NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Služebnik

Služebnik

Prokjmnы i3 ґllilyіa, džbщіi s™ы6mъ, i5mže є3gdA tvori1mъ slyžbu

Slyžba pres™ёй bcdэ.

Na ќtreni, prokjmenъ, glasъ d7:

PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Stjhъ: Trhgnu serdce moE sl0vo blgo, glag0lю ѓzъ dэlA mo‰ cRevi.

Na lіturgji, prokjmenъ, pёsnь bcdы, glasъ G:

Veli1čitъ dušA moS gDa, i3 vozradovasz dyhъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ.

Stjhъ: Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblžatъ mS vsi2 r0di.

Ґllilyіa, glasъ }: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

Pričastenъ: Čašu sp7senіz prіimY, i3 i4mz gDne prizovY.

Slyžba s™hhъ nbcnыhъ bezpl0tnыhъ si1lъ.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Stjhъ: Blgoslovi2 dušE moS gDa, gDi b9e m0й, vozveli1čilsz є3si2 ѕэlw2.

Ґllilyіa, glasъ є7: Hvali1te gDa vsi2 ѓgGli є3gw2, hvali1te є3go2 vs‰ si6lы є3gw2.

Stjhъ: Ćkw t0й rečE, i3 bhša: t0й povelЁ, i3 sozdašasz.

Pričastenъ: Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi, i3 slugi6 svo‰ plamenь džgnennый.

Slyžba s™hhъ prbr0kwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Tы2 їereй vo vёkъ, po či1nu melhіsedekovu.

Stjhъ: RečE gDь gDevi moemY: sэdi2 njdesnyю menE, d0ndeže položY vragi2 tvo‰ podn0žіe n0gъ tvoi1hъ.

Ґllilyіa, glasъ є7: Mwmseй i3 ґarHnъ vo їereehъ є3gw2, i3 samui1lъ vъ prizыvaющihъ i4mz є3gw2.

Stjhъ: Svёtъ vozsіS pravedniku, i3 pr†vыmъ serdcemъ veselіe.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Slyžba s™hhъ ґpclwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz gl7g0lы i4hъ.

Stjhъ: NebesA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nebesA čudesA tvo‰ gDi, i4bo i4stinu tvoю2 vъ cRkvi s™hhъ.

Stjhъ: BGъ proslavlsemь vъ sovёtэ s™hhъ.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz gl7g0lы i4hъ.

Slyžba s™i1telю.

Prokjmenъ, glasъ №:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ.

Stjhъ: Ўslhšite sі‰ vsi2 kzhcы, vnuši1te vsi2 živyщіi po vselennэй.

Ґllilyіa, glasъ v7: ЎstA prvdnagw poučatsz premydrosti, i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

Stjhъ: Zak0nъ bGa є3gw2 vъ serdcэ є3gw2, i3 ne zapnutsz stwpы2 є3gw2.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Slyžba s™i1teleй džbщa.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČCtnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Slyžba prpdbnыhъ, i3 hrtA radi ю3r0divыhъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČCtnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Slyžba m§nku.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ.

Ґllilyіa, glasъ d7: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Slyžba m§nkwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz.

Ґllilyіa, glasъ d7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i5hъ, i3 t vsёhъ skorbeй i4hъ i3zbavi i5hъ.

Stjhъ: Mn0gi skHrbi prvdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Slyžba sщ7ennomyčeniku.

Prokjmenъ, glasъ }:

Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prpdbnыhъ.

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Slyžba sщ7ennomyčenikwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČCtnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґllilyіa, glasъ v7: Sщ7ennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prpdbnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Slyžba prpdbnomyčenikwvъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ }:

Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, ćkw di6vna sotvori2 gDь.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Slyžba s™hhъ myčenicъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, ўslhša mltvu moю2.

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Slyžba prpdbnыhъ ženъ džbщa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blgoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2, i3 ўslhša ml7tvu moю2.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ prvdnikъ, t slyha ѕlA ne ўboi1tsz.

Slyžba i3spovёdnikwvъ.

Prokjmenъ, glasъ }:

Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cRkvi prpdbnыhъ.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Slyžba bezmezdnikwvъ.

Prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu, ćkw njdesnyю menE є4stь, da ne podvi1žusz.

Ґllilyіa, glasъ v7: SE čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2, no є4že ži1ti bratіi vkypэ.

Pričastenъ: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

Slyžba za ўs0pšihъ.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Stjhъ: Kъ tebЁ gDi vozdvig0hъ dyšu moю2: b9e m0й, na tS ўpovahъ, da ne postыžysz vo vёkъ.

Ґllilyіa, glasъ }: Blženi, ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi, i3 pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Pričastenъ: Blženi, ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi, i3 pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.