NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Mltva pred8 čtenіemъ s™agw є3đlіa

Vozsіsй vъ serdcahъ našihъ, člvэkolю1bče vLko, tvoegw2 bGorazymіz netlёnnый svёtъ, i3 mhslєnnыz naši tverzi džči, vo є3đlьskihъ tvoi1hъ propovёdanій razumёnіe, vloži2 vъ nasъ i3 strahъ blžennыhъ tvoi1hъ zapovэdeй, da plotsk‡z p0hwti vs‰ popravše, duh0vnoe ži1telьstvo pr0йdemъ, vs‰ ±že ko blgougoždenію tvoemY i3 mydrstvuющe i3 dёющe. Th bo є3si2 prosvэщenіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ, hrtE b9e: i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.