NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Vo vremz bёdstvіz, i3 pri napadenіi vragHvъ

Troparь, glasъ d7:

Sk0rw predvari2, prežde daže ne porab0timsz vragHmъ hylzщыmъ tS, i3 pretsщыmъ namъ, hrtE b9e našъ: pogubi2 krt0mъ tvoi1mъ borю1щыz nasъ, da ўrazumёюtъ, kakw m0žetъ pravoslavnыhъ vёra, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Kondakъ, glasъ }:

Vozbrannый voev0do i3 gDi, ѓda pobэdi1telю, ćkw i3zbavlьsz t vёčnыz smerti, pohv†lьnaz vospisyю ti2, sozdanіe i3 rabъ tv0й: no ćkw i3mёzй mlcrdіe neizrečennoe, t vsskihъ mS bёdъ svobodi2, zovyщa: ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Mltva čctn0mu krtY:

Da voskrnetъ bGъ, i3 rastočatsz vrazi2 є3gw2, i3 da bэžatъ t licA є3gw2 nenavi1dzщіi є3go2. Ćkw i3sčezaetъ dhmъ, da i3sčeznutъ, ćkw taetъ v0skъ t licA ngnS, takw da pogi1bnutъ bёsi t licA lю1bzщihъ bGa, i3 znamenaющihsz krtnыmъ znamenіemъ, i3 vъ veselіi glag0lющihъ: raduйsz, prečctnhй i3 životvorsщій krte gDenь, progonszй bёsы si1loю na tebЁ propstagw gDa našegw ї}sa hrtA, vo ѓdъ sšedšagw, i3 popravšagw si1lu dіavolю, i3 darovavšagw namъ tebE, krtъ sv0й čctnhй, na prognanіe vsskagw supostata. Q prečctnhй i3 životvorsщій krte gDenь! Pomogaй mi2 so s™0ю gpcžeю dv7oю bcdeю, i3 so vsёmi s™hmi vo vёki. Ґmi1nь.

Pal0mъ §:

Živhй vъ p0moщi vhšnzgw, vъ kr0vэ bGa nbcnagw vodvori1tsz. Rečetъ gDevi: zastypnikъ m0й є3si2, i3 pribёžiщe moE, bGъ m0й, i3 ўpovaю na nego2. Ćkw t0й i3zbavitъ tS t sёti l0vči, i3 t slovesE mztežna: pleщmA svoi1ma njsэni1tъ tS, i3 pod8 krilB є3gw2 nadёešisz. Nryžіemъ njbhdetъ tS i4stina є3gw2, ne ўboi1šisz t straha noщnagw, t strэlы2 letsщіz vo dni2, t veщi vo tьmЁ prehodsщіz, t srsщa i3 bёsa polydennagw. Padetъ t stranы2 tvoeS thszщa, i3 tьmA njdesnyю tebє2, kъ tebё že ne pribli1žitsz. Nbače nči1ma tvoi1ma sm0triši, i3 vozdasnіe grёšnikwvъ ќzriši. Ćkw tы2 gDi, ўpovanіe moE: vhšnzgo položi1lъ є3si2 pribёžiщe tvoE. Ne prіi1detъ kъ tebЁ ѕlo2, i3 rana ne pribli1žitsz tэlesi2 tvoemY. Ćkw ѓgGlwmъ svoi6mъ zapovёstь nj tebЁ, sohrani1ti tS vo vsёhъ putehъ tvoi1hъ. Na rukahъ v0zmutъ tS, da ne kogdA pretkneši nj kamenь n0gu tvoю2. Na ѓspіda i3 vasіljska nastypiši, i3 popereši lьvA i3 ѕmjz. Ćkw na mS ўpovA, i3 i3zbavlю i5: pokrhю i5, ćkw poznA i4mz moE. Vozzovetъ ko mnЁ, i3 ўslhšu є3go2: sъ ni1mъ є4smь vъ sk0rbi, i3zmY є3go2, i3 proslavlю є3go2: dolgot0ю dneй i3sp0lnю є3go2, i3 kvlю2 є3mY sp7senіe moE.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.