NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

Sveto Pismo Staroga i Novoga Zavjeta – Biblija

<<  SADRŽAJ

 

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA SOLUNJANIMA

 

1 2 3

 
1. Blagodarnost Bogu i hvala po Crkvama za vjeru i stradanje. Utjeha zbog ponovnog dolaska Gospoda Isusa.

1. Pavle i *Silvan i Timotej Crkvi Solunskoj u Bogu Ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu: [*1 Sol 1, 1.]
2. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
3. *Dužni smo svagda blagodariti Bogu za vas, braćo, kao što priliči, zato što veoma raste vjera vaša i umnožava se ljubav svakoga od vas, jednog prema drugom [*1 Sol 1, 2, 3; 2 Sol 2, 13.]
4. Tako da se mi sami *hvalimo vama po Crkvama Božijim, vašim trpljenjem i vjerom u svima vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite. [*2 Kor 7, 4.]
5. *To je znak pravednoga suda Božijega, da se udostojite Carstva Božijega, za koje i stradate, [*Flp 1, 28.]
6. Pošto je pravedno u Boga da uzvrati muku onima koji vas muče,
7. A *vama stradalnicima spokojstvo sa nama kada se javi s neba Gospod Isus s anđelima sile svoje, [*1 Sol 4, 16.]
8. U ognju plamenome, koji će osuditi one koji ne poznaju Boga i *ne pokoravaju se Jevanđelju Gospoda našega Isusa Hrista. [*Rim 2, 8.]
9. Takvi će biti osuđeni na vječnu pogibao od lica Gospodnjega *i od slave sile njegove, [*Is 2, 19.]
10. Kada dođe u onaj Dan da se proslavi u svetima svojima i pokaže se divan u svima vjerujućima, jer povjerovaste svjedočanstvu našemu.
11. Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naš učini dostojnim zvanja i ispuni svaku blagu namjeru dobrote i djelo vjere u sili,
12. Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.

2. O ponovnom dolasku Gospoda Hrista i prethodnom otpadništvu od vjere i o Antihristu. Držati se jevanđelskih predanja.

1. Ali vas molimo, braćo, u pogledu *dolaska Gospoda našega Isusa Hrista i našega sabranja u Njemu. [*1 Sol 4, 13-17.]
2. Ne dajte se lako pokolebati umom, niti uplašiti, ni duhom, ni riječju, ni *poslanicom – tobože našom – kao da je već nastao Dan Hristov. [*2 Pet 3, 15, 16.]
3. Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći *dok najprije ne dođe otpadništvo i ne pojavi se čovjek bezakonja, sin pogibli, [*1 Jn 2, 18.]
4. Koji se protivi i *preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako da će sam sjesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog. [*Dan 11, 36; Mt 24, 15.]
5. Zar ne pamtite da sam vam ovo kazivao još kad sam bio kod vas?
6. I sad znate šta ga zadržava da se ne javi do u svoje vrijeme.
7. Jer tajna bezakonja već djejstvuje, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
8. I tada će se javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti *duhom usta svojih i uništiti pojavom svoga prisustva; [*Is 11, 4; Otk 19, 15, 20.]
9. Onoga je dolazak po djejstvu sataninu sa svakom silom *i znacima i čudesima lažnim, [*Mt 24, 24; Otk 13, 13; 19, 20.]
10. I sa svakom prijevarom nepravde među onima *koji propadaju, zato što ne primiše ljubav istine da bi se spasli. [*2 Kor 2, 15; 4, 3.]
11. I zato će im Bog poslati silu obmane, da vjeruju laži;
12. Da budu osuđeni svi koji ne vjerovaše istini, nego zavolješe nepravdu.
13. *A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo, ljubljena od Gospoda, što vas je Bog † izabrao od početka za spasenje u svetinji Duha i vjeri istine, [*2 Sol 1, 3; † Ef 1, 4.]
14. Na koje vas prizva kroz Jevanđelje naše, da zadobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.
15. Tako dakle, braćo, stojte čvrsto i držite *predanja, kojima ste naučeni, bilo našom riječju, bilo poslanicom. [*2 Sol 3, 6.]
16. A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i Otac naš, koji nas je zavolio i dao utjehu vječnu i nadu dobru u blagodati,
17. Neka utješi srca vaša i utvrdi vas u svakoj riječi i djelu dobrome.

3. Moliti se za apostole i za utvrđenje u Hristu. Kloniti se neurednih i neradnika.

1. Najzad, braćo, *molite se za nas, da se riječ Gospodnja brzo širi i proslavlja kao i kod vas; [*Kol 4, 3.]
2. I da se izbavimo od naopakih i zlih ljudi, jer neće svi vjeru.
3. *No vjeran je Gospod; On će vas utvrditi i sačuvati od lukavoga. [*1 Sol 5, 24; Jn 17, 15.]
4. A uzdamo se u Gospodu za vas, da činite i da ćete činiti ono što vam zapovijedamo.
5. A Gospod neka upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
6. Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, *da se klonite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po predanju koje primiše od nas. [*2 Sol 2, 15; Rim 16, 17.]
7. Jer sami znate *kako treba da se ugledate na nas, jer nismo živjeli neuredno među vama, [*1 Sol 1, 6.]
8. Niti smo zabadava jeli hljeb u nekoga, *no s trudom i mukom, radeći dan i noć, da ne bismo bili na teretu nekome od vas; [*1 Kor 4, 12; 1 Sol 2, 9.]
9. Ne kao da nemamo vlasti, nego da *sebe damo vama za primjer, da biste se ugledali na nas. [*Flp 3, 17.]
10. Jer kada smo bili kod vas, ovo smo vam zapovijedali: *Ako neko neće da radi, neka i ne jede. [*1 Moj 3, 19.]
11. Jer čujemo da neki među vama žive neuredno, ne rade ništa, a u sve se miješaju.
12. Zato takvima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našem Isusu Hristu da *mirno radeći svoj hljeb jedu. [*1 Sol 4, 11.]
13. A vama, braćo, *da ne dosadi dobro činiti. [*Gal 6, 9.]
14. Ako li ko ne posluša riječi naše u ovoj poslanici, toga obilježite, *i ne družite se s njim, da bi se posramio; [*1 Kor 5, 9, 11; 2 Sol 3, 6.]
15. Ali ga ne smatrajte kao neprijatelja, nego *urazumljujte ga kao brata. [*1 Sol 5, 14.]
16. A sam Gospod mira neka vam da mir svagda i u svakoj prilici. Gospod sa svima vama!
17. *Pozdrav mojom rukom, Pavlovom, što je znak u svakoj poslanici, ovako pišem: [*1 Kor 16, 21; Kol 4, 18.]
18. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

Komentarisanje nije više omogućeno.