NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Služebnik

Služebnik

Poslёdovanіe ќtreni

Ѓщe ќbw є4stь veli1kaz četыredesstnica, po є4že blgoslovi1ti їereю, načinaemъ: Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo: GDi pomi1luй, v7i. Prіidi1te pokloni1msz: tri1ždы. I# dvA palma6:

Ѓщe že ni2, po blgoslovenіi: Prіidi1te pokloni1msz: Tri1ždы. I# palmы2: Ўslhšitъ tS gDь: i3 GDi, si1loю tvoeю: Slava, i3 nhnэ: Tris™0e. DŽ§e našъ: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

Taže, tropari2: Spasi2, gDi, lю1di tvo‰: Slava: Vozneshйsz na krtъ: I# nhnэ: Predstatelьstvo strašnoe:

Taže glag0letъ їereй:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši, i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, i3 vseй vo hrtЁ bratіi našeй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz za vsю2 bratію, i3 za vs‰ hrtіanы.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Vozglasъ:

Ćkw mlctivъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# ѓbіe glag0letъ: I$menemъ gDnimъ blgoslovi2, džtče.

Їereй že vozglašaetъ:

Slava s™ёй, i3 є3dinosyщnэй, i3 životvorsщeй, i3 nerazdёlьnэй trbcэ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže glag0lemъ šestopalmіe, so vsskimъ vnimanіemъ i3 strahomъ b9іimъ, ćkw samomY sobesёduющe hrtY bGu našemu nevi1dimw, i3 molsщe nj grэsёhъ našihъ. Po trіehъ že palmёhъ їereй glag0letъ mltvы ќtrєnnіz, stosй nepokrovenъ pred8 s™hmi dverьmi2.

Mltva a7.

Blgodari1mъ tS, gDi b9e našъ, vozstavivšago nasъ t l0žeй našihъ, i3 vloži1všago vo ўstA na6ša sl0vo hvalenіz, є4že poklanstisz i3 prizыvati i4mz tvoE s™0e: i3 m0limsz tvoi1mъ щedr0tamъ, я5že vsegdA ўpotreblslъ є3si2 nj našeй ži1zni: i3 nhnэ posli2 p0moщь tvoю2 na predstosщыz pred8 licemъ s™hz slavы tvoeS i3 njžidaющыz t tebE bogatыz mlcti: i3 daždь i5mъ, so strahomъ i3 lюb0vію vsegdA tebЁ služaщыmъ, hvali1ti neispovэdi1muю tvoю2 blgostь.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva v7.

T n0щi ќtrenюetъ dyhъ našъ kъ tebЁ b9e našъ, zanE svёtъ povelBnіz tvo‰ na zemli2. Pravdu i3 s™hnю soveršati vo strasэ tvoemъ vrazumi2 nы2: tebe bo slavimъ, voi1stinnu syщago bGa našego. Prikloni2 ќho tvoE i3 ўslhši nы2, i3 pomzni2 gDi, syщыz i3 molsщыzsz sъ nami vs‰ po i4meni, i3 sp7si2 | si1loю tvoeю, blgoslovi2 lю1di tvo‰, i3 njs™i2 dostosnіe tvoE: mi1rъ mjrovi tvoemY daruй, cRkvamъ tvoi1mъ, sщ7ennikwmъ, i3 vsBmъ lю1demъ tvoi6mъ.

Ćkw blgoslovi1sz i3 proslavisz vsečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva g7.

T n0щi ќtrenюetъ dyhъ našъ kъ tebЁ b9e, zanE svёtъ povelBnіz tvo‰. Nauči2 nasъ b9e, pravdэ tvoeй, zapovэdemъ tvoi6mъ i3 njpravdanієmъ tvoi6mъ: prosvэti2 džči mhsleй našihъ, da ne kogdA ќsnemъ vo grэsёhъ vъ smertь: tženi2 vsskій mrakъ t serdecъ našihъ: daruй namъ sl7nce pravdы, i3 nenavёtnu ži1znь našu soblюdi2 pečatію s™agw tvoegw2 d¦a: i3spravi stwpы2 našz na pytь mi1ra: daždь namъ vi1dэti ќtro i3 denь vъ radovanіi, da tebЁ ќtrєnnіz vozsыlaemъ moli6tvы.

Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva d7.

VLko b9e s™hй i3 nepostiži1mый, rekjй i3z8 tьmы2 svёtu vozsіsti, ўpok0ivый nasъ vъ noщnёmъ snЁ, i3 vozstavivый ko slavosl0vію i3 molьbЁ tvoeS blgosti: ўmolsemь t svoegw2 ti2 blgoutr0bіz, prіimi2 nasъ i3 nhnэ poklansющihsz tebЁ i3 po si1lэ blgodarsщihъ tS: i3 daruй namъ vs‰, ±že ko sp7senію, prošє1nіz. Pokaži1 nы shnы svёta i3 dnE, i3 naslёdniki vёčnыhъ tvoi1hъ bl†gъ. Pomzni2 gDi, vo mn0žestvэ щedr0tъ tvoi1hъ, i3 vs‰ lю1di tvo‰, syщыz i3 molsщыzsz sъ nami, i3 vsю2 bratію našu, ±že na zemli2, na m0ri, na vsskomъ mёstэ vLčestvіz tvoegw2, trebuющihъ tvoegw2 člkolю1bіz i3 p0moщi, i3 vsBmъ podaй veli1kuю tvoю2 mlctь: da sp7seni dušeю že i3 tёlomъ vsegdA prebыvaющe, so derznovenіemъ slavimъ čydnoe i3 blgoslovennoe i4mz tvoE.

Ćkw bGъ mlcti, щedr0tъ i3 čl7kolю1bіz є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva є7.

Blgi1hъ sokr0viщe, i3st0čniče prcnotekyщій, dž§e s™hй, čudotv0rče, vsesi1lьne i3 vsederži1telю, vsi2 tebЁ poklansemsz i3 tebЁ m0limsz, tvo‰ mlcti i3 tvo‰ щedrHtы prizыvaющe na p0moщь i3 zastuplenіe našegw smirenіz. Pomzni2 gDi, tvo‰ rabы6: prіimi2 vsёhъ nasъ ќtrєnnzz molє1nіz, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, i3 da ni є3di1nago t nasъ neiskysna sotvori1ši, no vs‰ nы2 snabdi2 щedr0tami tvoi1mi. Pomzni2 gDi, bdsщыz i3 poю1щыz vo slavu tvoю2, i3 є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw, i3 s™agw tvoegw2 d¦a: i3 bydi tBmъ pom0щnikъ i3 zastypnikъ, prіimi2 i4hъ mwlьbы2 vъ prenbcnый i3 mhslennый tv0й žertvennikъ.

Ćkw tы2 є3si2 bGъ našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva ѕ7.

Blgodari1mъ tS, gDi b9e sp7senій našihъ, ćkw vs‰ tvori1ši vo blgodёtelьstvo ži1zni našez, da vsegdA kъ tebЁ vziraemъ sp7su i3 blgodёtelю dyšъ našihъ: ćkw prepok0ilъ є3si2 nasъ vъ mimošedšee n0щi čislo2, i3 vozdvi1glъ є3si2 nы2 t lw1žъ našihъ, i3 postavilъ є3si2 vъ poklonenіe čctnagw i4mene tvoegw2. Tёmže m0limъ tS, gDi: daždь namъ blgodatь i3 si1lu, da spod0bimsz pёti tebЁ razymnw i3 moli1tisz neprestannw, vo strasэ i3 trepetэ svoE sp7senіe sodёlovaющe, zastuplenіemъ hrtA tvoegw2. Pomzni2 gDi, i3 vъ noщi2 kъ tebЁ vopію1щыz, ўslhši | i3 pomi1luй, i3 sokruši2 pod8 n0zэ i4hъ nevi6dimыz i3 bori1tєlьnыz vragi2.

Th bo є3si2 cRь mi1ra, i3 sp7sъ dyšъ našihъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, a3mi1nь.

Mltva z7.

B9e i3 dž§e gDa našegw ї}sa hrtA, vozstavivый nы2 t l0žeй našihъ i3 sobravый nы2 vъ časъ ml7tvы, daždь namъ bl7godatь vo tverzenіe ќstъ našihъ, i3 prіimi2 n†ša po si1lэ bl7godarє1nіz, i3 nauči1 nы njpravdanієmъ tvoi6mъ: zanE pomoli1tisz, ćkože podobaetъ, ne vёmы, ѓщe ne tы2 gDi, s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ nastaviši nы2. Tёmže m0limsz tebЁ: ѓщe čto2 sogrэši1homъ daže do nastosщagw časA, sl0vomъ, i3li2 dёlomъ, i3li2 pomыšlenіemъ, v0leю i3li2 nev0leю, w3sla1bi, njstavi, prosti2: ѓщe bo bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE i3zbavlenіe є4stь: tы2 є3si2 є3di1nъ s™hй, pom0щnikъ deržavnый, zaщi1titelь ži1zni našez, i3 nj tebЁ pёnіe naše vsegdA.

Bydi deržava crtvіz tvoegw2 blgoslovena i3 preproslavlena, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva i7.

GDi b9e našъ, s0nnoe ўnhnіe tgnavый t nasъ i3 soprizvavый nы2 zvanіemъ s™hmъ, є4že i3 vъ noщi2 vozdэvati ryki našz, i3 i3spovёdatisz tebЁ nj sudьbahъ pravdы tvoeS: prіimi2 mwlьbы2 našz, molє1nіz, i3spovBdanіz, noщnы6z sl{žbы. I# daruй namъ b9e, vёru neposthdnu, nadeždu i3zvёstnu, lюb0vь nelicemёrnu: blgoslovi2 našz vh0dы i3 i3sh0dы, dэ‰nіz, dэlA, slovesA, pomыšlє1nіz: i3 daždь namъ posti1gnuti vъ načalo dnE, hvalzщыmъ, poю1щыmъ, blgoslovsщыmъ tvoeS neizrečennыz blgosthni blgostь.

Ćkw blgoslovi1sz vses™0e i4mz tvoE, i3 proslavisz crtvo tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva f7.

Vozsіsй vъ serdcahъ našihъ, člkolю1bče vLko, tvoegw2 bGorazymіz netlёnnый svёtъ, i3 mы1slєnnыz našz tverzi džči vo є3đlьskihъ tvoi1hъ propovёdanій razumёnіe: vloži2 vъ nasъ i3 strahъ blžennыhъ tvoi1hъ zapovэdeй, da plotsk‡z p0hwti vs‰ popravše, duh0vnoe ži1telьstvo pr0йdemъ, vs‰, я5že ko blgougoždenію tvoemY, i3 mydrstvuющe i3 dёющe.

Th bo є3si2 w3sщ7e1nіe i3 prosvэщenіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ, hrtE b9e, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 vses™hmъ i3 bl7gi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva i7.

GDi b9e našъ, pokasnіemъ njstavlenіe čelovёkwmъ darovavый, i3 vo w4brazъ namъ poznanіz grэhHvъ i3 i3spovёdanіz, prbr0ka dv7da pokasnіe kъ proщenію pokazavый: samъ vLko, vo mnHgaz nы2 i3 veli6kaz padšыz sogrэšє1nіz, pomi1luй po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ njči1sti bezzakHnіz n†ša: ćkw tebЁ sogrэši1homъ gDi, i3 bezvBstnaz i3 t†йnaz serdca čelovёčeskagw vёduщemu, i3 є3di1nomu i3myщemu vlastь njstavlsti grэhi2. Serdce že či1sto sozdavъ vъ nasъ, i3 d¦omъ vLčnimъ ўtverdi1vъ nasъ, i3 radostь sp7senіz tvoegw2 skazavъ namъ, ne tri1ni nasъ t licA tvoegw2: no blgovoli2 ćkw bl7gъ i3 čl7kolю1becъ, daže do poslёdnzgw našegw i3zdыhanіz, prinosi1ti tebЁ žertvu pravdы, i3 voznošenіe vo s™hhъ tvoi1hъ žertvennicэhъ.

Mlctію i3 щedr0tami i3 člkolю1bіemъ є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, sъ ni1mže bl7goslovenъ є3si2, so vses™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva a7i.

B9e, b9e našъ, ќmnыz i3 slovє1snыz sostavivый si6lы tvoeю v0leю, tS m0limъ, i3 tebЁ mi1li dёemsz: prіimi2 naše po si1lэ slavosl0vіe, so vsёmi sozdanіi tvoi1mi, i3 bogatыmi tvoeS blgosti vozdaždь darovanьmi: ćkw tebЁ preklonsetsz vsskoe kolёno nbcnыhъ, i3 zemnhhъ, i3 preisp0dnihъ, i3 vsskoe dыhanіe i3 sozdanіe poetъ nepostiži1muю tvoю2 slavu: є3di1nъ bo є3si2 bGъ i4stinnый i3 mnogomlctivый.

Ćkw tS hvalztъ vs‰ si6lы nbcnыz, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva v7i.

Hvalimъ, poemъ, blgoslovi1mъ, i3 blgodari1mъ tS, b9e ntє1ъ našihъ, ćkw prevelъ є3si2 sёnь noщnyю, i3 pokazalъ є3si2 namъ paki svёtъ dnevnhй. No m0limъ tvoю2 blgostь: njči1sti grэhi2 našz, i3 prіimi2 molenіe naše veli1kimъ tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, ćkw kъ tebЁ pribэgaemъ mlctivomu i3 vsesi1lьnomu bGu. Vozsіsй vъ serdcahъ našihъ i4stinnoe slnce pravdы tvoeS, prosvэti2 ќmъ našъ, i3 č{vstva vs‰ soblюdi2, da ćkw vo dni2 blgowbraznw hodsщe putemъ zapovэdeй tvoi1hъ, dosti1gnemъ vъ ži1znь vёčnuю: ćkw ў tebE є4stь i3st0čnikъ ži1zni: i3 vъ naslaždenіi bhti spod0bimsz nepristypnagw tvoegw2 svёta.

Ćkw tы2 є3si2 bGъ našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Taže їereй, i3li2 dіakonъ, glag0letъ veli1kuю є3ktenію2:

Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 sp7senіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, čctnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čtэ i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ gradэ semъ (i3li2 nj vesi seй, i3li2 nj s™ёй njbi1teli seй,) vsskomъ gradэ, stranЁ, i3 vёroю živyщihъ vъ ni1hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ blgorastvorenіi vozdyhwvъ, nj i3z8obi1lіi plodHvъ zemnhhъ, i3 vremenэhъ mi1rnыhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ plavaющihъ, putešestvuющihъ, nedyguющihъ, stražduщihъ, plэnennыhъ, i3 nj sp7senіi i4hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю, so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglašenіe:

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь, i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# načinaюtъ pёti, po glasu troparS dnE:

BGъ gDь i3 kvi1sz namъ, blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne.

Stjhъ: I#spovёdaйtesz gDevi, ćkw blgъ, ćkw vъ vёkъ mlctь є3gw2.

Stjhъ: NJbыšedše njbыd0ša mS, i3 i4menemъ gDnimъ protivlshsz i5mъ.

Stjhъ: Ne ўmrY, no ži1vъ bydu, i3 povёmъ dэlA gDnz.

Stjhъ: Kamenь є3g0že nebreg0ša zi1žduщіi, seй bhstь vo glavY ќgla: t gDa bhstь seй, i3 є4stь di1venъ vo nčesёhъ našihъ.

Poetsz že BGъ gDь, čethreždы. Taže, glag0letsz troparь sluči1všійsz, dvaždы, i3 bGor0dičenъ vъ t0йže glasъ. I# ѓщe slučatsz dvA tropar‰, vsegdA pervый glag0letsz dvaždы, taže vtorhй, i3 bGor0dičenъ. Poemu že BGъ gDь, th0ditъ kanwnarhъ, i3 stoi1tъ posredЁ hrama tkrovenъ, i3 glag0letъ ti1hw vыšepi6sannыz stіhi2. Stoi1tъ že tamw, d0ndeže načnytъ bGor0dičenъ. Taže poklansetsz na nemže stoi1tъ mёstэ. I# njbrati1vsz poklansetsz likHmъ, i3 th0ditъ. Si1ce tvori1tъ, i3 є3gdA є4stь ґllilyіa.

Ѓщe є4stь ґllilyіa, i3li2 veli1kaz četыredesstnica, po є3ktenіi2 poemъ ґllilyіa, čethreždы, vъ sluči1všійsz glasъ nsmoglasnika. Stіhi1 že glag0lemъ sі‰:

Stjhъ №: T n0щi ќtrenюetъ dyhъ m0й kъ tebЁ b9e, zanE svёtъ povelBnіz tvo‰ na zemli2.

Stjhъ v7: Pravdэ nauči1tesz živyщіi na zemli2.

Stjhъ G: Zavistь prіi1metъ lю1di nenak†zannыz.

Stjhъ d7: Priloži2 i5mъ ѕlA gDi, priloži2 ѕlA sl†vnыmъ zemli2.

I# tr0ičnы glasa. Posemъ že w3bhčnoe stіhosl0vіe. Po i3spolnenіi že stіhosl0vіz, tvori1tъ dіakonъ, i3li2 sщ7ennikъ, maluю є3ktenію2:

Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglaše1nіe: Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Po v7-mъ stіhosl0vіi:

Paki i3 paki:

Vozglašenіe: Ćkw blgъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Po nepor0čnahъ, i3 po:

Blgoslovenъ є3si2 gDi:

Sщ7ennikъ vozglašaetъ: Ćkw blgoslovi1sz i4mz tvoE, i3 proslavisz crtvo tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

V#pakoi2. Stepє1nnы glasa. Prokjmenъ voskresenъ.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ: Ćkw s™ъ є3si2 b9e našъ, i3 vo s™hhъ počivaeši, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2, hvali1te є3go2 vo ўtverženіi si1lы є3gw2.

I# posemъ vozglašaetъ dіakonъ:

I# nj spod0bitisz namъ slhšanію s™agw є3đlіa, gDa bGa m0limъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti, ўslhšimъ s™agw є3đlіa.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Lю1dіe: I# dyhovi tvoemY.

I# ѓbіe: T i4m>kъ s™agw є3đlіa čtenіe.

Li1kъ: Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

I# glag0letъ ќtrennee є3đlіe, ѓщe sluči1tsz nedёlz.

Taže: Voskrcnіe hrt0vo:

I# n7-й pal0mъ.

Po cэlovanіi že є3đlіa, glag0letъ dіakonъ:

Sp7si2 b9e lю1di tvo‰, i3 bl7goslovi2 dostosnіe tvoE: i3 prHčaz ćkože vъ lіtji napisasz.

Taže glag0letъ sщ7ennikъ vozglasnw:

Mlctію i3 щedr0tami i3 člkolю1bіemъ є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# načinaemъ kanHnы: voskresenъ, krtovoskresenъ, bcdы, i3 minei.

Po G-й pёsni tvori1tъ dіakonъ, i3li2 sщ7ennikъ, maluю є3ktenію2:

Paki i3 paki:

Zastupi2, sp7si2:

Pres™yю, prečctuю:

Vozglašenіe: Ćkw tы2 є3si2 bGъ našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Taže sэdalenъ minei.

Po ѕ7-й pёsni є3ktenіA:

Paki i3 paki:

Zastupi2, sp7si2:

Pres™yю, prečctuю:

Vozglašenіe: Th bo є3si2 cRь mi1ra, i3 sp7sъ dyšъ našihъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Kondakъ, i3 jkosъ. I# čtenіe vъ sіnaxarіi.

Po f7-й pёsni, ѓщe ќbw nёstь nedёlz:

Dost0йno є4stь:

Ѓщe že є4stь nedёlz, po їrmosЁ є3ktenіA:

Paki i3 paki:

Zastupi2, sp7si2:

Pres™yю, prečctuю:

Vozglašenіe: Ćkw tS hvalztъ vs‰ si6lы nbcnыz, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Taže: S™ъ gDь bGъ našъ.

Voskrnый є3xapostіlarій, i3 s™agw, ѓщe prazdnuetsz. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы d7: i3 ґnat0lіevы d7. Glag0lemъ i3 stіh† dvA:

Stjhъ №: Voskrcni2 gDi b9e m0й:

Stjhъ v7: I#spovёmsz tebЁ gDi:

Slava, stіhi1ra є3đlьskaz rzdovaz.

I# nhnэ: Preblgoslovenna є3si2:

Slavosl0vіe veli1koe. Glag0lemъ že i3 tropari2 po w3bhčaю.

Taže glag0letъ dіakonъ, i3li2 їereй, є3ktenію2:

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, i3 vseй vo hrtЁ bratіi našeй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj blžennыhъ i3 prisnopamztnыhъ sozdatelehъ s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz njbi1teli seS,) i3 nj vsёhъ preždepoči1všihъ ntcёhъ i3 bratіzhъ, zdЁ ležaщihъ i3 povsю1du, pravoslavnыhъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj mlcti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi, posэщenіi, proщenіi i3 njstavlenіi grэhHvъ rabHvъ b9іihъ, bratіi s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz w3bi1teli seS).

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj plodonossщihъ i3 dobrodёющihъ vo s™ёmъ i3 vsečctnёmъ hramэ semъ, truždaющihsz, poю1щihъ i3 predstosщihъ lю1dehъ, njžidaющihъ t tebE veli1kіz i3 bogatыz mlcti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ:

Ćkw mlctivъ i3 čl7kolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Taže dіakonъ, i3li2 їereй:

I#sp0lnimъ ќtrennюю moli1tvu našu gDevi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

DnE vsegw2 soveršenna, st7a, mi1rna i3 bezgrёšna, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

ЃgGla mi1rna, vёrna nastavnika, hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Proщenіz i3 njstavlenіz grэhHvъ i3 pregrэšenій našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

D0brыhъ i3 poleznыhъ dušamъ našыmъ, i3 mi1ra mjrovi, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pr0čee vremz životA našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Hrtіanskіz konči1nы životA našegw, bezbolёznenы, neposthdnы, mi1rnы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudi1щi hrt0vэ pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Vozglašaetъ їereй:

Ćkw bGъ mlcti i3 щedr0tъ i3 člkolю1bіz є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Mi1rъ vsBmъ.

Lю1dіe: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 našz gDevi prikl0nimъ.

I# sщ7ennikъ glag0letъ ml7tvu sію2 taйnw:

GDi s™hй, vъ vhšnihъ živhй, i3 na smirє1nnыz prizirazй, i3 vsevi1dzщimъ džkomъ tvoi1mъ prizirazй na vsю2 tvarь: tebЁ prikloni1homъ vhю serdca i3 tэlesE, i3 m0limsz tebЁ: prostri2 ryku tvoю2 nevi1dimuю t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 blgoslovi2 vs‰ nы2. I# ѓщe čto2 sogrэši1homъ, v0leю i3li2 nev0leю, ćkw blgъ i3 čl7kolю1becъ bGъ prosti2, daruz namъ m‡rnaz i3 prem‡rnaz bl7g†z tvo‰.

Vozglašaetъ: Tvoe bo є4stь є4že mi1lovati i3 sp7sati nы2 b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Premydrostь.

Li1kъ: Blgoslovi2.

Sщ7ennikъ: Shй bl7goslovenъ hrt0sъ bGъ našъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь. Ўtverdi2 b9e, i3 s™yю pravoslavnuю vёru, pravoslavnыhъ hrtіanъ, vo vёkъ vёka.

Sщ7ennikъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Li1kъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

Sщ7ennikъ: Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ: GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

Sщ7ennikъ tvori1tъ tpystъ, vъ nedёlю:

Voskr7shй i3z8 mertvыhъ, hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, ml7tvami prečctыz svoeS m™re, s™hhъ slavnыhъ i3 vsehvalьnыhъ ґpclъ, (i3 s™agw є3gHže є4stь hramъ, i3 s™agw є3gHže є4stь denь), s™hhъ i3 prvdnыhъ bGootє1cъ їwakjma i3 ѓnnы, i3 vsёhъ s™hhъ, pomi1luetъ i3 sp7setъ nasъ, ćkw bl7gъ i3 člkolю1becъ.

Taže, mnogolёtіe.

Vъ pr0čыz že dni6, kromЁ prazdnstva, predprazdnstva že i3 poprazdnstva, i3 subbHtъ, po kafjsmahъ є3ktenjй ne bыvaetъ. Po kafjsmahъ že, n7-й pal0mъ, i3 kanHnы. Po G-й pёsni, i3 po ѕ7-й, i3 po Dost0йno є4stь, є3ktenіA malaz.

Po Slava vъ vhšnihъ:

I# Spod0bi gDi, vъ denь seй:

E#ktenіA: I#sp0lnimъ ќtrennюю ml7tvu našu:

I# stіhi6rы na stіh0vnэ. Po Tris™0mъ i3 troparёhъ, є3ktenіA:

Pomi1luй nasъ b9e:

Po vozglasэ že: Premydrostь.

Li1kъ: Blgoslovi2.

Їereй: Shй bl7goslovenъ:

I# li1kъ: Ўtverdi2 b9e: i3 prHčaz.

I# čtecъ glag0letъ časъ №-й:

Prіidi1te, pokloni1msz:

I# palmы2. Po ml7tvэ že:

HrtE svёte i4stinnый, prosvэщazй i3 njsщ7azй vsskago čelovёka grzdyщago vъ mjrъ, da znamenaetsz na nasъ svёtъ licA tvoegw2, da vъ nemъ ќzrimъ svёtъ nepristypnый: i3 i3spravi stwpы2 našz kъ dёlanію zapovэdeй tvoi1hъ, mltvami prečctыz tvoeS m™re, i3 vsёhъ tvoi1hъ s™hhъ, ґmi1nь.

Їereй: Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ:

I# tpystъ tvori1tъ їereй po w3bhčaю, i3 s™ago dnE vъ nemъ pominaetъ. I# po tpystэ li1kъ poetъ mnogolёtіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.