NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Mltva po čtenіi s™agw є3đlіa

Sp7si2, gDi, i3 pomi1luй rabA tvoego2 i3m>kъ, slovami b9estvennagw є3đlіa, čt0mыmi nj sp7senіi rabA tvoego2. Popali2, gDi, ternіe vsёhъ є3gw2 sogrэšenій, i3 da vseli1tsz vъ nego2 blgodatь tvoS, njpalsющaz, njčiщaющaz, njsщ7aющaz vsego2 čelovёka, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a. Ґmi1nь.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.