NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Služebnik

Služebnik

B9estvennaz lіturgja preždewsщ7ennыhъ

Dіakonъ po w3bhčaю, stavъ na ґmvHnэ, vozglašaetъ:

Blgoslovi2 vladы1ko.

Sщ7ennikъ, stoS pred8 s™0ю trapezoю vo nltarЁ, vozglasnw glag0letъ:

Blgosloveno crtvo, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Prіidi1te, pokloni1msz: Tri1ždы.

I# prednačinatelьnый pal0mъ.

Sщ7ennikъ že glago1letъ mltvы svэti6lьničnыz, si1rэčь večє1rnіz, sъ četvertыz ml7tvы, zanE tri2 pє1rvыz po є3ktenіahъ glag0lюtsz.

Mltva d7.

Nem0lčnыmi pёsnьmi i3 neprestannыmi slavoslovlenьmi t s™hhъ si1lъ vospэvaemый, i3sp0lni ўstA n†ša hvalenіz tvoegw2, є4že podati veli1čestvіe i4meni tvoemY s™0mu: i3 daždь namъ ўčastіe i3 naslёdіe so vsёmi bosщimisz tebE i4stinoю, i3 hransщimi zapwvэdi tvo‰, mltvami s™hz bcdы i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva є7.

GDi, gDi, prečctoю tvoeю dlanію soderžaй vssčєskaz, dolgoterpsй na vsёhъ nasъ, i3 kazйsz nj ѕl0bahъ našihъ, pomzni2 щedrHtы tvo‰ i3 mlctь tvoю2: posэti1 nы tvoeю blgostію, i3 daždь namъ i3zbэžati i3 pr0čee nastosщagw dnE, tvoeю blgodatію, t razli1čnыhъ k0zneй lukavagw, i3 nenavёtnu ži1znь našu soblюdi2 blgodatію vses™agw tvoegw2 d¦a.

Mlctію i3 člkolю1bіemъ є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, so vses™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva ѕ7.

B9e veli1kій i3 di1vnый, neispovэdi1moю blgostію i3 bogatыmъ pr0mыslomъ ўpravlszй vssčєskaz: i3 mіrsk†z namъ bl7g†z darovavый, i3 sporuči1vый namъ njbэщannoe crtvo darovannыmi blgi1mi: putesotvori1vый namъ i3 dnE prešedšuю častь t vsskagw ўkloni1tisz ѕlA: daruй namъ i3 pr0čee nepor0čnw soverši1ti pred8 s™0ю slavoю tvoeю, pёti tS є3di1nago blgago i3 člkolюbi1vago bGa našego.

Ćkw tы2 є3si2 bGъ našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Mltva z7.

B9e veli1kій i3 vhšnій, є3di1nъ i3mёzй bezsmertіe, vo svёtэ živhй nepristypnэmъ, vsю2 tvarь premdrostію sozdavый, razdэli1vый meždY svёtomъ i3 meždY tьm0ю, i3 s0lnce položi1vый vo w4blastь dnE, luny že i3 ѕvёzdы vo njblastь n0щi, spod0bivый nasъ grёšnыhъ i3 vъ nastosщій časъ predvari1ti licE tvoE i3spovёdanіemъ, i3 večernee tebЁ slavosl0vіe prinesti2: samъ člkolю1bče, i3spravi moli1tvu našu ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, i3 prіimi2 ю5 vъ vonю2 blgouhanіz: podaždь že namъ nastosщій večerъ, i3 prihodsщuю n0щь mi1rnu: njblech nы vo njryžіe svёta, i3zbavi nы2 t straha noщnagw i3 vsskіz veщi vo tьmЁ prehodsщіz: i3 daždь s0nъ, є3g0že vo ўpokoenіe nemoщi našeй darovalъ є3si2, vsskagw mečtanіz dіavolz tčuždennый. E$й, vLko, blgi1hъ podatelю, da i3 na l0žahъ našihъ ўmilsющesz, pominaemъ vъ noщi2 i4mz tvoE, i3 poučenіemъ tvoi1hъ zapovэdeй prosvэщaemi, vъ radosti duševnэй vostanemъ kъ slavosl0vію tvoeS blgosti, molє1nіz i3 moli6tvы tvoemY blgoutr0bію prinossщe nj svoi1hъ sogrэšenіihъ i3 vsёhъ lюdeй tvoi1hъ, ±že, mltvami s™hz bcdы, mlctію posэti2.

Ćkw blgъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I#sp0lnьšusz že prednačinatelьnomu palmY, glag0letъ sщ7ennikъ, i3li2 dіakonъ, ѓщe є4stь, i3zšedъ sёvernoю stran0ю i3 stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ ґmvHna, є3ktenію2 sію2:

Mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 sp7senіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, čctnёmъ presvĐterstvэ, vo hrtЁ dіakonstvэ, nj vsemъ pri1čtэ i3 lю1dehъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ gradэ semъ (i3li2 nj vesi seй, i3li2 nj s™ёй njbi1teli seй,) vsskomъ gradэ, stranЁ, i3 vёroю živyщihъ vъ ni1hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ blgorastvorenіi vozdyhwvъ, nj i3z8obi1lіi plodHvъ zemnhhъ, i3 vremenэhъ mi1rnыhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ plavaющihъ, putešestvuющihъ, nedyguющihъ, stražduщihъ, plэnennыhъ, i3 nj sp7senіi i4hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю, so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Mltva pervagw ґntіfHna:

GDi щedrый i3 mlctivый, dolgoterpэli1ve i3 mnogomlctive, vnuši2 ml7tvu našu, i3 vonmi2 glasu molenіz našegw: sotvori2 sъ nami znamenіe vo blgo, nastavi nasъ na pytь tv0й, є4že hodi1ti vo i4stinэ tvoeй, vozveseli2 serdcA n†ša, vo є4že bostisz i4mene tvoegw2 s™agw: zanE velій є3si2 tы2 i3 tvorsй čudesA, tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ, i3 nёstь pod0benъ tebЁ vъ b0zэhъ, gDi: si1lenъ vъ mlcti i3 blgъ vъ krёposti, vo є4že pomogati, i3 ўtэšati, i3 sp7sati vs‰ ўpovaющыz vo i4mz s™0e tvoE.

Vozglasъ: Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# po vozglasэ, stіhosl0vitsz:

Ko gDu vnegdA skorbёti mi2:

Bыvaєmыmъ i3 pokl0nwmъ na ґllilyіa. Na k0emždo že ґntіfHnэ bыvaetъ є3ktenіA malaz t dіakona: i3 vozglasъ t sщ7ennika. Načenšusz že stіhosl0vію, th0ditъ sщ7ennikъ vo s™0e predloženіe: i3 vzemъ preždewsщ7ennый hlёbъ t hlэbon0sca, polagaetъ i5 so blgogovёnіemъ mn0gimъ vo s™hй djskosъ, vloži1vъ vo s™yю čašu vіno2 i3 v0du w3bhčnw, ničt0že glag0lz. I# vzemъ kadi1lьnicu, kadi1tъ ѕvэzdi1cu i3 pokr0vы: i3 pokrhvъ | ničt0že tnю1dъ glag0lz, nižE mltvu predloženіz, no t0kmw:

Mltvami s™hhъ ntє1cъ našihъ, gDi ї}se hrtE b9e našъ, pomi1luй nasъ.

Preždewsщ7enna bo є4stь, i3 soveršenna sіS žertva.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Ml7tva vtoragw ґntіfHna:

GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši nasъ, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši nasъ: no sotvori2 sъ nami po mlcti tvoeй, vračY i3 i3scэli1telю dyšъ našihъ. Nastavi nasъ ko pristaniщu hotёnіz tvoegw2, prosvэti2 džči serdecъ našihъ vъ poznanіe tvoeS i4stinы: i3 daruй namъ pr0čee nastosщagw dnE mi1rnoe i3 bezgrёšnoe, i3 vsE vremz životA našegw mltvami s™hz bcdы i3 vsёhъ s™hhъ.

Vozglasъ: Ćkw tvoS deržava, i3 tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Mltva tretіzgw ґntіfHna:

GDi b9e našъ, pomzni2 nasъ grёšnыhъ i3 nepotrebnыhъ r†bъ tvoi1hъ, vnegdA prizыvati namъ s™0e i4mz tvoE, i3 ne posrami2 nasъ t čaznіz mlcti tvoeS: no daruй namъ gDi, vs‰ ±že ko sp7senію prošє1nіz, i3 spod0bi nasъ lюbi1ti i3 bostisz tebE t vsegw2 serdca našegw, i3 tvori1ti vo vsёhъ v0lю tvoю2.

Vozglasъ: Ćkw blgъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pres™yю, prečctuю, preblgoslovennuю, slavnuю vLčcu našu bcdu i3 prisnodv7u mRjю so vsёmi s™hmi pomznyvše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ: Ćkw tы2 є3si2 bGъ našъ, bGъ mi1lovati i3 sp7sati, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Po kafjsmэ že, GDi vozzvahъ: vo glasъ samoglasna dnE. Postavimъ stіhHvъ ‹. I# povtorsemъ samoglasenъ: taže m§nčenъ: i3 tri2 podHbnы trіHdi: i3 tri2 minei, povtorsющe є3di1nъ. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Vh0dъ bez8 є3đlіa. E#gda že i4matь česti1sz є3đlіe, vъ prazdnovanіe hrama, i3li2 s™agw, togdA vh0dъ tvori1tъ so є3đlіemъ.

I# dіakonъ kadi1tъ po či1nu: i3 vh0dъ sъ kadi1lьniceю.

Mltva vh0da: Večerъ, i3 zaytra, i3 polydne, hvalimъ, blgoslovi1mъ, blgodari1mъ i3 m0limsz tebЁ, vLko vsёhъ: i3spravi moli1tvu našu ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, i3 ne ўkloni2 serdecъ našihъ vъ slovesA i3li2 vъ pomыšlє1nіz lukavstvіz: no i3zbavi nasъ t vsёhъ lovsщihъ dyšы našz, ćkw kъ tebЁ gDi, gDi, džči naši, i3 na tS ўpovahomъ, da ne posrami1ši nasъ, b9e našъ.

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Taže blgoslovlsetъ vh0dъ.

I# vozglašaetъ dіakonъ: Premydrostь, pr0sti.

Li1kъ že: Svёte ti1hій s™hz slavы, bezsmertnagw, nc7A nbcnagw, s™agw blžennagw, ї}se hrtE: prišedše na zapadъ s0lnca, vi1dэvše svёtъ večernій, poemъ nc7A, sn7a i3 s™ago d¦a, bGa. Dost0inъ є3si2 vo vs‰ vremenA pёtъ bhti glasы prpdbnыmi, sn7e b9ій, živ0tъ dasй: tёmže mjrъ tS slavitъ.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ, prokjmenъ, i3 bыtіE: I# vtorhй prokjmenъ.

Posemъ vozglašaetъ dіakonъ:

Poveli1te.

I# po i3spolnenіi segw2, deržS sщ7ennikъ svёщnikъ so svэщeю i3 sъ kadi1lьniceю nbёma rukama, glag0letъ vozglasnw, zrS kъ vost0kwmъ:

Premydrostь, pr0sti.

Taže njbratssz na zapadъ kъ nar0du, glag0letъ:

Svёtъ hrt0vъ prosvэщaetъ vsёhъ.

Čtecъ: Pri1tčeй čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

I# pri1tča. I# po i3spolnenіi, glag0letъ sщ7ennikъ:

Mi1rъ ti2.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ poetъ: Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, vozdэsnіe rukY moeю, žertva večernzz.

I# po pёnіi čtecA, li1kъ poetъ t0že.

Taže, čtecъ stjhъ №:

GDi, vozzvahъ kъ tebЁ, ўslhši mS, vonmi2 glasu molenіz moegw2, vnegdA vozzvati mi2 kъ tebЁ.

Li1kъ: Da i3spravitsz:

Čtecъ, stjhъ v7:

Položi2 gDi, hranenіe ўstHmъ moi6mъ, i3 dverь njgraždenіz nj ўstnahъ moi1hъ.

Li1kъ: Da i3spravitsz:

Čtecъ, stjhъ G:

Ne ўkloni2 serdce moE vъ slovesA lukavstvіz, nepщevati vinы2 nj grэsёhъ.

Li1kъ: Da i3spravitsz:

I# paki čtecъ poetъ:

Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю.

I# li1kъ poetъ: Vozdэsnіe rukY moeю:

Podobaetъ vёdati, є3gdA čtecъ poetъ: Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю: vsi2 lю1dіe syщіi vo hramэ i3 vo nltarЁ, stostъ na kolёnahъ molsщesz. E#gda že načnetъ: Vozdёznіe rukY moeю: vostaю1tъ. Na pr0čіihъ že stіhahъ, Da i3spravitsz, pёnіz, є3gdA kot0rый li1kъ poetъ, i3 vsS stranA stoi1tъ: vtorhй že li1kъ i3 stranA nar0da kolBna priklonsюtъ. Їereй že stoS vo nltarЁ pred8 s™0ю trapezoю, prіsvъ kadi1lьnicu sъ fmmіamomъ, i3 kadi1tъ: poslэdi1 že na Da i3spravitsz, tdavъ kadi1lьnicu i3 samъ їereй priklonsetъ kolBna molssz. I# po i3spolnenіi tvori1mъ pokl0nы tri2.

Taže dіakonъ glag0letъ є3ktenію2:

Rcemъ vsi2 t vseS duši2, i3 t vsegw2 pomыšlenіz našegw rcemъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

GDi vsederži1telю, b9e ntє1cъ našihъ, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Pomi1luй nasъ b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, m0limъ ti sz, ўslhši i3 pomi1luй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Mltva prilёžnagw molenіz:

GDi b9e našъ, prilёžnoe sіE molenіe prіimi2 t tvoi1hъ r†bъ, i3 pomi1luй nasъ po mn0žestvu mlcti tvoeS, i3 щedrHtы tvo‰ nizposli2 na nы2, i3 na vs‰ lю1di tvo‰, čaющыz t tebE bogatыz mlcti.

E#щE m0limsz nj veli1komъ gospodi1nэ i3 ntcЁ našemъ s™ёйšemъ patrіarhэ i4m>kъ, i3 nj gospodi1nэ našemъ prewsщ7ennэйšemъ mitropoljtэ (i3li2 ґrhіepjskopэ, i3li2 є3pjskopэ) i4m>kъ, i3 w3 vseй vo hrtЁ bratіi našeй.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bg7ohrani1mэй stranЁ našeй, vlastёhъ i3 v0instvэ є3S, da ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj bratіzhъ našihъ, sщ7ennicэhъ, sщ7ennomonasэhъ, i3 vsemъ vo hrtЁ bratstvэ našemъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj blžennыhъ i3 prisnopamztnыhъ s™ёйšihъ patrіarsэhъ pravoslavnыhъ, i3 sozdatelehъ s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz nbi1teli seS) i3 nj vsёhъ preždepoči1všihъ ntcёhъ i3 bratіzhъ, zdЁ ležaщihъ i3 povsю1du, pravoslavnыhъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj mlcti, ži1zni, mi1rэ, zdravіi, sp7senіi, posэщenіi, proщenіi i3 njstavlenіi grэhHvъ rabHvъ b9іihъ, bratіi s™agw hrama segw2 (ѓщe vo njbi1teli: s™hz w3bi1teli seS).

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

E#щE m0limsz nj plodonossщihъ i3 dobrodёющihъ vo s™ёmъ i3 vsečctnёmъ hramэ semъ, truždaющihsz, poю1щihъ i3 predstosщihъ lю1dehъ, njžidaющihъ t tebE veli1kіz i3 bogatыz mlcti.

Li1kъ: GDi pomi1luй, tri1ždы.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ:

Ćkw mlctivъ i3 čl7kolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Paki dіakonъ glag0letъ є3ktenію2:

Pomoli1tesz njglašennіi gDevi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Vёrnіi nj njglašennыhъ pom0limsz, da gDь pomi1luetъ i5hъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJglasi1tъ i5hъ sl0vomъ i4stinы.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Tkrhetъ i5mъ є3đlіe pravdы.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Soedini1tъ i5hъ s™ёй svoeй sob0rnэй i3 ґpclьstэй cerkvi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sp7si2, pomi1luй, zastupi2 i3 sohrani2 i5hъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJglašennіi, glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Ml7tva nj njglašennыhъ, prežde s™agw voznošenіz:

B9e b9e našъ, sozdatelю i3 sodёtelю vsёhъ, i4že vsBmъ hotsй sp7sti1sz, i3 vъ razumъ i4stinы prіiti2, pri1zri na rabы6 tvo‰ njglašє1nnыz, i3 i3zbavi i5hъ drevnіz prelesti i3 k0zneй soproti1vnagw: i3 prizovi2 i5hъ vъ ži1znь vёčnuю, prosvэщaz i4hъ dyšы i3 tэlesA, i3 sopričitaz i5hъ slovesnomu tvoemY stadu, na nemže i4mz tvoE s™0e naricaetsz.

Vozglasnw: Da i3 tji sъ nami slavztъ prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

E#li1cы njglašennіi, i3zыdi1te: njglašennіi i3zыdi1te. E#li1cы njglašennіi, i3zыdi1te, da ni kto2 t njglašennыhъ, є3li1cы vёrnіi, paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sі‰ t0čію glag0lюtsz daže do tretіz i3 četvertыz sedmi1cы postA: t sredh že sredop0stnыz, po є4že reщi2 sщ7enniku: Da i3 tji sъ nami slavztъ: glag0lюtsz i3 sі‰ dіakwnstva t dіakona, na preždewsщ7ennыhъ t0čію lіturgjahъ, ѓщe i3 prazdnuemый denь, kromЁ subbHtъ i3 nedёlь.

E#li1cы njglašennіi, i3zыdi1te: njglašennіi, i3zыdi1te: є3li1cы ko prosvэщenію, pristupi1te: pomoli1tesz i5že ko prosvэщenію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Vёrnіi, nj i5že ko s™0mu prosvэщenію got0vzщihsz bratіzhъ, i3 sp7senіi i4hъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da gDь bGъ našъ ўtverdi1tъ i5hъ i3 ўkrэpi1tъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Prosvэti1tъ i5hъ prosvэщenіemъ razuma i3 blgočestіz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Spod0bitъ i5hъ vo vremz blgopotrebno bani pakibыtіS, njstavlenіz grэhHvъ, i3 w3deždi netlёnіz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Porodi1tъ i5hъ vod0ю i3 d¦omъ.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Daruetъ i5mъ soveršenіe vёrы.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sopričtetъ i5hъ s™0mu svoemY i3 i3zbrannomu stadu.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sp7si2, pomi1luй, zastupi2 i3 sohrani2 i5hъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

I%že ko prosvэщenію, glavы6 vašz gDevi prikloni1te.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Ml7tva nj got0vzщihsz ko s™0mu prosvэщenію:

Kvi2 vLko licE tvoE, na i5že ko s™0mu prosvэщenію got0vzщihsz, i3 želaющihъ grэh0vnuю skvernu ttrzsti2: njzari2 i4hъ pomыšlenіe, i3zvэsti2 | vъ vёrэ, ўtverdi2 vъ nadeždi, soverši2 vъ lюbvi2, ќdы čє1stnы hrtA tvoegw2 pokaži2, davšagw sebE i3zbavlenіe nj dušahъ našihъ.

Vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 prosvэщenіe naše, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: E#li1cы ko prosvэщenію, i3zыdi1te: i5že ko prosvэщenію, i3zыdi1te. E#li1cы njglašennіi, i3zыdi1te: da ni kto2 t njglašennыhъ, є3li1cы vёrnіi, paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Daže do zdЁ, ±že t sredы2 sredop0stnыz.

Ml7tva vёrnыhъ pervaz:

B9e veli1kій i3 hvalьnый, i4že životvorsщeю hrtA tvoegw2 smertію, vъ netlёnіe nasъ t tlёnіz prestavivый, tы2 vs‰ n†ša č{vstva strastnagw ўmerщvlenіz svobodi2, blgago tBmъ vladы1ku vnytrennій p0mыslъ pristavivъ: i3 džko ќbw da neprіo1bщno bydetъ vsskagw lukavagw zrёnіz, slyhъ že slovesє1mъ pr†zdnыmъ nevh0denъ, ljzhkъ že da njči1stitsz t glagHlъ nepod0bnыhъ. NJči1sti že našz ўstnЁ hvalzщыz tS gDi, ryki našz sotvori2 ѕlhhъ ќbw njšaztisz dэsnій, dёйstvovati že t0čію ±že tebЁ blgougHdnaz, vs‰ našz ќdы i3 mhslь tvoeю ўtverždaz blgodatію.

Dіakonъ: Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Dіakonъ: Premydrostь.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Ćkw podobaetъ tebЁ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Dіakonъ: Paki i3 paki mi1romъ gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ svhšnэmъ mi1rэ, i3 sp7senіi dyšъ našihъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ mi1rэ vsegw2 mjra, blgostosnіi s™hhъ b9іihъ cRkveй, i3 soedinenіi vsёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ s™ёmъ hramэ semъ, i3 sъ vёroю, blgogovёnіemъ i3 strahomъ b9іimъ vhodsщihъ v0nь, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ml7tva vtoraz vёrnыhъ:

VLko s™hй preblgjй, m0limъ tS, vъ mlcti bogatago, mlctiva bhti namъ grBšnыmъ: i3 dost0йnы nasъ sotvori2 pod8stіz є3dinor0dnagw tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw, cRS slavы: se bo prečctoe є3gw2 tёlo, i3 životvorsщaz kr0vь, vъ nastosщій časъ vhodsщaz, na taйnэй seй predloži1tisz h0щetъ trapezэ, t mn0žestva v0instva nbcnagw nevi1dimw dormnosi1ma, i4hže pričastіe newsuždennw namъ daruй, da tёmi mhslennыmъ džkomъ njzarsemi, shnove svёta i3 dnE bydemъ.

Dіakonъ: Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Dіakonъ: Premydrostь.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Po daru hrtA tvoegw2, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# poetsz: Nhnэ si6lы nbcnыz sъ nami nevi1dimw slyžatъ: se bo vh0ditъ cRь slavы, sE žertva taйnaz soveršena dormn0sitsz: vёroю i3 lюb0vію pristupi1mъ, da prič†stnicы ži1zni vёčnыz bydemъ. Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

Semy že pэvaemu, vh0ditъ dіakonъ sёvernoю stran0ю vo s™hй nltarь i3 kadi1tъ s™yю trapezu, i3 s™0e predloženіe i3 sщ7ennika, i3 stavše vkypэ, glag0lюtъ: Nhnэ si6lы nbcnыz: tri1ždы. I# pokloni1všesz tri1ždы, th0dztъ i3 pren0sztъ s™ы6z darы po w3bhčaю: i3dyщe že ničt0že glag0lюtъ. I# všedъ polagaetъ | sщ7ennikъ po w3bhčaю na s™ёй trapezэ, i3 pokrыvaetъ vozdyhomъ, ničesHže glag0lz nad8 ni1mi, t0čію kadi1tъ |.

Taže dіakonъ, vzemъ vremz, i3sh0ditъ na w3bhčnoe mёsto, i3 glag0letъ dіakonstva:

I#sp0lnimъ večernюю mltvu našu gDevi.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ predložennыhъ i3 preždewsщ7ennыhъ čctnыhъ darёhъ, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Ćkw da člkolю1becъ bGъ našъ, prіemь | vo s™hй, i3 prenbcnый, i3 mhslennый sv0й žertvennikъ, vъ vonю2 bl7gouhanіz d¦0vnagw, voznisp0sletъ namъ bžctvennuю blgodatь, i3 darъ s™agw d¦a, pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

NJ i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi, gnёva i3 nyždы, gDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ m0litsz:

I$že neizrečennыhъ i3 nevi1dimыhъ t†inъ b9e, ў negHže sytь sokrHviщa premydrosti i3 razuma ўtaє1na: i4že služenіe slyžbы seS tkrhvый namъ, i3 položi1vый nasъ grёšnыhъ za mn0goe tvoE člkolю1bіe, vo є4že prinosi1ti tebЁ darы že i3 žє1rtvы nj našihъ grэsёhъ, i3 nj lюdski1hъ nevёdэnіihъ: samъ nevi1dimый cRю2, tvorsй veli6kaz i3 neizslёdwvannaz, sl†vnaz že i3 i3zr‰dnaz, i5mže nёstь čislA, pri1zri na nы2 nedostHйnыz rabы6 tvo‰, i5že s™0mu semY žertvenniku ѓki heruvjmskomu tvoemY predstosщыz prt0lu na nemže є3dinor0dnый tv0й sn7ъ i3 bGъ našъ, predležaщimi strašnыmi počivaetъ tainstvы: i3 vsskіz nasъ i3 vBrnыz lю1di tvo‰ svobodi1vъ nečistotы2, njs™i2 vsёhъ nasъ dyšы i3 tэlesA, njsщ7enіemъ netemlemыmъ: da či1stoю s0vэstію, neposramlennыmъ licemъ, prosvэщennыmъ serdcemъ, bžctvennыhъ si1hъ pričaщaющesz s™hnь, i3 t ni1hъ njživotvorsemi, soedini1msz samomY hrtY tvoemY, i4stinnomu bGu našemu, rekšemu: kdhй pl0tь moю2, i3 pіsй kr0vь moю2, vo mnЁ prebыvaetъ, i3 ѓzъ vъ nemъ, ćkw da vselьšusz vъ nasъ, i3 hodsщu sl0vu tvoemY gDi, bydemъ hramъ pres™agw i3 poklansemagw tvoegw2 d¦a, i3zbavleni vsskіz dіavolьskіz k0zni, dэsnіemъ, i3li2 sl0vomъ, i3li2 mhslію dёйstvuemыz, i3 poluči1mъ njbэtov†nnaz namъ blg†z, so vsёmi s™hmi tvoi1mi, t vёka tebЁ blgougodi1všimi.

Dіakonъ: Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Večera vsegw2 soveršenna, svsta, mi1rna i3 bezgrёšna, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

ЃgGla mi1rna, vёrna nastavnika, hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Proщenіz i3 njstavlenіz grэhHvъ i3 pregrэšenій našihъ, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

D0brыhъ i3 poleznыhъ dušamъ našыmъ, i3 mi1ra mjrovi, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Pr0čee vremz životA našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi skončati, ў gDa pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Hrtіanskіz konči1nы životA našegw, bezbolёznenы, neposthdnы, mi1rnы i3 d0bragw tvёta na strašnэmъ sudi1щi hrt0vэ pr0simъ.

Li1kъ: Podaй gDi.

Soedinenіe vёrы, i3 pričastіe s™agw d¦a i3sprosi1vše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ:

I# spod0bi nasъ vLko, so derznovenіemъ newsuždennw smёti prizыvati tebE nbcnago bGa nc7A, i3 glag0lati.

Lю1dіe: DŽ§e našъ, i4že є3si2 na nb7sёhъ, da s™i1tsz i4mz tvoE, da prіi1detъ crctvіe tvoE: da bydetъ v0lz tvoS, ćkw na nb7si2, i3 na zemli2. Hlёbъ našъ nasyщnый daždь namъ dnesь, i3 njstavi namъ d0lgi našz, ćkože i3 mы2 njstavlsemъ dolžnikHmъ našыmъ: i3 ne vvedi2 nasъ vo i3skušenіe, no i3zbavi nasъ t lukavagw.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Ćkw tvoE є4stь crtvo, i3 si1la, i3 slava, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Li1kъ: I# dyhovi tvoemY.

Dіakonъ: Glavы6 našz gDevi prikl0nimъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ preklonssz m0litsz:

B9e, є3di1nый blgjй i3 blgoutr0bnый, i4že vъ vыs0kihъ živhй i3 na smirє1nnыz prizirazй: pri1zri bl7goutr0bnыmъ džkomъ na vs‰ lю1di tvo‰, i3 sohrani2 i5hъ, i3 spod0bi vs‰ nы2 newsuždennw pričasti1tisz životvorsщihъ tvoi1hъ si1hъ t†inъ: tebё bo svo‰ podkloni1homъ glavы6, čaющe t tebE bogatыz mlcti.

Vozglasъ: Blgodatію i3 щedr0tami i3 člkolю1bіemъ є3dinor0dnagw sn7a tvoegw2, sъ ni1mže blgoslovenъ є3si2, sъ pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ že m0litsz:

Vonmi2, gDi ї}se hrtE, b9e našъ, t s™agw žili1щa tvoegw2, i3 t prct0la slavы crtvіz tvoegw2, i3 prіidi2 vo є4že njst7i1ti nasъ, i4že gorЁ so nc7e1mъ sэdsй, i3 zdЁ namъ nevi1dimw sprebыvazй: i3 spod0bi deržavnoю tvoeю ruk0ю prepodati namъ prečctoe tёlo tvoE, i3 čctnyю kr0vь, i3 nami vsBmъ lю1demъ.

Taže poklansetsz sщ7ennikъ, pod0bnэ i3 dіakonъ, na nemže stoi1tъ mёstэ, glag0lющe taйnw, tri1ždы:

B9e, njči1sti mS grёšnago, i3 pomi1luй mS.

Sщ7ennikъ že, pokrovє1nnыmъ syщыmъ bžctvєnnыmъ darHmъ, vloži1vъ ryku, kasaetsz životvorsщagw hlёba so blgogovёnіemъ i3 strahomъ mn0gimъ. I# glag0lющu dіakonu:

V0nmemъ.

Vozglašaetъ sщ7ennikъ:

Preždewsщ7є1nnaz s™†z s™ы6mъ.

Li1kъ: E#di1nъ s™ъ, є3di1nъ gDь, ї}sъ hrt0sъ, vo slavu bGa nc7A, ґmi1nь.

Taže sщ7ennikъ tlagaetъ s™hй vozdyhъ, i3 tvori1tъ po w3bhčaю s™0e pričastіe bžctvennыhъ darHvъ.

Li1kъ že poetъ kіnoni1kъ:

Vkusi1te i3 vi1dite, ćkw blgъ gDь: ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

(Ѓщe s™agw, i3li2 hrama čtenъ ґpclъ i3 є3đlіe, i3 drugjй kіnoni1kъ poetsz, i4že ўkazanъ.)

Po s™0mъ že pričaщenіi sщ7ennikъ m0litsz taйnw:

Blgodari1mъ tS sp7sa vsёhъ bGa nj vsёhъ, i5hže podalъ є3si2 namъ blgi1hъ, i3 nj pričastіi s™agw tёla i3 kr0ve hrtA tvoegw2, i3 m0limъ ti sz vLko člkolю1bče, sohrani2 nasъ pod8 kr0vomъ krilY tvoeю, i3 daždь namъ daže do poslёdnzgw našegw i3zdыhanіz, dost0йnэ pričaщatisz s™hnь tvoi1hъ, vъ prosvэщenіe duši2 i3 tёla, vъ crtva nbcnagw naslёdіe.

Dіakonъ že sprstavъ s™†z po w3bhčaю, i3 vzemъ s™hй poti1rъ, glag0letъ:

So strahomъ b9іimъ, i3 vёroю pristupi1te.

Li1kъ že poetъ: Blgoslovlю2 gDa na vsskoe vremz, hvalA є3gw2 vo ўstёhъ moi1hъ.

Posemъ sщ7ennikъ glag0letъ:

Sp7si2 b9e lю1di tvo‰, i3 bl7goslovi2 dostosnіe tvoE.

I# li1kъ poetъ:

Hlёbъ nbcnый, i3 čašu ži1zni vkusi1te, i3 vi1dite, ćkw blgъ gDь. Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

I# pokadi1vъ s™†z, tdaetъ kadi1lo dіakonu: i3 vzemъ s™hй djskosъ postavlsetъ na glavY dіakonю i3 dіakonъ vzemъ i3 so blgogovёnіemъ, zrS vnЁ vъ dvє1ri, ničt0že glag0lz, th0ditъ ko predloženію, i3 postavlsetъ i5. Sщ7ennikъ že pokloni1vsz, vzemъ s™hй poti1rъ, i3 njbraщьsz vъ dvє1ri, zri1tъ kъ lю1demъ, glag0lz taйnw:

Blgoslovenъ bGъ našъ:

I# vozglasnw: VsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# tn0sztъ s™†z kъ žertvenniku.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Da i3sp0lnztsz ўstA našz hvalenіz tvoegw2 gDi, ćkw da poemъ slavu tvoю2, ćkw spod0bilъ є3si2 nasъ pričasti1tisz s™ы6mъ tvoi6mъ, bžctvєnnыmъ, bezsmє1rtnыmъ i3 životvorsщыmъ taйnamъ: soblюdi2 nasъ vo tvoeй s™hni, vesь denь poučatisz pravdэ tvoeй. Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa.

Dіakonъ glag0letъ:

Pr0sti prіi1mše bžctvennыhъ, s™hhъ, prečctыhъ, bezsmertnыhъ, nbcnыhъ i3 životvorsщihъ strašnыhъ hrt0vыhъ t†inъ, dost0йnw blgodari1mъ gDa.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Zastupi2, sp7si2, pomi1luй i3 sohrani2 nasъ b9e, tvoeю blgodatію.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Večera vsegw2 soveršenna, s™a, mi1rna i3 bezgrёšna i3sprosi1vše, sami sebE, i3 drygъ dryga, i3 vesь živ0tъ našъ hrtY bGu predadi1mъ.

Li1kъ: TebЁ gDi.

Sщ7ennikъ vozglašaetъ:

Ćkw tы2 є3si2 njsщ7enіe naše, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Їereй: Sъ mi1romъ i3zhdemъ.

Li1kъ: NJ i4meni gDni.

Dіakonъ: GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Mltva zaamvHnnaz vozglašaemaz:

VLko vsederži1telю, i4že vsю2 tvarь premydrostію sodёlavъ, i3 neizrečennыmъ tvoi1mъ pr0mыslomъ i3 mn0goю blgostію vvedhй nasъ vъ prečctnы6z dni6 sі‰, ko njčiщenію dušamъ i3 tёlwmъ, kъ vozderžanію strasteй, kъ nadeždi voskrnіz: i4že čethredesztьmi denьmi skriž†li vruči1vъ, bGonačert†nnaz pi1smena, ўg0dniku tvoemY mwmseovi, podaždь i3 namъ blže, p0dvigomъ d0brыmъ podvizatisz, tečenіe postA soverši1ti, vёru nerazdёlьnu soblюsti2, glavы6 nevi1dimыhъ ѕmіє1vъ sokruši1ti, pobэdi1telєmъ že grэhA kvi1tisz, i3 newsuždennw dosti1gnuti pokloni1tisz i3 s™0mu voskrnію. Ćkw blgoslovi1sz, i3 proslavisz prečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Bydi i4mz gDne blgosloveno: Tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ, pal0mъ lg: Blgoslovlю2 gDa:

Mltva glag0lema, vnegdA potrebi1ti s™†z:

GDi b9e našъ, vvedhй nasъ vo vsečctnы6z dni6 sі‰, i3 džbщniki nasъ sotvori1vъ strašnыhъ tvoi1hъ t†inъ, sovokupi2 nasъ slovesnomu tvoemY stadu, i3 naslёdniki pokaži2 crtvіz tvoegw2, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Sщ7ennikъ že i3sh0ditъ, i3 stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ, razdaetъ ґntjdwrъ.

Po skončanіi že palmA i3 razdasnіi ґntjdwra, glag0letъ:

Blgcvenіe gDne na vasъ, togw2 blgodatію i3 člkolю1bіemъ, vsegdA, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

Sщ7ennikъ: Slava tebЁ hrtE b9e, ўpovanіe naše, slava tebЁ.

Li1kъ: Slava, i3 nhnэ: GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

Sщ7ennikъ:

Hrt0sъ i4stinnый bGъ našъ, mltvami prečctыz svoeS m™re: (i3 prHčaz po dni2), s™agw, i4m>kъ (є3gHže є4stь denь,) i4že vo s™hhъ ntcA našegw grig0rіa dvoesl0va, pa1pы ri1mskagw, i3 vsёhъ s™hhъ, pomi1luetъ i3 sp7setъ nasъ, ćkw blgъ i3 člkolю1becъ.

Si1ce že tvori1tъ tpystъ do strctnhz sedmi1cы: vo strctnyю bo sedmi1cu sv0й tpystъ glag0letsz. Po tpystэ že, moli6tvы blgod†rnыz.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, glasъ d7:

I$že t bGa svhše bžctvennuю blgodatь vosprіemь, slavne grig0rіe, i3 togw2 si1loю ўkrэplsemь, є3đlьski šestvovati i3zv0lilъ є3si2: tonyduže ў hrtA vozmezdіe trudHvъ prіslъ є3si2 vseblženne: є3g0že moli2, da sp7setъ dyšы našz.

Slava, kondakъ, glasъ G:

Podobonačalьnikъ pokazalsz є3si2 načalьnika pastыrєmъ hrtA, i4nokwvъ čredы6, džtče grig0rіe, ko njgradэ nbcnэй nastavlsz, i3 ttydu nauči1lъ є3si2 stado hrt0vo zapovэdemъ є3gw2: nhnэ že sъ ni1mi raduešisz, i3 likyeši vъ nbcnыhъ kr0vэhъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Predstatelьstvo hrtіanъ neposthdnoe, hodataйstvo ko tvorcY neprel0žnoe, ne prezri grёšnыhъ molenій glasы: no predvari2 ćkw blgaz na p0moщь nasъ, vёrnw zovyщihъ ti2: ўskori2 na ml7tvu, i3 potщi1sz na ўmolenіe, predstatelьstvuющi pri1snw bcde, čtyщihъ tS.

Konecъ bžctvennыz lіturgji preždewsщ7ennыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.