NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Služebnik

Služebnik

Či1nъ bžctvennыz lіturgji preždewsщ7ennыhъ

Vo s™yю i3 veli1kuю četыredesstnicu, є3gdA i4matь sщ7ennikъ sotvori1ti preždewsщ7ennuю, vъ proskomjdіi vъ nedёlю, tvori1tъ ćkože w3bhčno. I# po є4že rёzati pervый hlёbъ, i3 žreti, i3 probodati, rёžetъ i3 drug‡z hlёbы, glag0lz na є3di1nomъ k0emždo sі‰:

Vъ vospominanіe: Ćkw nvčA: i3, Žretsz: i3, E#di1nъ t vHinъ:

Taže vlivaetъ vo s™yю čašu vіno2 i3 v0du, glag0lz w3bы6čnaz, i3 pokrыvaetъ | sщ7ennыmi pokr0vcы, i3 kadi1tъ, glag0lz mltvu predloženіz. I# takw načinaetъ bžctvennuю lіturgjю, i3 i3spolnsetъ ю5 ćkw w3bhčno.

E#gda že i4matь naznamenati hlёbы, po prizыvanіi d¦a s™agw, glag0letъ: Sotvori2 hlёbъ ќbw seй: є3di1nstvennэ, ćkw є3di1nъ є4stь hrt0sъ: ґ Hlёbы sі‰, mn0žestvennыmъ čisl0mъ, ne glag0lati.

I# є3gdA i4matь voznesti2, voznošaetъ vs‰ vkypэ, i3 razdroblsetъ prinosi1mый pervый hlёbъ, i3 polagaetъ časticu vo s™yю čašu, i3 vlivaetъ i3 teplotY ćkw w3bhčaй.

Taže vzemъ s™yю lži1cu desn0ю ruk0ю, njmočaetъ ю5 vo s™ёй kr0vi. Lёvoю že ruk0ю є4mletъ kjйždo hlёbъ, i3 nan0sitъ s™yю lži1cu, so s™0ю kr0vію, njmočennuю, i3 prikasaetsz є4ю s™0mu hlёbu krtowbraznw, vo stranY, na neйže načertasz krtъ, pod8 msgkostію. I# polagaetъ i5 vъ hlэbon0secъ. Taže є4mletъ i3 drug‡z, i3 tvori1tъ takožde na є3di1nomъ k0emždo, i3 sprstovaetъ i5hъ vsёhъ vъ hlэbon0secъ. Taže sщ7ennikъ m0litsz ćkw w3bhčno, i3 pričaщaetsz ćkw w3bhčno, i3 i3spolnsetъ bžctvennoe sщ7ennodёйstvіe po ўčinennomu.

E#gda že i4matь sщ7ennodёйstvovati preždewsщ7ennuю, všedъ vo s™i1liщe njblači1tsz vo sщ7enničeskuю w3deždu, naznamenuzй, i3 cэlyzй t0kmw, ničt0že priglag0lz, razvэ:

GDu pom0limsz, nad8 є3di1noю k0eюždo w3deždeю.

I# vzemъ dіakonъ vremz i3sh0ditъ, i3 stavъ na w3bhčnэmъ mёstэ, vozglašaetъ:

Blgoslovi2 vladы1ko.

Sщ7ennikъ že vozglašaetъ:

Blgosloveno crtvo nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# ѓbіe čtecъ: Prіidi1te, pokloni1msz: Tri1ždы.

I# glag0letъ prednačinatelьnый pal0mъ. Sщ7ennikъ že glago1letъ mltvы svэti6lьničnыz, si1rэčь večє1rnіz, sъ četvertыz ml7tvы, zanE tri2 pє1rvыz po є3ktenіahъ glag0lюtsz. Po i3spolnenіi že palmA, glago1letъ dіakonъ є3ktenію2.

I# po vozglasэ, stіhosl0vitsz:

Ko gDu vnegdA skorbёti mi2:

Bыvaєmыmъ i3 pokl0nwmъ na ґllilyіa. Na k0emždo že ґntіfHnэ bыvaetъ є3ktenіA malaz t dіakona: i3 vozglasъ t sщ7ennika. Načenšusz že stіhosl0vію, th0ditъ sщ7ennikъ vo s™0e predloženіe: i3 vzemъ preždewsщ7ennый hlёbъ t hlэbon0sca, polagaetъ i5 so blgogovёnіemъ mn0gimъ vo s™hй djskosъ, vloži1vъ vo s™yю čašu vіno2 i3 v0du w3bhčnw, ničt0že glag0lz. I# vzemъ kadi1lьnicu, kadi1tъ ѕvэzdi1cu i3 pokr0vы: i3 pokrhvъ | ničt0že tnю1dъ glag0lz, nižE mltvu predloženіz, no t0kmw:

Mltvami s™hhъ ntє1cъ našihъ, gDi ї}se hrtE b9e našъ, pomi1luй nasъ.

Preždewsщ7enna bo є4stь, i3 soveršenna sіS žertva.

Po kafjsmэ že, GDi vozzvahъ: vo glasъ samoglasna dnE.

Postavimъ stіhHvъ ‹. I# povtorsemъ samoglasenъ: taže m§nčenъ: i3 tri2 podHbnы trіHdi: i3 tri2 minei, povtorsющe є3di1nъ. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ. Vh0dъ bez8 є3đlіa. E#gda že i4matь česti1sz є3đlіe, vъ prazdnovanіe hrama, i3li2 s™agw, togdA vh0dъ tvori1tъ so є3đlіemъ.

Dіakonъ: Premydrostь, pr0sti.

I# poю1tъ: Svёte ti1hій:

Dіakonъ: V0nmemъ.

Sщ7ennikъ: Mi1rъ vsBmъ.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: prokjmenъ, i3 bыtіE. Vtorhй prokjmenъ.

I# posemъ vozglašaetъ dіakonъ:

Poveli1te.

Sщ7ennikъ že, vzemъ nbёma rukama kadi1lьnicu i3 svёщnikъ so svэщeю, stoi1tъ pred8 s™0ю trapezoю, zrS kъ vost0kwmъ, i3 naznamenuz krtъ, glag0letъ:

Premydrostь, pr0sti.

Taže njbratssz na zapadъ kъ nar0du, glag0letъ:

Svёtъ hrt0vъ prosvэщaetъ vsёhъ.

Čtecъ: Pri1tčeй čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

I# pri1tča. I# po i3spolnenіi, glag0letъ sщ7ennikъ:

Mi1rъ ti2.

Dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ poetъ: Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю, vozdэsnіe rukY moeю, žertva večernzz.

I# po pёnіi čtecA, li1kъ poetъ t0že.

Čtecъ stjhъ №: GDi, vozzvahъ kъ tebЁ, ўslhši mS, vonmi2 glasu molenіz moegw2, vnegdA vozzvati mi2 kъ tebЁ.

Li1kъ: Da i3spravitsz:

Čtecъ, stjhъ v7: Položi2 gDi, hranenіe ўstHmъ moi6mъ, i3 dverь njgraždenіz nj ўstnahъ moi1hъ.

Li1kъ: Da i3spravitsz:

Čtecъ, stjhъ G: Ne ўkloni2 serdce moE vъ slovesA lukavstvіz, nepщevati vinы2 nj grэsёhъ.

Li1kъ: Da i3spravitsz:

I# paki čtecъ poetъ:

Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю.

I# li1kъ poetъ: Vozdэsnіe rukY moeю:

Podobaetъ vёdati, є3gdA čtecъ poetъ: Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю: vsi2 lю1dіe syщіi vo hramэ i3 vo nltarЁ, stostъ na kolёnahъ molsщesz. E#gda že načnetъ: Vozdёznіe rukY moeю: vostaю1tъ. Na pr0čіihъ že stіhahъ, Da i3spravitsz, pёnіz, є3gdA kot0rый li1kъ poetъ, i3 vsS stranA stoi1tъ: vtorhй že li1kъ i3 stranA nar0da kolBna priklonsюtъ. Їereй že stoS vo nltarЁ pred8 s™0ю trapezoю, prіsvъ kadi1lьnicu sъ fmmіamomъ, i3 kadi1tъ: poslэdi1 že na Da i3spravitsz, tdavъ kadi1lьnicu i3 samъ їereй priklonsetъ kolBna molssz. I# po i3spolnenіi tvori1mъ pokl0nы tri2.

Taže dіakonъ glag0letъ є3ktenію2: i3 prHčaz.

Vъ veli1kій že vh0dъ:

Nhnэ si6lы nbcnыz:

Mltva heruvjmskaz ne glag0letsz. No kadS sщ7ennikъ, glag0letъ pztdesstnый pal0mъ. I# po proishoždenіi s™hhъ darHvъ, i3spolnsemu: Nhnэ si6lы nbcnыz: polagaemъ pokl0nы tri2, tkroveni syщe. Vzemletъ že sщ7ennikъ pokr0vы t s™hhъ darHvъ, i3 pokrыvaetъ | vozdyhomъ. E#gdA že i4matь voznesti2 s™hй hlёbъ, ne tkrыvaetъ s™†z: no є3щE pokrovє1nnыmъ b9є1stvennыmъ syщыmъ darHmъ, vn0sitъ sщ7ennikъ ryku svoю2, so strahomъ mn0gimъ, i3 prikasaetsz bžctvennomu hlёbu so blgogovёnіemъ i3 strahomъ. Glag0lющu dіakonu: V0nmemъ. Vozglašaetъ sщ7ennikъ: Preždewsщ7є1nnaz s™†z s™ы6mъ. I# prHčaz po či1nu, soveršaetъ s™yю lіturgjю, ćkw na rzdY ўkazano.

Konecъ.

I#z8zvlenіe nj nёkіihъ i3spravlenіzhъ vъ služenіi preždewsщ7ennыz lіturgji.

Podobaetъ vёdati, ćkw vъ preždewsщ7ennыhъ lіturgjahъ poemu: Nhnэ si6lы nbcnыz: sщ7ennikъ i3 dіakonъ th0dztъ vъ predloženіe. I# vzemъ sщ7ennikъ vozdyhъ, polagaetъ na ramo dіakonu: s™hй že djskosъ sъ bžctvennыmi taйnami prіemletъ desni1ceю, i3 postavlsetъ na glavY svoю2, poti1rъ že sъ vіn0mъ, vzemъ vъ šyйcu svoю2, pri persehъ nesetъ. Dіakonъ že sъ kadi1lьniceю t0čію predhodS kadi1tъ častw: i3dyщe že ničt0že glag0lюtъ. Vъ pričaщenіi že, po є4že reщi2:

Preždewsщ7є1nnaz s™†z s™ы6mъ.

Sщ7ennikъ tlagaetъ s™hй vozdyhъ, dіakonъ že vh0ditъ vo s™hй nltarь, i3 stavъ bli1zъ sщ7ennika, glag0letъ:

Razdrobi2 vladы1ko s™hй hlёbъ.

Sщ7ennikъ razdroblsetъ є3go2 so mn0gimъ vnimanіemъ, na čethri č†sti, glag0lz:

Razdroblsetsz i3 razdёlzetsz ѓgnecъ b9ій, razdroblsemый i3 nerazdэlsemый, vsegdA kd0mый i3 nikogdaže i3ždivaemый, no pričaщaющыzsz njsщ7azй.

I# vlagaetъ časticu vъ poti1rъ, ničt0že glag0lz: i3 dіakonъ vlivaetъ teplotY vъ poti1rъ, ničt0že glag0lz, i3 stoi1tъ malw podalэ. Sщ7ennikъ že glag0letъ:

Dіakone pristupi2:

I# prišedъ dіakonъ. Tvori1tъ pokl0nъ blgogovёйnw, prosS proщenіz, i3 glag0letъ:

SE prihoždY kъ bezsmertnomu cRю2:

I# Prepodaždь mnЁ, vladы1ko, čctn0e i3 s™0e tёlo i3 kr0vь gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA.

Sщ7ennikъ vzemъ s™hhъ t†inъ є3di1nu časticu, daetъ dіakonu, glag0lz:

I$m>kъ, sщ7ennodіakonu prepodaetsz čctn0e i3 s™0e i3 prečctoe tёlo i3 kr0vь gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, vo njstavlenіe grэhHvъ є3gw2, i3 vъ ži1znь vёčnuю.

I# cэlovavъ dіakonъ podaю1щuю є3mY ryku, th0ditъ i3 stoi1tъ sozadi2 s™hz trapezы, i3 prikloni1vъ glavY, m0litsz ćkw i3 sщ7ennikъ.

Veruю gDi, i3 pr0čaz.

Pod0bnэ vzemъ i3 sщ7ennikъ є3di1nu časticu s™hhъ t†inъ, glag0letъ:

ČCtn0e i3 pres™0e tёlo i3 kr0vь gDa i3 bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, prepodaetsz mnЁ, i4m>kъ, sщ7enniku, vo njstavlenіe grэhHvъ moi1hъ, i3 vъ ži1znь vёčnuю.

I# prikloni1vъ glavY, m0litsz glag0lz:

Vёruю gDi, i3 i3spovёduю:

I# Večeri tvoeS taйnыz:

I# Da ne vъ sydъ, i3li2 vo njsuždenіe: vsE do koncA.

I# takw pričaщaюtsz s™hhъ t†inъ, so strahomъ i3 vsscэmъ ўtverždenіemъ. Taže vzemъ sщ7ennikъ gybu, njtiraetъ ryku, glag0lz:

Slava tebЁ b9e: tri1ždы.

I# cэlovavъ gybu, položi1tъ na mёsto. Taže vzemletъ s™hй poti1rъ sъ pokr0vcemъ nbёma rukama, pіetъ i3z8 negw2, ničt0že glag0lz: takw ўstnЁ, i3 s™hй poti1rъ njtiraetъ pokr0vcemъ i4že vъ rukahъ, i3 postavlsetъ є3go2 na s™yю trapezu. I# prіemь ґnaforu ўmыvaetъ ryki i3 ўstnЁ, i3 stavъ malw ko stranЁ, glag0letъ mltvu blgodarenіz:

Blgodari1mъ tS sp7sa vsёhъ bGa: do koncA.

Dіakonъ že togdA i3z8 čaši ne pіetъ, no po zaamv0nnэй ml7tvэ, i3 po potreblenіi njstavšihsz časticъ s™hhъ t†inъ.

Ѓщe že slyžitъ є3di1nъ їereй bez8 dіakona, i3 t0й po pričaщenіi s™hhъ t†inъ, i3z8 čaši ne pіetъ, no po soveršenіi lіturgji, i3 po potreblenіi s™hhъ t†inъ.

Dіakonъ že vzemъ s™hй djskosъ, nadn0sitъ verhY s™agw poti1rz, i3 sprstaetъ s™†z, ničt0že glag0lz, i3 pokloni1vsz tri1ždы, tverzaetъ crkaz vratA.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.