko ogovara brata ili osuđuje brata svojega, ogovara zakon i osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nisi vršilac zakona nego sudija.
12. Jedan je Zakonodavac i Sudija, koji može spasti i pogubiti. *A ko si ti što drugoga osuđuješ? [*Mt 7, 1; Rim 14, 4.]
13. *Slušajte sad vi koji govorite: Danas ili sutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad, i boravićemo ondje jednu godinu, i trgovaćemo i zaradićemo; [*PrS 27, 1.]
14. Vi koji ne znate šta će biti sutra. Jer šta je život vaš? On je para koja se za malo pokaže, a potom je nestane.
15. Umjesto da govorite: *Ako Gospod hoće, i živi budemo, učinićemo ovo ili ono. [*Dap 18, 21.]
16. A sad se hvalite svojom nadmenošću. Svaka takva hvala je zla.
17. *Onaj, dakle, koji zna dobro činiti a ne čini, grijeh mu je. [*Lk 12, 47.]

5. Varljivost bogatstva. Trpeljivost prema braći. Lakomislene zakletve. Moć molitve. Ljubav prema grješniku.

1. Hodite sad, *bogataši, plačite i ridajte zbog nevolja svojih koje dolaze. [*Lk 6, 24.]
2. Bogatstvo vaše istrunu, a *odijelo vaše pojedoše moljci; [*Mt 6, 20.]
3. Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova biće svjedočanstvo protiv vas, i izješće tijela vaša, kao oganj. Nagomilaste blago u posljednje dane.
4. *Gle, vapije plata radnika koji su požnjeli njive vaše, koju ste im zakinuli; i vapaji žetelaca dođoše do ušiju Gospoda Savaota. [*5 Moj 24, 14, 15.]
5. *Naslađivaste se na zemlji, i živjeste raskalašno; uhraniste srca vaša, kao na dan zaklanja. [*Lk 16, 19, 25.]
6. Osudiste, ubiste pravednika, i on vam se ne usprotivi.
7. *Trpite, dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, ratar iščekuje dragocjeni plod zemlje, strpljivo ga čekajući dok ne primi dažd rani i pozni. [*Lk 21, 19; Jev 10, 36.]
8. Budite, dakle, i vi strpljivi, utvrdite srca vaša, jer se dolazak Gospodnji približi.
9. Ne jadikujte jedan na drugoga, braćo, da ne budete osuđeni; gle, Sudija stoji pred vratima.
10. *3a ugled stradanja i dugotrpljenja, braćo moja, uzmite proroke koji govoriše u ime Gospodnje. [*Mt 5, 12.]
11. Eto, mi nazivamo blaženim one koji pretrpješe. *Trpljenje Jova čuste i † kraj njegov od Gospoda vidjeste, jer je Gospod mnogomilostiv i sažaljiv. [*Jov 1, 21, 22; † Jov 42, 10-16.]
12. A prije svega, braćo moja, *ne kunite se ni nebom ni zemljom, niti drugom kakvom zakletvom; neka vaše da bude da, a ne, ne; da ne padnete pod osudu. [*Mt 5, 34-37.]
13. Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? *Neka pjeva Bogu. [*Kol 3, 16.]
14. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, *pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. [*Mk 6, 13.]
15. I molitva vjere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.
16. Ispovijedajte pak jedni drugima sagrješenja, i molite se Bogu jedni za druge, da ozdravite. Mnogo je moćna usrdna *molitva pravednika. [*Dap 12, 5.]
17. Ilija bješe čovjek isto kao i mi, i *molitvom pomoli se Bogu da ne bude dažda, † i ne udari dažd na zemlji za tri godine i šest mjeseci. [*1 car 17, 1; † Lk 4, 25.]
18. *I opet se pomoli, i nebo dade kišu, i zemlja iznese rod svoj. [*1 car 18, 41-45.]
19. Braćo, ako ko od vas zaluta sa puta istine, pa ga neko vrati,
20. Neka zna da će onaj koji obrati grješnika sa puta zablude njegove, spasti dušu od smrti *i pokriti mnoštvo grijehova. [*PrS 10, 12; 1 Pet 4, 8.]

Komentarisanje nije više omogućeno.