NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Blgodarenіe nj vsskomъ blgodэsnіi b9іi

Troparь, glasъ d7:

Blgodarni syщe nedost0йnіi rabi2 tvoi2 gDi, nj tvoi1hъ veli1kihъ blgodэsnіihъ na nasъ bhvšihъ, slavzщe tS hvalimъ, blgoslovi1mъ, blgodari1mъ, poemъ, i3 veličaemъ tvoE blgoutr0bіe, i3 rabski lюb0vію vopіemъ ti2: blgodёtelю sp7se našъ, slava tebЁ.

Kondakъ, glasъ G:

Tvoi1hъ blgodэsnій i3 darHvъ tyne, ćkw rabi2 nepotrebnіi spod0blьšesz, vLko, kъ tebЁ ўserdnw pritekaющe, blgodarenіe po si1lэ prin0simъ, i3 tebE ćkw blgodёtelz i3 tvorcA slavzщe, vopіemъ: slava tebЁ, b9e preщedrый.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u, i3 nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

BGor0dičenъ: Bcde, hrtіanwmъ pom0щnice, tvoE predstatelьstvo stzžavše rabi2 tvoi2, blgodarnw tebЁ vopіemъ: raduйsz, prečctaz bcde dv7o, i3 t vsёhъ nasъ bёdъ tvoi1mi mltvami vsegdA i3zbavi, є3di1na vsk0rэ predstatelьstvuющaz.

Pёsnь hvalebnaz s™agw ґmvr0sіa, є3pckpa medіolanskagw:

TebE bGa hvalimъ, tebE gDa i3spovёduemъ, tebE prevёčnago nc7A vsS zemlS veličaetъ: tebЁ vsi2 ѓgGli, tebЁ nb7sA i3 vs‰ si6lы, tebЁ heruvjmi i3 serafjmi neprestannыmi glasы vzыvaюtъ: s™ъ, s™ъ, s™ъ gDь bGъ savaHfъ, pHlnы sytь nb7sA i3 zemlS veli1čestva slavы tvoeS. TebE preslavnый ґpclьskій li1kъ, tebE prbr0českoe hvalebnoe čislo2, tebE hvalitъ presvёtloe m§ničeskoe v0instvo: tebE po vseй vselennэй i3spovёduetъ s™az cRkovь, nc7A nepostiži1magw veli1čestva, poklansemago tvoego2 i4stinnago i3 є3dinor0dnago sn7a, i3 s™ago ўtёšitelz d¦a. Tы2 cRю2 slavы, hrtE, tы2 nc7A prnosyщnый sn7ъ є3si2: tы2 ko i3zbavlenію prіemlz čelovёka, ne vozgnušalsz є3si2 dv7i1českagw čreva: tы2 njdolёvъ smerti žalo, tverzlъ є3si2 vёruющыmъ crtvo nbcnoe. Tы2 njdesnyю bGa sэdi1ši vo slavэ dž§eй, sudіS prіiti2 vёrišisz. TebE u5bo pr0simъ: pomozi2 rabHmъ tvoi6mъ, i5hže čctn0ю kr0vію i3skupi1lъ є3si2: spod0bi so s™hmi tvoi1mi vъ vёčnoй slavэ tvoeй carstvovati. Sp7si2 lю1di tvo‰, gDi, i3 blgcvi2 dostosnіe tvoE, i3spravi |, i3 voznesi2 i5hъ vo vёki: vo vs‰ dni6 blgcvi1mъ tebE, i3 voshvalimъ i4mz tvoE vo vёkъ, i3 vo vёkъ vёka. Spod0bi gDi, vъ denь seй bez8 grэhA sohrani1tisz namъ: pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ: bydi mlctь tvoS, gDi, na nasъ, ćkože ўpovahomъ na tS. Na tS gDi, ўpovahomъ, da ne postыdi1msz vo vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.