NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Svakodnevne molitve Presvetoj Bogorodici

Svakodnevne molitve Presvetoj Bogorodici

Mltva є7, vъ četvert0kъ

Kto2 tebE po dostosnію ўblaži1ti m0žetъ, pres™az dv7o; k†z ўstA vospёti tvoE veli1čіe, vsskъ smhslъ prevoshodsщee, vozm0gutъ; Vs‰ presl†vnaz nj tebЁ sodBznnaz t†instva, bcde, vhše smhsla i3 sl0va sytь. KrasotЁ dёvstva tvoegw2 i3 presvёtlэй čistotЁ tvoeй ўdivi1šasz heruvjmi i3 ўžas0šasz serafjmi: čudese že ržctvA tvoegw2 netlёnnagw ni čelovёčeskій, ni ѓgGlьskій ljzhkъ i3zreщi2 m0žetъ. T tebє1 bo bezlёtnый є3dinor0dnый sn7ъ b9ій, bGъ sl0vo, neizrečennw vopl0щьsz, rodi1sz i3 sъ čelovBki poživE, i3 tS, ćkw m™rь svoю2, ѕэlw2 vozveli1či, cRi1cu tS vseS tvari pokazA, namъ že i3zvёstnoe sp7senіz pristaniщe. Tёmže vsi2 pod8 kr0vъ tv0й pritekaющіi, razli1čnыmi skorbьmi2 i3 bolёznьmi njderži1mіi, priemlюtъ t tebє1 bogatno ўtэšenіe i3 i3scэlenіe, i3 tob0ю t bёdъ sp7saюtsz: th bo є3si2 voi1stinu m™i vsёhъ skorbsщihъ i3 njbremenennыhъ, pečalьnыhъ radostь, bolьnhhъ cэli1telьnica, ю4nыhъ hrani1telьnica, starosti žezlъ, pravednыhъ pohvalA, grёšnыhъ sp7senіz nadežda i3 kъ pokasnію putevodi1telьnica: vsBmъ bo vsegdA predstatelьstvomъ tvoi1mъ pomogaeši, i3 vsёhъ sъ vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ pribэgaющihъ zastupaeši. Tы2 i3 mnЁ pomozi2, tčaznnomu dэsnій moi1hъ radi. Zastypnice ўserdnaz r0da hrtіanskagw, zastupi1 mz, da ne do koncA pogi1bnu vo grэsёhъ, i4bo ne i4mamъ i3nagw pribёžiщa i3 pokr0va, razvэ tebє2, vLčce m™i životA: ne njstavi u5bo menE i3 ne prezri mS, no, i4miže samA vёsi sudьbami, sp7si1 mz, ćkw blgoslovena є3si2 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.