NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TITU

 

1 2 3

 
1. Poruka Titu o postavljanju sveštenika i o vrlinama episkopa. Poroci nekih Krićana.

1. Pavle, sluga Božiji i apostol Isusa Hrista po vjeri izabranih Božijih i poznanju istine pobožnosti,
2. Za nadu vječnoga života koji prije vječnih vremena obeća Bog *koji ne obmanjuje, [*2 Tim 2, 13.]
3. A objavi *u određena vremena riječ svoju propovijedanjem, † koje je meni povjerio **po zapovijesti Spasitelja našega Boga, [*Ef 1, 9, 10; † 1 Tim 1, 11; **1 Tim 1, 1.]
4. Titu, *pravome sinu po zajedničkoj vjeri: Blagodat, milost, mir, od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja našega. [*1 Tim 1, 2.]
5. Zato te ostavih na Kritu da urediš što je nedovršeno, i da postaviš po svima gradovima starješine, kao što ti ja zapovjedih:
6. *Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima djecu vjerujuću, kojoj ne prigovaraju da su razuzdana ili nepokorna; [*1 Tim 3, 2-7.]
7. Jer episkop *kao Božiji domoupravitelj treba da je bez mane, ne samovoljan, ne gnjevljiv, ne pijanica, ne ubojica, ne lihvar; [*1 Kor 4, 1.]
8. Nego gostoljubiv, dobroljubiv, mudar, pravedan, pobožan, uzdržljiv;
9. Koji se čvrsto drži istinite riječi saglasne sa učenjem, da bi bio sposoban i poučavati u zdravoj nauci i pokarati one koji se protive.
10. Jer ima mnogo nepokornih, praznorječivih i obmanjivača, osobito koji su iz obrezanja,
11. Kojima treba usta zatvoriti, *koji čitave domove izopačuju učeći što ne treba, radi nečasnog dobitka. [*2 Tim 3, 6.]
12. Reče neko od njih, njihov sopstveni prorok: Krićani, svagda lažljivci, zli zvjerovi, proždrljivci lijeni.
13. Svjedočanstvo je ovo istinito. *3bog toga karaj ih bez poštede, da budu zdravi u vjeri, [*2 Tim 4, 2.]
14. *Da ne slušaju judejske bajke, ni zapovijesti ljudi koji preziru istinu. [*1 Tim 4, 7; 2 Tim 4, 4.]
15. *Čistima je sve čisto, a nečistima i nevjernima ništa nije čisto, nego je nečist i njihov um i savjest. [*Mt 15, 11; Rim 14, 20.]
16. Govore da znaju Boga, a *djelima ga se odriču; jer su gnusni i nepokorni i nesposobni za ma koje dobro djelo. [*2 Tim 3, 5.]

2. Savjeti starima i mladima i robovima. Blagodat Božija u Hristu, koji nas je iskupio od grijeha na dobra djela.

1. A ti govori što priliči *zdravom učenju. [*1 Tim 6, 3; 2 Tim 1, 13.]
2. Starci da budu trezveni, skromni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju.
3. *Starice takođe da se drže kako dolikuje svetima; da ne klevetaju, da mnogo ne robuju vinu, da uče dobru, [*1 Tim 3, 11.]
4. Da urazumljuju mlade žene: da vole muževe, da vole djecu,
5. Da budu razborite, čedne, kućanice, dobre, *pokorne svojim muževima, da se ne bi hulilo na riječ Božiju. [*Ef 5, 22.]
6. Tako i mladiće savjetuj da budu čestiti.
7. *U svemu pokaži sebe za ugled u dobrim djelima: u učenju ispravnost, čestitost, čistotu, [*1 Tim 4, 12; 1 Pet 5, 3.]
8. Riječ zdravu, besprijekornu, da se posrami protivnik nemajući ništa loše reći za nas.
9. *Robovi da budu poslušni svojim gospodarima, da im budu ugodni u svemu, da ne protivrječe, [*1 Pet 2, 18.]
10. Da ne kradu, nego da pokazuju potpunu vjernost u svemu, da bi nauku Spasitelja našeg Boga krasili u svemu.
11. Jer se javi blagodat Božija spasonosna svima ljudima,
12. Koja nas uči *da se odrečemo bezbožnosti i zemaljskih požuda, i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku, [*Ef 1, 4.]
13. *Očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista, [*1 Kor 1, 7; Flp 3, 20; 1 Sol 1, 10.]
14. *Koji dade sebe za nas da bi nas iskupio od svakoga bezakonja, i da očisti za sebe narod izabrani † koji revnuje u dobrim djelima. [*Gal 1, 4; 1 Tim 2, 6; † Ef 2, 10.]
15. Ovo govori i savjetuj i karaj sa punom vlašću; *niko da te ne prezire. [*1 Tim 4, 12.]

3. Raniji poroci i sadašnje vrline preporođenih u Hristu. Kloniti se jeretika. Poruke i pozdravi.

1. Napominji im da budu pokorni i poslušni *poglavarstvima i vlastima, spremni za svako dobro djelo; [*Rim 13, 1; 1 Pet 2, 13.]
2. Nikoga da ne ruže, da se ne svađaju, da budu *blagi, da pokazuju svaku krotost prema svima ljudima. [*Flp 4, 5.]
3. Jer *i mi bijasmo nekada nerazumni, nepokorni, zabludeli, robujući raznim požudama i nasladama, provodeći život u zlobi i zavisti, gnusni, mrzeći jedan drugoga. [*1 Kor 6, 11; Ef 2, 2; 5, 8; 1 Pet 4, 3.]
4. A *kada se javi dobrota i čovekoljublje Boga, Spasitelja našega, [*Tit 2, 11.]
5. Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas *banjom novoga rođenja i obnovljenja Duhom Svetim, [*Jn 3, 5; Ef 5, 26.]
6. Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našega,
7. Da bismo, opravdani njegovom blagodaću, postali nasljednici života vječnoga kao što se nadamo.
8. Istinita je ova riječ, i hoću da to potvrđuješ, kako bi se oni koji povjerovaše Bogu *starali da prednjače u dobrim djelima. Ovo je ljudima dobro i korisno. [*Tit 3, 14.]
9. *A ludih zapitkivanja i rodoslova i sporova i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i sujetno. [*1 Tim 4, 7; 2 Tim 2, 14, 23.]
10. Čovjeka jeretika *po prvome i drugome savjetovanju kloni se, [*Mt 18, 15-17.]
11. Znajući da se takav izopačio, i griješi; samoga sebe je osudio.
12. Kada pošljem k tebi Artema ili *Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam odlučio da ondje zimujem. [*2 Tim 4, 12; Ef 6, 21.]
13. Zakonika Zinu i *Apola marljivo opremi, da ne oskudijevaju ni u čemu. [*Dap 18, 24; 1 Kor 3, 5, 6.]
14. Ali i naši neka se uče prednjačiti u dobrim djelima gdje god je potrebno, da ne budu bez ploda.
15. Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svima vama. Amin.

Komentarisanje nije više omogućeno.