NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Mltva t njskvernenіz s™agw vasjlіa veli1kagw

Mnogomlctive, netlёnne, neskverne, bezgrёšne gDi, njči1sti mS nepotrebnago rabA tvoego2 t vsskіz skvernы plotskjz i3 duševnыz, i3 t nevnimanіz i3 ўnhnіz moegw2 pribhvšuю mi2 nečistotY, so i3nёmi vsёmi bezzakHnіi moi1mi, i3 kvi1 mz neskverna vLko, za blgostь hrtA tvoegw2, i3 njs™i1 mz našestvіemъ pres™agw tvoegw2 d¦a: ćkw da vozbnyvъ t mglы2 neči1stыhъ prividёnій dіavolьskihъ, i3 vsskіz skvernы, spod0blюsz či1stoю s0vэstію tversti skvє1rnaz mo‰ i3 neči6staz ўstA, i3 vospэvati vses™0e i4mz tvoE, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.