NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Služebnik

Služebnik

Bžctvennaz lіturgja i4že vo s™hhъ ntcA našegw їwanna zlatoystagw

Dіakonъ: Blgoslovi2, vladhko.

Їereй: Blgosloveno crtvo, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 sp7senіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, čctnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čtэ i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ gradэ semъ (i3li2 nj vesi seй, i3li2 nj s™ёй njbi1teli seй,) vsskomъ gradэ, stranЁ, i3 vёroю živyщihъ vъ ni1hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ blgorastvorenіi vozdyhwvъ, nj i3z8obi1lіi plodHvъ zemnhhъ, i3 vremenэhъ mi1rnыhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ plavaющihъ, putešestvuющihъ, nedyguющihъ, stražduщihъ, plэnennыhъ, i3 nj sp7senіi i4hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю, so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ glag0letъ taйnw ml7tvu pervagw ґntіfHna:

GDi b9e našъ, є3gHže deržava neskazanna i3 slava nepostiži1ma, є3gHže mlctь bezmёrna i3 čl7kolю1bіe neizrečenno: samъ vLko, po blgoutr0bію tvoemY, pri1zri na nы2 i3 na s™hй hramъ seй, i3 sotvori2 sъ nami i3 molsщimisz sъ nami, bog†tыz mlcti tvo‰ i3 щedrHtы tvo‰.

Vozglašenіe: Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь, i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# poetsz pervый ґntіfHnъ t pэvcє1vъ.

Dіakonъ že pokloni1vsz ўstupaetъ t mёsta svoegw2, i3 tšedъ stoi1tъ pred8 їkHnoю hrt0voю, deržS i3 w3rarь tremi2 perstы desnhz ruki2.

Po i3spolnenіi že ґntіfHna, prišedъ dіakonъ i3 stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ i3 pokloni1vsz, glag0letъ:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю, so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Ml7tva vtoragw ґntіfHna:

GDi b9e našъ, sp7si2 lю1di tvo‰, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE, i3spolnenіe cr7kve tvoeS sohrani2, njst7i2 lю1bzщыz bl7golёpіe d0mu tvoegw2: tы2 tёhъ vozproslavi bžctvennoю tvoeю si1loю, i3 ne njstavi nasъ ўpovaющihъ na tS.

Vozglašenіe: Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo i3 si1la i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# poetsz pod0bnэ t pэvcє1vъ vtorhй ґntіfHnъ: dіakonъ že pod0bnэ tvori1tъ, ćkože i3 vъ pervэй ml7tvэ.

Ta1že dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю bl7godatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю, so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Ml7tva tretіzgw ґntіfHna:

I$že džbщыz sі‰ i3 sogl†snыz darovavый namъ moli6tvы, i4že i3 dvэmA i3li2 trє1mъ soglasyющыmsz nj i4meni tvoemъ prošє1nіz podati njbэщavый: samъ i3 nhnэ r†bъ tvoi1hъ prošє1nіz kъ poleznomu i3sp0lni, podaS namъ i3 vъ nastosщemъ vёcэ poznanіe tvoeS i4stinы, i3 vъ byduщemъ živ0tъ vёčnый daruz.

Vozglašenіe: Ćkw blgъ i3 čl7kolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

ZdЁ tverzaюtsz dvє1ri na malый vh0dъ.

Pэvaemu že tretіemu ґntіfHnu t pэvcє1vъ, i3li2 blžennamъ, ѓщe є4stь nedёlz: є3gdA prіi1dutъ na Slavu, sщ7ennikъ i3 dіakonъ, stavše pred8 s™0ю trapezoю, tvorstъ pokl0nы tri2. Taže prіemь sщ7ennikъ s™0e є3đlіe, daetъ dіakonu, i3 i4dutъ t desnhz stranы2 sozadi2 prct0la, i3 takw i3zšedše sёvernoю stran0ю, pred8idyщыmъ i5mъ lampadamъ, tvorstъ malый vh0dъ, i3 stavše na w3bhčnэmъ mёstэ, priklonsюtъ džba glavы6, i3 dіakonu rekšu: GDu pom0limsz, glag0letъ sщ7ennikъ ml7tvu vh0da taйnw.

Ml7tva vh0da:

VLko gDi b9e našъ, ўstavivый nb7sёhъ či1nы i3 vHinstva ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ, vъ služenіe tvoeS slavы, sotvori2 so vh0domъ našimъ vh0du s™hhъ ѓgGlwvъ bhti, soslužaщihъ namъ, i3 soslavosl0vzщihъ tvoю2 blgostь.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Ml7tvэ že skončavšeйsz, glag0letъ dіakonъ ko sщ7enniku, pokazyzй kъ vost0ku desni1ceю, deržS vkypэ i3 w3rarь tremi2 perstы:

Blgoslovi2 vladhko, s™hй vh0dъ.

I# sщ7ennikъ, bl7goslovlsz, glag0letъ:

Blgoslovenъ vh0dъ s™hhъ tvoi1hъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Posemъ dіakonъ podaetъ є3vangelіe sщ7enniku i3 celyetъ sщ7ennikъ є3đlіe. I#sp0lnьšusz že konečnomu troparю2, vh0ditъ dіakonъ posredЁ, i3 stavъ pred8 їereemъ vozvыšaetъ malw rycэ, i3 pokazyzй s™0e є3đlіe, glag0letъ veleglasnw:

Premydrostь, pr0sti.

Taže, sotvori1vъ poklone1nіe, vh0ditъ vo s™hй nltarь dіakonъ i3 sozadi2 є3gw2 sщ7ennikъ: i3 dіakonъ ќbw polagaetъ s™0e є3đlіe na s™ёй trapezэ. Pэvch že poю1tъ:

Prіidi1te, pokloni1msz i3 pripademъ ko hrtY. Sp7si1 nы sn7e b9ій, vo s™hhъ di1venъ shй, poю1щыz ti2: ґllilyіa. E#di1noždы.

Ѓщe že nedёlz: Voskr7shй i3z8 mertvыhъ, poю1щыz ti2: ґllilyіa. E#di1noždы.

Taže, w3bы6čnыz tropari2. //Sщ7ennikъ že glag0letъ ml7tvu sію2:

Ml7tva tris™agw pёnіz.

B9e s™hй, i4že vo s™hhъ počivazй, tris™hmъ glasomъ t serafjmwvъ vospэvaemый i3 t heruvjmwvъ slavosl0vimый, i3 t vsskіz nbcnыz si1lы poklansemый, i4že t nebыtіS vo є4že bhti privedhй vssčєskaz, sozdavый čelovёka po w4brazu tvoemY i3 po pod0bію, i3 vsskimъ tvoi1mъ darovanіemъ ўkrasi1vый: dasй prossщemu premydrostь i3 razumъ, i3 ne prezirazй sogrэšaющagw, no polagazй na sp7senіe pokasnіe, spod0bivый nasъ, smirennыhъ i3 nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ, i3 vъ časъ seй stati pred8 slavoю s™agw tvoegw2 žertvennika, i3 d0lžnoe tebЁ poklonenіe i3 slavosl0vіe prinosi1ti: samъ vLko, prіimi2 i3 t ќstъ nasъ grёšnыhъ tris™yю pёsnь, i3 posэti1 nы blgostію tvoeю, prosti2 namъ vsskoe sogrэšenіe v0lьnoe že i3 nev0lьnoe, njst7i2 našz dyšы i3 tэlesA, i3 daždь namъ vъ prepod0bіi služi1ti tebЁ vs‰ dni6 životA našegw, ml7tvami s™hz bcdы, i3 vsёhъ st7hhъ, t vёka tebЁ blgougodi1všihъ.

E#gdA že pэvcы2 prіi1dutъ vъ poslёdnій troparь, glago1letъ dіakonъ ko їereю, prikl0nь vkypэ glavY, i3 w3rarь vъ rucЁ deržS tremi2 perstы:

Blgoslovi2 vladы1ko, vremz tris™agw.

Їereй že, znamenuz є3go2, glag0letъ:

Ćkw s™ъ є3si2 b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw.

Skončavšusz že troparю2, prih0ditъ dіakonъ bli1zъ st7hhъ dverій, i3 nav0dz njraremъ, pervэe ќbw ko їkHnэ hrt0vэ glag0letъ:

GDi, sp7si2 blgočesti6vыz, i3 ўslhši nы2.

Taže nav0ditъ njraremъ, glag0lz ko vnЁ stosщыmъ veleglasnw:

I# vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Pэvaemu že tris™0mu, glag0lюtъ i3 sami, їereй že i3 dіakonъ, tris™0e: tvorsщe vkypэ i3 pokl0nы tri2 pred8 s™0ю trapezoю.

Taže glag0letъ dіakonъ ko їereю:

Poveli2 vladhko.

I# th0dztъ kъ g0rnemu mёstu: i3 sщ7ennikъ thodS glag0letъ:

Blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne.

Dіakonъ: Blgoslovi2 vladы1ko, g0rnій prt0lъ.

Їereй že: Blgoslovenъ є3si2 na prt0lэ slavы crtvіz tvoegw2, sэdsй na heruvjmэhъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

(Vёdatelьno, ćkw sщ7enniku ne podobaetъ na g0rnee mёsto voshodi1ti, nižE sэdёti na nemъ: no sэdёti vo stranЁ g0rnzgw prt0la, i3z8 ю4žnыz stranы2.)

Po i3spolnenіi tris™agw, prišedъ pred8 s™ы6z dvє1ri, dіakonъ glag0letъ:

V0nmemъ.

Їereй že vozglašaetъ:

Mi1rъ vsBmъ.

I# čtecъ glag0letъ: I# dyhovi tvoemY.

I# paki dіakonъ: Premydrostь.

I# čtecъ, prokjmenъ, pal0mъ dv7dovъ.

Posemъ dіakonъ: Premydrostь.

I# čtecъ nadpisanіe ґpcla:

Dэsnій s™hhъ ґp0stwlъ čte1nіe. I#li2: Sob0rnagw poslanіz їakwvlz, i3li2 Petr0va čtenіe. I#li2: Kъ ri1mlznwmъ, i3li2 Kъ korjnfznwmъ, i3li2 Kъ galatwmъ poslanіz s™agw ґpcla pavla čtenіe.

I# paki dіakonъ: V0nmemъ.

Ґp0stolu že čt0mu, dіakonъ prіe1mь kadi1lьnicu i3 fmmіamъ, prih0ditъ kъ sщ7enniku, i3 prіemь bl7goslovenіe t negw2, kadi1tъ s™yю trapezu w3krestъ, i3 nltarь vesь, i3 sщ7ennika.

Ґp0stolu že i3sp0lnьšusz, glag0letъ sщ7ennikъ:

Mi1rъ ti2.

Čtecъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Ґllilyіa.

Sщ7ennikъ že, st0z pred8 s™0ю trapezoю, glag0letъ ml7tvu sію2.

Ml7tva prežde є3đlіa.

Vozsіsй vъ serdcahъ našihъ, člkolю1bče vLko, tvoegw2 bGorazymіz netlёnnый svёtъ, i3 mhslєnnыz naši tverzi džči, vo є3đlьskihъ tvoi1hъ propovёdanій razumёnіe: vloži2 vъ nasъ i3 strahъ bl7žennыhъ tvoi1hъ zapovэdeй, da plotsk‡z p0hwti vs‰ popravše, duh0vnoe ži1telьstvo pr0йdemъ, vs‰, ćže ko blgougoždenію tvoemY, i3 mydrstvuющe i3 dёющe. Th bo є3si2 prosvэщenіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ, hrtE b9e: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 vses™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Dіakonъ že, kadi1lьnicu tloži1vъ na w3bhčnoe mёsto, prih0ditъ kъ sщ7enniku, i3 podkloni1vъ є3mY glavY svoю2, deržS i3 w3rarь kraйnimi perstы, i3 u3kazyz na s™o1e є3đlіe, glag0letъ:

Blgoslovi2 vladы1ko, blgovэsti1telz s™agw ґpcla i3 є3đljsta, i4m>kъ.

Sщ7ennikъ, znamenuz є3go2, glag0letъ:

BGъ, mltvami s™agw slavnagw, vsehvalьnagw ґpcla i3 є3đljsta, i4m>kъ, da dastъ tebЁ gl7g0lъ blgovэstvyющemu si1loю mn0goю, vo i3spolnenіe є3đlіa vozlю1blennagw sn7a svoegw2, gDa našegw ї}sa hrtA.

I# podaetъ є3mY s™0e є3đlіe.

Dіakonъ že rekъ: Ґmi1nь.

I# pokloni1vsz s™0mu є3đlію, v0zmetъ є5, i3 i3zšedъ s™hmi dverьmi, predhodsщыmъ є3mY lampadamъ, prih0ditъ i3 stoi1tъ na ґmvHnэ, i3li2 na ўčinennomъ mёstэ. Їereй že, stoS pred8 s™0ю trapezoю i3 zrS kъ zapadu, vozglašaetъ:

Premydrostь, prosti2, ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Taže: Mi1rъ vsBmъ.

Lю1dіe: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: T i4m>kъ s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Sщ7ennikъ: V0nmemъ.

Ѓщe že sytь dvA dіakwna, to є3di1nъ da glag0letъ:

Premydrostь, pr0sti.

Taže, i3: V0nmemъ.

I#sp0lnivšusz є3đlію, glag0letъ sщ7ennikъ:

Mi1rъ ti2 blgovэstvyющemu.

Li1kъ: Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

I# tšedъ dіakonъ daže do s™hhъ dvereй, tdaetъ s™0e є3đlіe sщ7enniku, i3 zatvorsюtsz paki st7ы6z dvє1ri. Dіakonъ, stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ, načinaetъ si1ce:

Rcemъ vsi2 t vseS duši2, i3 t vsegw2 pomыšlenіz našegw rcemъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

GDi vsederži1telю, b9e ntє1cъ našihъ, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mltva prilёžnagw molenіz:

GDi b9e našъ, prilёžnoe sіE molenіe prіimi2 t tvoi1hъ r†bъ, i3 pomi1luй nasъ po mn0žestvu mlcti tvoeS, i3 щedrHtы tvo‰ nizposli2 na nы2, i3 na vs‰ lю1di tvo‰, čaющыz t tebE bogatыz mlcti.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, i3 w3 vseй vo hrtЁ bratіi našeй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bratіzhъ našihъ, sщ7ennicэhъ, sщ7ennomonasэhъ, i3 vsemъ vo hrtЁ bratstvэ našemъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj blžennыhъ i3 prisnopamztnыhъ s™ёйšihъ patrіarsэhъ pravoslavnыhъ, i3 sozdatelehъ s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz nbi1teli seS) i3 nj vsёhъ preždepoči1všihъ ntcёhъ i3 bratіzhъ, zdЁ ležaщihъ i3 povsю1du, pravoslavnыhъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj mlcti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi, posэщenіi, proщenіi i3 njstavlenіi grэhHvъ rabHvъ b9іihъ, bratіi s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz w3bi1teli seS).

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj plodonossщihъ i3 dobrodёющihъ vo s™ёmъ i3 vsečctnёmъ hramэ semъ, truždaющihsz, poю1щihъ i3 predstosщihъ lю1dehъ, njžidaющihъ t tebE veli1kіz i3 bogatыz mlcti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ:

Ćkw mlctivъ i3 čl7kolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Ѓщe že bydetъ nj ўs0pšihъ prinošenіe, dіakonъ i3li2 sщ7ennikъ glag0letъ є3ktenію2 sію2:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj ўpokoenіi dyšъ ўs0pšihъ rabHvъ b9іihъ, i4m>kъ, i3 nj є4že prosti1tisz i5mъ vsskomu pregrэšenію, v0lьnomu že i3 nev0lьnomu.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Ćkw da gDь bGъ ўčini1tъ dyšы i4hъ, i3dёže prvdnіi ўpokosюtsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mlcti b9іz, crtva nbcnagw, i3 njstavlenіz grэhHvъ i4hъ, ў hrtA bezsmertnagw cRS i3 bGa našegw pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ: B9e duhHvъ, i3 vsskіz pl0ti, smertь popravый i3 dіavola ўprazdni1vый, i3 živ0tъ mjru tvoemY darovavый: samъ gDi, pok0й dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ i4m>kъ vъ mёstэ svёtlэ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ, tnю1duže tbэžE bolёznь, pečalь i3 vozdыhanіe: vsskoe sogrэšenіe, sodёznnoe i4mi sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, ćkw blgjй člkolю1becъ bGъ, prosti2: ćkw nёstь čelovёkъ, i4že ži1vъ bydetъ, i3 ne sogrэši1tъ: th bo є3di1nъ to1kmw bez8 grэhA, pravda tvoS pravda vo vёki, i3 sl0vo tvoE i4stina.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrcnіe i3 živ0tъ i3 pok0й ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ i4m>kъ, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Ta1že dіakonъ: Pomoli1tesz, njglašennіi, gDevi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Vёrnіi, nj njglašennыhъ pom0limsz, da gDь pomi1luetъ i5hъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJglasi1tъ i5hъ sl0vomъ i4stinы.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Tkrhetъ i5mъ є3đlіe pravdы.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Soedini1tъ i5hъ s™ёй svoeй sob0rnэй i3 ґpclьstэй cr7kvi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sp7si2, pomi1luй, zastupi2 i3 sohrani2 i5hъ, b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJglašennіi, glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Mltva nj njglašennыhъ:

GDi b9e našъ, i4že na vыs0kihъ živhй i3 na smirє1nnыz prizirazй, i4že spcnіe r0du čelovёčeskomu nizposlavый, є3dinor0dnago sn7a tvoego2 i3 bGa, gDa našego ї}sa hrtA: pri1zri na rabы6 tvo‰ njglašє1nnыz, podkl0nьšыz tebЁ svo‰ vы6z, i3 spod0bi | vo vremz blgopolyčnoe bani pakibыtіS, njstavlenіz grэhHvъ i3 w3deždi netlёnіz, soedini2 i5hъ s™ёй tvoeй sob0rnэй i3 ґpclьstэй cerkvi, i3 sopričti2 i5hъ i3zbrannomu tvoemY stadu.

Vozglašenіe: Da i3 tji sъ nami slavztъ prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# prostiraetъ ґntіmi1nsъ sщ7ennikъ.

Dіakonъ glag0letъ: E#li1cы njglašennіi, i3zыdi1te.

Ѓщe li є4stь vtorhй dіakonъ, vozglašaetъ i3 t0й:

NJglašennіi, i3zыdi1te.

Taže paki pervый: E#li1cы njglašennіi, i3zыdi1te.

Da ni kto2 t njglašennыhъ: є3li1cы vёrnіi, paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ѓщe li že є3di1nъ є4stь t0čію dіakonъ, i3li2 ѓщe їereй slyžitъ bez8 dіakona, togdA glag0letъ si1ce:

E#li1cы njglašennіi, i3zыdi1te: njglašennіi i3zыdi1te: є3li1cы njglašennіi, i3zыdi1te: da ni kto2 t njglašennыhъ: є3li1cы vёrnіi, paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mltva vёrnыhъ, pervaz:

Blgodari1mъ tS, gDi b9e si1lъ, spod0bivšago nasъ predstati i3 nhnэ s™0mu tvoemY žertvenniku, i3 pripasti ko щedr0tamъ tvoi6mъ nj našihъ grэsёhъ i3 nj lюdski1hъ nevёdэnіihъ. Prіimi2 b9e, molenіe naše, sotvori1 nы dost0йnы bhti, є4že prinosi1ti tebЁ molє1nіz i3 mwlьbы2 i3 žє1rtvы bezkrHvnыz nj vsёhъ lю1dehъ tvoi1hъ: i3 ўdovli2 nasъ, i5hže položi1lъ є3si2 vъ slyžbu tvoю2 sію2, si1loю d¦a tvoegw2 s™agw, newsuždennw i3 nepretknovennw vъ či1stэmъ svidёtelьstvэ s0vэsti našez, prizыvati tS na vsskoe vremz i3 mёsto: da poslyšaz nasъ, mlctivъ namъ bydeši, vo mn0žestvэ tvoeS blgosti.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю bl7godatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Premydrostь.

Vozglašenіe: Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

E#gdA sщ7ennikъ є3di1nъ slyžitъ, sі‰ ne glag0letъ:

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 sp7senіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mltva vёrnыhъ, vtoraz:

Paki, i3 mn0gaždы tebЁ pripadaemъ, tebЁ m0limsz, bl7gjй i3 čl7kolю1bče, ćkw da prizrёvъ na molenіe naše, njči1stiši našz dyšы i3 tэlesA t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha, i3 dasi namъ nepovi1nnoe i3 newsuždennoe predstosnіe s™agw tvoegw2 žertvennika. Daruй že b9e, i3 molsщыmsz sъ nami prespёznіe žitіS i3 vёrы i3 razuma duh0vnagw: daždь i5mъ vsegdA so strahomъ i3 lюb0vію služaщыmъ tebЁ, nepovi1nnw i3 newsuždennw pričasti1tisz s™hhъ tvoi1hъ t†inъ, i3 nbcnagw tvoegw2 crtvіz spod0bitisz.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю bl7godatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Dіakonъ: Premydrostь.

Vh0ditъ dіakonъ sёvernыmi dverьmi.

Vozglašenіe: Ćkw da pod8 deržavoю tvoeю vsegdA hrani1mi, tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# tverzaюtsz s™hz dvє1ri.

Taže, heruvjmstэй pёsni pэvaemэй, dіakonъ, prіemь kadi1lьnicu i3 fmmіamъ vloži1vъ, prih0ditъ ko sщ7enniku, i3 prіemь bl7goslovenіe t negw2, kadi1tъ s™yю trapezu w4krestъ, i3 nltarь vesь, i3 їkwnostasъ, taže sщ7ennika, li1ki i3 lю1di, glag0letъ že i3 n7-й pal0mъ, i3 tropari2 ўmili1tєlьnыz, є3li1kw i3zv0litъ.

Sщ7ennikъ že glag0letъ taйnw ml7tvu sію:

Nikt0že dost0inъ t svzzavšihsz plotski1mi pohotьmi2 i3 slastьmi2 prihodi1ti, i3li2 pribli1žitisz, i3li2 služi1ti tebЁ, cRю2 slavы: є4že bo služi1ti tebЁ, veli1ko i3 strašno i3 samBmъ nbcnыmъ si1lamъ. No nbače, neizrečennagw radi i3 bezmёrnagw tvoegw2 čl7kolю1bіz, neprel0žnw i3 neizmёnnw bhlъ є3si2 čl7vёkъ, i3 ґrhіereй namъ bhlъ є3si2: i3 služebnыz seS i3 bezkr0vnыz žertvы sщ7ennodёйstvіe predalъ є3si2 namъ, ćkw vLka vsёhъ. Th bo є3di1nъ, gDi b9e našъ, vldčestvueši nbcnыmi i3 zemnhmi: i4že na prt0lэ heruvjmstэ nosi1mый: i4že serafjmwvъ gDь, i3 cRь ї}levъ: i4že є3di1nъ s™ъ, i3 vo s™hhъ počivazй. TS u5bo molю2 є3di1nago bl7gago i3 bl7goposlyšlivago: pri1zri na mS grёšnago i3 nepotrebnago rabA tvoego2, i3 njči1sti moю2 dyšu i3 serdce t s0vэsti lukavыz: i3 ўdovli1 mz si1loю s™agw tvoegw2 d¦a, njblečena bl7godatію sщ7enstva, predstati s™ёй tvoeй seй trapezэ, i3 sщ7ennodёйstvovati s™0e i3 prečctoe tvoE tёlo i3 čctnyю kr0vь: kъ tebё bo prihoždY, prikl0nь moю2 vhю, i3 molю1 ti sz: da ne tvrati1ši licA tvoegw2 t menE, nižE tri1neši menE t džtrwkъ tvoi1hъ: no spod0bi prinesє1nnыmъ tebЁ bhti, mn0ю grёšnыmъ i3 nedost0йnыmъ rab0mъ tvoi1mъ, darHmъ si6mъ. Th bo є3si2 prinossй i3 prinosi1mый, i3 prіemlzй i3 razdavaemый, hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 bl7gi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, a3mi1nь.

I#sp0lnьšыmsz že mltvэ i3 každenію, sщ7ennikъ i3 dіakonъ, stavše pred8 s™0ю trapezoю, glag0lюtъ heruvjmskuю pёsnь, tri1ždы: po k0emždo že skončanіi, poklansюtsz po є3di1noщi.

Sщ7ennikъ: I%že heruvjmы taйnw njbrazyющe, i3 životvorsщeй trbcэ tris™yю pёsnь pripэvaющe, vsskoe nhnэ žiteйskoe tloži1mъ popečenіe.

Dіakonъ: Ćkw da cRS vsёhъ pod8i1memъ, ѓgGlьskimi nevi1dimw dormnosi1ma či1nmi. Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

Taže th0dztъ vъ predloženіe, predhodsщu dіakonu, i3 kadi1tъ їereй s™†z, vъ sebЁ molssz:

B9e, njči1sti mS grёšnago.

Dіakonъ glag0letъ ko sщ7enniku:

Vozmi2, vladы1ko.

I# sщ7ennikъ, vzemъ vozdyhъ, vozlagaetъ na lёvoe ramo є3gw2, glag0lz:

Vozmi1te ryki vašz vo s™†z, i3 bl7goslovi1te gDa.

Taže s™hй djskosъ prіemь, vozlagaetъ na glavY dіakona, so vsskimъ vnimanіemъ i3 blgogovёnіemъ, i3mёetъ vkypэ dіakonъ i3 kadi1lьnicu na є3di1nэmъ t perstwvъ desnы1z ruki2. Samъ že s™hй poti1rъ vъ rycэ prіemletъ: i3 i3sh0dztъ o4ba sёvernoю stran0ю molsщesz, predhodsщыmъ i5mъ lampadamъ.

Dіakonъ glag0letъ:

Veli1kago gospodi1na i3 ntcA našego i4m>kъ, st7ёйšago patrіarha mosk0vskago i3 vseS rusi2, i3 gospodi1na našego prewsщ7ennэйšago i4m>kъ, mitropolіta (i3li2 ґrhіepjskopa, i3li2 є3pjskopa є3gHže є4stь w4blastь), da pomznetъ gDь bGъ vo crctvіi svoemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Taže sщ7ennikъ:

Prewsщ7є1nnыz mitropoljtы, ґrhіepjskopы i3 є3pjskopы, i3 vesь sщ7enničeskій i3 monašeskій či1nъ, i3 pri1četъ cerk0vnый, bratію s™agw hrama segw2. Vasъ i3 vsёhъ pravoslavnыhъ hrtіanъ, da pomznetъ gDь bGъ vo crtvіi svoemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Všedъ že dіakonъ vnytrь s™hhъ dverій, stoi1tъ njdesnyю: i3 hotsщu sщ7enniku vni1ti, glag0letъ kъ nemY dіakonъ:

Da pomznetъ gDь bGъ sщ7enstvo tvoE vo crtvіi svoemъ.

I# sщ7ennikъ kъ nemY:

Da pomznetъ gDь bGъ sщ7ennodіakonstvo tvoE vo crtvіi svoemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# sщ7ennikъ ќbw postavlsetъ s™hй poti1rъ na s™yю trapezu: s™hй že djskosъ vzemъ so glavы2 dіakona, postavlsetъ i3 t0й na s™yю trapezu, glag0lz:

Bl7gowbraznый їHsifъ, so dreva snemъ prečctoe tёlo tvoE, plaщani1ceю či1stoю njbvi1vъ, i3 bl7gouhanьmi vo gr0bэ n0vэ zakrhvъ, položi2.

Vo gr0bэ pl0tski, vo ѓdэ že sъ dš7eю ćkw bGъ, vъ rai1 že sъ razb0йnikomъ, i3 na prt0lэ bhlъ є3si2 hrtE, so nc7emъ i3 d¦omъ, vs‰ i3spolnszй newpi1sannый.

Ćkw živon0secъ, ćkw raS krasnёйšій, voi1stinnu i3 čert0ga vsskagw carskagw pokaza1sz svэtlёйšій, hrtE, gr0bъ tv0й, i3st0čnikъ našegw voskrcnіz.

Taže pokr0vcы ќbw vzemъ t sщ7ennagw djskosa i3 s™agw poti1ra, polagaetъ na є3di1nэй stranЁ st7hz trapezы: vozdyhъ že t dіakonz rama vzemъ, i3 pokadi1vъ, pokrыvaetъ i4mъ s™†z, glag0lz:

Bl7gowbraznый їHsifъ, so dreva snemъ prečctoe tёlo tvoE, plaщani1ceю či1stoю njbvi1vъ, i3 bl7gouhanьmi vo gr0bэ n0vэ zakrhvъ, položi2.

I# prіemь kadi1lьnicu t dіakonovы ruki2, kadi1tъ s™†z tri1ždы, glag0lz:

Ўbl7ži2 gDi, blgovolenіemъ tvoi1mъ sіHna, i3 da sozi1ždutsz stёnы їercli6mskіz: togdA bl7govoli1ši žertvu pravdы, voznošenіe i3 vsesožegaєmaz, togdA vozložatъ na nltarь tv0й telьcы2.

I# tdavъ kadi1lьnicu, i3 njpusti1vъ felHnь, prikloni1vъ že glavY, glag0letъ dіakonu:

Pomoli1sz nj mnЁ, brate i3 sosluži1telю.

I# dіakonъ kъ nemY:

D¦ъ s™hй naйdetъ na tS, i3 si1la vhšnzgw njsэni1tъ tS.

I# sщ7ennikъ:

T0йže d¦ъ sodёйstvuetъ namъ vs‰ dni6 životA našegw.

Taže i3 dіakonъ, poklovi1vъ i3 samъ glavY, deržS vkypэ i3 w3rarь tremi2 pє1rstы desni1cы, glag0letъ ko sщ7enniku:

Pomzni1 i3 mS, vladы1ko s™hй.

I# sщ7ennikъ:

Da pomznetъ tS gDь bGъ vo crctvіi svoemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# dіakonъ, rekъ: Ґmi1nь. I# cэlovavъ desni1cu sщ7ennika, i3sh0ditъ sёvernыmi dverьmi, i3 stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ, glag0letъ:

I#sp0lnimъ moli1tvu našu gDevi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ predložennыhъ čctnhhъ darёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mltva prinošenіz, po postavlenіi bžctvennыhъ darHvъ na s™ёй trapezэ:

GDi b9e vsederži1telю, є3di1ne s™e, prіemlzй žertvu hvalenіz t prizыvaющihъ tS vsёmъ serdcemъ: prіimi2 i3 nasъ grёšnыhъ molє1nіz, i3 prinesi2 ko s™0mu tvoemY žertvenniku, i3 ўdovli2 nasъ prinosi1ti tebЁ darы že i3 žє1rtvы d¦Hvnыz nj našihъ grэsёhъ i3 nj lюdski1hъ nevёdэnіihъ, i3 spod0bi nasъ njbrэsti2 bl7godatь pred8 tob0ю, є4že bhti tebЁ bl7goprіstnэй žertvэ našeй, i3 vseli1tisz d¦u bl7godati tvoeS blg0mu vъ nasъ, i3 na predležaщihъ darёhъ si1hъ, i3 na vsёhъ lю1dehъ tvoi1hъ.

Dіakonъ glag0letъ:

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю bl7godatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

DnE vsegw2 soveršenna, svsta, mi1rna i3 bezgrёšna, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

ЃgGla mi1rna, vёrna nastavnika, hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Proщenіz i3 njstavlenіz grэhHvъ i3 pregrэšenій našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

D0brыhъ i3 poleznыhъ dušamъ našыmъ, i3 mi1ra mjrovi, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pr0čee vremz životA našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Hrtіanskіz konči1nы životA našegw, bezbolёznenы, neposthdnы, mi1rnы, i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudi1щi hrt0vэ pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglasъ: Щedr0tami є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Vozlю1bimъ drygъ dryga, da є3dinomhslіemъ i3spovёmы.

Li1kъ: Nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, trbcu є3dinosyщnuю i3 nerazdёlьnuю.

Sщ7ennikъ poklansetsz tri1ždы, glag0lz taйnw:

Vozlюblю2 tS gDi, krёposte moS: gDь ўtverždenіe moE i3 pribёžiщe moE. Tri1ždы.

I# dіakonъ poklansetsz tri1ždы, i3 cэlyetъ w3rarь sv0й, i3 glag0letъ veleglasnw:

Dvє1ri, dvє1ri, premydrostію v0nmemъ.

Sщ7ennikъ že vozdvizaetъ vozdyhъ, i3 derži1tъ nad8 s™hmi darmi2. Ѓщe že i3nji bydutъ sщ7ennicы služaщіi, takožde vozdvizaюtъ s™hй vozdyhъ, i3 deržatъ nad8 s™hmi darmi2, potrzsaющe, i3 glag0lющe kъ sebЁ, ćkože i3 lю1dіe, i3spovёdanіe vёrы:

Vёruю vo є3di1nago bGa nc7A, vsederži1telz, tvorcA nb7u i3 zemli2, vi6dimыmъ že vsBmъ i3 nevi6dimыmъ. I# vo є3di1nago gDa ї}sa hrtA, sn7a b9іz, є3dinor0dnago, i4že t nc7A roždennago prežde vsёhъ vBkъ: svёta t svёta, bGa i4stinna t bGa i4stinna, roždenna, ne sotvorenna, є3dinosyщna nc7Y, i4mže vs‰ bhša. Nasъ radi čelovBkъ, i3 našegw radi sp7senіz, sšedšago sъ nb7sъ, i3 voploti1všagosz t d¦a s™a i3 mRji dv7ы, i3 vočl7vёčšasz. Raspstago že za nы2 pri pontjйstэmъ pіlatэ, i3 stradavša, i3 pogrebenna. I# voskršago vъ tretій denь, po pisanієmъ. I# vozšedšago na nb7sA, i3 sэdsщa njdesnyю nc7A. I# paki grzdyщago so slavoю, sudi1ti živы6mъ i3 mє1rtvыmъ: є3gHže crtvію ne bydetъ koncA. I# vъ d¦a s™ago, gDa, životvorsщago, i4že t nc7A i3shodsщago, i4že so nc7emъ i3 sn7omъ spoklansema i3 sslavima, gl7g0lavšago prbr0ki. Vo є3di1nu s™yю sob0rnuю i3 ґpclьskuю cRkovь. I#spovёduю є3di1no kRщenіe, vo njstavlenіe grэhHvъ. Čaю voskrnіz mertvыhъ: I# ži1zni byduщagw vёka. Ґmi1nь.

I# po skončanіi s™agw smmv0la glag0letъ dіakonъ veleglasnw:

Stanemъ d0brэ, stanemъ so strahomъ, v0nmemъ, s™0e voznošenіe vъ mi1rэ prinosi1ti.

Li1kъ: Mlctь mi1ra, žertvu hvalenіz.

Sщ7ennikъ vozglasnw: Blgdtь gDa našegw ї}sa hrtA, i3 lюbы2 bGa i3 nc7A, i3 pričastіe s™agw d¦a, bydi so vsёmi vami.

Li1kъ: I# so dyhomъ tvoi1mъ.

Sщ7ennikъ: GorЁ i3mёimъ s®cA.

Li1kъ: I$mamы ko gDu.

Sщ7ennikъ: Blgodari1mъ gDa.

Li1kъ: Dost0йno i3 pravedno є4stь poklanstisz nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, trbcэ є3dinosyщnэй i3 nerazdёlьnэй.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

Dost0йno i3 pravedno tS pёti, tS blgoslovi1ti, tS hvali1ti, tS blgodari1ti, tebЁ poklanstisz na vsskomъ mёstэ vLčestvіz tvoegw2: th bo є3si2 bGъ neizrečenenъ, nedovёdomь, nevi1dimь, nepostiži1mь, pri1snw shй, takožde shй, tы2, i3 є3dinor0dnый tv0й sn7ъ, i3 d¦ъ tv0й s™hй. Tы2 t nebыtіS vъ bыtіE nasъ privelъ є3si2, i3 tpadšыz vozstavilъ є3si2 paki, i3 ne tstupi1lъ є3si2 vs‰ tvorS, d0ndeže nasъ na nb7o vozvelъ є3si2, i3 crtvo tvoE darovalъ є3si2 byduщee. NJ si1hъ vsёhъ bl7godari1mъ tS, i3 є3dinor0dnago tvoego2 sn7a, i3 d¦a tvoego2 s™ago, nj vsёhъ, i4hže vёmы i3 i5hže ne vёmы, kvlennыhъ i3 nezvle1nnыhъ blgodэsnіihъ bhvšihъ na nasъ. Blgodari1mъ tS i3 nj slyžbэ seй, ю4že t rykъ našihъ prіsti i3zv0lilъ є3si2: a4щe i3 predstostъ tebЁ thszщы ґrhagGlwvъ, i3 tьmы6 ѓgGlwvъ, heruvjmi i3 serafjmi, šestokrilatіi, mnogooči1tіi, vozvыšaщіisz pernatіi.

Vozglašenіe: Pobёdnuю pёsnь poю1щe, vopію1щe, vzыvaющe i3 gl7g0lющe.

Li1kъ: S™ъ, s™ъ, s™ъ gDь savaHfъ, i3sp0lnь nb7o i3 zemlS slavы tvoeS, njsanna vъ vhšnihъ, blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne, njsanna vъ vhšnihъ.

I# zdЁ paki dіakonъ, prіi1mъ s™yю ѕvэzdi1cu t s™agw djskosa, tvori1tъ krtA w4brazъ verhY є3gw2, i3 cэlovavъ ю5 polagaetъ. Taže prih0ditъ, i3 stanetъ na desnёй stranЁ: i3 vzemъ rіpjdu vъ rycэ, njmahivaetъ ti1hw so vsskimъ vnimanіemъ i3 strahomъ, verhY s™hhъ darHvъ, ćkw ne sёsti myhamъ, ni i3n0mu česomY takov0mu. Ѓщe že nёstь rіpjdы, tvori1tъ sіE so є3di1nэmъ pokr0vcemъ.

Sщ7ennikъ m0litsz:

Sъ si1mi i3 mы2 bl7žennыmi si1lami, vLko čl7kolю1bče, vopіemъ i3 glag0lemъ: s™ъ є3si2 i3 pres™ъ, tы2, i3 є3dinor0dnый tv0й sn7ъ, i3 d¦ъ tv0й s™hй. S™ъ є3si2 i3 pres™ъ, i3 velikolёpna slava tvoS, i4že mjrъ tv0й takw vozlюbi1lъ є3si2, ćkože sn7a tvoego2 є3dinor0dnago dati: da vsskъ vёruzй vъ nego2 ne pogi1bnetъ, no i4matь živ0tъ vёčnый: i4že prišedъ, i3 vsE є4že nj nasъ smotrenіe i3sp0lnivъ, vъ n0щь vъ nю1že predasšesz, pače že samъ sebE predasše za mіrskjй živ0tъ, prіemь hlёbъ vo s™ы6z svo‰ i3 preči6stыz i3 neporHčnыz ryki, blgodari1vъ i3 blgoslovi1vъ, njst7i1vъ, prelomi1vъ, dadE s™ы6mъ svoi6mъ ў§nkHmъ i3 ґpclwmъ, rekъ:

Vozglašenіe: Prіimi1te, kdi1te, sіE є4stь tёlo moE, є4že za vы2 lomi1moe vo njstavlenіe grэhHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Semy že glag0lemomu, pokazyetъ sщ7enniku dіakonъ s™hй djskosъ, deržS i3 w3rarь tremi2 perstы desni1cы. Pod0bnэ, i3 є3gdA glag0letъ sщ7ennikъ: Pjйte t neS vsi2: Spokazyetъ i3 samъ s™hй poti1rъ.

Sщ7ennikъ taйnw: Pod0bnэ i3 čašu po večeri, gl7g0lz:

Vozglašenіe: Pjйte t neS vsi2, sіS є4stь kr0vь moS n0vagw zavёta, ćže za vы2 i3 za mnHgi i3zlivaemaz, vo njstavlenіe grэhHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ m0litsz:

Pominaющe ќbw sp7si1telьnuю sію2 zapovэdь, i3 vs‰, ±že nj nasъ bы6všaz: krtъ, gr0bъ, tridnevnoe voskrcnіe, na nb7sA voshoždenіe, njdesnyю sэdёnіe, vtor0e i3 slavnoe paki prišestvіe.

Vozglašenіe: Tvo‰ t tvoi1hъ tebЁ prinossщe nj vsёhъ i3 za vs‰.

Semy že glag0lemu, dіakonъ tlagaetъ rіpjdu, i3 prel0žъ rycэ krtowbraznэ, i3 pod8emъ s™hй djskosъ, i3 s™hй poti1rъ, i3 poklo1nitsz ўmilennэ.

Li1kъ: TebE poemъ, tebE blgoslovi1mъ, tebЁ blgodari1mъ gDi, i3 m0limъ ti sz, b9e našъ.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

E#щE prin0simъ ti2 slovesnuю sію2 i3 bezkr0vnuю slyžbu, i3 pr0simъ, i3 m0limъ, i3 mi1li sz dёemъ, nizposli2 d¦a tvoego2 s™ago na nы2, i3 na predležaщыz darы sі‰.

I# dіakonъ ќbw tlagaetъ rіpjdu, i3 prih0ditъ bli1zъ ko їereю, i3 poklansюtsz džba tri1ždы pred8 s™0ю trapezoю, molsщasz vъ sebЁ i3 glag0lющa:

Sщ7ennikъ: GDi, i4že pres™ago tvoego2 d¦a vъ tretій časъ ґpclwmъ tvoi6mъ nizposlavый, togo2 bl7gjй ne timi2 t nasъ: no njbnovi2 nasъ molsщihъ ti sz.

Dіakonъ stjhъ: Serdce či1sto sozi1ždi vo mnЁ b9e, i3 dyhъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй.

Paki sщ7ennikъ: GDi, i4že pres™ago tvoego2 d¦a:

Stjhъ: Ne tverži menE t licA tvoegw2, i3 d¦a tvoegw2 s™agw ne timi2 t menE.

I# paki: GDi, i4že pres™ago tvoego2 d¦a:

Taže glavY podkloni1vъ dіakonъ, i3 pokazyz so njraremъ s™hй hlёbъ, glag0letъ taйnw:

Blgoslovi2 vladы1ko, s™hй hlёbъ.

Sщ7ennikъ že vostavъ, znamenuetъ tri1ždы s™ы6z darы, glag0lz:

I# sotvori2 ќbw hlёbъ seй, čctn0e tёlo hrtA tvoegw2.

Dіakonъ: Ґmi1nь.

I# paki dіakonъ:

Blgoslovi2 vladы1ko, s™yю čašu.

I# sщ7ennikъ bl7goslovlsz glag0letъ:

Ґ є4že vъ čaši seй, čctnyю kr0vь hrtA tvoegw2.

Dіakonъ: Ґmi1nь.

I# paki dіakonъ, pokazyz i3 nboS s™†z, glago1letъ:

Blgoslovi2 vladы1ko, nboS.

Sщ7ennikъ že, blgoslovlsz nboS s™†z, glago1letъ:

Preloži1vъ d¦omъ tvoi1mъ s™hmъ.

Dіakonъ: Ґmi1nь, ґmi1nь, ґmi1nь.

I# glavY priklo1nь dіakonъ, ko sщ7enniku glago1letъ:

Pomzni1 mz, s™hй vladы1ko, grёšnago.

Sщ7ennikъ že glag0letъ:

Da pomznetъ tS gDь bGъ vo crtvіi svoemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Dіakonъ že rekъ: Ґmi1nь, preh0ditъ, na nemže pervэe stosše mёstэ.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

Ćkože bhti pričaщaющыmsz vo trezvёnіe duši2, vo njstavlenіe grэhHvъ, vъ prіwbщenіe s™agw tvoegw2 d¦a, vo i3spolnenіe crtvіz nbcnagw, vъ derznovenіe є4že kъ tebЁ, ne vъ sydъ, i3li2 vo njsuždenіe.

E#щE prin0simъ ti2 slovesnuю sію2 slyžbu, nj i5že vъ vёrэ poči1všihъ, praotcэhъ, ntcёhъ, patrіarsэhъ, prbr0cэhъ, ґpclэhъ, propovёdnicэhъ, є3đljstэhъ, mč7ncэhъ, i3spovёdnicэhъ, vozderžnicэhъ, i3 nj vsskomъ dysэ pravednэmъ vъ vёrэ skončavšemsz.

I# prіemь kadi1lo, sщ7ennikъ vozglašaetъ:

I#zrsdnw nj pres™ёй, prečctэй, preblgoslovennэй, slavnэй vLčcэ našeй bcdэ i3 prisnodv7э mRji.

I# kadi1tъ pred8 s™0ю trapezoю tri1ždы.

Dіakonъ že kadi1tъ s™yю trapezu w3krestъ, i3 pominaetъ ±že h0щetъ ўs0pšыz i3 živы6z.

Li1kъ poetъ: Dost0йno є4stь ćkw voi1stinnu, bl7ži1ti tS bcdu, prisnoblžennuю, i3 prenepor0čnuю, i3 m™rь bGa našegw. ČCtnёйšuю heruv‡mъ, i3 slavnэйšuю bez8 sravnenіz seraf‡mъ, bez8 i3stlёnіz bGa sl0va r0ždšuю, syщuю bcdu tS veličaemъ.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

NJ s™ёmъ їwannэ prbr0cэ, p®teči i3 krti1teli, nj s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclэhъ, nj s™ёmъ i4m>kъ, є3gHže i3 pamztь soveršaemъ, i3 nj vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ: i4hže mltvami posэti2 nasъ, b9e.

I# pomzni2 vsёhъ ўs0pšihъ nj nadeždi voskrnіz ži1zni vёčnыz.

I# pominaetъ, i5hže h0щetъ, ўs0pšihъ po i3menw1mъ.

I# ўpok0й i5hъ, i3dёže prisэщaetъ svёtъ licA tvoegw2.

E#щE m0limъ tS, pomzni2 gDi, vsskoe є3pckpstvo pravoslavnыhъ, pravw pravzщihъ sl0vo tvoeS i4stinы, vsskoe presvĐterstvo, vo hrtЁ dіakonstvo, i3 vsskій sщ7enničeskій či1nъ.

E#щE prin0simъ ti2 slovesnuю sію2 slyžbu, nj vselennэй, nj s™ёй sob0rnэй i3 ґpclьstэй cRkvi, nj i5že vъ čistotЁ i3 čestnёmъ ži1telьstvэ prebыvaющihъ: W# bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S: daždь i5mъ gDi mi1rnoe pravlenіe, da i3 mы2 vъ tišinЁ i4hъ ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ, vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ.

I# po pёnіi stіhA, sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Vъ pervыhъ pomzni2 gDi, veli1kago gospodi1na i3 ntcA našego i4m>kъ, st7ёйšago patrіarha mosk0vskago i3 vseS rusi2, i3 gospodi1na našego prewsщ7ennэйšago i4m>kъ, mitropoljta (i3li2 ґrhіepjskopa, i3li2 є3pjskopa є3gHže є4stь w4blastь), i5hže daruй s™ы6mъ tvoi6mъ cRkvamъ, vъ mi1rэ, cёlыhъ, čctnыhъ, zdravыhъ, dolgodenstvuющihъ, pravw pravzщihъ sl0vo tvoeS i4stinы.

I# pэvcы2 poю1tъ: I# vsёhъ, i3 vs‰.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

Pomzni2 gDi gradъ seй, vъ nemže živemъ, i3 vsskій gradъ i3 stranY, i3 vёroю živyщihъ vъ ni1hъ. Pomzni2 gDi, plavaющihъ, putešestvuющihъ, nedyguющihъ, stražduщihъ, plэnennыhъ, i3 sp7senіe i4hъ. Pomzni2 gDi, plodonossщihъ i3 dobrotvorsщihъ vo s™hhъ tvoi1hъ cRkvahъ, i3 pominaющihъ ўbHgіz, i3 na vs‰ nы2 mlcti tvo‰ nizposli2.

I# pominaetъ po imenHmъ, i4hže h0щetъ, živhhъ.

Vozglašenіe: I# daždь namъ є3di1nэmi ўstы2 i3 є3di1nэmъ serdcemъ slaviti i3 vospэvati prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ, njbraщьsz ko dveremъ i3 bl7goslovlsz, glag0letъ:

I# da bydutъ mlcti veli1kagw bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA so vsёmi vami.

Li1kъ: I# so d¦omъ tvoi6mъ.

Dіakonъ, prіemь vremz t sщ7ennika, i3 i3zšedъ, stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ, glag0letъ:

Vs‰ s™ы6z pomznyvše, paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ prinesennыhъ i3 njsщ7ennыhъ čctnhhъ darёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da člkolю1becъ bGъ našъ prіemь | vo s™hй i3 prenbcnый i3 mhslennый sv0й žertvennikъ, vъ vonю2 blgouhanіz dh70vnagw, voznisp0sletъ namъ bžctvennuю blgodatь i3 darъ s™agw d¦a, pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

TebЁ predlagaemъ živ0tъ našъ vesь i3 nadeždu, vLko čl7kolю1bče, i3 pr0simъ, i3 m0limъ, i3 mi1li sz dёemъ, spod0bi nasъ pričasti1tisz nbcnыhъ tvoi1hъ i3 strašnыhъ t†inъ, seS sщ7ennыz i3 dh70vnыz trapezы, sъ či1stoю s0vэstію, vo njstavlenіe grэhHvъ, vъ proщenіe sogrэšenій, vo nbщenіe d¦a s™agw, vъ naslёdіe crtvіz nbcnagw, vъ derznovenіe є4že kъ tebЁ, ne vъ sydъ i3li2 vo njsuždenіe.

Dіakonъ: Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю bl7godatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

DnE vsegw2 soveršenna, svsta, mi1rna i3 bezgrёšna, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

ЃgGla mi1rna, vёrna nastavnika, hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Proщenіz i3 njstavlenіz grэhHvъ i3 pregrэšenій našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

D0brыhъ i3 poleznыhъ dušamъ našыmъ, i3 mi1ra mjrovi, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pr0čee vremz životA našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Hrtіanskіz konči1nы životA našegw, bezbolёznenы, neposthdnы, mi1rnы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudi1щi hrt0vэ pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Soedinenіe vёrы, i3 pričastіe s™agw d¦a i3sprosi1vše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ:

I# spod0bi nasъ, vLko, so derznovenіemъ, newsuždennw smёti prizыvati tebE nbcnago bGa nc7A, i3 glag0lati.

Lю1dіe: DŽ§e našъ, i4že є3si2 na nb7sёhъ, da s™i1tsz i4mz tvoE, da prіi1detъ crctvіe tvoE: da bydetъ v0lz tvoS, ćkw na nb7si2, i3 na zemli2. Hlёbъ našъ nasyщnый daždь namъ dnesь: i3 njstavi namъ d0lgi našz, ćkože i3 mы2 njstavlsemъ dolžnikHmъ našыmъ: i3 ne vvedi2 nasъ vo i3skušenіe, no i3zbavi nasъ t lukavagw.

Sщ7ennikъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ m0litsz:

Blgodari1mъ tS, cRю2 nevi1dimый, i4že neisčetnoю tvoeю si1loю vs‰ sodёtelьstvovalъ є3si2, i3 mn0žestvomъ mlcti tvoeS t nebыtіS vъ bыtіE vs‰ privelъ є3si2. Samъ vLko, sъ nb7sE pri1zri na podkl0nьšыz tebЁ glavы6 svo‰: ne bo2 podkloni1ša pl0ti i3 kr0vi, no tebЁ strašnomu bGu. Tы2 u5bo, vLko, predlež†щaz vsBmъ namъ vo bl7g0e i3zravnsй, po koegHže svoeй potrebэ: plavaющыmъ splavaй, putešestvuющыmъ sputešestvuй, nedyguющыz i3scэli2, vračY dyšъ i3 tэlesъ.

Vozglašenіe: Blgodatію, i3 щedr0tami, i3 čl7kolю1bіemъ є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

Vonmi2, gDi ї}se hrtE, b9e našъ, t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prct0la slavы crtvіz tvoegw2, i3 prіidi2 vo є4že njst7i1ti nasъ, i4že gorЁ so nc7e1mъ sэdsй, i3 zdЁ namъ nevi1dimw sprebыvazй: i3 spod0bi deržavnoю tvoeю ruk0ю prepodati namъ prečctoe tёlo tvoE, i3 čctnyю kr0vь, i3 nami vsBmъ lю1demъ.

Taže poklansetsz sщ7ennikъ, pod0bnэ i3 dіakonъ, na nemže stoi1tъ mёstэ, glag0lющe taйnw, tri1ždы:

B9e, njči1sti mS grёšnago, i3 pomi1luй mS.

E#gda že dіakonъ ўvi1ditъ sщ7ennika prostiraющa rycэ, i3 prikasaющasz s™0mu hlёbu, ko є4že sotvori1ti s™0e voznošenіe, vozglašaetъ:

V0nmemъ.

Sщ7ennikъ, voznosS s™hй hlёbъ, vozglašaetъ:

S™†z s™ы6mъ.

Li1kъ: E#di1nъ s™ъ, є3di1nъ gDь, ї}sъ hrt0sъ, vo slavu bGa nc7A, ґmi1nь.

I# poю1tъ li1cы kіnwnjkъ dnE, i3li2 s™agw. Dіakonъ že vh0ditъ vo s™hй nltarь, i3 stavъ njdesnyю sщ7ennika deržaщagw s™hй hlёbъ, glag0letъ:

Razdrobi2 vladы1ko, s™hй hlёbъ.

Sщ7ennikъ že razdroblsz i5 na čethre č†sti so vnimanіemъ i3 bl7gogovёnіemъ, glag0letъ:

Razdroblsetsz i3 razdэlsetsz ѓgnecъ b9ій, razdroblsemый i3 nerazdэlsemый, vsegdA kd0mый i3 nikogdaže i3ždivaemый, no pričaщaющыzsz njsщ7azй.

NJ razdroblenіi s™agw ѓgnca.

Podobaetъ tebЁ vёdati, q їeree, ćkw razdroblsz s™hй ѓgnecъ, polagaй č†sti krestnыmъ znamenіemъ d0lu ko s™0mu djskosu, zaklanіemъ že gorЁ ćkože prežde є3gdA zakalašesz.

ЇI&S, ќbw polagaй na vhšnэй stranЁ s™agw djskosa, ±že є4stь na vost0cэ: H&S že, t d0lu, є4že є4stь na zapadэ: ґ є4že NІ, t sёvernыz stranы2: KA že, sъ polydennыz stranы2.

ЇI&S ќbw častь vzemъ, i3spolnsй s™yю čašu. H&S že častь razdroblsй sщ7ennikwmъ i3 dіakonwmъ. Tы6z že dvЁ č†sti s™ы6z, є4že NІ, i3 є4že, KA, pričastnikwmъ da razdroblseši na č†sti m†lыz, є3li1kw bydetъ dov0lьno po razsmotrenію tvoemY. Ґ t časti pres™ы6z bcdы, i3li2 devzti1hъ činHvъ s™hhъ, i3li2 i3nhhъ є3li1kw vo s™ёmъ djskosэ sytь, nikakože kogo2 da pričasti1ši: t0čію t dvoю2 č†stію, njstavšєю s™agw ѓgnca, da pričaщaeši.

Kъ tomyže tebЁ vёdomo bydetъ i3 nj semъ, ćkw, є3gdA rastvorseši s™hmъ ўkr0pcemъ bžctvennuю kr0vь vLčnю, togdA da vlivaeši sъ razsmotrenіemъ, є3li1kw bhti dov0lьno vsBmъ hotsщыmъ pričasti1tisz. Takožde i3 t vіnA i3 vodы2, є3gdA probodaeši s™hй ѓgnecъ, togdA da vlivaeši toli1kw, є3li1kw bhti dov0lьno vsBmъ: poslэdi1 že nikakože čto2 da vlivaeši, no t0čію t rastvorenіz є3di1noю, є4že na S™†z s™ы6mъ, i3 takw pričaщaй vsёhъ t si1hъ.

Dіakonъ že, pokazyz njraremъ s™hй poti1rъ, glag0letъ:

I#sp0lni vladы1ko, s™hй poti1rъ.

Sщ7ennikъ že vzemъ gorЁ ležaщuю časticu, ćže ЇI&S, tvori1tъ sъ neю kre1stъ verhY s™agw poti1ra, glag0lz:

I#spolnenіe d¦a s™agw.

I# takw vlagaetъ vo s™hй poti1rъ.

Dіakonъ: Ґmi1nь.

I# prіemlz teplotY, glag0letъ kъ sщ7enniku:

Blgoslovi2 vladы1ko, teplotY.

Sщ7ennikъ že blgoslovlsetъ, glag0lz:

Blgoslovenna teplotA s™hhъ tvoi1hъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# dіakonъ vlivaetъ, є3li1kw dov0lьno, krestowbraznw vnytrь s™agw poti1ra, glag0lz:

TeplotA vёrы i3sp0lnь d¦a s™agw, ґmi1nь.

I# tstavivъ teplotY, stoi1tъ malw podalэ.

Sщ7ennikъ že glag0letъ:

Dіakone, pristupi2.

I# prišedъ dіakonъ tvori1tъ pokl0nъ bl7gogovёйnw, prosS proщenіz. Sщ7ennikъ že deržS s™hй hlёbъ, daetъ dіakonu: i3 cэlovavъ dіakonъ podaю1щuю є3mY ryku, prіemletъ s™hй hlёbъ, glag0lz:

Prepodaždь mi2, vladы1ko, čctn0e i3 s™0e tёlo gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA.

Sщ7ennikъ že glag0letъ:

I$m>kъ, sщ7ennodіakonu, prepodaetsz čctn0e i3 s™0e i3 prečctoe tёlo gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, vo njstavlenіe grэhHvъ є3gw2, i3 vъ ži1znь vёčnuю.

I# th0ditъ sozadi2 s™hz trapezы, prikloni1vъ glavY, i3 m0litsz ćkw i3 sщ7ennikъ.

Pod0bnэ vzemъ i3 sщ7ennikъ є3di1nu časticu s™agw hlёba, glag0letъ:

ČCtn0e i3 pres™0e tёlo gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA prepodaetsz mnЁ, i4m>kъ, sщ7enniku, vo njstavlenіe grэhHvъ moi1hъ, i3 vъ ži1znь vёčnuю.

I# prikloni1vъ glavY m0litsz, glag0lz:

Vёruю gDi i3 i3spovёduю, ćkw tы2 є3si2 voi1stinnu hrt0sъ, sn7ъ bGa živagw, prišedый vъ mjrъ grBšnыz sp7sti2, t ni1hže pervый є4smь ѓzъ: є3щE vёruю, ćkw sіE є4stь samoe prečctoe tёlo tvoE, i3 sіS є4stь samaz čctnaz kr0vь tvoS. Molю1sz u5bo tebЁ: pomi1luй mS, i3 prosti1 mi pregrэšє1nіz mo‰ vHlьnaz i3 nevHlьnaz, ±že sl0vomъ, ±že dёlomъ, ±že vёdэnіemъ i3 nevёdэnіemъ: i3 spod0bi mS newsuždennw pričasti1tisz prečctыhъ tvoi1hъ tainstvъ, vo njstavlenіe grэhHvъ i3 vъ ži1znь vёčnuю, ґmi1nь.

Taže: Večeri tvoeS taйnыz dnesь, sn7e b9ій, pričastnika mS prіimi2: ne bo2 vragHmъ tvoi6mъ taйnu povёmъ, ni lobzanіz ti2 damъ ćkw їyda, no ćkw razb0йnikъ i3spovёdaю tS: pomzni1 mz gDi, vo crtvіi tvoemъ.

Da ne vъ sydъ i3li2 vo njsuždenіe bydetъ mnЁ pričaщenіe s™hhъ tvoi1hъ t†inъ gDi, no vo i3scэlenіe duši2 i3 tёla.

I# takw pričaщaюtsz vъ rukahъ derži1magw so strahomъ i3 vsscэmъ ўtverženіemъ. Taže sщ7ennikъ vosklo1nьsz prіemletъ nbёma rukama sъ pokr0vcemъ s™hй poti1rъ, i3 pričaщaetsz tri1ždы i3z8 negw2, glag0lz:

ČCtnhz i3 s™hz kr0ve gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, pričaщaюsz ѓzъ rabъ b9ій, sщ7ennikъ i4m>kъ, vo njstavlenіe grэhHvъ moi1hъ, i3 vъ ži1znь vёčnuю, ґmi1nь.

I# takw svoi2 ўstnЁ, i3 kra1й sщ7ennagw poti1ra vъ rukY derži1mыmъ, pla1tomъ njterъ, glag0letъ:

SE prikosnysz ўstnamъ moi6mъ, i3 ti1metъ bezzakHnіz mo‰, i3 grэhi2 mo‰ njči1stitъ.

Taže prizыvaetъ dіakona, glag0lz:

Dіakone, pristupi2.

I# dіakonъ prih0ditъ i3 poklansetsz є3di1noю, glag0lz:

SE prihoždY kъ bezsmertnomu cRю2 i3 bg7u na1šemu.

I#: Prepodaždь mi2, vladhko, čctnuю i3 s™yю kr0vь gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA.

I# sщ7ennikъ glag0letъ:

Pričaщaetsz rabъ b9ій, dіakonъ i4m>kъ, čctnhz i3 s™hz kr0ve gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, vo njstavlenіe grэhHvъ svoi1hъ, i3 vъ ži1znь vёčnuю.

Pričasti1všusz že dіakonu, glago1letъ sщ7ennikъ:

SE prikosnysz ўstnamъ tvoi6mъ, i3 ti1metъ bezzakHnіz tvo‰, i3 grэhi2 tvo‰ njči1stitъ.

Podobaetъ vёdati, ćkw, ѓщe sytь hotsщіi pričaщatisz s™hhъ t†inъ, razdroblsetъ sщ7ennikъ dvЁ č†sti s™agw ѓgnca njstavšыz, є4že, NІ, i3 є4že KA, na m†lыz č†sticы, ćkw bhti vsBmъ pričastnikwmъ dov0lьno: i3 takw vlagaetъ i5hъ vo s™yю čašu.

I pokrыvaetъ s™hй poti1rъ pokr0vcemъ, pod0bnэ i3 na s™hй di1skosъ vozlagaetъ ѕvэzdi1cu i3 pokrHvcы.

Taže glag0letъ ml7tvu:

Blgodari1mъ tS, vLko člkolю1bče, blgodёtelю dyšъ našihъ: ćkw i3 vъ nastosщій denь spod0bilъ є3si2 nasъ nbcnыhъ tvoi1hъ i3 bezsmertnыhъ tainstvъ. I#spravi našъ pytь, ўtverdi1 nы vo strasэ tvoemъ vs‰, soblюdi2 našъ živ0tъ, ўtverdi2 našz stwpы2, ml7tvami i3 molenьmi slavnыz bcdы i3 prisnodv7ы mRji, i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ.

I# takw tverzaюtъ dvє1ri s™agw nltarS. I# dіakonъ, pokloni1vsz є3di1noю, prіemletъ poti1rъ so bl7gogovёnіemъ, i3 prih0ditъ vo dvє1ri, i3 voznosS s™hй poti1rъ, pokazyetъ i5 lю1demъ, glag0lz:

So strahomъ b9іimъ i3 vёroю pristupi1te.

Li1kъ: Blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne, bGъ gDь i3 kvi1sz namъ.

Taže pristupaюtъ hotsщіi pričaщatisz: i3 takw i4dutъ є3di1nъ po є3di1nomu, i3 poklansюtsz so vsscэmъ ўmilenіemъ i3 strahomъ, sogbє1nnэ rycэ kъ persemъ i3myщe: taže prіemletъ ki1йždo bžctvєnnыz t†йnы.

Sщ7ennikъ že pričaщaz є3go2, glag0letъ:

Pričaщaetsz rabъ b9ій, i4m>kъ, čctnagw i3 s™agw tёla i3 kr0ve gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, vo njstavlenіe grэhHvъ svoi1hъ i3 vъ ži1znь vёčnuю.

I# dіakonъ njtiraetъ є3mY ўstnЁ platomъ: i3 cэlyetъ pričasti1vыйsz s™yю čašu, i3 pokloni1vsz th0ditъ.

I# takw pričaщaюtsz vsi2.

Po pričaщenіi že, vh0ditъ їereй vo s™hй nltarь, i3 postavlsetъ s™a6z na s™ёmъ prct0lэ.

TogdA prіemь dіakonъ s™hй djskosъ verhY s™agw poti1ra, i3 glag0lz voskrcnыz pBsni sі‰:

Voskrcnіe hrt0vo vi1dэvše, pokloni1msz s™0mu gDu ї}su, є3di1nomu bezgrёšnomu. KrtY tvoemY poklansemsz hrtE, i3 s™0e voskrnіe tvoE poemъ i3 slavimъ: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebE i3n0go ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ. Prіidi1te vsi2 vёrnіi, pokloni1msz s™0mu hrt0vu voskrnію: se bo prіi1de krt0mъ radostь vsemY mjru. VsegdA bl7goslovsщe gDa, poemъ voskrnіe є3gw2: raspstіe bo preterpёvъ, sm>tію smertь razruši2.

Svэti1sz, svэti1sz, n0vый їercli1me, slava bo gDnz na tebЁ vozsіS. Likyй nhnэ i3 veseli1sz, sіHne: th že čctaz, krasyйsz bcde, nj vostanіi ržctvA tvoegw2.

Q pasha velіz i3 sщ7ennэйšaz, hrtE! Q mdroste, i3 sl0ve b9ій, i3 si1lo! Podavaй namъ i4stэe tebE pričaщatisz, vъ nevečernэmъ dni2 crctvіz tvoegw2.

NJtiraetъ s™0ю gyboю ѕэlw2 d0brэ, so vnimanіemъ i3 blgogovёnіemъ, glag0lz slovesA sі‰:

Tmhй gDi, grэhi2 pominavšihsz zdЁ kr0vію tvoeю čctn0ю, mltvami s™hhъ tvoi1hъ.

Sщ7ennikъ že bl7goslovlsetъ lю1di, vozglaša1z:

Sp7si2 b9e lю1di tvo‰, i3 bl7goslovi2 dostosnіe tvoE.

I# njbraщaetsz sщ7ennikъ kъ s™ёй trapezэ, i3 kadi1tъ tri1ždы, glag0lz vъ sebЁ:

Voznesi1sz na nb7sA b9e, i3 po vseй zemli2 slava tvoS.

Li1kъ že poetъ: Vi1dэhomъ svёtъ i4stinnый, prіshomъ d¦a nbcnago, njbrэt0homъ vёru i4stinnuю, nerazdёlьnэй trbcэ poklansemsz: ta bo nasъ sp7slA є4stь.

Taže vzemъ sщ7ennikъ s™hй djskosъ, vozlagaetъ na glavY dіakona: i3 dіakonъ prіemь i5 so bl7gogovёnіemъ, zrS vnЁ kъ dveremъ, ničt0že glag0lz, th0ditъ vъ predloženіe, i3 postavlsetъ i5.

Sщ7ennikъ že pokloni1vsz, i3 prіemь s™hй poti1rъ, i3 njbraщьsz kъ dveremъ, zrS na lю1di, glag0letъ taйnw:

Bl7goslovenъ bGъ našъ:

I# vozglasnw: VsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Da i3sp0lnztsz ўstA na6ša hvalenіz tvoegw2 gDi, ćkw da poemъ slavu tvoю2, ćkw spod0bilъ є3si2 nasъ pričasti1tisz s™ы6mъ tvoi6mъ, bžctvєnnыmъ, bezsmє1rtnыmъ i3 životvorsщыmъ taйnamъ: soblюdi2 nasъ vo tvoeй s™hni vesь denь poučatisz pravdэ tvoeй. Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

I# i3zšedъ dіakonъ sёvernoю dverію, i3 stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ, glag0letъ:

Pr0sti prіi1mše bžctvennыhъ, s™hhъ, prečctыhъ, bezsmertnыhъ, nbcnыhъ i3 životvorsщihъ, strašnыhъ hrt0vыhъ t†inъ, dost0йnw blgodari1mъ gDa.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Denь vesь soveršenъ, s™ъ, mi1renъ i3 bezgrёšenъ i3sprosi1vše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Ćkw tы2 є3si2 njsщ7enіe naše, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй: Sъ mi1romъ i3zhdemъ.

Li1kъ: NJ i4meni gDni.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mltva zaamvHnnaz, vozglašaema t sщ7ennika:

Blgoslovlszй blgoslovsщыz tS gDi, i3 njsщ7azй na tS ўpovaющыz, sp7si2 lю1di tvo‰, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE, i3spolnenіe cRkve tvoeS sohrani2, njs™i2 lю1bzщыz blgolёpіe d0mu tvoegw2: tы2 tёhъ vozproslavi bžctvennoю tvoeю si1loю, i3 ne njstavi nasъ ўpovaющihъ na tS. Mi1rъ mjrovi tvoemY daruй, cRkvamъ tvoi6mъ, sщ7ennikwmъ, v0instvu, i3 vsBmъ lю1demъ tvoi6mъ: ćkw vsskoe dasnіe blgo, i3 vsskъ darъ soveršenъ svhše є4stь shodsй t tebE nc7A svёtwvъ: i3 tebЁ slavu, i3 blgodarenіe, i3 poklonenіe vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Taže: Bydi i4mz gDne: Tri1ždы.

I# pal0mъ lg: Blagoslovlю2 gDa:

Ml7tvэ že glag0lemэй, dіakonъ stoi1tъ na desnёй stranЁ pred8 w4brazomъ vLki hrtA, deržS w3rarь sv0й, glavY prikl0nь, do soveršenіz mltvы: seй že skončavšeйsz, sщ7ennikъ ќbw vh0ditъ s™hmi dverьmi, i3 tšedъ vъ predloženіe, glag0letъ nastosщuю mltvu:

Mltva, glag0lemaz vnegdA potrebi1ti s™†z.

I#spolnenіe zak0na i3 prbr0kwvъ samъ shй, hrtE b9e našъ, i3sp0lnivый vsE n§eskoe smotrenіe, i3sp0lni radosti i3 veselіz serdcA na6ša, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Dіakonъ že, všedъ sёvernoю stran0ю, potreblsetъ s™†z so strahomъ, i3 so vsskimъ ўtverždenіemъ.

Sщ7ennikъ že i3zšedъ, daetъ lю1demъ ґntjdwrъ. Po skončanіi že palmA, i3 razdasnіi ґntjdwra, glag0letъ:

Blgcvenіe gDne na vasъ, togw2 blgodatію i3 člkolю1bіemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ: GDi pomi1luй, tri1ždы. Bl7goslovi2.

Sщ7ennikъ: Hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re (i3 prHčaz), i4že vo s™hhъ ntcA našegw їwanna, ґrhіepckpa kwnstantjnz grada, zlatoystagw: i3 s™agw, i4m>kъ (є3gHže є4stь hramъ, i3 є3gHže є4stь denь), i3 vsёhъ s™hhъ, pomi1luetъ i3 sp7setъ nasъ, ćkw blgъ i3 člkolю1becъ.

Li1kъ že mnogolёtstvuetъ patrіarha.

I# sщ7ennikъ že, všedъ vo s™hй nltarь, glag0letъ bl7godarstvennыz ml7tvы.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Tpusti1telьnый troparь, glasъ }:

Ќstъ tvoi1hъ, ćkože svёtlostь ngnS, vozsіsvši blgodatь, vselennuю prosvэti2: ne srebrolю1bіz mjrovi sokrHviщa sniskA, vыsotY namъ smirenomydrіz pokazA: no tvoi1mi slovesы2 nakazyz, džtče їwanne zlatoyste: moli2 sl0va hrtA bGa, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava: Kondakъ, glasъ ѕ7.

T nb7sъ prіslъ є3si2 bžctvennuю blgodatь, i3 tvoi1ma ўstnama vs‰ ўči1ši, poklanstisz vъ trbcэ є3di1nomu bGu, їwanne zlatoyste, vseblženne prpdbne, dost0йnw hvalimъ tS: є3si1 bo nastavnikъ, ćkw bžctvєnnaz kvlsz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Predstatelьstvo hrctіanъ neposthdnoe, hodataйstvo ko tvorcY neprel0žnoe, ne prezri grёšnыhъ molenій glasы: no predvari2, ćkw bl7gaz, na p0moщь nasъ, vёrnw zovyщihъ ti2: ўskori2 na ml7tvu, i3 potщi1sz na ўmolenіe, predstatelьstvuющi pri1snw bcde, čtyщihъ tS.

I#li2 ѓщe h0щeši, rcы2 i3 dnю2 troparь.

GDi pomi1luй, v7i.

ČCtnёйšuю:

Slava, i3 nhnэ:

I# tvori1tъ tpystъ, i3 sovlačaetsz sщ7ennыz njdeždы.

Potrebi1všu že dіakonu s™†z so vsskimъ w3pasenіemъ, ćkw ničemY t ѕэlw2 dr0bnэйšihъ pasti krupi1cъ, i3li2 njstatisz, nalіsvъ vo s™yю čašu t vіnA i3 vodы2, i3 potrebi1vъ, i3 soprstavъ gyboю vsю2 mokrotY. Taže slagaetъ s™ы6z sosydы vkypэ, i3 njbvzzavъ i4hъ, polagaetъ na w3bhčnэmъ mёstэ, glag0lz: Nhnэ tpuщaeši: i3 prw1čaz, ćkože i3 sщ7ennikъ: i3 njmыvaetъ ryki na w3bhčnэmъ mёstэ, i3 pokloni1vsz vkypэ so sщ7ennikomъ, tvorstъ tpystъ, i3 blgodarsщe bGa nj vsёhъ i3sh0dztъ.

Konecъ bžctvennыz lіturgji s™agw їwanna zlatoystagw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.