NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Svakodnevne molitve Presvetoj Bogorodici

Svakodnevne molitve Presvetoj Bogorodici

Mltva G, vo vt0rnikъ

Q pres™az vLčce moS bcde, ѓgGlwvъ i3 ґrhagGlwvъ, heruvjmwvъ i3 serafjmwvъ prečtcnёйšaz i3 vsёhъ s™hhъ pres™ёйšaz, dv7o m™i b9іz! Sp7si1 mz smirennago i3 grёšnago rabA tvoego2: th bo vёsi, vsemlctivaz gpcžE, ćkw vsю2 moю2 nadeždu po bz7э na tS vozlagaю, i3 nёstь mi2 i3nagw pribёžiщa sp7si1telьnagw, t0kmw tы2, vseblgaz. Tы2 moS krёpostь, vLčce, tы2 moS i3 si1la, tы2 moE radovanіe vъ sk0rbehъ, tы2 moE pristaniщe vo i3skušenіihъ, tы2 moE i3spravlenіe vъ padenіihъ, tы2 i3 sp7senіe moE vsenadežnoe, q m™i ziždi1telz i3 gDa moegw2! Pomozi1 mi plavaющemu vъ puči1nэ žitіS segw2, lю1tэ njburevaemomu i3 bёdstvuющemu t potoplenіz grэh0vnagw. Daždь mi2 ryku p0moщi, pom0щnice moS, i3 i3zbavi mS t timёnіz glubinы2, da ne pogrsznu vъ bezdnэ tčaznіz: byrz bo grэhHvъ i3 strasteй vozstA na mS, i3 v0lnы bezzak0nіi pogružaюtъ mS. No tы2, miloserdaz m™i, vo pristaniщe bezstrastіz nastavi i3 sp7si1 mz, beznadežnыhъ nadeždo i3 hodataice sp7senіz moegw2.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.